full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Editia a II a septembrie 2011 – Detalii organizatorice

Cea de-a doua ediţie a conferinţei naţionale de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială cu participare internaţională având ca temă

 

HABITATUL UMAN ŞI CALITATEA VIEŢII ÎN CONDIŢII DE RISC NATURAL ŞI TEHNOLOGIC – O ABORDARE MULTIDISCIPLINARĂ

 

23 septembrie 2011

 

Conferinţa va fi organizată de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC la sediul sucursalei INCERC Bucureşti din Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2. Mijloace de transport: tramvaiele 14, 46 şi 55 (staţia B-dul Chişinău), autobuzele 101, 104, 330 şi 335 (staţia B-dul Chişinău), 253 (staţia Morarilor).

 

Obiectivul conferinţei este de a prezenta problematica cercetării româneşti din domeniu, reunind într-o abordare integrată studiile realizate la diferite scări spaţiale, de la detaliile structurale ale construcţiilor la cercetarea regională, incluzând aspectele economice, sociale şi ecologice. Condiţiile generale şi locale de hazard natural şi tehnologic implică o sinergie a abordărilor arhitectural-urbanistice şi inginereşti, cu considerarea aspectelor din managementul situaţiilor de urgenţă. În acest context vor fi prezentate şi rezultatele unor proiecte internaţionale de cercetare ale INCD URBAN-INCERC.

 

Comunicările vor fi expuse sub formă de prezentări orale de maximum 15 minute sau postere în sesiuni moderate. În cazul posterelor, în afara afişării acestora va exista o sesiune de prezentare în maximum 5 minute a fiecărui poster.

 

Tematicile conferinţei sunt:

  1. Cercetarea din domeniul construcţiilor (moderator: ing. Claudiu Lucian MATEI)
  2. Probleme de economia construcţiilor (moderator: asist. dr. ec. Cezar-Petre SIMION-MELINTE)
  3. Cercetarea din arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului (moderator: conf. univ. dr. arh. Vasile MEIŢĂ)
  4. Conferinţa naţională a proiectului DONAUREGIONEN+ – Strategia de Dezvoltare a Regiunilor Trans-Dunărene (moderator: CS III fiz. Oana POPESCU)
  5. Conferinţa naţională a proiectului FATE – conversia fostelor baze militare în incubatoare de afaceri şi centre de sprijinire a afacerilor, cu participare internaţională (moderator: lect. dr. ecol.-urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR)
  6. Workshop: Acordul European şi Mediteranean „EUR-OPA Riscuri Majore” – priorităţi pentru reducerea impactului dezastrelor în Europa şi România. Proiecte ale ECBR – Centrul European pentru Reabilitarea Clădirilor operat în cadrul Acordului EUR-OPA în INCD URBAN-INCERC (moderator: dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU)

 

În vederea prezentării unei comunicări sau a unui poster, fiecare participant trebuie să trimită prin e-mail la adresa alexandru.petrisor@incd.ro până la data de 15 august 2011 talonul de participare completat şi un rezumat, redactat astfel: font – Times New Roman cu dimensiunea 12, limita maximă a rezumatului – 1 pag. A4. Rezumatele trebuie să includă titlul comunicării, numele şi prenumele autorilor şi instituţia la care sunt afiliaţi aceştia în afara textului propriu-zis al rezumatului, şi se vor publica în revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii, vol. 2, nr. 3 din 2011. După prezentarea comunicării, autorii sunt invitaţi să trimită lucrările complete, care se vor publica în numerele următoare ale revistei Urbanism. Arhitectură. Construcţii. Instrucţiunile de redactare sunt afişate la adresa http://uac.incerc.ro/ (Instrucţiuni pentru autori), sau direct la http://uac.incerc.ro/Index/instr.htm

 

Comitetul de organizare

Preşedinte

Dr. arh. Vasile MEIŢĂ

Membri

Fil. Alina BĂILEŞTEANU

Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU

Arh. Anca Ileana GINAVAR

Ing. Claudiu Lucian MATEI

Dr. ing. Constantin MIRON

Dr. ecol.-urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

Fiz. Oana Cătălina POPESCU

Dr. ing. Ion SCORDALIU

Ing. Cristian Paul STAMATIADE

Dr. ec. Cezar Petre SIMION-MELINTE

Ec. Elena SIMION

Dr. ing. Liana TEREC

Comitetul ştiinţific / de program

Preşedinte

Dr. ecol.-urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

Membri

Mat. dr. Ioan Sorin BORCIA

Dr. ing. Radu HARIGA

Arh. Eugen Silviu Lucian POPESCU

Arh. Doina Mihaela BUBULETE

Dr. ing. Avram JURCA

Fiz. Oana Cătălina POPESCU

Ing. Carol ENYEDI

Ing. Claudiu Lucian MATEI

Ing. Constantin Ioan PRĂUN

Ing. Teodora Ioana COMAN

Dr. arh. Vasile MEIŢĂ

Ing. Ştefania RĂDULESCU

Dr. ing. Iolanda Gabriela CRAIFALEANU

Ing. Aristide Sergiu MELINTE

Dr. ing. Ion SCORDALIU

Dr. ing. Cornelia-Florentina DOBRESCU

Dr. ing. Constantin MIRON

Dr. ec. Cezar Petre SIMION-MELINTE

Dr. ing. Claudiu-Sorin DRAGOMIR

Ing. Alexandrina MUREŞANU

Ing. Cristian Paul STAMATIADE

Ing. Ciprian Nicolae ENE

Dr. ing. Mircea PĂSTRAV

Dr. ing. Henrietta SZILAGYI

Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU

Arh. Ion PELEANU

Dr. ing. Liana TEREC

Arh. Anca Ileana GINAVAR

Dr. ing. Cristian PETCU

Ing. Vasilica VASILE

Ing. Cristian GRIGORAŞENCO

Dr. ing. Horia PETRAN

Dr. ing. Marta Cristina ZAHARIA

Dr. ing. Irina POPA

 

Programul general al conferinţei (detaliile vor fi oferite după 31 august 2011)

 

900-930              Primirea şi înregistrarea participanţilor

930-1000            Deschiderea lucrărilor

1000-1030          Pauză de cafea

1030-1300          Prezentarea lucrărilor

1300-1400          Pauză de prânz

1400-1630          Prezentarea lucrărilor

1630-1700          Concluzii

 

Persoane de contact: Alina BĂILEŞTEANU, Şef Compartiment Marketing şi Cooperare Internaţională, INCD URBAN-INCERC, tel.: 021-255-1667, mobil: 0721-568-546, e-mail: alina_bailesteanu@incd.ro, alina.bailesteanu@yahoo.com

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off