full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Cercetare şi încercări produse polimerice, finisaje, protecție la coroziune și degradare biochimică, protecție hidrofugă și învelitori la construcții

INCD URBAN-INCERC

Laboratorul de cercetare şi încercări produse polimerice, finisaje, protecție la coroziune și degradare biochimică, protecție hidrofugă și învelitori la construcții – PFCH

Laboratorul PCC a luat fiinţă în anul 1955, în cadrul Institutului de Cercetare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC. În prezent face parte din Sucursala INCERC Bucureşti a INCD „URBAN-INCERC” şi contribuie la desfăşurarea activităţilor de cercetare experimentală a Centrului de Perfomanţă de Mediu a Construcţiilor din cadrul aceleiaşi sucursale.

 

Laboratorul efectuează încercări de laborator pentru:

> grunduri, vopsele, emailuri, lacuri şi produse similare;
> acoperiri metalice (anodice şi catodice), acoperiri obţinute prin oxidare anodică;
> vopsele de marcaj rutier;
> radiatoare şi convectoare (tratament preliminar şi vopsire).

 

Laboratorul are în componenţa sa Poligonul de cercetări pentru coroziune marină  Constanţa – instrument important la nivel naţional în studiul comportării la coroziune a materialelor de construcţie şi a protecţiilor anticorozive prin expunere „in situ” la acţiunea mediului marin atmosferic.

Competente

> Studii de documentare şi analiză, cercetări experimentale şi cercetări prenormative pe teme de interes naţional în domeniul construcţiilor din oţel, beton, beton armat, lemn şi în domeniul materialelor de protecţie anticorozivă;
> Elaborarea de reglementări tehnice (normative, ghiduri de proiectare, execuţie şi urmărirea comportării, coduri de cerinţe) în domeniul protecţiilor anticorozive a construcţiilor;
> Investigaţii „in situ” şi de laborator privind stabilirea stării de degradare prin coroziune şi reabilitarea construcţiilor din beton şi oţel situate în medii agresive naturale;
> Determinarea comportării la coroziune a materialelor de construcţie şi a protecţiilor anticorozive prin expunere „in situ” (mediu marin, alpin, urban-industrial);
> Încercări fizico-mecanice, climatice şi chimice accelerate pentru protecţii cu rol anticoroziv;
> Analize de laborator pentru determinarea conţinutului de ioni agresivi din beton (ioni de clor şi ioni sulfat) şi a conţinutului de ioni sulfat, săruri minerale şi carbonaţi din soluri/terenuri de fundare;
> Agremente tehnice pentru produse şi sisteme de protecţie anticorozivă în domeniul construcţiilor;
> Agremente tehnice pentru vopsele de marcaj rutier;
> Efectuarea de sarcini specifice de terţă parte de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

Servicii

 

Încercări de laborator pentru:

 

> grunduri, vopsele, emailuri, lacuri şi produse similare;
> acoperiri metalice (anodice şi catodice), acoperiri obţinute prin oxidare anodică;
> vopsele de marcaj rutier.

 

Încercări acreditate RENAR
> Determinarea densităţii
> Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile
> Determinarea grosimii peliculei. Metoda magnetică
> Determinarea durităţii peliculei. Încercarea de amortizare a pendulului Persoz
> Încercarea la caroiaj
> Determinarea rezistenţei la ceaţă salină neutră
> Determinarea rezistenţei la umiditate. Condensare continuă
> Determinarea rezistenţei la lichide

 

Încercări autorizate ISC
> Determinarea flexibilităţii peliculei. Încercarea de îndoire (mandrină conică)
> Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă a acoperirilor termice de zinc pe metale feroase. Metoda gravimetrică
> Determinarea aderenţei la suport. Încercarea la tracţiune
> Determinarea timpului de curgere
> Determinarea intervalului maxim de utilizare a sistemelor de acoperire multicomponente
> Determinarea rezistenţei la variaţii de temperatură
> Determinarea permeabilităţii la apă lichidă
> Determinarea conţinutului de ioni agresivi (clor, sulfat)
> Determinarea rezistenţei la temperatură
> Determinarea rezistenţei la şoc. Încercarea de deformare rapidă
> Determinarea rezistenţei la umiditate. Procedură pentru expunerea epruvetelor în atmosferă de apă de condens

 

Încercări de laborator pentru:

 

> aparate de încălzire fără sursă internă de energie (tratament preliminar şi vopsire)

 

Încercări acreditate RENAR – certificare sistem 3 (certificat de acreditare nr. OC 019/29.04.2014)

 

> Încercarea la caroiaj
> Determinarea rezistenţei la umiditate. Condensare continuă

 

Cercetare

> Protecţia durabilă a construcţiilor prin utilizarea de produse peliculogene performante, cu caracteristici ecologice, supuse la solicitări complexe (mediu urban-industrial, marin, alpin), de lungă durată (Program nucleu: 2009-2015);
> Cerinţe specifice pentru proiectarea protecţiei anticorozive, urmărirea comportării în exploatare şi măsuri de intervenţie la structuri supraterane din beton armat amplasate în mediul marin (Contr. MDRAP: 2011-2013);
> Sisteme integrate de produse şi tehnologii pentru protecţia specifică şi complexă, biocidă şi anticorozivă, a elementelor de construcţii pe bază de lemn şi oţel (Contr. MDRAP: 2011-2013);
> Investigarea şi diagnosticarea stării de degradare prin coroziune a coşurilor industriale din beton armat (Contr. MDRAT: 2009-2011).

 

Date contact laborator

Șef Laborator

Ing. Vasile Vasilica

tel: 021.627.27.40, 021.255.17.20

fax 021.255.00.62

e-mail: urban-incerc@incd.ro

 

 

Sucursala dispune de laboratoare de încercări pe materiale de construcții, cu o suprafață de cca 160 m2, hală de încercări pe elemente și structuri de construcții cu suprafața de 540 m2 și spații anexe pentru realizarea elementelor experimentale de cca 170 m2. Laboratoarele de încercări pe materiale sunt dotate cu echipamentele necesare și condițiile de mediu precizate în standardele specifice fiecărui material.

 

Hala de încercări are în dotare, pe lângă echipamente, aparatură de încercare, măsurare și două ziduri de reacțiune cu planșee de rezistență, ce permit realizarea de încercări pe elemente și structuri cu gabarite mari. Încercările ce se pot realiza sunt la încărcări gravitaționale (cu aplicare locală, liniară sau uniform distribuită) și static alternante.

 

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off