full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Brasov

AGENTIA METROPOLITANA BRASOV

 

Asociatia Metropolitana Brasov este partener al proiectului Jessica 4 Cities concentrat pe a distinge modalitatile prin care orasele pot extrage maximum de beneficii din participarea la proiecte integrate de dezvoltare urbana durabila. Proiectul analizeaza fondurile de dezvoltare urbana (FDU) prevazute în initiativa JESSICA.

 

În cadrul proiectului Jessica for Cities- J4C a fost creat Grupul Local de Sprijin URBACT (GLSU Brasov) ale carui întruniri periodice au ca rezultate stabilirea de propuneri pentru un program de actiuni concrete privind înfiintarea si administrarea fondurilor de dezvoltare urbana, evaluarea proiectelor de dezvoltare, organizarea de grupuri de lucru, etc.

 

Agentia Metropolitanã Brasov este partener al proiectului LINKS, proiect care urmãreste o integrare armonioasã între calitãtile patrimoniului si cerintele de calitate actuale ale mediului construit în orasele istorice. Partenerii proiectului doresc sã transforme centrele istorice ale oraselor în spatii dinamice si atractive pentru locuitori, pãstrând în acelasi timp identitatea arhitecturalã si culturalã si valorile istorice ale acestora.

 

Provocãri locale
În anul 2009 Consilul Municipal Brasov a adoptat reglementãri privind planificarea urbanã în zona protejatã a centrului istoric, în care tesutul urban este foarte dens, arhitectura clãdirilor si multitudinea de monumente istorice ilustrând caracteristicile medievale ale zonei.

 

Autoritãtile locale ale municipiului Brasov sunt preocupate de conservarea si valorificarea centrului istoric al orasului, luându-se o serie de mãsuri în acest sens. Transportul public în centrul vechi se realizeazã cu autobuze de tonaj mic, existã amenajate pietonale, iar accesul autovehiculelor este restrictionat fiind permis doar pentru aprovizionarea zonei. Gradul de protectie al centrului istoric este maxim, fiind permise asupra fondului construit doar interventii care restaureazã si consolideazã clãdirile existente. Partea cea mai vizitatã de turisti a orasului, zona centralã contine si dotãri culturale precum teatre si muzee, dar este si un loc preferat al locuitorilor pentru plimbãri si relaxare. Locuitorii zonei centrului istoric sunt, în general, oameni în vârstã cu venituri modeste.

 

Date de contact:
Gabriela Plopeanu & Kristina Creosteanu
gabriela_plopeanu@yahoo.com; kcreosteanu@yahoo.com

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off