full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Editia I program final

Programul general al conferinţei

 

900-930

Primirea şi înregistrarea participanţilor

930-1000

Deschiderea lucrărilor

1000-1030

Pauză de cafea

1030-1300

Secţiuni paralele

Amenajarea teritoriului, urbanism, politici de locuire şi arhitectură

Construcţii

DONAUREGIONEN+

FATE

1300-1400

Pauză de prânz

1400-1630

Secţiuni paralele

Economia construcţiilor

Construcţii

DONAUREGIONEN+

FATE

1630-1700

Concluzii. Încheierea lucrărilor conferinţei

Programul pe secţiuni

 

Amenajarea teritoriului, urbanism, politici de locuire şi arhitectură

Angelica Stan

Morfologie urbană şi dezvoltare creativă

Alexandru-Ionuţ Petrişor

Folosirea datelor CORINE în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru aprecierea stării de calitate a patrimoniului natural

Gabriel Pascariu, Şerban Popescu-Criveanu

Metode analitice şi tehnici de reprezentare în amenajarea teritoriului

Mihai-Horia Filip, Cristina Filip

Modelarea urbană a pieţelor Clujului

Bogdan Suditu

Consideraţii privind sectorizarea teritoriului şi a responsabilităţilor administrative asupra abordării integrate şi unitare a dezvoltării urbane. Studiul de caz Municipiul Bucureşti

Mihai Moţcanu-Dumitrescu

Designul urban al dezvoltării durabile: desenarea interacţiunilor dintre oameni şi locuri pentru crearea unui spaţiu urban de calitate

Dragoş Horia Buhociu

Direcţii generale în dezvoltarea frontului la apă urban

Daniel Comşa, Rara Petrescu

Dezvoltarea spaţială durabilă a fronturilor la apă din punctul de vedere al anvelopării spaţiale. Zona de contact interior-exterior: conflict sau dialog?

Daniel-Gabriel Vâlceanu, Diana-Georgiana Tămîrjan

Condiţiile de locuit în România, în contextul statutului de membru al U.E.

Mihaela Vrabete

Strategia de dezvoltare teritorială durabilă a Bazinului Hidrografic al Tisei – relaţia între strategia naţională şi cea transnaţională

Tiberiu David

Peisajul durabil – componentă a dezvoltării spaţiale durabile

Florin Buhociu, Constantin Afanase

Structurarea şi evaluarea potenţialului serviciilor publice ale unui pol de dezvoltare urbană din România

Daciana Dărăban

Influenţa noilor concepte teoretice asupra analizei multicriteriale arhitectural-urbanistice

Construcţii

Maria Ştefănică, Cornelia-Florentina Dobrescu

Comportarea reologică a masivelor de pământ funcţie de influenţa factorului timp cu aplicaţii asupra stabilităţii versanţilor

Cornelia-Florentina Dobrescu, Maria Ştefănică, Elena Călăraşu

Cercetarea si analiza unei alunecări a masivului de pământ reactivată pe DJ 101S Km 1+300 – zona „Aneta”, oraşul Comarnic. Soluţii de stabilizare

Mircea Păstrav

Stand pentru încercarea grinzilor precomprimate de 37m

Dorel Bucurescu, Iuliana Bucurescu

Metodă nedistructivă pentru măsurarea umidităţii în materiale de construcţii

Florin-Radu Hariga, Adrian Constantin Diaconu

Răspunsul dinamic al elementelor liniare din beton armat, grinzi şi stâlpi, sub acţiuni monoşoc

Andreea Duţu, Joao Gomes Ferreira

Analiza numerică a construcţiilor cu schelet din lemn şi umplutură de zidărie supuse acţiunilor seismice

Iolanda-Gabriela Craifaleanu

Cooperarea internaţională în domeniul armonizării hazardului şi riscului seismic: participarea României în cadrul unui proiect finanţat de NATO prin programul „Ştiinţa pentru pace şi securitate”

Mariana Prună

Cerinţe eco-toxicologice de limitare a utilizării produselor chimice periculoase în protecţia şi conservarea durabilă a lemnului

Andreea Hegyi

Cercetări privind cinetica şi mecanismul coroziunii armăturii de oţel zincat termic

Claudiu Sorin Dragomir, Emil-Sever Georgescu, Fănel Iorga

Aspecte metodologice şi aplicative privind determinarea caracteristicilor dinamice ale clădirilor

Adrian-Constantin Diaconu

Metode energetice aplicate în analiza datelor obţinute experimental

Mihaela Ion, Vasilica Vasile, Cornelia Dobrescu

Materiale geosintetice utilizate pentru consolidarea masivelor de pământ afectate de fenomene de instabilitate

Vasilica Vasile, Irina Popa, Mariana Cioncu-Puenea

Aspecte privind metodologia actuală de determinare a performanţelor pentru materiale peliculogene de finisare şi protecţie

Irina Popa, Vasilica Vasile, Alexandrina Mureşanu

Protecţiile anticorozive şi finisajele cu caracteristici ecologice – element  important în asigurarea  durabilităţii  construcţiilor

Marta Cristina Zaharia

Restaurarea din punct de vedere acustic a sălii mari de concerte a Ateneului Român

Daniela Stoica

Creşterea confortului în construcţii prin utilizarea de produse noi pe bază de resurse naturale

Carol Enyedi

Atestarea conformităţii cuplajelor mecanice pentru înnădirea barelor de oţel beton şi condiţiile de utilizare a acestor cuplaje la construcţiile în România

Vasilica Vasile, Alina Cioacă

Calitatea aerului interior. Metode şi tehnici experimentale pentru determinarea emisiilor provenite din materialele ce intră în alcătuirea sistemelor de construcţii şi instalaţii

Constantin Miron, Livia Miron, Alina Cobzaru, Ionel Puşcaşu, Constantin Chelan, Paul Niculescu, Sorin Axinia, Decebal Minghiu

Integrarea cercetării ştiinţifice şi a încercărilor de laborator privind funcţionarea şi fiabilitatea echipamentelor electroenergetice de medie şi mare putere în condiţii climatice severe în profilul de activitate al INCD URBAN INCERC

Eugen Popescu, Cora Stamate

Stabilirea criteriilor şi nivelurilor de performanţă a sistemelor de etanşare la apă cu durată de utilizare extinsă, rezistente la impactul factorilor de mediu asupra construcţiilor

Henriette Szilágyi

Influenţa adaosului de silice ultrafină în compoziţia betonului autocompactant

Liana Terec

Cadre din beton armat consolidate cu pereţi turnaţi in situ

Claudiu-Lucian Matei

Studii pentru determinarea caracteristicilor de material pentru reabilitarea construcţiilor de patrimoniu. Studiu de caz – evaluare structură „Capela familiei Stirbey”

Economia construcţiilor

Victor Radu

Importanţa managementului timpului în execuţia proiectelor complexe

Cezar-Petre Simion-Melinte

Efectele adoptării standardelor de cost asupra sectorului construcţiilor

Mihai Vrîncuţ

Lanţul critic în planificarea proiectelor de construcţii

Daniel Constantin Jiroveanu

Importanţa alegerii resurselor materiale în economia proiectului

Marina Stoian

Analiza performanţelor financiare ale companiei de construcţii în context decizional

Mircea-Iosif Rus

Activitatea de cercetare – tipologie şi metode de finanţare

Cristina Enulescu

Competitivitatea sectorului european al construcţiilor

Silviu Lambrache

Principii de bază privind metodologia costurilor pe ciclul de viaţă al construcţiilor la nivel european

Mircea Lazăr

Evoluţia preţului de deviz şi a structurii acestuia pentru realizarea obiectelor de construcţii

Postere

Marius Voica, Ionuţ Laurenţiu Marin, Ana Maria Petre, Gheorghe Roşca

Casă de vacanţă, Peştera

Livia Miron, Constantin Miron, Alina Cobzaru, Monica Cherecheş, Ionel Puşcaşu, Lucian Miron

Încercări şi echipamente pentru determinarea caracteristicilor termofizice ale materialelor şi elementelor de construcţii

 

PROGRAMUL

C O N F E R I N Ţ E I      N A Ţ I O N A L E

a proiectului:

 

 

TRANSFORMAREA

UNITĂŢILOR MILITARE DEZAFECTATE ÎN CENTRE ANTREPRENORIALE /

FROM ARMY TO ENTREPRENEURSHIP – F.A.T.E.

 

29 aprilie 2011

 

 

1. Prezentare generală a proiectului FATE (Alexandru-Ionuţ Petrişor, Alexandra Antal, Mariana Barbu)
2. Analiza contextului economic – antreprenorial românesc la nivel regional şi de judeţ (Diana Tămîrjan, Iulia Băjenaru)
3. Exemple de bune practici în cadrul transferului de proprietate de la autorităţile centrale la cele locale (Daniel Vâlceanu, Sorina Urdoi, Luminiţa Bălan)
4. Realizarea unui ghid de management al procesului de reabilitare a unor foste baze militare dezafectate trecute în circuit civil(Alexandra Antal, Mariana Barbu)
5. Discuţii, intervenţii din partea invitaţiilor

PROGRAMUL

C O N F E R I N Ţ E I     N A T I O N A L E

a proiectului:

DONAUREGIONEN+ – Conceptul de Dezvoltare spaţială şi cooperare inter-regională în Spaţiul Dunărean

Proiect SEE/A/246/4.2/X în cadrul Programului de Cooperare Teritorială Transnaţională Sud Estul Europei (PO SEE)

 

Data: 29 Aprilie 2011

Locul desfăşurării: Sala de Conferinţe a INCERC Bucureşti

Adresa: Şos. Pantelimon nr.266, sector 2, Bucureşti, www.incerc.ro

 

09,00 – 09,30 Primirea şi înregistrarea participanţilor

 

09,30 – 10,00 – Deschiderea lucrărilor

–         Cuvânt de bun venit din partea organizatorilor

10,00 – 10,30 – Pauză de cafea

10,30 – 11,30 – Împărţire pe secţiuni. Secţiunea dedicată proiectului DONAUREGIONEN+

Sesiunea I: Prezentarea obiectivelor, activităţilor şi metodologiei proiectului DONAUREGIONEN+

–         Ida Repaska, reprezentantul Lead Partner din R. Slovacă – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din R. Slovacă

–         Oana Popescu, reprezentantul partenerului ERDF PP9 din România – URBANPROIECT, Manager proiect DONAUREGIONEN+ din partea PP9

–         Victor Naidan/Ramona Cruceru, reprezentantul partenerului ERDF PP10 din România – Consiliul Judeţean Caraş-Severin

11,30 – 13,00 – Prezentarea rezultatelor obţinute la scară naţională până în momentul de faţă – Sesiunea a II-a: Analizele naţionale (WP4)

–         Metodologia WP4 şi portalul web – c.s.III Antonio Tache

–         Schema Generală Condiţii Naturale – c.s.III Elena Stancu

–         Schema Generală Reţeaua de Localităţi şi Resurse Umane – c.s.III Georgiana Toth

–         Schema Generală Transport şi Infrastructura Tehnică – c.s.III Roxana Simionescu

–         Schema Generală Economie – c.s.III Oana Popescu

13,00 – 14,00 – Pauză de prânz

14,00 – 15,00 – Prezentarea rezultatelor obţinute la scară naţională până în momentul de faţă – Sesiunea a II-a:

WP5 – Strategii Sectoriale

–         Metodologia WP5 şi portalul web – c.s.III Antonio Tache

WP6 – Strategii trans-dunărene

–         Metodologia WP6 – c.s.III Oana Popescu

WP7 – Strategia finală a regiunii

–         Metodologia WP7 – c.s.III Oana Popescu

15,00 – 15,30 – Activităţi ce vor urma – Sesiunea a III-a

–         Rezultate aşteptate – c.s.III Oana Popescu

–         Discuţii, prezentări

–         Închiderea Conferinţei cuvânt din partea organizatorilor

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off