full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi mortarelor, materialelor, elementelor și structurilor de construcții, geotehnică și fundații pentru construcții (BSGF)

INCD URBAN-INCERC

Laborator de cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi mortarelor, materialelor, elementelor și structurilor de construcții, geotehnică și fundații pentru construcții (BSGF)

Competente

> elaborare reglementari tehnice in domeniul ingineriei geotehnice;
> cercetari fundamentale si aplicative specifice ingineriei geotehnice si domeniilor conexe;
> analiza conditiilor de teren in vederea elaborarii studiilor geotehnice prin incercari de teren si laborator pentru determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturilor ;
> consultanta si expertize tehnice in domeniul specific;
> elaborare agremente tehnice pentru produse si procedee utilizate in domeniul constructiilor, Grupa specializata nr. 1 “Elemente structurale-Fundatii” , Grupa specializata nr. 7 “Drumuri, poduri rutiere, porturi si aeroporturi”.

 

Lucrări de referinţă specifice domeniilor de competenţă:

 

> Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire, indicativ NP 125, colaborare cu Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti;
> Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari, inidicativ NP 126;
> Ghid privind controlul lucrarilor de compactare a pamanturilor necoezive, indicativ GT 067;
> Anexa nationala de aplicare a Eurocodului EN 1998-5: 2004 “Proiectarea structurilor rezistente la actiuni seismice – Partea 5: Fundatii, structuri de sprijin si aspecte geotehnice”;
> Comportarea pamanturilor cu rezistente mecanice reduse si potential de lichefiere la actiuni seismice;
> Determinarea in foraje de adancime a parametrilor dinamici ai terenului in zona Bucuresti;
> Elaborarea unor proceduri privind determinarea in laborator a parametrilor dinamici ai pamanturilor, cercetare prenormativa.
> Studii si incercari privind evaluarea comportarii pamanturilor cu structura instabila la actiunile solicitarilor hidrice, mecanice si dinamice;
> Studii si incercari privind stabilizarea pamanturilor dificile de fundare utilizand diferite materiale locale si ecologice, cu aplicabilitate in lucrarile de infrastructura (straturi de baza si de forma la sistemele rutiere, precum si straturile de umpluturi controlate, etc);
> Studii si incercari privind analiza fenomenelor de instabilitate a masivelor de pamant;
> Studii de fezabilitate si documentatie tehnica pentru regularizare albie, aparari maluri, stabilizare versanti ;
> Urmarirea comportarii in timp a deformatiilor terenului de fundare pentru constructii civile, industriale si agricole prin metode topografice.

Servicii

Incercari de laborator

 

> Determinarea umiditatii
> Determinarea granulozitatii
> Determinarea densitatii pamanturilor
> Determinarea densitatii scheletului pamantului
> Determinarea limitelor de plasticitate
> Determinarea compresibilitatii pamanturilor prin incercarea in edometru
> Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare prin incercarea de forfecare directa
> Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor
> Determinarea indicelui californian de capacitate portanta (CBR)
> Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturilor cu umflari si contractii mari
> Incercarea pamanturilor la compresiune monoaxiala
> Determinarea rezistentei la forfecare prin compresiune triaxiala
> Determinarea permeabilitatii in laborator
> Determinarea continutului de materii organice
> Determinarea continutului de carbonati
> Determinarea densitatii suspensiei
> Determinarea timpului de scurgere a suspensiei
> Determinarea continutului de nisip

Caracteristici tehnice ale sistemului de achizitie de date

> permite conectarea a 2-4 sisteme DATALOG – 8;

> acces independent la datele inregistrate de la diferite tipuri de teste executate simultan;

>diagrame in timp real a testelor executate ;

 

Prelucrarea datelor inregistrate si stocate se face utilizand software specializat si validat (GEOLAB 2000)

gfc1 gfc2

 

Incercari in situ

 

> executare foraje geotehnice, prelevare de probe tulburate si netulburate
> executare încercare de penetrare standard (SPT)
> determinarea modulului de deformaţie liniară prin încercări pe teren cu placa LUKAS
> determinarea modulului dinamic de deformaţie liniară si a gradului de compactare cu placa dinamica
> incercari preliminare de control, de receptie pentru supervizarea şi monitorizarea ancorajelor.

round_gfc
scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off