full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Editia III program final

Comitetul de organizare

Preşedinte

Dr. arh. Vasile MEIŢĂ

Membri

Fil. Alina BĂILEŞTEANU

Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU

Arh. Anca Ileana GINAVAR

Ing. Claudiu Lucian MATEI

Dr. ing. Constantin MIRON

Dr. ecol.-urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

Fiz. Oana Cătălina POPESCU

Dr. ing. Ion SCORDALIU

Ing. Cristian Paul STAMATIADE

Dr. ec. Cezar Petre SIMION-MELINTE

Ec. Elena SIMION

Dr. ing. Liana TEREC

Comitetul ştiinţific / de program

Preşedinte

Dr. ecol.-urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

Membri

Mat. dr. Ioan Sorin BORCIA

Dr. ing. Radu HARIGA

Dr. ing. Irina POPA

Arh. Doina Mihaela BUBULETE

Dr. ing. Avram JURCA

Arh. Eugen Silviu Lucian POPESCU

Ing. Carol ENYEDI

Ing. Claudiu Lucian MATEI

Fiz. Oana Cătălina POPESCU

Ing. Teodora Ioana COMAN

Dr. arh. Vasile MEIŢĂ

Ing. Constantin Ioan PRĂUN

Dr. ing. Iolanda Gabriela CRAIFALEANU

Ing. Aristide Sergiu MELINTE

Dr. ing. Ion SCORDALIU

Dr. ing. Cornelia-Florentina DOBRESCU

Dr. ing. Constantin MIRON

Dr. ec. Cezar Petre SIMION-MELINTE

Dr. ing. Claudiu-Sorin DRAGOMIR

Ing. Alexandrina MUREŞANU

Ing. Cristian Paul STAMATIADE

Ing. Ciprian Nicolae ENE

Dr. ing. Mircea PĂSTRAV

Dr. ing. Henrietta SZILAGYI

Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU

Arh. Ion PELEANU

Dr. ing. Liana TEREC

Arh. Anca Ileana GINAVAR

Dr. ing. Cristian PETCU

Ing. Vasilica VASILE

Ing. Cristian GRIGORAŞENCO

Dr. ing. Horia PETRAN

Dr. ing. Marta Cristina ZAHARIA

 

 

PROGRAMUL GENERAL AL CONFERINŢEI

 

 

900-930             Primirea şi înregistrarea participanţilor

930-1000           Deschiderea lucrărilor

1000-1030         Pauză de cafea

1030-1300         Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

  • Urbanism şi arhitectură
  • Construcţii
  • Economia construcţiilor

1300-1400         Pauză de prânz

1400-1630         Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

  • Urbanism şi arhitectură
  • Construcţii
  • Economia construcţiilor

1630-1700         Concluzii

 

 

PROGRAMUL PE SECŢIUNI

ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Moderator: Conf. univ. dr. arh. Vasile MEIŢĂ, Director General INCD URBAN-INCERC

Angelica Stan

Maladii urbane in perioada crizei economice

Elena Otilia Pîrlea, Valentin Anton, Mihai Dicu

Despre „New urbanism” şi influenţa lui asupra traficului urban

Dragoş Horia Buhociu

Transportul maritim global, element cheie în dezvoltarea oraşelor-port moderne

Cristina Burtea, Alina Chicoş, Ion Peleanu

Analiza activităţilor economice în Zona Costieră a Mării Negre

Cristian Bănică, Marina Mihăilă

Despre Inovare. Working paper

Florin Marian Buhociu, Lucean Mihalcea

Analiza, structura şi direcţii de dezvoltare ale pieţei imobiliare. Studiu de caz Municipiul Galaţi

Ruxandra Antal

Oraşul. „Laborator” al experienţelor urbane

Raluca Petre, Constantin Chifelea

Consultarea publicului în documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism. Studiu de caz: Zonele  Construite Protejate ale Municipiului Galaţi

Letiţia Bărbuică

Performativitatea spaţiului public. Strategii legate de patrimoniul industrial

Cristina Chitonu

Habitatul tradiţional românesc – leagăn al dezvoltării durabile

Veronica Zybaczynski

Culoarea între legislaţie şi realitate

Adrian Moleavin, Sergiu Cătălin Petrea

Primele case pasive din România

Marina-Eugenia Mihăilă

New Office – concepte şi tehnologie

Ştefan Mihăilescu

Dezvoltarea sustenabilă în momente de criză economică

Anca Mihaela Constantin

Locuinţa individuală pe teren îngust – o soluţie pentru perioada de criză

Daciana Dărăban

Particularităţi ale arhitecturii de tranziţie din România

Daniel-Gabriel Vâlceanu, Laura Zulaica

Analiza teritorială a condiţiilor de locuire pe baza indicelui calităţii locuirii. Studiu de caz: mediul urban din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia

Sergiu Cătălin Petrea, Adrian Moleavin

Proiectarea de arhitectură în timp de criză

Anca-Andreea Ghiţuleasa, Liviu Gabriel Ghiţuleasa

Binomul distanţă-timp în transportul feroviar de călători

Emil-Dragoş Ciolacu-Miron, Mircea Grigorovschi

Regenerarea zonelor industriale în declin. Repere legislative

Mihaela Hermina Negulescu

Intermodalitatea, o prioritate a politicii de mobilitate pentru oraşul Bucureşti, în contextul crizei economice

 

 

CONSTRUCŢII

Moderator: CSI dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, Director Ştiinţific Construcţii, INCD URBAN-INCERC

 

Daniel Alupoae, Vlad Aşuencei

Aspecte generale privind alunecările de teren

Cătălin Căpraru, Anton Chirică

Proiectarea lucrărilor de susţinere a excavaţiilor prin metode semi-empirice

Vlad Aşuencei, Daniel Alupoae

Aspecte privind sistematizarea pe verticală a construcţiilor funcţie de terenul de fundare

Horia Petran, Mihai-Lucian Radu, Iulian Clită

Analiza performanţelor energetice şi de mediu ale unui captator solar pe întreaga durată de viaţă a acestuia în condiţii climatice specifice României

Claudiu-Sorin Dragomir, Daniela Dobre, Nicolae-Cristian Croicu, Emil-Sever Georgescu

Investigarea integrată a performanţelor construcţiilor

Ioan Sorin Borcia, Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Ioan Constantin Prăun, Nicoleta Florenţa Tănase

Banca de date SP VRANCEA NT – Prelucrări ale înregistrărilor cutremurelor vrâncene

Marta Cristina Zaharia, Ioana Mihaela Alexe

Studiu de caz privind influenţa configuraţiei partiului şi a structurii pardoselilor din clădiri de locuit asupra izolării la zgomot de impact

Ofelia Corbu, Henriette Szilágyi, Dumitru Moldovan, Maria Pop

Beton cu pulberi reactive armate cu fibre din oţel

Magdalena Culcea, Cristian Oancea, Sorin Caluianu

O incursiune în lumea sistemelor pervasive

Ioan Constantin Prăun, Ioan Sorin Borcia, Emil Sever Georgescu, Iolanda Craifaleanu, Claudiu Sorin Dragomir

Reţele seismice în condiţiile crizelor economice actuale

Gheorghe Croitoru

Aspecte privind coroziunea armăturii în betonul stâlpilor liniilor electrice aeriene cu secţiune inelară

Claudiu-Lucian Matei

Comportarea faţadelor ceramice ventilate la solicitări orizontale

Florin-Radu Hariga, Florentina Luca, Andrei Duta

Laboratorul de încercări mecanice, statice şi dinamice pe materiale de construcţii, elemente, subansamble şi structuri de construcţii  IMMS – grad I, Iaşi: domenii de activitate, prezentare şi realizări

Vasilica Vasile, Alina Dima, Mihaela Ion

Aspecte teoretice privind proprietăţile colorimetrice ale produselor peliculogene

 

 

ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR

Moderator: Lect./CSIII dr. ec. Cezar-Petre SIMION-MELINTE, Şef Secţia Economia Construcţiilor, Sucursala INCERC Bucureşti

Mircea-Iosif Rus

Activitatea de cercetare din România – prezent, modalităţi de reformare şi finanţare

Silviu Lambrache

Efectele crizei economice asupra  sectorului de construcţii

Mircea Lazăr, Cezar Simion-Melinte, Silviu Lambrache

Determinarea indicilor medii  orientativi de actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor speciale

Cristina Floriana Enulescu

Nomenclator de indicatori utilizabili în analiza activităţii sectorului de construcţii din România

Cezar-Petre Simion-Melinte, Victor Radu

Analiza diagnostic a sectorului construcţiilor din România în perioada 2008-2010

Paul Oancea, Adina Stănică

Obţinerea antemăsurătorilor cu ajutorul programelor de calcul

Sabina Gheorghe

Creşterea competitivităţii economice prin cercetare, inovare şi transfer tehnologic

Marina Köber

Evoluţia indicatorilor de performanţă ai companiei de construcţii

 

POSTERE

 

Andreea-Loreta Cercleux, Florentina-Cristina Merciu, Cristian Drăghici, Andrei Schvab

Abordarea acţiunilor de management teritorial la nivelul ariilor restructurate funcţional

Daniel Peptenatu, Cristian Drăghici, Radu-Daniel Pintilii, Andrei Schvab

Caracteristicile sectorului antreprenorial din sistemele teritoriale emergente

Florentina-Cristina Merciu, George-Laurenţiu Merciu, Daniela Stoian

Patrimoniul arhitectural industrial romanesc – trecut şi prezent

Daniel Peptenatu, Radu-Daniel Pintilii, Andreea-Loreta Cercleux, Daniela Stoian

Specificitatea dezvoltării sectorului antreprenorial în reţelele policentrice regionale a Regiunii de Dezvoltare Sud Vest

Ilinca-Valentina Stoica

Efectele migraţiilor asupra sistemului de aşezări din Subcarpaţii Buzăului

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off