full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Editia IV program final

Comitetul de organizare

Preşedinte

Dr. arh. Vasile MEIŢĂ

Membri

Fil. Alina BĂILEŞTEANU

Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU

Ing. Claudiu Lucian MATEI

Dr. ing. Constantin MIRON

Dr. ecol., dr. geogr. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

Dr. ing. Ion SCORDALIU

Ec. Elena SIMION

Ec. Mioara ŞUFER

Dr. ec. Cezar Petre SIMION-MELINTE

Dr. ing. Liana TEREC

Comitetul ştiinţific / de program

Preşedinte

Dr. ecol., dr. geogr. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

Membri

Mat. dr. Ioan Sorin BORCIA

Dr. ing. Avram JURCA

Dr. ing. Irina POPA

Arh. Doina Mihaela BUBULETE

Ing. Claudiu Lucian MATEI

Arh. Eugen Silviu Lucian POPESCU

Prof. univ. dr. arh. Florin Marian BUHOCIU

Dr. arh. Vasile MEIŢĂ

Ing. Constantin Ioan PRĂUN

Ing. Carol ENYEDI

Ing. Aristide Sergiu MELINTE

Dr. ing. Ion SCORDALIU

Dr. ing. Iolanda Gabriela CRAIFALEANU

Lect. dr. arh. Marina MIHĂILĂ

Dr. ec. Cezar Petre SIMION-MELINTE

Dr. ing. Cornelia-Florentina DOBRESCU

Dr. ing. Constantin MIRON

Dr. ing. Cristian Paul STAMATIADE

Dr. ing. Claudiu-Sorin DRAGOMIR

Ing. Alexandrina MUREŞANU

Dr. ing. Henriette SZILAGYI

Ing. Ciprian Nicolae ENE

Dr. ing. Mircea PĂSTRAV

Dr. ing. Liana TEREC

Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU

Arh. Ion PELEANU

Ing. Vasilica VASILE

Ing. Cristian GRIGORAŞENCO

Dr. ing. Cristian PETCU

Dr. arh. Marius VOICA

Dr. ing. Radu HARIGA

Dr. ing. Horia PETRAN

Dr. ing. Marta Cristina ZAHARIA

 

 

PROGRAMUL GENERAL AL CONFERINŢEI

 

 

900-930             Primirea şi înregistrarea participanţilor

930-1000           Deschiderea lucrărilor. Sesiune în plen

1000-1030         Pauză de cafea

1030-1300         Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

  • Urbanism şi arhitectură
  • Construcţii
  • Economia construcţiilor

1300-1400         Pauză de prânz

1300-1400         Demonstraţii folosind micro-simulatoare de cutremur

1400-1630         Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

  • Urbanism şi arhitectură
  • Construcţii
  • Economia construcţiilor

1630-1700         Concluzii

 

 

PROGRAMUL PE SECŢIUNI

 

 

SESIUNE ÎN PLEN

 

Moderator: Conf. univ. dr. arh. Vasile MEIŢĂ, Director General INCD URBAN-INCERC

 

Emil-Sever Georgescu, Mihaela Stela Georgescu

Pluridisciplinaritate vs. interdisciplinaritate în educaţia de inginerie civilă din zone seismice

 

 

Alexandru-Ionuţ Petrişor

Multi-, inter- şi transdisciplinaritatea, condiţii esenţiale pentru dezvoltarea durabilă a habitatului uman

 

 

ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

Moderatori: Conf. univ. dr. arh. Vasile MEIŢĂ, Director General INCD URBAN-INCERC, lect. dr. ecol., dr. geogr. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Director Ştiinţific Urbanism şi Dezvoltare Teritorială, lect. dr. arh. Marius VOICA, Director Sucursala URBANPROIECT Bucureşti

 

 

Andrei Mitrea

Presiunea interdisciplinarităţii în formarea strategiilor teritoriale

 

 

Mihaela Negulescu

Regenerare urbană prin remodelarea mobilităţii – Zona Parcului Carol

 

 

Mihaela Magdalena Zamfir, Mihai Viorel Zamfir

Menţinerea vârstnicului fragil în comunitate. Colaborarea dintre arhitect şi gerontolog

 

 

Maria Boştenaru Dan

Managementul politicilor de inovare în dezvoltarea urbană

 

 

Adrian Moleavin, Sergiu-Cătălin Petrea

De la proiect la execuţie – Arhitectură şi tehnologie în era cuantică

 

 

Florin Marian Buhociu, Adrian Zugravu

Strategii de dezvoltare a zonelor metropolitane. Studiu de caz asupra configuraţiei ariei metropolitane Galaţi

 

 

Sergiu-Cătălin Petrea, Adrian Moleavin

Strategii contemporane de proiectare interdisciplinară în arhitectură

 

 

Ruxandra Antal

Temple Bar. Un „loc cultural deschis”

 

 

Mirela Paraschiv

Caracteristici ale spaţiului urban în teritorializarea fenomenului „persoane fără adăpost” în Bucureşti

 

 

Anca-Andreea Ghiţuleasa, Liviu Gabriel Ghiţuleasa

Sistemul feroviar românesc în context european

 

 

Antonio Tache

Model informatic de calcul al accesibilităţii cu ajutorul sistemelor informaţionale geografice

 

 

Daniel-Gabriel Vâlceanu

Locuinţa – factor de excluziune socială a populaţiei urbane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia

 

 

Dragoş Horia Buhociu

Provocări de mediu contemporane în dezvoltarea frontului la apă

 

 

Bogdan-Ionuţ Rîpeanu, Catrinel Alexandra Voinea

Revitalizarea şi remodelarea traseelor urbane cu caracter reprezentativ. Studii de caz – analiză comparativă

 

 

Sorina-Georgiana Rusu

Activarea peisajului vechilor structuri de apărare, în relaţie cu malul Dunării

 

 

Alina Băileşteanu, Ilinca Adela Mărgineanu

INCD URBAN-INCERC, Punct Naţional de Diseminare al programului URBACT II

 

 

Raluca Petre

Municipiul Turnu Măgurele văzut prin ochii locuitorilor săi

 

 

Marina Mihăilă, Cristian Bănică

WTC: O discuţie asupra regenerării spaţiului construit

 

 

Florentina Iugan, Iuliana Mihalciuc

Urbanismul personalizat: analiză critică asupra procedurilor de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism

 

 

CONSTRUCŢII

 

Moderatori: CSI dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, Director Ştiinţific Construcţii, INCD URBAN-INCERC, CSII drd. ing. Claudiu-Lucian MATEI, Director Sucursala INCERC Bucureşti

 

Horia Petran

Acţiuni necesare pentru calificarea forţei de muncă în sectorul construcţiilor pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor regenerabile de energie în clădiri

 

 

Gheorghe Croitoru

Studii şi cercetări asupra metodelor de protecţie anticorozivă a oţelului şi suprafeţelor de beton

 

 

Cristian Grigoraşenco

Verificarea capacităţii portante a profilelor de aluminiu

 

 

Adrian Simion, Claudiu Sorin Dragomir

Simularea demolării unei clădiri industriale

 

 

Marin Lupoae, Cătălin Baciu, Daniel Constantin

Cercetări teoretice şi experimentale privind prăbuşirea progresivă a construcţiilor

 

 

Constantin Miron, Livia Miron

Sistem constructiv ecologic, monomaterial, realizat cu betoane ecologice tip Mopatel® si Ecopierra®. Studiu de caz pe clădire pilot realizată la Găineşti,  judeţul Suceava

 

 

Ioana Mihaela Alexe, Marta Cristina Zaharia

Influenţa configuraţiei structurii geamurilor termofonoizolatoare ale unor ferestre din profile PVC asupra izolării acustice la zgomot aerian – studiu de caz

 

 

Florin-Radu Hariga, Andrei Duţă

Tendinţe moderne privind utilizarea materialelor compozite la structuri de alimentare cu apa. încercări de laborator pe tuburi din poliester armat cu fibră de sticlă PAFSIN (GRP)

 

 

Ion Scordaliu

Studii privind determinarea experimentală a perioadelor proprii de vibraţie a construcţiilor

 

 

Gheorghe-Alexandru Bărbos

Aspecte privind comportarea la încovoiere a elementelor realizate din beton de înaltă rezistenţă cu sau fără fibre de oţel

 

 

Liana Terec

Panouri disipatoare pentru consolidarea structurilor în cadre din beton armat

 

 

Felicia Enache-Niculescu

Folosirea materialelor geosintetice pentru realizarea de ziduri de sprijin şi stabilizarea taluzurilor

 

 

Irina Popa, Vasilica Vasile

Agresivitatea mediului atmosferic românesc actual asupra produselor peliculogene de  protecţie anticorozivă şi de finisare

 

 

Claudiu-Lucian Matei

Program de cercetări experimentale pentru validarea nivelelor minime de performanţă propuse în codurile P100/2012 şi CR 6/2012, pentru structurile din zidărie

 

 

Victoria Cotorobai, Alina Cobzaru

Utilizarea programelor de calcul pentru evaluarea comportamentului higrotermic pe termen lung al elementelor de construcţie, în proiectarea şi selectarea soluţiilor optime la lucrările de intervenţie (restaurare/ reabilitare) pentru obiective de patrimoniu degradate

 

 

Claudiu Sorin Dragomir, Emil-Sever Georgescu, Adrian Simion

Îmbunătăţirea rezistenţei seismice a construcţiilor pe baza rezultatelor obţinute din instrumentarea seismică temporară

 

 

ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR

 

Moderator: Lect./CSIII dr. ec. Cezar-Petre SIMION-MELINTE, Şef Secţia Economia Construcţiilor, Sucursala INCERC Bucureşti

 

Cezar Simion-Melinte

Abordări ale cercetării în domeniul economiei construcţiilor

 

 

Cristina Enulescu, Silviu Lambrache

Analiza comparativă privind indicatorii reprezentativi ai sectorului construcţii din România şi Uniunea Europeană

 

 

Silviu Lambrache, Cristina Enulescu

Situaţia investiţiilor din România în contextul crizei economice

 

 

POSTERE

 

 

Andreea-Loreta Cercleux, Florentina-Cristina Merciu, Daniela Rodica Stoian, Radu-Daniel Pintilii, Andrei Schvab

Reconversia funcţională a castelelor de apă, o componentă valoroasă a patrimoniului tehnic şi industrial din România

 

 

Daniel Peptenatu, Cristian Constantin Drăghici, Radu-Daniel Pintilii, Andrei Schvab

Schimbări funcţionale în interfaţa urban-rural a municipiului Bucureşti

 

 

Daniela Rodica Stoian, Florentina-Cristina Merciu, Andreea-Loreta Cercleux, Daniel Peptenatu, Cristian Constantin Drăghici

Percepţia pieţei publice centrale în municipiul Bucureşti

 

 

Iulia Neagoe

Stâlpii şi reprezentarea lor în arhitectură sub forma copacilor

 

 

Boţu Nicolae, Alina Cobzaru, Dan Carastoian, George Maftei

Consolidare şi reabilitare ansamblu monumental Râpa Galbenă, Iaşi – Partea I

 

 

Dan Carastoian, Alina Cobzaru, George Maftei

Monitorizare şi întreţinere sistem de drenaj gravitaţional cu drenuri sifon din amplasamentul ansamblului Râpa Galbenă, Iaşi – Partea II

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off