full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Sucursala Iasi

INCD URBAN-INCERC

SUCURSALA IASI

 

LABORATORUL INCERC DE CERCETARE APLICATĂ ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

CINE SUNTEM

URBAN-INCERC Iași este sucursală a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN – INCERC, înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr. 1398 din 18 noiembrie 2009.

 

Sucursala Iasi URBAN-INCERC este unitatea de cercetare ştiinţifică și dezvoltare tehnologică, care, prin activitatea laboratoarelor sale de cercetare şi încercări higrotermice – climatice, mecanice şi seismice, este continuatoarea experienţei prestigioase de șase decenii a Filialei INCERC Iași, în principale domenii vitale societății și anume, siguranța la seism , protecția termică-energie si siguranța la acțiuni și schimbări climatice de mediu, a construcțiilor , instalațiilor, echipamentelor și produselor industriale.

MISIUNE

Generațiile de specialiști ai Sucursalei Iași URBAN-INCERC și ai LABORATORULUI INCERC DE CERCETARE APLICATĂ ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII, slujesc de șase decenii societății românești și europene, în domenii vitale activității umane, prin dezvoltarea și realizarea de cercetări, proiecte, studii, reglementări tehnice și lucrări privind:

 

> siguranța clădirilor, instalațiilor și echipamentelor la acțiuni dinamice de mediu, seismice și climatice,
> performanța termoenergetică a construcţiilor şi instalaţiilor,
> confortul higrotermic, energie regenerabilă,
> certificarea climatică și seismică a echipamentelor, maşinilor, instalaţiilor şi produselor industriale de importanță vitală,
> reabilitarea și restaurarea complexă a clădirilor și a monumentelor istorice,
> verificarea și certificarea calității produselor
> dezvoltarea sustenabilă, eco-durabilă, soluții inovative bazate pe materiale și energie din surse regenerabile,
> protejarea și depoluarea mediului , asigurarea condițiilor optime de viață și activitate în mediul construit

DOMENII DE ACTIVITATE

Cercetare – cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, cercetare experimentală,

Dezvoltare tehnologică

Studii și reglementări tehnice ,

Încercări și teste,

Certificări climatice-seismice ,

Agrementare tehnică,

Cooperare stiințifică-tehnică,

 

Certificarea calității produselor

în următoarele domenii de experiență și competenţă:

 

> Fizica construcţiilor şi instalaţiilor, transfer termic şi de masă, confort higrotermic;
> Performanţa energetică a clădirilor, eficienţă energetică, energie regenerabilă, reabilitare termoenergetică;
> Acţiuni climatice, de mediu, asupra construcţiilor, echipamentelor, maşinilor, instalaţiilor şi produselor industriale, calificarea şi omologarea climatică a echipamentelor de mare putere din domeniul securităţii energetice, telecomunicații, sisteme aeriene și navale;
> Cercetări în domeniul siguranţei și performanței clădirilor la acţiuni dinamice, climatice și seismice, cuantificarea răspunsului seismic la micro şi macroseisme, modificarea caracteristicilor dinamice fundamentale prin reabilitare structurală;
> Cercetări şi elaborare de soluţii tehnice de proiectare şi concepţie privind expertizarea şi reabilitarea complexă, structurală și termoenergetică, a fondului construit
> Elaborarea conceptelor inovative de izolare antiseismică a clădirilor, prin aplicarea sistemelor de protecţie pasive , de izolare termică și dezvoltarea noilor soluții;
> Încercări statice și dinamice, climatice şi seismice, pe materiale, elemente, subansamble şi structuri de construcţii , instalații și echipamente industriale;
> Încercări de tip pentru certificarea produselor.
> Calificări climatice și seismice pentru echipamente energetice, aparataj tehnologic, mașini, echipamente terestre, navale și aeriene, civile și militare;
> Cooperare cu parteneri europeni la dezvoltarea și certificarea de produse noi, din domeniul energiei, securității alimentării cu energie la actiuni climatice extreme și la actiuni seismice
> Elaborarea de reglementări tehnice de interes național, în domeniile de competentă și participarea la elaborarea și perfecționarea standadelor armonizate în comitetele tehnice ASRO;
> Agrementare tehnică pentru produse utilizate în construcții, în cadrul a 6 Grupe Specializate AT atestate în Sucursala Iași .

SCURT ISTORIC

Anul 1956 – iunie: Înfiinţarea Filialei INCERC Iaşi (actualmenete INCD URBAN – INCERC Sucursala Iaşi), ca Filială a Institutului de Cercetări şi Studii pentru Construcţii (ICSC), eveniment datorat profesorului Anton Şesan, cu sprijinul organelor centrale de resort şi a unor mari personalităţi ştiintifice ieșene.

 

Anul 1966: Prin eforturile specialiştilor ieşeni din cadrul INCERC, s-a proiectat, realizat şi pus în funcţiune la INCERC Iași, prima platformă seismică din România, programabilă, de 140 tf.

 

Anul 1972: Sucursala Iași, și-a dezvoltat infrastructura de cercetare și completat domeniul de activitate prin punerea în funcțiune a primei și singurei staţii de cercetări higrotermice, experimentale, din România şi din ţările sud-est şi central europene, în domeniul fizicii construcţiilor şi încercărilor higrotermice (Staţia de Încercări Higrotermice A).

Specialiștii în acest domeniu, al higrotermicii construcțiilor, au perfecționat și inovat tehnici de cercetare, aparatură și metode de măsurare, aplicate direct în laborator prin obținera brevetelor de invenție.

 

Anul 1988: Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin punerea în funcțiune a noii baze de cercetare a Sucursalei Iași, în locația din str. Prof. Anton Șesan nr. 37, care a condus la extinderea activităţii de cercetare cu alte doua principale laboratoare, și anume:

 

> cea de a-II a Staţie de cercetare și încercări higrotermice şi climatice B-Obiectiv 101 , de foarte mare capacitate,
> Laboratorul de incercari statice si dinamice – Ob. 103, destinat cercetării experimentale și încercărilor mecanice pe materiale, subansamble și structuri de construcții, instalații și echipamente

 

Anii 2006-2014: Desfășurarea amplului proiect de cercetare de excelență CEEX, de modernizare a infrastructurii laboratoarelor și de extindere a domeniilor de activitate, care a condus ca în prezent, Laboratorul IHS Iași, să deţină, cea mai mare şi modernă staţie climatică și laboratoare de încercări de mediu climatic, din zona sud est-central europeană şi a treia din lume din punct de vedere al performanțelor, similară laboratoarelor CSTT’s-Climatic Engineering and Testing Division Canada, Climate test chamber – Research Institute of Sweden și ABB High Power Laboratory, Sweden.

 

De asemenea, Laboratorul IHS, este unicul laborator din Româania care are specialiștii, expertiza, experiența, infrastructura și dotarea tehnică pentru cercetări termotehnice și higrotermice experimentale, de performanță termoenergetică, pe elemente la scară naturală, dezvoltate din anul 1972 până în prezent.

Structura functionala a Sucursalei URBAN-INCERC Iasi

Sucursala URBAN – INCERC Iași este structurată în două locații, fiind desfășurată pe o arie de   mai mult de 25.000 mp și funcționând în 5 clădiri independente ,unități de laboratoare și spații funcționale , astfel:

Organigrama funcțională tehnic-administrativ a Sucursalei URBAN INCERC Iași

Organigrama funcțională tehnic-administrativ a Sucursalei URBAN INCERC Iași cuprinde :

 

Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții – IHS, situat în 4 clădiri și 2 locații, situate în campusurile universitare din Iași.

 

> Compartimentul Tehnic – Administrativ ( funcțional în clădire separată) care asigură activitățile auxiliare activității complexe a laboratoarelor componente ale sucursalei

 

 

Infrastructura de cercetare si servicii a Sucursalei IAȘI URBAN- INCERC

Infrastructura de cercetare si servicii a Sucursalei IAȘI URBAN- INCERC reprezentată prin Laboratorul de Cercetare şi Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice şi Seismice pentru Construcţii, Instalaţii şi Echipamente – IHS, este structurată ca domenii de bază, în două secțiuni și anume :

Secțiunea IH- Cercetare și Încercări Higrotermice – Climatice, organizată și funcționând în 6 unităti funcționale ( F1…..F6) și anume:

 

F1 – Laboratorul de acțiuni climatice extreme, cuprinzând și camera climatică de mari dimensiuni, volum maxim 500 mc, destinată cercetării și încercărilor sub regimuri higrotermice și climatice de mediu exterior cu climat excesiv: – 50 °C … + 80 °C, gheaţă,chiciură,grindină, radiaţie solară, vânt, precipitații ( situat în clădirea Obiectiv 101 – locația str. Prof. Anton Şesan nr. 37),

 

F2 – Laboratorul de încercări higrotermice, cuprinzând camera climatică cu dublă atmosferă, cu volum maxim 140 mc, pentru cercetare și încercări de performanță termică în regimuri higrotermice de mediu exterior specific zonelor climatice I, II, III, IV şi excesive, de – 35 °C …+ 70 °C( situat în clădirea Staţiei de încercări Higrotermice şi Climatice – parter-str. Gh. Asachi nr. 13)

 

 

 F3– Laboratorul de determinări fizico-chimice (situat în clădirea Staţiei de încercări Higrotermice şi Climatice – etaj-str. Gh. Asachi nr. 13)

 

 

 

 

 

 

F4– Laboratorul de determinări termofizice și termoelectrice (situat în clădirea Staţiei de încercări Higrotermice şi Climatice – etaj-str. Gh. Asachi nr. 13)

 

 

 

 

 

 

F5– Laboratorul de încercări de durabilitate, termofizice şi mecanice ( situat în clădirea Obiectiv 101 – parter – locația str. Prof. Anton Şesan nr. 37)

 

 

 

 

 

F6– Laboratorul de încercări la acţiuni climatice complexe, ciclice - precipitaţii, presiunea aerului, acțiunea vântului, temperatură, umiditate, radiaţie solară, ceață salină, etc.( situat în clădirea Obiectiv 101 – locația str. Prof. Anton Şesan nr. 37)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secțiunea   IMMS- Cercetare și Încercări Mecanice şi Seismice organizată și funcționând în 3 unităti funcționale, F7, F8 și F9, astfel:

 

F7-   Laborator de încercări seismice cu platforma de incercari de capacitate 13,5 tf (situat în Stația seismică din str. Gh. Asachi 3-5)

 

 

 

 

 

 

F8- Laboratorul de incercari mecanice pentru materiale, cu două subunități, situate in clădirile Obiectiv 101 și 103 – locația str. Prof. Anton Şesan nr. 37.

 

 

 

 

 

 

 

 

F9- Laboratorul de incercari statice si dinamice pentru elemente și structuri – situat în clădirea Obiectiv 103– locația str. Prof. Anton Şesan nr. 37.

 

 

 

 

 

 

Laboratorul IHS Iași,   dispune de:

 

> infrastructura de cercetare experimentală, constituită din mai mult de 380 de echipamente, aparate, dispozitive, instrumente şi standuri, cu tehnologia anilor 2008 – 2014,
> specialiști atestați și aparatură etalonată în domeniile de specializare, fiind singurul laborator din România și din zona europeană învecinată, care poate realiza cercetări si teste sub acțiuni extreme de mediu climatic-seismic, pentru construcții, speciale, echipamente energetice, echipamente de telecomunicații, echipamente și tehnică civilă și militară, stații și echipamente vitale din sistemul de alimentare cu energie electrică, gaz, combustibili, echipamente de instalații, sisteme termo-fono izolante, produse pentru construcții.

 

Laboratorul IHS Iași, are competența și acreditările pentru realizarea lucrărilor de cercetare, certificare, omologare, teste și încercări de tip, conforme cu cele mai exigente standarde europene și internaționale din domeniile construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și mașinilor electrice, energetice, echipamentelor electronice, mijloacelor de transport, echipamentelor militare, etc (standarde EN, ISO, CEI, CENELEC, ATP, MIL, etc).

 

Infrastructura de cercetare si servicii a Sucursalei IAȘI URBAN- INCERC și a Laboratorului de Cercetare şi Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice şi Seismice pentru Construcţii, Instalaţii şi Echipamente – IHS, este dispusă în 4 unități de clădiri ( A,B,C,D- vezi tabel foto următor), cu spații de laborator, hale de pregătire modele, spații de instruire și birouri de lucru pentru cercetători și laboranți operatori.

 

Clădirile în care funcționează toate cele 9 unități funcționale ale Laboratorului de Cercetare şi Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice şi Seismice pentru Construcţii, Instalaţii şi Echipamente – IHS Iași, însumează cca 7500 mp de spații amenajate de laborator, conform cu exigențele de acreditare RENAR și ale standardelor europene și române.

 

 

  1. Staţia de Încercări Higrotermice şi Climatice A

Str. Gh. Asachi nr. 13-   700481- Iași

Tel / Fax. 00.40.232/ 25 44 71

 

 

 

 

 

  1. Staţia de Încercări Higrotermice şi Climatice IH- B

Ob. 101 , Str. Prof. Anton Sesan nr.37- 700048 Tel / Fax. 00.40.232/ 236 335

 

 

 

 

  1. Stația de Încercări Seismice .

Str. Gh. Asachi nr. 3-5- cod. 700481, Iaşi, Tel / Fax. 00.40.232/ 25 44 71

 

 

 

 

 

  1. Laboratorul de Încercări Statice și Dinamice – Ob. 103

Str. Prof. Anton Șesan nr.37-cod 700048, Iași

Tel/Fax. 00.40.232/ 236.335

 

 

Personal

Personalul Sucursalei URBAN INCERC Iași cuprinde 21 de membri din care:

 

> Personalul atestat de cercetare ( studii superioare) al Laboratorului de Cercetare şi Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice şi Seismice pentru Construcţii, Instalaţii şi Echipamente – IHS:

 

dr. ing. Constantin Miron CS II,  Director Sucursală constmiron@yahoo.com

constantin.miron@incd.ro

dr. ing. Livia Miron CS II ,     Șef Laborator IHS livia_1956@yahoo.com
dr. fiz. Monica Lilioara Cherecheș CS III,     Sef colectiv sectiune IH putina_monica@yahoo.com

 

ing. Alina Cobzaru CS III alinacobzaru@yahoo.com
ing Ionel Pușcașu CS III nelupuscasu@yahoo.com
dr. ing. Adrian Alexandru Ciobanu ACS ciobanuadrianalexandru@yahoo.com
dr. ing. Adrian Iacob ACS adrianiacobv@yahoo.com
dr. ing. Florin Radu Hariga CS I,   Sef Colectiv sectiune IMMS frhariga@yahoo.com
Drd. ing Andrei Duţă ACS. andreiduta741@yahoo.com
Sing. Constantin Droahna Responsabil tehnic-SSM

 

> Personalul operator de laborator cu studii medii - 5 operatori .
> Personalul Compartimentului Tehnic – Administrativ – 6 ( economic, secretariat, bibliotecă tehnică, întreținere, pază , inventar)

Descriere domenii de activitate - competente-atestari, acreditari

CERCETARE

Cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, cercetare experimentală, dezvoltare tehnologică

 

Cei 59 de ani de activitate de cercetare ai Sucursalei Iași, și-au pus amprenta contribuțiilor stiințifice-tehnice prin realizarea a peste 1200 de proiecte importante de cercetare – dezvoltare, multe și în parteneriat cu instituții de cercetare-proiectare și producători de marcă din România ( IPCT, ICPIAF, CEMACON, CERAMICA, MACON Deva, Owens Buildings Materials-Turda, MACON Deva, , etc.), din Republica Moldova (INCERCOM, MACON SA Chișinău, SUPRATEN SA Chișinău, etc) și din țări europene cum sunt Austria (produse ceramice Wiennerberger), Franța( Saint Gobain), Italia, Grecia, Germania (sisteme de închideri vitrate ), și multe altele, în domeniile de experiență și competenţă:

 

> Fizica construcţiilor şi instalaţiilor, transfer termic şi de masă, confort higrotermic;
> Performanţa energetică a clădirilor, eficienţă energetică, energie regenerabilă, reabilitare termoenergetică;
> Acţiuni climatice, de mediu, asupra construcţiilor, echipamentelor, maşinilor, instalaţiilor şi produselor industriale, calificarea şi omologarea climatică a echipamentelor de mare putere din domeniul securităţii energetice, telecomunicații, sisteme aeriene și navale;
> Cercetări şi elaborare de soluţii tehnice de proiectare şi concepţie privind expertizarea şi reabilitarea complexă, structurală și termoenergetică, a fondului construit
> Elaborarea conceptelor inovative de izolare antiseismică a clădirilor, prin aplicarea sistemelor de protecţie pasive , de izolare termică și dezvoltarea noilor soluții ;

 

Cercetări în domeniul siguranţei și performanței clădirilor la acţiuni dinamice, climatice și seismice, cuantificarea răspunsului seismic la micro şi macroseisme, modificarea caracteristicilor dinamice fundamentale prin reabilitare structurală;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> cercetare in cadrul programelor de modernizare – reabilitare a construcţiilor,optimizarea termoenergetică, energii noi, materiale sustenabile eco-eficiente energetic;
> cercetare in domeniile confortului higrotermic;

 

 

> cercetare privind siguranţa şi fiabilitatea echipamentelor de climatizare, echipamentelor electroenergetice, a mașinilor și mijloacelor de transport, a echipamentelor navale și terestre, etc., la acţiuni climatice severe;
> cercetare aplicativă in domeniul metodelor şi mijloacelor tehnice de cercetare experimentală şi măsurare în domeniul higrotermicii construcţiilor şi acţiunilor climatice și seismice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> obținerea a 9 brevete de invenţie și 2 brevete în curs de acordare,, cercetări realizate pentru 29 teze de doctorat;

 

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ – TEHNICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ

Colaborări cu universităţi, institute de cercetare, organisme naţionale şi internaţionale precum:

 

> Universitatăţile Tehnice de Construcţii-Bucureşti, Iaşi, Timișoara, Cluj-Napoca, Braşov,
> Institute și centre de cercetare: IPA Bucureşti , ICMET Craiova, Centrul de cercetare POLYTECH Iaşi, Centrul de cercetare Mitropolitan TABOR Iaşi, etc.
> Academia Română – Institutul de Chimie Macromoleculară P.Poni, Iaşi,
> Institute de cercetare și organisme europene : IFT Rosenheim, C.S.T.B. Paris, RILEM Geneva, Institutul de Fizica Construcţiilor Moscova, VUPS-Praga – Cehoslovacia, Laboratoarele MA 39 –Viena, Laboratoarele SP- Suedia, BRE- Londra, etc.
> Universitatile din Budapesta, Marseille, Liege, Bruxelles,

 

ASRO:– Membru al CTS 11 , 318,       TEIAS Ankara-Turcia

 

Cooperare stiințifică-tehnică cu parteneri europeni, la dezvoltarea și certificarea de produse noi, din domeniul construcțiilor, instalațiilor, energiei, securității alimentării cu energie la actiuni climatice extreme și la actiuni seismice ( Wiennerbeger, ABB, SIEMENS, AK-AY, etc)

 

STUDII ȘI REGLEMENTĂRI TEHNICE ,

 

> Elaborarea de reglementări tehnice de interes național, în domeniile de competentă și participarea la elaborarea și perfecționarea standadelor armonizate în comitetele tehnice ASRO;

 

SERVICII

ÎNCERCĂRI și TESTE de laborator ( atașat Lista Incercărilor autorizate-acreditate Laborator IHS) :

 

Laboratorul de Cercetare şi Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice şi Seismice pentru Construcţii, Instalaţii şi Echipamente – IHS Iași, a realizat și poate realiza peste 430 de tipuri de încercări și teste de laborator, in situ , la producători , încercări de verificare a calității, pentru omologarea materialelor, produselor, soluțiilor noi, sistemelor și echipamentelor civile și militare.

 

Incercările autorizate ISC și acreditate RENAR conform listei oficiale ( atașată ) ,sunt completate de încercări evaluate conform reglementărilor internaționale speciale domeniilor energetic,electric, climatic, seismic, standardelor civile și militare nesecrete, etc. de către organismele proprii țărilor de proveniență ale partenerilor sau/și ale produselor testate.

 

> Încercări de tip pentru certificarea în România a produselor pentru construcţii-instalaţii- industrie,fabricate în România sau în tările europene sau asiatice (Italia, Spania, Germania, China, Rusia, Rep. Moldova, etc).
> Încercări de tip pentru certificarea în tările UE a produselor pentru construcţii-instalaţii- industrie (exemplu, sisteme termoizolante THERMART produse în România și certificate de către CSTB Franța).
> Încercări de tip pentru agrementarea tehnică a produselor pentru construcţii și instalaţii.
> Încercări privind performanţa termoenergetică, higrotermică și dinamic-seismică.
> Încercări climatice și seismice, conform cu standardele europene şi internaţionale (EN, ISO, CEI, CENELEC, ATP, ASTM, MIL), specifice echipamentelor energetice, de transport, de telecomunicaţii, de detecție radar maritime militare, etc.
> Încercări de determinare a rezistenţei la actiunea factorilor climatici de lungă durată a produselor, echipamentelor , sistemelor termoizolante, etc.
> Încercări statice și dinamice, climatice şi seismice, pe materiale, elemente, subansamble şi structuri de construcţii , instalații și echipamente industriale;

 

 

CERTIFICARE- CALIFICARE CLIMATICĂ-SEISMICĂ

 

> certificarea seismică și climatică a noilor produse pentru construcții și echipamente , pentru parteneri din România ( Electroputere Craiova, Electrotel Alexandria, Eximprod Power Systems Buzău, Electroalfa Botosani, și multe altele) și din tările europene cum sunt Germania ( echipamente pentru centrale nucleare și echipamente energetice SIEMENS), Suedia (echipamente energetice ABB ), Spania ( echipamente ARTECHE), Turcia( echipamente energetice GURAL, AK-AY, ELIMSAN), etc.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Calificări climatice și seismice pentru echipamente energetice, aparataj tehnologic, mașini, echipamente terestre, navale și aeriene, civile și militare;

 

 

AGREMENTARE TEHNICĂ

Agrementare tehnică pentru produse utilizate în construcții și instalații, în cadrul a 6 Grupe Specializate AT atestate în Sucursala Iași.

 

> Structuri , fundații și produse aferente
> Protecții termo-hidroizolante și la foc, sisteme de izolare termică și hidrofugă,
> Elemente de inchidere opace şi vitrate, geamuri izolante,
> Produse de finisaj și protecții anyticorozive ,tencuieli, placaje, pardoseli
> Elemente și produse pentru instalaţii,
> Materiale , elemente și structuri pentru drumuri, poduri, porturi și aeroporturi

 

 

Obiectele activității complexe ale laboratoarelor de cercetare ale Sucursalei URBAN-INCERC Iasi , sunt:

 

> materialele de construcții, instalații, materialele pentru echipamente energetice, aparataj tehnologic, mașini, echipamente terestre, navale și aeriene, civile și militare;
> elementele, subansamblele, structurile și sistemele pentru construcții, instalații și echipamente;
> echipamentele energetice, aparatajul tehnologic, mașinile și echipamentele terestre, navale și aeriene, civile și militare, mijloacele de transport, instalațiile de climatizare;
> sistemele termoizolante, hidroizolante;
> produsele inovative pentru energie regenerabilă,eficiență energetică și protecția construcțiilor;
> materialele și produsele eco-durabile

 

COMPETENȚE

COMPETENȚE, în:

 

> cercetare aplicativa prin mijloace IT
> cercetarea, conceperea și elaborarea de soluții inovative , brevetabile, pentru domeniul construcțiilor, energiei regenerabile, eficienței termice, etc.
> cercetare experimentală de laborator, la scară naturală sau pe modele la scară redusă
> cercetare experimentală de laborator, încercări de laborator și teste, pe echipamente , instalații , mașini sau produse industriale, reale, funcționale.
> încercări în situ sau încercări pentru omologarea produselor noi, la producătorii de materiale și produse industriale, echipamente și unități complexe pentru energie, telecomunicații,etc.
> monitorizarea construcțiilor și a microclimatului
> încercări de laborator pentru certificarea conformității produselor în sistem 1, 2 , 3, 4 și 5 conform cu standardele europene EN și ghidurile europene ETAG.
> cercetare, certificare, omologare, teste și încercări de tip, conforme cu exigențele standardelor europene și internaționale din domeniile construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și mașinilor electrice, energetice, echipamentelor electronice, mijloacelor de transport, echipamentelor militare, etc (standarde EN, ISO, CEI, CENELEC, ATP, MIL, etc).
> încercări de laborator pentru agrementarea tehnică a produselor
> elaborarea studiilor , a proiectelor de cercetare, a reglementărilor și a agrementelor tehnice
> elaborarea proiectelor și realizarea dezvoltării infrastructurii moderne de laborator pentru încercări, dezvoltarea tehnicilor de măsurare noi, in domeniul higrotermicii, performanței termoenergetice, acţiunilor de mediu, climatice și seismice.

 

ATESTĂRI, ACREDITĂRI

Laboratorul de Cercetare şi Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice şi Seismice pentru Construcţii, Instalaţii şi Echipamente – IHS, este :

 

> Certificat SRAC sistem integrat SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2005
> Autorizat ISC ca Laborator de grad I- Certificat de autorizare nr. 2972/2014
> Acreditare CTPC ca Organism Elaborator Agremente Tehnice 001SI- Certificat acreditare CTPC nr. DAT 0001/2014
> Acreditat RENAR pentru încercări conform SR EN ISO 17025:2005, Certificat nr. LI 320/2010 , reînnoit 2014
> Acreditat RENAR ca organism pentru evaluarea performanțelor produselor pentru construcții conform Regulament 305, in sistem 3 – OC 019/29.04.2014

Proiecte

> 28 proiecte importante în cadrul Programelor Naţionale de Cercetare Orizont 2000 – RELANSIN – AMTRANS –CEEX – PNCD II
> parteneriat în cadrul programelor europene COPERNICUS și BECEP.
Selectie scurta:

pr6_1
scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off