12
dec

logo-350

VIZITĂ DE STUDIU

Realizată de specialiști din INCD URBAN-INCERC în Norvegia

 

În perioada 23-27 octombrie 2014 a fost organizată o vizită de studiu a unor specialiști din INCD URBAN-INCERC în Norvegia.

Vizita de studiu au fost organizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui parteneriat între INCD URBAN-INCERC și Norwegian University of Science and Technology (NTNU) prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe, împărtășirii de experiențe, în scopul elaborării de proiecte viitoare”, finanțat din Programul RO01 al Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2009-2014 (Asistența Tehnică și Fondul pentru relații bilaterale la nivel național) conform contract nr. 3083/29.07.2014 (Ministerul Fondurilor Europene).

Obiectivul principal al proiectului a fost realizarea unei vizite de studiu a unor specialiști din cadrul Centrului de Performanță Energetică a Clădirilor din INCD URBANINCERC la Centrul de Cercetare pentru Clădiri cu Emisii Zero din cadrul Universității de Știință și Tehnologie din Norvegia (NTNU) în vederea cunoașterii reciproce, realizării unui schimb de cunoștințe și împărtășirii de experiențe. Prin acțiunea propusă s-a urmărit fundamentarea unui parteneriat între cele două organizații în scopul elaborării de proiecte viitoare de cercetare în domeniul mediului în general, respectiv al performanței energetice și de mediu a clădirilor – în special clădiri cu emisii zero.

Obiectivele secundare urmărite prin acțiunea realizată au fost:

  • - consolidarea relaţiilor bilaterale dintre Norvegia și România, prin crearea cadrului de colaborare directă între cele două organizații de cercetare, precum și prin interconectarea rețelelor de parteneri pe care fiecare dintre cele două entități implicate direct în procesul de colaborare îl are cu piața construcțiilor / tehnologiilor de eficiență energetică și mediu;
  • - reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, prin elaborarea de proiecte de cercetare viitoare care vizează dezvoltarea de tehnologii adecvate clădirilor cu emisii zero pe piața românească (la nivelul tehnologiilor din piața norvegiană), dar și adaptarea tehnologiilor din piața construcțiilor, eficienței energetice și mediului din Norvegia la cerințele și caracteristicile clădirilor din România (inclusiv activități de transfer tehnologic și dezvoltare de afaceri);
  • - identificarea de idei comune în vederea pregătirii unor propuneri de proiect în cadrul Competițiilor deschise prin programul ORIZONT 2020 în domeniul eficienței energetice în clădiri și al utilizării surselor de energie regenerabile.

Delegația INCD URBAN-INCERC pentru participarea la vizitele de studiu a fost compusă din d-nul conf. univ. dr. arh. Vasile Meiţă – Directorul General al INCD URBAN-INCERC, d-nul dr. ing. Horia Petran – Șeful Centrului de Performanță Energetică a Clădirilor (Sucursala Incerc București) și d-nul dr. ing. Cristian Petcu – Șeful Laboratorului de cercetare și încercări pentru protecția termică și economia de energie în construcții (Sucursala Incerc București).

Programul de întâlniri al acțiunii realizate a cuprins o vizită la SINTEF în data de 23 octombrie 2014, o vizită la Centrul ZEB din cadrul NTNU în data de 24 octombrie 2014 și respectiv o vizită la Athene Prosjektledelse AS în data de 27 octombrie 2014.

SINTEF este cea mai mare organizaţie independentă de cercetare în Scandinavia, reprezentând un lider al experienței în domeniul științelor naturale și în tehnologie, mediu, sănătate și științe sociale, având cca. 2.100 de angajați în 70 țări. Cifra de afaceri anuală se ridică la cca. 3 miliarde de coroane norvegiene (400 milioane de Euro), având clienți în peste 60 de țări. Ca organizație de cercetare multidisciplinară cu experiență internațională înaltă în domenii specifice, SINTEF este o organizație nonprofit de cercetare care activează prin unități distincte (filiale): ‚SINTEF Building and Infrastructure’ în domeniul clădirilor, ‚SINTEF ICT’ în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, ‚SINTEF Materials and Chemistry’ în domeniul chimiei și cercetărilor pe materiale, ‚SINTEF Technology and Society’ în domeniul utilizării tehnologiei pentru societate, ‚SINTEF Energy Research’ în domeniul energiei, ‚SINTEF Fisheries and Aquaculture’ în domeniul pescuitului și aquaculturii, ‚SINTEF Petroleum Research’ în domeniul petrolier și ‚MARINTEK’ în domeniul tehnologiilor maritime. Pornind de la conceptul de aplicare a metodelor științifice pentru obținerea de rezultate relevante pentru industrie și cu implicarea industriei, SINTEF a dezvoltat o colaborare strânsă atât cu universități (NTNU) cât și cu companii industriale – ca bază pentru inovație și înaltă calitate științifică.

Foto 1 – Vizită la SINTEF 23.11.2014

Foto 1 – Vizită la SINTEF 23.11.2014

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) este a doua cea mai mare universitate din Norvegia, cu 3300 cercetători angajați, implicați în cca. 200 de proiecte de cercetare repartizate pe 7 facultăți și 53 departamente. În fiecare an există cca. 300 absolvenți ai programelor doctorale (PhD) în domenii precum arhitectură și urbanism, medicină, științe umane și sociale, guvernanță, tehnologie, știință și artă. În anul 2008 NTNU a fost clasificată ca fiind universitatea nr. 1 din Europa în domeniul Educației inginerești pentru Dezvoltare Durabilă (EESD), în anul 2009 ocupând locul al doilea în domeniul menționat. NTNU este implicată ca partener sau coordonator în 64 proiecte din Programul Cadru 7 de cercetare al Uniunii Europene. NTNU are o colaborare de lungă durată cu grupul SINTEF, cea mai mare organizație de cercetare din Scandinavia.

Centrul de Cercetare pentru Clădiri cu Emisii Zero (Centrul ZEB) din cadrul NTNU a fost dezvoltat împreună cu SINTEF și companii din industria construcțiilor și a tehnologiilor de eficiență energetică și de utilizare a surselor regenerabile de energie, având ca domeniu de cercetare dezvoltarea posibilităților de a realiza clădiri care nu au emisii de carbon cu referire la construcția, operarea/utilizarea/exploatarea și demolarea, de-a lungul întregului ciclu de viață al clădirilor. Centrul ZEB abordează cercetarea în domeniul tehnologiilor materialelor avansate, tehnologii de anvelope ale clădirilor cu consum redus de energie, adaptabile în funcție de climă, sisteme de alimentare cu energie și servicii, utilizarea eficientă a energiei, precum și concepte și strategii pentru clădiri cu emisii zero. Sunt planificate 7 clădiri pilot (din care 2 sunt în curs de construire), împreună cu partenerii din industria construcțiilor din Norvegia. Centrul ZEB cuprinde întregul lanț de valori de al actorilor de pe piață din sectorul construcțiilor din Norvegia, de la producătorii de materiale și până la organizațiile publice. În cadrul Centrului ZEB lucrează în prezent cca. 25 de cercetători de înaltă calificare (din cadrul diverselor departamente ale NTNU și SINTEF).

Foto 2 – Vizită la Centrul ZEB 24.11.2014

Foto 2 – Vizită la Centrul ZEB 24.11.2014

Athene Prosjektledelse AS este o companie de consultanță și management, având în prezent cca. 20 angajați care acoperă o gamă largă de competență, cu un portofoliu de peste 300 proiecte implementate sau în curs de implementare. Cu o experiență valoroasă în dezvoltarea și gestionarea de centre de inovare și incubatoare de afaceri, dezvoltare regională (în special în domeniul cultural, natură, turism și agricultură), gestionare proiecte care implică diverse domenii și industrii, cu participare atât publică și cât și privată, Athene coordonează și implementează proiecte de la început până la sfârșit (inclusiv planificarea, implementarea și monitorizarea), oferind de asemenea asistență în diferite faze ale proiectului. Athene are un protofoliu însemnat de proiecte în Europa de Est, inclusiv în România (de exemplu asistență pentru internaționalizarea activităților companiei Promar Textile) și este interesată de dezvoltarea de noi proiecte în România.

Foto 3 – Vizită la Athene Prosjektledelse AS 27.11.2014Foto 3 – Vizită la Athene Prosjektledelse AS 27.11.2014

Întâlnirile desfășurate pe durata vizitei de studiu au permis prezentarea reciprocă a organizațiilor participante, cu detalierea informațiilor organizatorice și privind experiența și competențele în domeniul propriu de activitate, cu focalizare pe eficiența energetică în clădiri și utilizarea surselor de energie regenerabile, pe soluții de componente și sisteme adecvate conceptului de clădire cu emisii de gaze cu efect de seră egale cu zero și pe dezvoltarea de afaceri în diverse domenii inclusiv eficiența energetică și schimbări climatice, precum și prezentarea proiectelor de referință aflate în derulare și idei de proiecte noi. În cadrul vizitei la Centrul ZEB au fost efectuate vizite la laboratorul de cercetare privind anvelopa clădirilor, la laboratorul de cercetare în domeniul energiei și al proceselor energetice și la două clădiri pilot (zero emisii) aflate în curs de realizare pe platforma NTNU.

În urma vizitelor derulate în perioada 23-28 octombrie 2012 s-a realizat o mai bună cunoaștere reciprocă între INCD URBAN-INCERC și organizațiile gazdă și s-a efectuat un schimb eficient de cunoştinţe și experienţe, au fost schimbate idei de proiecte și fost făcut un pas important în vederea colaborării viitoare și agreării participării la elaborarea în comun a unor propuneri de proiecte, pornind de la oportunitățile de finanțare deschise in programul de lucru pentru 2014-2015 al programului european Horizon 2020.

0 Niciun comentariu

Comments are closed.