full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Sucursala Timisoara

INCD URBAN-INCERC

SUCURSALA TIMIŞOARA

 

LABORATORUL INCERC DE CERCETARE APLICATĂ ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

 

INCERC – Timişoara a fost creat în anul 1955, ca filială a institutului cu acelaşi profil ce fiinţa la Bucureşti din anul 1950, la iniţiativa Profesorului Emerit ing. Constantin Avram, membru corespondent al Academiei Române, fiind cea mai importantă instituţie de cercetare în construcţii din vestul ţării.

 

In cadrul Sucursalei Timişoara, sunt desfăşurate activităţi de cercetare în domenii, precum:
> Structuri din beton armat, beton precomprimat, lemn şi zidărie;
> Construcţii metalice şi sudură;
> Materiale de construcţii, tehnologia mortarelor şi a betoanelor;
> Geotehnică şi fundaţii.

 

Totodată Sucursala Timişoara este abilitată pentru elaborare de Agremente Tehnice pe 7 grupe specializate:

Grupa 1 :     Elemente structurale şi fundaţii

Grupa 2 :     Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje

Grupa 3 :     Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii, hidrofuge şi învelitori

Grupa 4 :     Finisaje, protecţii antiocorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli

Grupa 5 :     Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor

Grupa 7 :     Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi

SERVICII

A. R. – Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate

> Caracteristici geometrice şi dimensiuni. Încercări pentru oţel beton, sârmă trasă şi plase sudate
> Calitate sudare noduri – Încercări pentru plase sudate
> Sudarea oţelului beton
> Îndoirea la rece: mecanic şi pe dorn. Încercări pentru oţel beton, sârmă trasă şi plase sudate
> Determinarea rezistenţei la tracţiune. Încercări pentru oţel beton, sârmă trasă şi plase sudate

B. B.A. B.P. – Beton, beton armat şi beton precomprimat

> Rezistenţe mecanice – Încercări pentru beton întărit

CL – Construcţii din lemn

> Determinarea dimensiunilor epruvetelor
> Determinarea rezistenţei şi modulului de elasticitate la încovoiere paralel cu fibrele
> Determinarea rezistenţei şi modulului de elasticitate la întindere în paralel cu fibrele
> Determinarea rezistenţei şi modulului de elasticitate la compresiune paralel cu fibrele

F - Finisaje

> Timp de scurgere – Încercări pe lacuri, vopsele, zugrăveli
> Determinarea puterii de acoperire – Încercări pe lacuri, vopsele, zugrăveli
> Determinarea flexibilităţii peliculei prin îndoire pe dorn conic. Încercări pe lacuri, vopsele, zugrăveli

GTF – Geotehnică şi teren de fundare

> Cercetarea terenului de fundare – penetrarea dinamică cu con PDU
> Cercetarea pământului cu placa dinamică – determinarea modulului de deflexie dinamică
> Granulozitate: metoda cernerii; metoda sedimentării
> Compresibilitatea prin metoda edometrică

P - Prefabricate

> Determinarea dimensiunilor şi aspectului produselor din beton
> Determinarea absorţiei la apă pentru produse din beton
> Determinarea rezistenţelor la îngheţ-dezgheţ pentru produsele din beton
> Determinarea rezistenţelor la uzură pentru produse din beton
> Determinarea rezistenţelor mecanice (întinderea prin încovoiere şi despicare) pentru produse din beton
> Cămine de vizitare. Verificarea dimensiunilor şi aspectului
> Cămine de vizitare. Determinarea rezistenţei sub sarcină verticală a elementelor
> Cămine de vizitare. Determinarea rezistenţei la strivire a elementelor drepte – încercarea în poziţie orizontală
> Cămine de vizitare. Determinarea etanşeităţii la apă
> Tuburi şi accesorii. Determinarea rezistenţei la rupere
> Tuburi şi accesorii. Determinarea rezistenţei la încovoiere
> Panouri sandviş autoportante. Încercarea la tracţiune transversală pe panou
> Panouri sandviş autoportante. Încercarea la forfecare pe materialul de miez
> Panouri sandviş autoportante. Determinarea capacităţii portante la încovoiere şi a rigidităţii unui panou simplu rezemat
> Panouri sandviş autoportante – determinarea durabilităţii panourilor sandviş (DUR1 şi DUR2)
> Panouri sandviş autoportante – toleranţe dimensionale

VNCEC – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatre a construcţiilor

> Determinarea armăturilor înglobate în beton armat (detecţie, strat de acoperiere, diametre)
> Extragerea de carote din beton – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton , beton armat
> Metoda nedistructivă combinată – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat
> Metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat
> Metoda ultrasonică de impuls – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat

ZP - Zidărie şi pereţi

> Absorbţia de apă – Încercări pentru corpuri de zidărie ceramice
> Densitatea aparentă – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramice
> Dimensiuni – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramice
> Rezistenţe mecanice – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramice
> Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramice
> Determinarea prin cântărire hidrostatică a volumului net şi al procentului de goluri a elementelor pentru zidărie din argilă arsă

IMPL – Incercări pe modele şi prototipuri în laborator

> Testări ale elementelor şi modelelor pe standuri de probă

round_st

CERCETARE

CERCETARI PRIVIND DETERMINAREA CARACTERISTICILOR GEODINAMICE ALE TERENURILOR. MONITORIZAREA CUTREMURELOR BANATENE. STUDIUL SI CONCEPEREA UNOR SISTEME CONSTRUCTIVE NOI DE FUNDARE PENTRU PROTECTIA ANTISEISMICA A CONSTRUCTIILOR

Anul 2009

Faza 1 – Studii privind caracteristicile geodinamice ale terenurilor cu particulizare pe două amplasamente caracteristice din municipiul Timişoara echipate pentru înregistrarea seismelor bănăţene. Zonarea geotehnică a municipiului Timişoara (pe baza analizei şi prelucrării bazei de date existente). Studiul geotehnic şi geofizic al zonelor cu potenţial seismic din zona Banat (Moldova Nouă, Oraviţa, Parţa, Banloc) în vederea echipării şi creerea unei reţele seismice şi monitorizarea zonei Banat – 15.09.2009

 

Faza 2 – Studii privind spectrele şi metodele de proiectare ptr. construcţiile amplasate în zona epicentrală a seismelor de suprafaţă de tip Banat(seisme de tip impuls ). Analiza înregistrărilor existente şi compararea spectrelor de răspuns şi de proiectare cu cele prevăzute în P100-1/2006 pentru zona Banat.Studii teoretice şi testări numerice pentru structuri metalice şi alte tipuri de structuri – 30.11.2009

Anul 2010

Faza 3 – Încercări pe modele privind unele soluţii de fundare antiseismice studiate la încărcari statice şi dinamice de tip seism – 30.11.2010

 

Anul 2011

Faza 4 – Sudii teoretice (privind alcătuirea şi modul de calcul) privind sisteme noi de fundare (fundatii lamelare, ecrane, perne, alte sisteme) cu rol de disipare a energiei seismice la nivelul infrastructurii construcţiilor. Prelucrari numerice. – 15.06.2011

 

Faza 5 – Elemente de proiectare pentru sistemele noi(neconvenţionale) de fundare pentru disiparea energiei seismice şi protecţia antiseismică a construcţiilor. Sinteza cercetărilor. Propuneri privind îmbunătăţirea codului P100 pentru zonele seismelor de suprafata de tip impuls – 31.10.2011

Anul 2012

Faza 6 – Studiul teoretic si experimental al conditiilor de amplasament asupra constructiilor la actiunea seismica – 15.03.2012

 

Faza 7- Studiul folosirii materialelor geosinteticelor pentru armarea pamântului de sub fundaţiile construcţiilor amplasate în zone cu seismicitate ridicată – 30.05.2012

 

Faza 8 – Cercetari privind determinarea caracteristicilor geotehnice – seismice ( modul de deformatie liniara modul de deformatie transversala, factor de amortizare D*, coeficientul lui Poisson). Prelucrari. – 10.09.2012

 

Faza 9 – Cercetări teoretice şi experimentale privind soluţii de disipare a energiei seismice la nivelul ansamblului fundaţie teren prin utilizarea geosinteticelor pentru armarea terenului de fundare. Proiectarea modelelor experimentale de structură în cadre în relaţii de similitudine cu o structură reală şi stabilirea parametrilor de încercare – 15.11.2012

 

Faza 10 – Cercetari privind determinarea caracteristicilor dinamice–seismice (perioade proprii de vibratie, coeficienti de amortizare, etc) pentru structuri de constructii in cadre. Prelucrari – 10.12.2012

 

Faza 11 – Studiul teoretic prin utilizarea unor programe de calcul al unor soluţii de disipare a energiei seismice la nivelul ansamblului fundaţie – teren prin utilizarea geosinteticelor pentru armarea terenului de fundare. – 10.12.2012

Anul 2013

Faza 12 – Cercetari teoretice si experimentale privind comportarea constructiilor la actiunea seismica prin determinarea caracteristicilor dinamice ale structurilor constructiilor (cadre, mixte, panouri mari, diafragme, structuri speciale, etc) prin metoda vibratiilor fortate. Prelucrare date. – 15.03.2013

 

Faza 13 – Cercetari teoretice si experimentale privind izolarea bazei constructiilor la acţiunea seismică, prin armarea terenului de fundare cu diverse geosintetice in diverse variante de armare a terenului de fundare, numar de straturi de armare, grosime strat de armare, etc. Încercări experimentale pe modele la scara mare.

 

Faza 14 – Cercetări teoretice si experimentale privind caracteristicile dinamice pentru constructii de locuit si socio-culturale cu structuri din zidarie si regim de inaltime P…P+4E.

 

Faza 15 – Cercetǎri teoretice şi experimentale privind caracteristicile dinamice pentru construcţii de locuit şi socio-culturale cu structuri din beton armat şi cu regim de înǎlţime S+P+10E – 11.09.2013

 

Faza 16 – Cercetări teoretice şi experimentale privind izolarea bazei construcţiilor la acţiunea seismică, prin armarea terenului de fundare cu materiale geosintetice – 06.12.2013

 

Anul 2014

Faza 17 – Cercetări teoretice si experimentale privind caracteristicile dinamice pentru constructii de locuit si socio-culturale cu structuri diverse si regim de inaltime de pana la S+P+8E. Prelucrare date – 13.06.2014

 

Faza 18 – Cercetări teoretice şi experimentale, în condiţii de solicitări statice, privind reducerea deformaţiilor terenurilor dificile de fundare, prin armare, utilizând materiale geosintetice – 15.09.2015

 

Faza 19 – Cercetări teoretice şi experimentale, în condiţii de solicitări statice, privind reducerea deformaţiilor terenurilor dificile de fundare, prin armare, utilizând materiale geosintetice. Prelucrare şi interpretare rezultate obţinute în cadrul încercărilor experimentale. – 26.11.2014

 

Faza 20 – Cercetări teoretice privind comportarea pământului armat cu materiale geosintetice la acţiunea solicitărilor dinamice. Studiu bibliografic, corelare cu rezultate obţinute în fazele de cercetare anterioare şi stabilirea oportunităţii extinderii programului de cercetare – 08.12.2014

 

Faza 21 Determinarea caracteristicilor dinamice ale halelor parter din beton armat. – 11.12.2014

 

 

CERCETARI PRIVIND DETERMINAREA CARACTERISTICILOR GEODINAMICE ALE TERENURILOR. MONITORIZAREA CUTREMURELOR BANATENE. STUDIUL SI CONCEPEREA UNOR SISTEME CONSTRUCTIVE NOI DE FUNDARE PENTRU PROTECTIA ANTISEISMICĂ A CONSTRUCTIILOR

 

STUDII ŞI CERCETARI PRIVIND CONLUCRAREA LEMN-BETON, BETON ARMAT

 

CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA UNOR PANOURI PREFABRICATE LA REALIZAREA PLANSEELOR COMPUSE LEMN-BETON

 

STUDII SI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA ELEMENTELOR MODULARE TIP BSF LA CONSTRUCTII

 

STUDII SI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA CUPLAJELOR SI IMBINARILOR  MECANICE A BARELOR DE OTEL BETON INCERCATE LA TRACTIUNE

 

STUDII SI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA ANCORAJELOR IN BETON PREFABRICAT LA ELEMENTE DE FATADA

 

ELABORATOR REGLEMENTARE TEHNICA GP 116-2011 “GHID PRIVIND CALCULUL SI ALCATUIREA CONSTRUCTIVA A PLANSEELOR COMPUSE LEMN-BETON LA CLADIRI VECHI SI NOI”

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off