full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Cercetare și încercari instalații, materiale și echipamente, protecție termică și economie de energie în construcții – ITEE

INCD URBAN-INCERC

Laboratorul de cercetare și încercari instalații, materiale și echipamente, protecție termică și economie de energie în construcții – ITEE

Laboratorul de Cercetare şi Încercări Instalaţii, Materiale şi Echipamente – LII din sucursala INCERC Bucureşti a luat fiinţă în anul 1965, sub titulatura Laborator de instalaţii termice pentru construcţii.

 

În cadrul Laboratorului a existat încă din 1968 un stand de încercări pentru determinarea puterii termice a corpurilor de încălzire conform ISO 3148, unic în ţară, similar celulei termice nr. 1 aparţinând Institutului de Termodinamică CEDRIC Liège (Belgia). În „celula termică” s-au efectuat de-a lungul timpului încercări potrivit metodologiei STAS 11247/2-79 şi standardelor ISO 3148 şi ISO 3150 vizând determinarea puterii termice a corpurilor de încălzire în condiţii standard sau funcţie de diverse programe de cercetare, fiind evaluate mai ales corpuri de încălzire din producţia internă fabricate de FEROEMAIL Ploieşti, FTMCI Bucureşti, IUPS Suceava, UREMOAS Bucureşti, IAIC Alexandria (practice de la toţi producătorii autohtoni), dar şi de fabricaţie străină. Începând cu 2008, acest stand a fost înlocuit cu o cameră de încercare a corpurilor de încălzire ce respectă prevederile standardului SR EN 442, şi a panourilor radiante de plafon alimentate cu apă, în conformitate cu standardul SR EN 14037. Această nouă „celulă termică” a fost recunoscută în 2009 de către laboratorul HLK Stuttgart, unul din cele 4 laboratoare de referinţă (conf. EN 442-2), fiind singura din ţară cu acest tip de aprobare.

 

Începând cu anul 1999, laboratorul a fost autorizat ca Laborator de încercări gradul I de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, iar din anul 2006, laboratorul a fost acreditat de către RENAR.

Competente

Cercetări teoretice şi experimentale vizând:

 

> transferul de proprietate (căldură şi masă) caracteristic incintelor cu climat controlat şi instalaţiilor de încălzire/răcire aferente acestora;
> utilizarea exergiei mediului ambiant în vederea creşterii confortului şi reducerii consumului de energie: spaţii solare, soluţii de ventilare, captatoare solare
> utilizarea surselor neconvenţionale de energie în clădiri;
> performanţele tehnice ale instalaţiilor aferente construcţiilor.
> Asistenţă tehnică în scopul determinării caracteristicilor funcţionale ale echipamentelor şi sistemului punct termic – reţea termică – construcţie;
> Elaborare soluţii tehnice pentru reabilitarea energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor termice aferente acestora, pentru reabilitarea instalaţiilor sanitare şi de canalizare;
> Servicii de consultanţă tehnică pentru persoane fizice şi juridice în domeniile: instalaţii de încălzire, instalaţii sanitare şi de canalizare, instalaţii de ventilare;
> Servicii de audit energetic (auditori energetici atestaţi gradul 1 pentru clădiri, specialităţile instalaţii şi construcţii);
> Elaborare de reglementări tehnice pentru instalaţii şi utilizarea eficientă a energiei în construcţii;
> Elaborare Agremente tehnice pentru produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor, de: încălziri, ventilaţii, climatizări, sanitare, gaze şi electrice (Grupa Specializată nr. 5 – 001SB);
> Încercări de laborator şi in situ pentru instalaţii şi utilizarea eficientă a energiei în clădiri (pentru activitatea de cercetare, proiectare şi execuţie, precum şi pentru activităţile legate agrementarea tehnică a produselor, de controlul şi certificarea produselor, procedeelor şi echipamentelor);
> Activitate în cadrul comitetelor tehnice ASRO CT 302 şi CT 281;

 

Secretariat Comisie pentru validarea programelor de calculator utilizabile pentru calculul performanţei energetice şi elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe.

 

Servicii

Încercări de laborator

 

Tipurile generale de încercări pe care le execută laboratorul sunt:

> în clădiri: confort, uniformitatea încălzirii, analiza clădirilor şi instalaţiilor aferente prin termografie în infraroşu;
> în instalaţii de încălzire: etanşeitatea, eficienţa instalaţiei, controlul parametrilor funcţionali;
> în instalaţii de ventilare climatizare: etanşeitate, grad de echilibrare, eficacitate;
> pentru echipamente de instalaţii: verificarea caracteristicilor funcţionale.

 

Exemple de încercări pentru echipamentele din instalaţii:

> armături de închidere şi de reglare: etanşeitate, rezistenţă la presiune, torsiune, încovoiere, pierderi de sarcină hidrodinamică, debite specifice, anduranţă;
> filtre: etanşeitate, rezistenţă la presiune, torsiune, încovoiere, pierderi de sarcină hidrodinamică;
> ţevi şi fitinguri din materiale metalice: rezistenţă hidrostatică şi etanşeitate îmbinări;
> ţevi şi fitinguri din materiale plastice: rezistenţă hidrostatică pe termen scurt, comportare la temperatură, etanşeitate îmbinări (cu solicitare axială, supuse curbării);
> furtunuri din cauciuc, mase plastice sau metalice: rezistenţă la presiune, etanşeitate asamblări;
> obiecte sanitare: rezistenţă la şoc termic (cicluri de temperatură), etanşeitate, debite de scurgere;
> baterii sanitare: rezistenţă la presiune, etanşeitate, anduranţă;
> hidranţi subterani şi supraterani: etanşeitate şi rezistenţă mecanică;
> pompe şi grupuri de pompare: rezistenţă hidrostatică, debit şi înălţime de pompare;
>rezervoare din materiale termoplastice sau metalice: etanşeitate;
> fose septice/staţii mici epurare: etanşeitate, capacitate nominală, eficacitate hidraulică;
> corpuri de încălzire (radiatoare, convectoare, panouri radiante): putere termică, rezistenţă şi etanşeitate la presiune, grad şi uniformitate de încălzire, pierdere de sarcină hidrodinamică;
> schimbătoare de căldură (inclusiv baterii de încălzire şi răcire): rezistenţă şi etanşeitate la presiune, putere termică, pierdere de sarcină hidrodinamică;
> canale de ventilaţie, coşuri de fum: rezistenţă şi etanşeitate;
> clapete de aer: caracteristici de reglare;
> echipamente de încălzire cu combustibili gazoşi: eficienţa arderii;
> toate echipamentele: verificări constructive şi dimensionale.

 

round_lii
scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off