14
dec

 

Pentru valorificarea activităţilor din perioada 2014-2015, programul URBACT a înfiinţat patru grupuri de lucru (workstreams) care să răspundă la întrebarea privind modul în care oraşele pot face faţă problemelor urbane specifice.

 

După discuţiile purtate cu reţelele sale de oraşe, URBACT a identificat următoarele patru teme ce corespund provocărilor urbane:

• Economii urbane noi,
• Crearea de locuri de muncă,
• Inovare socială în oraşe,
• Regenerare durabilă în zonele urbane.

Începând cu luna martie 2014, aceste teme au fost analizate în cadrul a patru grupuri de lucru, printr-un dialog deschis şi constant, purtat cu ocazia unor întâlniri şi dezbateri în numeroase locuri din Europa, între „executanţi” (urbanişti practicieni) şi „teoreticieni” (experţi în urbanism), cum sunt cei din cadrul URBACT sau reprezentanţi ai universităţilor, programelor şi proiectelor europene (INTERACT, INTERREG IVC, ESPON), ai organizaţiilor internaţionale precum OECD, Energy Cities, CECODHAS, Nesta şi mulţi alţii. Scopul acestor dezbateri este ca, sub umbrela URBACT, să sprijine activitatea practicienilor şi a factorilor de decizie în domeniul urbanismului din întreaga Europă, printr-o serie de activităţi şi rezultate.

 

Cum funcţionează grupurile de lucru?

 

Fiecare grup de lucru este condus de câte un coordonator responsabil cu îndrumarea activităţilor şi rezultatelor. Aceştia, împreună cu membrii ce alcătuiesc nucleul grupului de lucru, stabilesc aria de acoperire, conţinutul, rezultatele şi activităţile necesare. Totodată, fac schimb de informaţii cu participanţi externi, pe parcursul unor întâlniri şi şedinţe interactive. Secretariatul URBACT, împreună cu cei patru Coordonatori Tematici (Thematic Pole Managers), contribuie la buna funcţionare şi la distribuirea activităţilor.

 

În cadrul activităţilor grupurilor de lucru au fost organizate şedinţe, întâlniri interactive şi vizite de studiu cu actori locali, ceea ce a reprezentat o oportunitate pentru factorii de decizie de a-şi face cunoscute părerile şi a transfera din experienţa lor. Mai mult, aceştia sunt implicaţi în câteva evenimente (de ex. URBACT Sharing Event – Evenimentul de schimb de experienţe URBACT – care a avut loc pe 8 octombrie 2014 la Bruxelles) urmând ca, în continuare, să disemineze concluziile şi să se adune informaţiile suplimentare necesare.

 

Care sunt rezultatele grupurilor de lucru?

 

- Articole publicate în Tribuna URBACT 2014 (URBACT Tribune 2014), prezentând primele concluzii ale celor patru grupuri de lucru. Acestea sunt disponibile online aici !

 

- Articole de ultimă oră publicate în perioada noiembrie-decembrie 2014, prezentând studii de referinţă ale UE şi iniţiative locale pe această temă.

 

- Opt proiecte ale unor oraşe (studii de caz), care au fost implementate cu succes, în domenii reprezentate de cele 4 teme (2 cazuri per grup de lucru). Cazurile selectate sunt: Dublin şi San Sebastian pentru tema „Economii urbane noi”, Leeds şi Salonic pentru „Crearea de locuri de muncă”, Amersfoort şi Gdansk pentru „Inovare socială în oraşe”, Hamburg şi Vilnius pentru tema „Regenerare durabilă în zonele urbane”. Rezultatele vor fi publicate la sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015.

 

- Concluziile grupurilor de lucru, care vor fi prezentate în cadrul atelierelor de lucru cu ocazia Festivalului URBACT din Riga (6-8 mai 2015), precum şi în publicaţiile finale şi în videoclipurile ce vor apărea la începutul lunii mai 2015.

 

- Comunicarea şi diseminarea rezultatelor grupurilor de lucru printr-o serie de evenimente şi conferinţe asociate celor patru teme.

 

Sunteţi interesat să împărtăşiţi şi altora propria dvs. viziune şi experienţă locală?

 

O puteţi contacta pe Jenny Koutsomarkou, responsabila URBACT pentru capitalizare, şi puteţi intra în legătură cu coordonatorii grupurilor de lucru:

 

- Willem van Winden – grupul de lucru „Economii urbane noi”, expert lider în cadrul reţelei URBACT EUniverCities, fondator al UrbanIQ.

- Alison Partridge – grupul de lucru „Crearea de locuri de muncă”, expert lider în cadrul reţelei URBACT ESIMEC II, director al Aurora European Services.

 

- François Jegou – grupul de lucru „Inovare socială în oraşe”, expert lider în cadrul reţelei URBACT „Alimentaţie durabilă în comunităţile urbane”, director al Scenariilor strategice de proiectare (Strategic Design Scenarios).

- Darinka Czischke – grupul de lucru „Regenerare durabilă în zonele urbane”, director la DCConsulting şi cercetător-invitat al Universităţii de Tehnologie din Delft.

 

Sfat: Pentru a afla ultimele noutăţi, urmăriţi-ne pe http://urbact.eu, pe Twitter la @URBACT, hashtag #NewEcons, #YouthInJobs, #SocInn, #SustRegen, precum şi pe http://www.blog.urbact.eu/, secţiunea Inovare Socială!

0 Niciun comentariu

Comments are closed.