full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi mortarelor, materialelor, elementelor și structurilor de construcții, geotehnică și fundații pentru construcții (BSGF)

This is a nice secondary title.

INCD URBAN-INCERC

Laborator de cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi mortarelor, materialelor, elementelor și structurilor de construcții, geotehnică și fundații pentru construcții (BSGF)

Competente

> Elaborarea de reglementări tehnice: specificaţii termice, normative, metodologii, ghiduri şi manuale privind cerinţe şi criterii de performanţă;
> Studii si cercetări privind elemente şi structuri de construcţii: concepţie, verificări experimentale, asistenţă tehnică la proiectare şi execuţie lucrări;
> Elaborarea de agremente tehnice pentru produse pentru construcţii;
> Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi de rezistenţă ale materialelor, elementelor şi construcţiilor;
> Încercări nedistructive pentru elemente şi structuri din beton, beton armat, beton precomprimat

Servicii

Încercări autorizate

 

Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate
- Dimensiuni
- Încercarea la îndoire
- Încercarea la tracţiune
- Rezistenţa îmbinărilor plaselor sudate. Încercări pentru plase sudate
Beton, beton armat şi beton precomprimat
- Controlul pretensionării şi al precomprimării efective
- Determinarea caracteristicilor sistemelor de ancorare – blocare a armăturilor pretensionate
- Determinarea dimensiunilor
- Extragerea şi încercarea carotelor pentru determinarea caracteristicilor betonului
- Încercarea la tracţiune (forţa de rupere, alungirea la rupere, modulul de elasticitate) pe toroane sau cabluri
Echipamante înglobate în construcţii
- Determinarea capacităţii de rezistenţă şi a deformaţiilor elementelor de prindere şi de fixare
Finisaje
- Determinarea comportării la solicitări de tip seismic în planul său a faţadei cortină
- Determinarea dimensiunilor
- Încercarea de rezistenţă la vânt a ferestrelor, uşilor, uşilor-ferestre
- Încercarea îmbinării traversă – montat a faţadei cortină
- Încercarea la apă la presiune statică a ferestrelor, uşilor, uşilor-ferestre şi faţadelor cortină
- Încercarea la permeabilitatea la aer a ferestrelor, uşilor, uşilor-ferestre şi faţadelor cortină
Încercări pentru expertizarea construcţiilor
- Încercări pe elemente şi subansambluri pentru determinarea stărilor de eforturi şi deformaţii
Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor
- Detectarea armăturilor înglobate în beton armat. Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat
- Determinarea prin carotaj sonic a caracteristicilor betonului din piloţi turnaţi în teren
- Determinarea rezistenţei betonului prin metoda nedistructivă combinată
- Determinarea rezistenţei superficiale a betonului prin metode seminedistructive
- Determinarea prin examinare vizuală
Zidărie şi pereţi
- Determinarea absorbţiei de apă a cărămizilor şi blocurilor ceramice
- Determinarea densităţii aparente a cărămizilor şi blocurilor ceramice
- determinarea dimensiunilor cărămizilor şi blocurilor ceramice
- Determinarea rezistenţei la compresiune a cărămizilor şi blocurilor ceramice
- Determinarea rezistenţei la eforturi principale a zidăriei
- Determinarea rezistenţei la forfecare în rost orizontal a zidăriei
- Rezistenţa la compresiune a elementelor de zidărie

 

Încercări acreditate

Nr. Crt. Tipul/Denumirea încercării Material / produs Documentul de referinţă
1 2 3 4
Încercări dimensionale
1 Determinarea dimensiunilor Elemente pentru zidărie PTE-ESC-01SR EN 772-16:2011
Încercări fizice
2 Determinarea densităţii aparente Cărămizi, blocuri ceramice PTE-ESC-02SR EN 772-13:2001
3 Determinarea permeabilităţii la aer Ferestre şi uşi PTE-ESC-23SR EN 1026:2001
4 Determinarea etanşeităţii la apă Ferestre şi uşi PTE-ESC-24SR EN 1027:2001
Încercări mecanice
5 Determinarea rezistenţei la compresiune Elemente pentru zidărie PTE-ESC-04SR EN 772-1:2011
6 Determinarea rezistenţei la compresiune Zidărie PTE-ESC-05SR EN 1052-1:2001
7 Determinarea rezistenţei la încărcare din vânt Ferestre şi uşi PTE-ESC-25SR EN 12211:2001
8 Încercarea la tracţiune Bare, sârme laminate şi sârme pentru armarea betonului PTE-ESC-20SR EN ISO 15630-1:2011
9 Încercarea la îndoire Bare, sârme laminate şi sârme pentru armarea betonului PTE-ESC-21SR EN ISO 15630-1:2011

 

Cercetare

> Proiectarea structurilor de zidarie -Reguli generale – Calculul structurilor la foc. Anexa Nationala de aplicare a Eurocodului  EN 1996-1-2 – Contract 478/2011, MDRT, 2011 – 2013, Claudiu – Lucian Matei, matei_claudiu2004@yahoo.com, Telefon 021 – 255 02 70, 021 – 255 10 62

 

> Cod de practica privind executarea si urmarirea executiei lucrarilor de zidarie – Contract 482/2011, MDRT, 2011 – 2013, Claudiu – Lucian Matei, matei_claudiu2004@yahoo.com, Telefon 021 – 255 02 70, 021 – 255 10 62

 

> Comportarea fatadelor cortina in conditiile de solicitare si climatice din Romania – cercetare (prenormativa) – Contract 408/2009, MDRT, 2009 – 2011, Cristian Grigorasenco

 

laborator_esc
scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off