full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Cercetare și încercari instalații, materiale și echipamente, protecție termică și economie de energie în construcții – ITEE

INCD URBAN-INCERC

Laboratorul de cercetare și încercari instalații, materiale și echipamente, protecție termică și economie de energie în construcții – ITEE


Laboratorul execută încercări pentru: produse termoizolante pentru clădiri, fabricate din vată minerală, polistiren expandat, spumă de polistiren extrudat, spumă de polistiren extrudat, spumă rigidă de poliuretan, spumă fenolică, sticlă celulară, vată de lemn, perlit expandat, plută expandată, fibre de lemn, agregate uşoare de argilă expandată, vermiculit exfoliat, produse din materiale reciclate, beton celular autoclavizat, alte tipuri de betoane și mortare. Sunt de asemenea realizate încercări pentru vitraje izolante, pentru conducte preizolate, determinarea transmitanţei termice prin calcul.

 

Activitatea de cercetare a laboratorului de cercetare şi încercări pentru protecţia termică a construcţiilor şi economia de energie în construcţii vizează:

 

> Activităţi de cercetare pentru dezvoltarea de materiale şi tehnologii noi,
> Activităţi de cercetare în vederea identificarea posibilităţiilor de îmbunătăţire a calităţii materialelor si tehnologiilor existente;
> Studii, cercetări, soluţii tehnice privind izolarea termică şi reabilitarea fondului construit existent;
> Determinări experimentale pe produsele termoizolante şi sistemele de izolare termică a clădirilor şi instalaţiilor;
> Reglementări tehnice.

 

Prin personalul său, laboratorul este implicat în procesul de standardizare, dl. dr. ing. Cristian Petcu fiind secretarul comitetului tehnic (CT) ASRO CT 281 “Performanţa termică a clădirilor si elementelor de construcţie”. Acest CT este corespondentul CEN/SS B09 “Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) ”, CEN/TC 89 “Thermal performance of buildings and building components”, CEN/TC 371 “Project Committee – Energy Performance of Building project group”

Servicii

Incercari

 

Determinarea lungimii şi lăţimii (SR EN 822:2013)

Determinarea grosimii (SR EN 823:2013)

Determinarea perpendicularităţii (SR EN 824:2013)

Determinarea planităţii (SR EN 825:2013)

Determinarea densităţii aparente (SR EN 1602 :2013)

Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură şi umiditate (SR EN 1604:2013)

Determinarea absorbţiei de apă de scurtă durată prin imersie parţială (SR EN 1609:2013)

Determinarea absorbţiei de apă de lungă durată prin imersie (SR EN 12087:2013)

Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă (SR EN 12086:2013)

Determinarea comportării la compresiune (SR EN 826:2013)

Determinarea punctului de rouă al vitrajelor izolante (SR EN 1279-2/2004)

Determinarea indicelui de pătrundere a umidităţii pentru vitrajele izolante (SR EN 1279-2/2004)

Încercarea la condens a vitrajelor izolante (SR EN 1279-6/2003)

Determinarea rezistenţei la lovire a conductelor preizolate (SR EN 253+A1 :2013)

Determinarea conţinutului de umiditate prin uscare la temperatură ridicată (SR EN ISO 12570:2001-A1:2013)

Determinarea rezistenţei la efectul îngheţ-dezgheţ (SR EN 12091 :2013)

Determinarea rezistenţei termice cu metoda plăcii calde gardate. Produse cu rezistenţă termică mare şi medie (SR EN 12667:2002)

Determinarea rezistenţei termice cu metoda plăcii calde gardate. Produse groase cu rezistenţă termică mare şi medie (SR EN 12939:2002)

Determinarea transmitantei termice prin calcul (SR EN ISO 10077-1:2007)

 

Cercetare

Elemente de constructie din nanocompozite pe baza de materiale cu schimbare de faza(PCM)-epoxi pentru stocarea energiei solare sau reziduale utilizate in cladiri cu consum redus de energie, acronim NANOSTOC

Contract nr. 31-049/2007, finantat in cadrul PNCDI 2, Programul Parteneriate in domenii prioritare

Obiectivul acestui proiect este realizarea unor materiale de constructie nanocompozite cu schimbare de faza, stabile la schimbarea de faza atat dimensional, cat si ca performante tehnice. Aceste materiale trebuie sa satisfaca cerintele fizico-chimice, economice, si de mediu, iar tehnologiile de obtinere sa fie cu grad scazut de poluare. Conservarea si utilizarea energiilor recuperate ofera un potential important pentru reducerea consumului de energie primara si implicit reducerea emisiilor de CO2. Realizarea unor materiale capabile sa stocheze energia de nivel de temperatura coborat (10-50 grade C) sub forma de caldura latenta de transformare de faza este destinata mentinerii constante a temperaturii unei incinte, putand fi utilizat atat in constructii pentru incalzire sau racire a locuintelor, cat si in conditionarea diferitelor substante degradabile in timpul transportului. Incalzirea-racirea solara sau reziduala reprezinta o strategie importanta de inlocire a sistemelor traditionale in locuinte.

 

Proiectul propus se distinge prin caracteristici tehnice complet diferite de cele clasice, dupa cum urmeaza:

- Prin micro- incapsularea PCM intr-o matrice tridimensionala de rasina epoxidica, compatibila cu materialul de stocare, nanocompozitele PCM-epoxi obtinute vor putea reduce atat spatiul cat si costurile pentru containerizare.

- Nanocompozitele organic-anorganic imbunatatesc substantial proprietatile materialelor:

– rezistenta mecanica, termica si chimica

– au o permeabilitate mica,

– au proprietati anticorozive si

– au o imflamabilitate redusa.

 

Fundamentarea stiintifica si dezvoltarea de tehnologii noi de obtinere da materiale curate, cu inalta valoare adaugata va contribui la dezideratul major de reducere a emisiilor de CO2 si de energie primara.

 

Caracterul multidisciplinar al proiectului implica colaborarea specialistilor in chimie fizica, materiale plimere si nanomateriale, instalatii termice, si constructii.Consortiul angajat in realizarea proiectului contine specialisti din diferite Institute de cercetare cu experienta in activitatea de realizare a sistemelor de stocare a energiei de temperatura joasa in materiale nanocompozite:

 

> ICF-AR – conducatorul de proiect
> ICECHIM-Bucuresti
> INCERC-Bucuresti

 

In cadrul acestui proiect, specialiştii din cadrul INCERC Bucureşti au fost implicaţi în special în modelarea transferului de caldura in medii anizotrope neliniare şi dimensionarea Unitatilor de Stocaj Termic cu PCM-epoxi pentru aplicarea in constructii cu consum redus de energie, precum si la realizarea testelor utilizate pentru validarea modelelor matematice.

 

 

Sistem de management al consumului de energie în clădirile de locuit pentru aplicarea directivei 2006/32/CE privind eficienţa energetică la utilizatorii finali

Prezentul proiect are în vedere creşterea eficienţei utilizării energiei la consumatori şi a calităţii serviciilor energetice, în scopul reducerii consumurilor energetice în perioada de exploatare a clădirilor, contribuind prin aceasta la îmbunătăţirea calităţii mediului şi vieţii prin reducerea emisiilor poluante, precum şi la realizarea unui cadru reglementat referitor la Performanţa Energetică a Clădirilor (PEC) noi şi existente, în concordanţă cu prevederile din Directivele Europene 2012/27/EU (care înlocuieşte Directiva Europeană 2006/32/EC) si 2010/31/EU (care înlocuieşte Directiva 2002/91/EC Performanţa energetică a clădirilor).

 

Aplicarea directivelor europene referitoare la eficienţa energetică a clădirilor se poate realiza cu costuri minime în cazul în care soluţiile constructive pot fi analizate în cadrul etapei de proiectare. Se dezvoltă astfel activitatea de proiectare energetică şi de mediu a clădirilor, o ramură nouă a activităţii de proiectare, focalizată pe analiza soluţiilor constructive din punct de vedere al impactului acestora asupra eficienţei energetice a clădirilor şi a confortului ocupanţilor. Importanţa analizei şi aplicării soluţiilor de utilizare raţională a energiei din etapa de proiect este confirmată şi de revizuirea de către Parlamentul UE a documentului „Directiva Performanţa Energetică a Clădirilor (2010/31/EU)” precum şi de finanţarea acordată proiectelor de tip acţiuni suport din acest domeniu (diseminare si armonizare europeana). În această categorie de proiecte se înscrie şi CA-EPBD, proiect în cadrul căruia INCD URBAN-INCERC a participat activ prin prezentări susţinute de specialişti în cadrul grupurilor de lucru ale proiectului. Ignorarea activităţii de proiectare energetică va conduce la soluţii neconforme cu exigentele unei strategii de dezvoltare durabila precum si la o considerabila poluare a mediului natural cu noxe proprii funcţionarii clădirilor.

 

Pentru implementarea prevederilor din Directiva 2012/27/EU privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice, statele membre au adoptat Strategii Naţionale în domeniul Eficienţei Energetice precum şi Planuri Naţionale de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice, în care se prevăd măsuri clare de reducere a consumurilor energetice în diferite domenii şi obligativitatea monitorizării stadiului de îndeplinire a măsurilor propuse. Suplimentar, Directiva 2002/91/EC a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor, revizuită prin Directiva 2010/31/UE, prevede inspecția periodică a sistemelor de încălzire și de climatizare din clădiri. Transpunerea naţională a acestor cerinţe a fost realizată prin legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, respectiv legea 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005. În cadrul proiectului au fost prelucrate informaţii furnizate de auditorii energetici pentru clădiri, aceste date fiind structurate sub forma unei baze de date. În scopul oferirii posibilităţii de accesare si introducere directă a informaţiilor în baza de date, de către auditorii energetici atestaţi, a fost proiectat si implementat un sistem online compus din interfaţa grafică si baza de date. Utilizarea acestui sistem informatic ar conduce la posibilitatea actualizării dinamice a informaţiilor referitoare la stadiul implementării Directivei 2010/31/UE.

 

Managementul acviferelor locale pentru stocaj termic ca tehnologie curata pentru cladiri cu consum de energie aproape egal cu zero

Proiect finanţat prin programul Parteneriate în domenii prioritare – PN II, derulat cu sprijinul MEN – UEFSCDI, proiect nr. 89 / 2014, acronim MATES-nZEB

Proiectul propune o abordare inteligenta, bazata pe utilizarea tehnologiei ATES, in vederea facilitarii furnizarii de energie, din sursa geotermala, cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB), ca fiind una dintre cele mai ecologice si eficiente surse de energie care poate fi utilizata in unele zone urbane si industriale. Acest obiectiv poate fi atins dovedind ca tehnologia ATES este o tehnica fezabila, matura si suficient de fiabila pentru a deveni o alternativa economica pentru stocarea pe timp indelungat a energiei termice, garantand respectarea Directivelor Europene si a obiectivelor 20/20/20 prin reducerea considerabila a emisiilor de carbon (cu pana la 30%). Utilizarea tehnologiei ATES minimizeaza, de asemenea, impactul ecologic al centralelor de termoficare si creste perspectivele de realizare a unor afaceri sanatoase si profitabile bazate pe surse regenerabile de energie.

 

Proiectul se bazeaza pe integrarea inteligenta a sistemelor de incalzire si racire, cu stocajul temporar al energiei termice in stratul acvifer. Aceasta tehnologie va fi aplicata prin realizarea unui pilot experimental nZEB, ca studiu de caz, pe platforma INCERC Bucuresti din cadrul INCD URBAN-INCERC. Acest pilot experimental la scara naturala poate permite inlaturarea barierelor normative si tehnologice si propulsarea strategiilor de investitie pe termen lung, pentru aplicarea ATES pe scara larga, prin aceasta determinand o mai buna intrare a sistemelor ATES pe piata si transferul acestei tehnologii in toate zonele adecvate din Romania.

 

Rezultatul principal al proiectului este constituit de implementarea tehnologiei ATES pe suportul unui pilot experimental, monitorizarea si evaluarea posibilitatii de utilizare a acestei tehnologii, de elaborarea unor materiale care pot facilita utilizarea acestor sisteme: solutii tehnice pentru implementarea sistemelor ATES in cladiri cu performanta energetica ridicata, dezvoltarea unor modele inovative de afaceri pentru aplicarea ATES cladirilor nZEB, ghid si proceduri recomandate pentru autorizarea sistemelor ATES.

 

Caracterul multidisciplinar al proiectului implică specialisti din domeniul utilizării eficiente a energiei în clădiri, sistemelor de încălzire – răcire cu pompe de căldură, gestionării durabile a resurselor de apă, implementării soluţiilor eficiente HVAC bazate pe pompe de căldură şi din domeniul dezvoltării soluţiilor de afaceri. Consorţiul proiectului este alcătuit din:

 

> Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila INCD “URBAN-INCERC” – coordonatorul proiectului
> Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – UTCB
> Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor – INHGA
> PROMTEH
> Business Development Group – BDG

 

Website proiect: http://www.energie-constructii.ro/mates-nzeb/index.php

 

round_tee
scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off