full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Editia II program final

PROGRAMUL GENERAL AL CONFERINŢEI

 

 

900-930             Primirea şi înregistrarea participanţilor

930-1000           Deschiderea lucrărilor

1000-1030         Pauză de cafea

1030-1300         Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

  • Urbanism şi arhitectură
  • FATE
  • Construcţii
  • Economia construcţiilor
  • EUR-OPA

1300-1400         Pauză de prânz

1400-1630         Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

  • Urbanism şi arhitectură
  • FATE
  • Construcţii
  • Economia construcţiilor
  • EUR-OPA

1630-1700         Concluzii

 

 

PROGRAMUL PE SECŢIUNI

 

 

 

ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

Moderator: Conf. univ. dr. arh. Vasile MEIŢĂ, Director General INCD URBAN-INCERC

 

Monica Fluţăr

Dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea inteligentă. Studiu de caz: oraşul Galaţi

 

 

Dragoş Horia Buhociu

Direcţii generale în dezvoltarea oraşului-port contemporan

 

 

Marius Voica

Modalităţi de amplificare a eficienţei energetice a construcţiilor prin acţiuni pasive: detalii şi principii specifice arhitecturii ecologice

 

 

Florentina Ion

Tendinţe ale locuirii şi calitatea acesteia în spaţiul rural adiacent axei Bucureşti-Ploieşti

 

 

Daniel Comşa

Importanţa anvelopantei interior-exterior asupra habitatul uman şi a mediului urban. Discurs critic în căutarea calităţii vieţii pe care o generează

 

 

George-Laurenţiu Merciu

Reprezentarea 3D a spaţiului construit din Municipiul Reşiţa

 

 

Florin Marian Buhociu

Direcţii principale de analiză şi cercetare privind cuantificarea evoluţiei activităţii economice a unui municipiu-pol de dezvoltare urbană din România

 

 

Gabriel Pascariu

Indicatori ai calităţii vieţii utilizaţi în analizele teritoriale şi rolul acestora în fundamentarea politicilor de dezvoltare

 

 

Daniel-Gabriel Vâlceanu, Diana-Georgiana Tămîrjan

Mobilitatea rezidenţială, factor prioritar în determinarea calităţii locuirii

 

 

Florentina-Cristina Merciu, Andreea-Loreta Cercleux

Coloniile muncitoreşti – element cu valoare de simbol al peisajelor urban industriale

 

 

Daciana Dărăban

Tendinţe actuale în critica de arhitectură şi urbanism

 

 

CONSTRUCŢII

 

Moderator: CS II ing. Claudiu Lucian MATEI, Director al Sucursalei INCERC Bucureşti

 

Gheorghe Croitoru

Studiul structurii betonului ca mediu de protecţie a armăturilor împotriva coroziunii

 

 

Anatolie Izbînda

Utilizarea reziduurilor calcaroase în producerea betoanelor spumate şi caracteristicile acestora

 

 

Irina Popa, Alexandrina Mureşanu

Acţiunea mediilor atmosferice româneşti asupra protecţiilor anticorozive supuse îmbătrânirii naturale

 

 

Horia Petran, Radu Mihai-Lucian

Analiza performanţelor energetice şi de mediu ale unui captator solar pe întreaga durată de viaţă a acestuia în condiţii climatice specifice României

 

 

Liana Terec, Henriette Szilagyi

Aspecte privind revizuirea normativului C 155-89 „Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare”

 

 

Ioan Sorin Borcia, Ioan Constantin Prăun, Nicoleta Florenţa Tănase, Claudiu Sorin Dragomir, Daniela Dobre, Emil-Sever Georgescu

Bancă de date cuprinzând prelucrări ale înregistrărilor cutremurelor obţinute pe clădiri instrumentate seismic

 

 

Henriette Szilagyi, Liana Terec

Cercetări experimentale privind betoane cu agregate uşoare

 

 

Daniel Covatariu, Adrian Constantin Diaconu

Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice. Unele obiective şi principii (probleme inginereşti la monumente)

 

 

Avram Jurca, Ion Scordaliu

Consolidarea unei structuri din diafragme de beton armat afectată de explozie

 

 

Daniela Stoica

Criterii de selecţionare a chiturilor pe baza de polimeri, utilizate la etanşarea rosturilor în construcţii

 

 

Vasilica Vasile, Alina Cioacă

Efectele emisiilor poluante ale materialelor de construcţii asupra sănătăţii ocupanţilor clădirilor

 

 

Claudiu Lucian Matei

Evaluarea calitativă a degradărilor specifice apărute în perioada de exploatare a structurilor realizate din panouri mari prefabricate

 

 

Cornelia Florentina Dobrescu, Elena Călăraşu, Maria Ştefănică

Influenţa condiţiilor geotehnice asupra producerii fenomenelor de instabilitate (alunecări de teren, prăbuşiri, eroziune, etc.) în zona falezelor din sectorul sudic al litoralului românesc

 

 

Marta Cristina Zaharia

Influenţa parametrilor caracteristici variabili ai arterelor de circulaţie asupra nivelului de zgomot provenit din traficul rutier urban

 

 

Toma-Gheorghe Roşescu, Radu Gavrilescu, Rihar Soare, Sorina Gurban, Elena Râcu, Constantin Voiniţchi

Metode de stabilire a compoziţiei betoanelor în vederea utilizării mai judicioase a cimentului

 

 

Mircea Ioan Păstrav

Monitorizarea clădirii unui magazin de tip supermarket

 

 

Alina Cobzaru, Livia Miron, Monica-Lilioara Cherecheş, Ionel Puşcaşu

Performanţa tâmplăriei termoizolante evaluată prin încercări fizice şi mecanice

 

 

Cora-Maria Stamate

Preocupări privind reutilizarea deşeurilor din PVC

 

 

Monica-Lilioara Cherecheş, Alina Cobzaru

Prezenţa clădirilor cu faţadelor duble ventilate şi complet vitrate pe plan european şi mondial

 

 

Elena Călăraşu, Cornelia Florentina Dobrescu

Principii de evaluare a efectelor fenomenului de lichefiere şi metode practice pentru caracterizarea lichefiabilităţii pământurilor necoezive

 

 

Ghiorghiţă Nicolaie Comşa

Promovarea pardoselilor parchetate cu panouri originale de parchet stratificat obţinute din specii lemnoase autohtone

 

 

Livia Miron

Reabilitarea eco-durabilă complexă a unei locuinţe tradiţionale ieşene

 

 

Mariana Prună

Realizări şi perspective în domeniul protecţiei lemnului în construcţii pentru reducerea riscurilor de deteriorare şi creşterea gradului de confort şi siguranţă

 

 

Ioan Constantin Prăun

Reţele seismice în România – RNSC. Monitorizarea surselor seismice şi nonseismice în habitatul uman

 

 

Constantin Miron

Riscurile falsei modernizări a clădirilor asupra calităţii vieţii

 

 

Emil-Sever Georgescu, Ioan Sorin Borcia, Iolanda Gabriela Craifaleanu, Ioan Constantin Prăun, Daniela Dobre, Claudiu Sorin Dragomir, Nicoleta Florenţa Tănase, Diana Ene

Siguranţa şi dezvoltarea durabilă a mediului urban: cercetări recente din URBAN-INCERC, sucursala INCERC Bucureşti, în domeniul prevenirii şi reducerii efectelor hazardului seismic asupra fondului construit

 

 

Toma-Gheorghe Roşescu, Cornelia Florentina Dobrescu, Horia Boloşină

Soluţii noi de realizare a straturilor rutiere în scopul reducerii posibilităţilor de apariţie şi dezvoltare a defectelor îmbrăcăminţilor rutiere din betoane de ciment şi betoane asfaltice

 

 

Ion Scordaliu, Alina Tîrtea

Studii cu privire la soluţii de fundaţii utilizând plăci subţiri conice şi poliedrice

 

 

Alexandru Damian, Carmen Dico

Testarea in situ a unui planşeu prefabricat, după incendiu

 

 

WORKSHOP: ACORDUL EUROPEAN ŞI MEDITERANEAN „EUR-OPA RISCURI MAJORE” – PRIORITĂŢI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI DEZASTRELOR ÎN EUROPA ŞI ROMÂNIA. PROIECTE ALE ECBR – CENTRUL EUROPEAN PENTRU REABILITAREA CLĂDIRILOR OPERAT ÎN CADRUL ACORDULUI EUR-OPA ÎN INCD URBAN-INCERC

 

Moderator: CS I dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, Director Ştiinţific Construcţii al INCD URBAN-INCERC, Director ECBR

 

Emil-Sever Georgescu

European and Mediterranean major hazards agreement EUR-OPA and the priorities for reducing disasters impact in Europe and Romania. Projects of ECBR – European Center for Buildings Rehabilitation within NRDI URBAN-INCERC, Bucharest in the period 2009-2011

 

 

Cristian Paul Stamatiade, Emil-Sever Georgescu

Contribuţii la reducerea riscului seismic al clădirilor

 

 

Vasile Meiţă, Daniela Dobre, Emil-Sever Georgescu

A special approach for earthquake education and training in Romania

 

 

Claudiu Sorin Dragomir, Ioan Sorin Borcia, Emil-Sever Georgescu, Cristian Paul Stamatiade, Mihaela Bontea

Interdisciplinary assessment of earthquake effects on buildings and infrastructures

 

 

Iolanda Gabriela Craifaleanu, Nicoleta Florenţa Tănase

A state-of-the-art of the seismic assessment and rehabilitation codes for existing buildings: The situation of Romanian codes in the international context

 

 

Mihaela Georgescu, Cristina Ochinciuc, Carmen Dumitrescu, Cerasella Crăciun, Dorina Tărbujaru Onescu, Codruţa Iana, Ana Opriş

A new concept proposal for existing block of flats rehabilitation: Complex, multicriterial, integrated rehabilitation of urban asamblies in a sustainable development vision – results of the national research programme SIR

 

 

Cristina Gociman, Claudiu Lucian Matei

Salvarea conacului Oteteleşanu – oraş Măgurele din colaps şi uitare şi redarea lui spre folosinţa unei elite ştiinţifice

 

 

Andreea Duţu, Valentin Nicolae

Rehabilitation of heritage buildings with energy dissipating systems

 

 

Emil-Sever Georgescu, Antonios Pomonis

Building vulnerability vs. structural strengthening: Causes of collapses and casualty in 1940 and 1977 Vrancea, Romania earthquakes

 

 

Iolanda Gabriela Craifaleanu, Emil-Sever Georgescu, Ioan Sorin Borcia, Alexandru Aldea, Radu Văcăreanu, Cristian Arion

Dissemination of knowledge information concerning seismic risk mitigation in Romania – Achievements and future development using IT technology

 

 

Dan Mânăstireanu, Nicolae Steiner

The importance of disaster medicine education in medical school. Romanian experience

 

 

Maria Boştenaru Dan

Architecture and urbanism aspects in the reconstruction after disastrous events: Comparison between l’Aquila (Italy) and Kolontar (Hungary)

 

 

Adrian Constantin Diaconu

Date experimentale privind reabilitarea zidăriilor vechi realizate cu mortare slabe

 

 

Vasile Alcaz, Eugen Isicico, Victoria Ghinsari

Cercetări privind vulnerabilitatea seismică a construcţiilor din oraşul Chişinău

 

 

Ştefan Florin Bălan

Researches of urban seismology in Bucharest

 

 

Cornelia Florentina Dobrescu, Elena Călăraşu, Marius Stoica, Traian Moldoveanu, Eduard Mihăeşteanu

Analysis of an area affected by landslide occured in central part of Romania based on experimental measurements

 

 

Rashid Z. Burtiev

Statistical relationship between crustal and sub-crustal seismic activity of Vrancea source

 

 

Francisc Senzaconi

Aspecte şi tendinţe în abordarea reducerii riscurilor de dezastre în Europa şi România

 

 

ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR

 

Moderator: Asist. univ./CSIII dr. ec. Cezar-Petre SIMION-MELINTE, Şef Secţia Economia Construcţiilor, Sucursala INCERC Bucureşti

 

Marina Stoian

Determinanţi ai mărimii profitului în compania de construcţii

 

 

Mircea Rus

Activitatea de cercetare – dezvoltare şi inovare în viziunea Strategiei Europa 2020

 

 

Cezar-Petre Simion-Melinte

Forme de integrare a proiectelor în structura organizatorică a firmei de construcţii

 

 

Mircea Lazăr, Daniela Oprica

Determinarea indicilor medii orientativi de actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor speciale

 

 

Mircea Lazăr

Utilizarea energiei termice şi electrice în asigurarea unui confort sporit în clădiri şi în exteriorul acestora

 

 

Cristina Floriana Enulescu

Evoluţia preţului de deviz şi a structurii pentru clădiri de locuit din fonduri publice

 

 

Silviu Lambrache

Reabilitarea termică a clădirilor prin utilizarea tehnologiilor inovatoare eficiente economic

 

 

PROIECTUL FATE – CONVERSIA FOSTELOR BAZE MILITARE ÎN CENTRE ANTREPRENORIALE

 

Moderator: Lect./CS III dr. ecol.-urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Director Ştiinţific Urbanism şi Dezvoltare Teritorială al INCD URBAN-INCERC, Director proiect FATE

 

Alexandru-Ionuţ Petrişor

FATE – probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului. Privire de ansamblu / FATE: Urban and spatial planning issues. An overview

 

 

Marin Tominaga

Urbanismul şi amenajarea teritoriului în Japonia / Urban and spatial planning in Japan

 

 

Diana Tămârjan, Daniel Vâlceanu

Incubatorul de Afaceri din Cadrul Parcului Ştiinţific şi Tehnologic „Tehnopolis” Iaşi, România

 

 

Sorina Rusu

Revitalizarea peisagistică a zonelor cu destinaţie specială actuale şi a vechilor structuri de apărare dezafectate / Landscape restoration of current and abandoned areas of the defense structures

 

 

Mariana Barbu, Iulia Băjenaru, Luminiţa Bălan, Sorina Urdoi

Linii directoare privind înfiinţarea incubatoarelor de afaceri în România

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off