full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Program atelier ECBR

CBR WORKSHOP / EUR-OPA MAJOR HAZARDS, September 23, 2011, NRDI URBAN-INCERC,
Bucharest, Romania
WORKSHOP ECBR / Acordul EUR-OPA Riscuri Majore, 23 septembrie 2011, INCD URBAN-INCERC,
Bucuresti, România  ECBR WORKSHOP:
EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS
AGREEMENT (EUR-OPA) OF THE COUNCIL OF EUROPE –
PRIORITIES FOR REDUCING DISASTERS IMPACT IN
EUROPE AND ROMANIA.
PROJECTS OF ECBR – EUROPEAN CENTER FOR
BUILDINGS REHABILITATION WITHIN NRDI URBANINCERC,
BUCHAREST.
September 23, 2011

PROGRAMME / PROGRAM

Workshopul ECBR se va desfasura ca o sectiune a Celei de-a doua editii a Conferintei internationale de cercetare în constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, având ca tema: „HABITATUL UMAN SI CALITATEA VIETII ÎN CONDITII DE RISC NATURAL SI TEHNOLOGIC – O ABORDARE MULTIDISCIPLINARA”.
Conferinta va fi organizata de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC la sediul sucursalei INCERC Bucuresti din Sos. Pantelimon nr. 266, sector 2. Mijloace de transport: tramvaiele 14, 46 si 55 (statia B-dul Chisinau), autobuzele 101, 104, 330 si 335 (statia B-dul Chisinau), 253 (statia Morarilor).

PROGRAM

900 – 930 Primirea si înregistrarea participantilor la Conferinta

930 – 1000 Deschiderea lucrarilor Conferintei (cu participantii de la toate sectiunile)

1000 – 1030 Pauza de cafea

1030– 1300 Prezentarea lucrarilor Workshopului EUR-OPA partea I

(primele 10 lucrari; 10 minute prezentare, 3…5 minute discutii)

1300 – 1400 Pauza de prânz

1400– 1630 Prezentarea lucrarilor Workshopului EUR-OPA partea II

(lucrarile de la nr. 11 la 18; 10 minute prezentare, 3…5 minute discutii)

1630 – 1700 Concluziile Conferintei (cu participantii de la toate sectiunile)

Nota: În cazul în care autorii unei lucrari nu sunt prezenti, se trece la lucrarea urmatoare din program; daca autorii se prezinta în timp util, vor fi reprogramati la finalul sectiunii, în functie de timpul efectiv disponibil)

 

LUCRARI / PAPERS

1. EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT EUR-OPA AND THE PRIORITIES FOR REDUCING DISASTERS IMPACT IN EUROPE AND ROMANIA. PROJECTS OF ECBR – EUROPEAN CENTER FOR BUILDINGS REHABILITATION WITHIN NRDI URBAN-INCERC, BUCHAREST, IN THE PERIOD 2009-2011 / ACORDUL EUROPEAN SI MEDITERANEAN „EUR-OPA RISCURI MAJORE” – PRIORITATI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI DEZASTRELOR ÎN EUROPA SI ROMÂNIA. PROIECTE ALE ECBR – CENTRUL EUROPEAN PENTRU REABILITAREA CLADIRILOR OPERAT ÎN CADRUL ACORDULUI EUR-OPA ÎN INCD URBAN-INCERC, ÎN PERIOADA 2009-2011.

Emil-Sever GEORGESCU, Director of ECBR within NRDI URBAN-INCERC

2. CONTRIBUTIONS TO SEISMIC RISK REDUCTION OF BUILDINGS IN ROMANIA / CONTRIBUTII LA REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CLADIRILOR ÎN ROMÂNIA

Cristian Paul STAMATIADE – MDRT – Ministry of Regional Development and Tourism, Bucharest, Romania, Emil-Sever GEORGESCU The National Research and Development Institute URBANINCERC, Bucharest, Romania

3. A SPECIAL APPROACH FOR EARTHQUAKE EDUCATION AND TRAINING IN ROMANIA / O ABORDARE SPECIALA PENTRU EDUCATIA SI INSTRUIREA ANTISEISMICA ÎN ROMÂNIA

Vasile MEITA, Daniela DOBRE, Emil-Sever GEORGESCU – The National Research and Development Institute URBAN – INCERC, Bucharest, Romania, Cristian Paul STAMATIADE, Luminita VÎLCEANU – MDRT – Ministry of Regional Development and Tourism, Bucharest, Romania

4. INTERDISCIPLINARY ASSESSMENT OF EARTHQUAKE EFFECTS ON BUILDINGS AND INFRASTRUCTURES / INVESTIGAREA INTERDISCIPLINARA A EFECTELOR CUTREMURELOR ASUPRA CLADIRILOR SI INFRASTRUCTURILOR

Claudiu Sorin DRAGOMIR, Ioan Sorin BORCIA, Emil-Sever GEORGESCU – The National Research and Development Institute URBAN-INCERC, Bucharest, Romania, Cristian Paul Stamatiade, Mihaela Bontea – MDRT – Ministry of Regional Development and Tourism, Bucharest, Romania

5. A STATE-OF-THE-ART OF THE SEISMIC ASSESSMENT AND REHABILITATION CODES FOR EXISTING BUILDINGS: THE SITUATION OF ROMANIAN CODES IN THE INTERNATIONAL CONTEXT / STADIUL ACTUAL AL CODURILOR DE EVALUARE SI REABILITARE SEISMICA A CLADIRILOR EXISTENTE: SITUATIA CODURILOR ROMÂNESTI ÎN CONTEXT INTERNATIONAL

Iolanda Gabriela CRAIFALEANU, Nicoleta Florenta TANASE, Diana ENE, The National Research and Development Institute URBAN-INCERC, Bucharest, Romania

6. A NEW CONCEPT PROPOSAL FOR EXISTING BLOCKS OF FLATS REHABILITATION: COMPLEX, MULTICRITERIAL, INTEGRATED REHABILITATION OF URBAN ASSEMBLIES IN A SUSTAINABLE DEVELOPMENT VISION – RESULTS OF THE NATIONAL RESEARCH PROJECT SIR / UN NOU CONCEPT PENTRU REABILITAREA CLADIRILOR DE LOCUIT MULTIETAJATE EXISTENTE: REABILITAREA COMPLEXA, MULTICRITERIALA, INTEGRATA A ANSAMBLURILOR URBANE SI DE LOCUINTE CU RESPECTAREA CERINTELOR SPECIFICE DEZVOLTARII DURABILE – REZULTATELE PROIECTULUI DE CERCETARE SIR.

Mihaela GEORGESCU, Cristina OCHINCIUC, Carmen DUMITRESCU, Cerasella CRACIUN, Dorina TARBUJARU ONESCU, Codruta IANA, Ana OPRIS – University of Architecture and Urbanism „Ion Mincu” – UAUIM, Bucharest

7. SAVING A MONUMENT IN COLLAPSE AND RECOVERING OF A HISTORICAL CULTURAL AND SCIENTIFIC LANDMARK / SALVAREA UNUI MONUMENT AFLAT IN COLAPS SI RECUPERAREA UNUI REPER ISTORIC, CULTURAL SI STIINTIFIC

Cristina Olga GOCIMAN, Ruxandra NEMTEANU, University of Architecture and Urbanism „Ion Mincu” – UAUIM, Bucharest, Iulia CRAIOVEANU, Anatolie CAZACLIU, Barbu GOCIMAN, Mircea HANCU, Claudiu Lucian MATEI – URBAN-INCERC

8. REHABILITATION OF HERITAGE BUILDINGS WITH ENERGY DISSIPATING SYSTEMS / REABILITAREA CLADIRILOR DE PATRIMONIU CU SISTEME DISIPATOARE DE ENERGIE

Andreea DUTU – The National Research and Development Institute URBAN-INCERC, INCERC Bucharest Branch, Romania, Valentin NICOLAE – Technical University of Civil Engineering UTCB, Bucharest, Romania

9. BUILDING VULNERABILITY VS. STRUCTURAL STRENGTHENING: CAUSES OF COLLAPSES AND CASUALTY IN 1940 AND 1977 VRANCEA, ROMANIA EARTHQUAKES / VULNERABILITATEA CLADIRILOR VS. CONSOLIDAREA STRUCTURILOR: CAUZELE PRABUSIRILOR, PIERDERILOR DE VIETI SI RANIRILOR ÎN CUTREMURELE DE VRANCEA DIN 1940 SI 1977 DIN ROMÂNIA

Emil-Sever GEORGESCU – The National Research and Development Institute URBAN-INCERC, Bucharest, Romania, Antonios POMONIS – Cambridge Architectural Research Ltd., Athens, Greece

10. DISSEMINATION OF KNOWLEDGE INFORMATION CONCERNING SEISMIC RISK MITIGATION IN ROMANIA – ACHIEVEMENTS AND FUTURE DEVELOPMENT USING IT TECHNOLOGY / DISEMINAREA INFORMATIILOR SI CUNOSTINTELOR PRIVIND RISCUL SEISMIC ÎN ROMÂNIA – REALIZARI SI DEZVOLTARI VIITOARE UTILIZÂND TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Iolanda CRAIFALEANU, Emil-Sever GEORGESCU, Ioan-Sorin BORCIA – The National Research and Development Institute URBAN-INCERC, Bucharest, Romania, Alexandru ALDEA, Radu VACAREANU, Cristian ARION – Technical University of Civil Engineering Bucharest – UTCB

11. THE FIRST MASTER IN DISASTER MEDICINE COMPLEMENTARY STUDIES DEGREE PROGRAM IN THE HISTORY OF ROMANIAN MEDICINE / PRIMUL PROGRAM DE STUDII COMPLEMENTARE DE MASTER ÎN MEDICINA DE DEZASTRU DIN ISTORIA MEDICINEI ROMÂNESTI.

Dan MANASTIREANU, Nicolae STEINER, Raed ARAFAT – Titu Maiorescu University, Medical School, Master for Disaster Medicine, Bucharest, Romania

12. ARCHITECTURE AND URBANISM ASPECTS IN THE RECONSTRUCTION AFTER DISASTROUS EVENTS: COMPARISON BETWEEN L’AQUILA (ITALY) AND KOLONTAR (HUNGARY). / ASPECTE DE ARHITECTRA SI URBANISM ÎN RECONSTRUCTIA DUPA EVENIMENTE DEZASTRUOASE: COMPARATIE ÎNTRE L’AQUILA (ITALIA) SI KOLONTAR (UNGARIA).

Maria BOSTENARU DAN, “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest

13. EXPERIMENTAL DATA ON THE OLD MASONRIES MADE OF LOW STRENGTH MORTARS / DATE EXPERIMENTALE PRIVIND REABILITAREA ZIDARIILOR VECHI REALIZATE CU MORTARE SLABE

Adrian Constantin DIACONU, The National Research and Development Institute URBAN-INCERC, Iasi Branch

14. RESEARCH CONCERNING SEISMIC VULNERABILITY OF BUILDINGS IN CHISINAU CITY / CERCETARI PRIVIND VULNERABILITATEA SEISMICA A CONSTRUCTIILOR DIN OR. CHISINAU

Vasile ALCAZ, Eugen ISICICO, Victoria GHINSARI, Institute of Geology and Seismology, Academy of Sciences of R. Moldova, Chisinau, Republica Moldova.

15. RESEARCHES OF URBAN SEISMOLOGY IN BUCHAREST / CERCETARI DE SEISMOLOGIE URBANA ÎN BUCURESTI.

Stefan Florin BALAN – National Institute of R-D for Earth Physics, JOACHIM RITTER – University of Karlsruhe, Germany

16. ANALYSIS OF AN AREA AFFECTED BY LANDSLIDE OCCURED IN CENTRAL PART OF ROMANIA BASED ON EXPERIMENTAL MEASUREMENTS / ANALIZA UNEI ZONE AFECTATE DE ALUNECARI DE TEREN ÎN ZONA CENTRALA A ROMÂNIEI PE BAZA MASURATORILOR EXPERIMENTALE

Cornelia DOBRESCU, Elena CALARASU – The National Research and Development Institute URBAN-INCERC, Bucharest, Romania, Marius STOICA, Traian MOLDOVEANU, Eduard MIHAESTEANU

17. STATISTICAL RELATIONSHIP BETWEEN CRUSTAL AND SUB-CRUSTAL SEISMIC ACTIVITY OF VRANCEA SOURCE, / RELATII STATISTICE ÎNTRE ACTIVITATEA SEISMICA CRUSTALA SI SUBCRUSTALA A SURSEI VRANCEA.

Rashid Z. BURTIEV – Moldavian Academy of Sciences, Institute of Geology and Seismology.

18. ISSUES AND TRENDS IN DISASTER RISK REDUCTION IN EUROPE AND ROMANIA / ASPECTE SI TENDINTE ÎN ABORDAREA REDUCERII RISCURILOR DE DEZASTRE ÎN EUROPA SI ROMÂNIA.

Francisc SENZACONI, Manuela IONITA – IGSU

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off