full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Reteaua Nationala Seismica – Evaluarea Riscului Seismic si Actiuni in Constructii (RNERC)

INCD URBAN-INCERC

Laborator de cercetare si incercari
Reteaua nationala seismica – evaluarea riscului seismic si actiuni in constructii – RNERC

Laboratorul este implicat în proiecte complexe, de colaborare naţională şi internaţională, abordând teme precum: evaluarea hazardului şi riscului seismic, soluţii tehnice şi tehnologice pentru atenuarea efectelor seismelor asupra clădirilor, cercetări seismice pre-normative şi pentru reglementări, evaluarea şi reabilitarea seismică a clădirilor existente, educaţia şi pregătirea la cutremur, prelucrarea şi analiza avansată a înregistrărilor seismice.

 

Acţiunile desfăşurate prin intermediul Centrului European pentru Reabilitarea Clădirilor (ECBR), înfiinţat în cadrul Acordului EUR-OPA Hazarduri Majore, au contribuit la promovarea şi consolidarea cooperării internaţionale dintre URBAN-INCERC şi alte organizaţii omoloage din domeniul reducerii riscului seismic.

 

Reţeaua Naţională Seismică are ca obiective principale:

 

> monitorizarea situaţiilor generate de seisme sau alte surse vibratorii periculoase pentru construcţiile din Romania (construcţii civile şi industriale, construcţii rutiere, etc.), în locaţiile în care sunt instalate aparate;
> elaborarea de prelucrări avansate şi baze de date specifice necesare verificării şi perfecţionării codurilor de proiectare seismică şi hărţilor de zonare inginereşti;

Competente


> Studii privind acţiunile seismice şi antropice, hazardul seismic şi riscul seismic;
> Utilizarea tehnologiilor GIS în studiul distribuţiei spaţiale a parametrilor seismici; hărţi seismice;
> Calcule structurale de nivel avansat la diferite tipuri de acţiuni;
> Aplicarea codurilor de proiectare în construcţii, armonizate cu Eurocodurile;
> Investigaţii structurale pe clădiri, înainte şi după cutremure, analiza caracteristicilor dinamice ale clădirilor şi încercări dinamice de structuri, în laborator şi in situ;
> Strategii de prevenire a dezastrelor şi programul de educaţie seismică a populaţiei.

 

Proiecte recente

Cercetari prenormative (2009 – 2011)

 

> “Parametri şi spectre de interes ingineresc pe baza înregistrărilor mişcărilor seismice puternice din teritoriu”;
> “Sistem de investigare interdisciplinară pe teren si cu tehnici informaţionale avansate a efectelor asupra construcţiilor cu diferite funcţiuni, in situaţiile de urgenta produse de cutremure puternice”;
> “Analize numerice comparative bazate pe procedura de “benchmarking tehnic” în scopul perfecţionării reglementărilor româneşti de proiectare şi reabilitare seismică”;
> “Centru şi platformă demonstrativă pentru educaţie, instruire şi comunicare publică privind comportarea la cutremur”;
> “Sistem digital de informare publica privind riscul seismic in Romania (date, informatii)” INFORISX.

 

Proiecte PN II Parteneriate/ (2012 – 2016)

 

> BIGSEES – Armonizarea abordărilor din seismologie şi ingineria seismică: considerarea seismicităţii României pentru o implementare adecvată a acţiunii seismice din Eurocodul EN1998-1 în proiectarea seismică a clădirilor.
> ROEDUSEIS-NET – Reţeaua Seismică Educaţională din România.
> URBASRISK – Blocuri urbane in zone centrale protejate, expuse la hazarduri multiple – evaluare, cartare si strategie de reducere a riscurilor; studiu de caz Bucuresti: Zona destructurata de demolarile regimului comunist.
> SEISMOCODE – Platformă e-learning de formare profesională continuă pentru implementarea activă a noilor reglementări seismice româneşti armonizate cu standardele europene.

 

 

Persoane de contact pentru consultanta si oferte concrete

> Lector dr. ing. Claudiu-Sorin DRAGOMIR, Sef laborator RNERC, Cercetator stiintific gradul III, e-mail: dragomircs@incerc2004.ro, dragomirclaudiusorin@yahoo.com
> Ing. Emil-Sever GEORGESCU, Cercetator stiintific gradul I, e-mail: emilsevergeorgescu@gmail.com, ssever@incerc2004.ro

> Univ. dr. ing. Iolanda-Gabriela CRAIFALEANU, Cercetator stiintific gradul I, e-mail: i.craifaleanu@gmail.com

 

 

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off