full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Habitat si arhitectura

Laborator de cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi mortarelor

Sucursala INCERC Bucureşti

Centrul de Performanţă Structurală Durabilă

 

 

Text descriere

Servicii

Text servicii

Incercari

 • Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrica prin cernere
 • Determinarea rezistentei la sfărâmare
 • Determinarea rezistentei la uzura (Los Angeles)
 • Determinarea formei granulelor. Coeficientul de aplatizare
 • Determinarea procentului de suprafeţe concasate şi sfărâmate din agregate grosiere
 • Determinarea timpului de priza
 • Determinarea stabilităţii
 • Determinarea rezistenţei la compresiune
 • Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit
 • Determinarea rezistentei la încovoiere şi compresiune a mortarului întărit
 • Determinarea aderenţei mortarelor pentru tencuire şi gletuire întărite pe suporturi
 • Determinarea contracţia axiale
 • Determinarea rezistentei la îngheţ – dezgheţ
 • Determinarea coef. de absorbţie a apei datorita acţiunii capilare
 • Determinarea densităţii aparente a mortarului proaspăt
 • Determinarea consistentei mortarului proaspăt (cu masa de împrăştiere)
 • Determinarea consistentei cu metoda penetrării plungerului
 • Determinarea conţinutului de aer din mortarul proaspăt (metoda prin presiune)
 • Încercări pe beton proaspăt. Eşantionare
 • Încercări pe beton proaspăt. Încercarea de tasare
 • Încercări pe beton proaspăt. Densitate
 • Încercări pe beton proaspăt. Conţinut de aer. Metode prin presiune
 • Încercări pe beton întărit. Rezistenta la compresiune a epruvetelor
 • Încercări pe beton întărit. Rezistenţa la încovoiere a epruvetelor
 • Încercări pe beton întărit. Rezistenţa la întindere prin despicare a epruvetelor
 • Încercări pe beton întărit. Densitatea betonului întărit
 • Încercări pe beton întărit. Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune
 • Determinarea contracţiei axiale a betonului întărit
 • Încercări pe beton proaspăt. Timp de priza
 • Încercare pe beton întărit. Determinarea rezistentei la compresiune
 • Determinarea rezistentei la îngheţ – dezgheţ Verificarea impermeabilităţii la apa

Competente

 • Elaborare de reglementări tehnice (specificaţii tehnice, normative, ghiduri, metodologii şi manuale de proiectare, execuţie exploatare şi intervenţii în construcţii) pentru: materiale componente ce intră in compoziţia betonului (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc.); beton, stabilirea compoziţiei betonului normal şi a betoanelor special; execuţia lucrărilor din beton şi beton armat; remedierea elementelor din beton armat degradate; tehnologii speciale de realizare a lucrărilor de beton
 • Lucrări de cercetare în domeniul specific al chimiei şi tehnologiei betonului
 • Certificarea de conformitate a calităţii pentru elemente de beton şi pentru produsele folosite la realizarea betoanelor
 • Elaborarea agrementelor tehnice pentru materiale constituente folosite la betoane precum şi a unor tipuri de elemente din beton
 • Încercări în domeniul de specialitate al laboratorului

Proiecte

Text proiecte

Contact laborator:

Şef laborator – Ing. Alina Dumitrescu

Tel.: 021.255.03.55;

Tel.: 021.255.02.70;

Tel.: 021-255.22.50 int. 146; Fax.: 021.255.00.62;

e-mail: betoane@incd.ro

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off