full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Cercetare şi încercări produse polimerice, finisaje, protecție la coroziune și degradare biochimică, protecție hidrofugă și învelitori la construcții

Laboratorul de cercetare şi încercări produse polimerice, finisaje, protecție la coroziune și degradare biochimică, protecție hidrofugă și învelitori la construcții

Sucursala INCERC Bucureşti

Laboratorul de cercetare şi încercări pentru protecţia hidrofugă şi învelitori este format dintr-o echipă interactivă, susţine o activitate permanentă de cunoaştere şi documentare tehnică privind noutăţile pe plan naţional şi internaţional specifice domeniului şi îsi desfăşoară activitatea în spirit comun de lucru în echipă. Laboratorul are un preşedinte de grupă specializată 2 “Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje”, pentru Agremente Tehnice în Construcţii.

Preocuparea permanentă a echipei este de a participa în mod direct la Programele Naţionale de Cercetare Parteneriate printr-o colaborare interdisciplinară cu Universităţile Tehnice de Construcţii, Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, precum şi cu producatorii de materiale şi firmele de execuţie specializate.

Laborator autorizat ISC
Număr autorizaţie ISC 2212 din 10.06.2011

Diplomă de excelenţă Tehnici de investigare şi soluţii de proiectare pentru reabilitarea higrotermică şi din punctul de vedere al siguranţei în exploatare a acoperişurilor la clădiri existente.

-Medalie de argint COMPOZIŢII DE CONSTRUCŢIE

Activitatea de incercări în domeniul materialelor hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri şi învelitori, încercări în domeniul drumurilor pe mixturi asfaltice; activitate de cercetare aplicativă şi elaborare reglementări tehnice în domeniul acoperişurilor şi învelitorilor.

a. Agremente tehnice:

–        izolaţie hidrofugă din produse polimerice;
–        produs pentru izolaţie hidrofugă prin cristalizare în adâncime;
–        produse din tablă şi accesorii pentru acoperişuri;
–        procedee de realizare a acoperisurilor din tablă;
–        produs pentru eliminarea igrasiei;
–        dibluri din material plastic;
–        plasă din fibre de sticlă;
–        elemente de separare pentru înbinări şi cofraj pierdut pentru beton armat;
–        vopsele termohidroizolante mono şi bicomponente.

b. Reglementări

–        Proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente;
–        Ghid privind reabilitarea utilitar-funcţională a acoperişurilor la clădirile existente;
–        Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a locuinţelor colective;
–        Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri.

[/vc_accordion_tab]

Servicii

Încercări de laborator autorizate ISC:

 Profil hidroizolaţii:

 

Determinarea aderenţei materialului grăunţos de presărare la stratul de acoperire

Determinarea absorbţiei de apă

Determinarea aderenţei granulelor

Determinarea comportării(stabilităţii) la cald

Determinarea comportării la apă

Determinarea comportarii la îmbătrânire artificială prin expunere de lungă durată la acţiunea combinată a rezelor UV, temperaturi ridicate şi a apei

Determinarea contracţiei

Determinarea curgerii în rosturi verticale

Determinarea densitaţii aparente

Determinarea dimensiunilor individuale

Determinarea flexibilităţii la 0°C

Determinarea flexibilităţii la temperaturi scazute

Determinarea forţei de rupere şi alungirii la rupere

Determinarea impermeabilităţii la apă

Determinarea masei specifice

Determinarea masei totale a bitumului, masei suportului şi a masei materialului mineral

Determinarea pliabilităţii la temperaturi scăzute

Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă

Determinarea proprietaţilor la tractiune

Determinarea rectilinitatii

Determinarea etanşeităţii la apă

Determinarea rezistenţei la băşicare

Determinarea rezistenţei la fluaj la temperatură ridicată

Determinarea rezistenţei la impact

Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

Determinarea rezistentei la pătrunderea apei

Determinarea rezistenţei la perforare statică

Determinarea rezistenţei la sfâşiere

Determinarea stabilităţii dimensionale la cald

Determinarea stabilităţii formei la schimbări ciclice de temperatură

Încercarea la tracţiune

Verificarea caracteristicilor geometrice

Verificarea impermeabilităţii la apă

Verificarea rezistenţei la îngheţ

 

Profil drumuri:

 

Conţinut de bitum

Determinarea absorbţiei de apă

Determinarea granulozitaţii-Încercari pentru mixturi asfaltice şi îmbrăcaminţii bituminoase executate la cald

Determinarea grosimii imbracăminţii asfaltice

Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase

Determinarea stabilităţii, fluajului şi valorile coeficientului Marshall

Încercarea pentru determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase cilindrice, rectangulare şi nerectangulare.

Cercetare

Empty section. Edit page to add content here.
Proiecte

„Materiale compozite hibride, pe bază de polistiren expandat, destinate reabilitării termice a clădirilor”

 

Şef laborator ing. Vasile Vasilica

Tel.: 021.255.10.55


e-mail: urban-incerc@incd.ro

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off