full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Sucursala Cluj-Napoca

INCD URBAN-INCERC

SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

 

LABORATORUL INCERC DE CERCETARE APLICATĂ ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

 

 

Sucursala Cluj-Napoca a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, asemenea instituției centrale din București și celelalte sucursale, este un centru de generare, cultivare și promovare a științei si tehnologiei construcțiilor în România.

 

De la înființarea sa în anul 1962 (sub denumirea INCERC Filiala Cluj), actuala sucursală asistă partenerii din sectorul construcțiilor și industria materialelor de construcții în adoptarea în timp util a celor mai adecvate soluții în problemele ridicate de materialele de construcții, siguranţa în exploatare, condiţiile de locuire urbană și rurală, conservarea energiei și protecția mediului, prezervarea patrimonului istoric, siguranța structurală și restaurarea monumentelor istorice.

 

INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca este un centru activ în compatibilizarea legislației tehnice românești cu legislația europeană în construcții, precum și în promovarea creației inginerești din România pe plan internațional. Colaborează cu universități (un partener tradițional este Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), asociații profesionale și institute de profil în cadrul unor programe de cercetare pluridisciplinară.

round_cluj

Competente

> Cercetări fundamentale în cadrul programelor naționale de cercetare;
> Cercetări prenormative în vederea elaborării sau actualizării de reglementări tehnice;
> Cercetări aplicate în vederea elaborării AT;
> Cercetări aplicate pentru evaluarea stării sau comportării in situ a construcțiilor;
> Cercetări aplicate în vederea evaluării materialelor sau elementelor de construcții;
> Formarea profesională continuă/perfecționare a specialiștilor cu activitate în domeniul construcțiilor, etc.

Servicii
Cercetare

> Concepţia structurală și proiectarea pe baza controlului mecanismului de cedare a structurilor multietajate supuse la acţiuni accidentale (CODEC), parteneri: Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protecţie Antiexploziva – Petroşani, SC ACI CLUJ SA, ctr. PN II nr. PCCA 55/2012.Perioada de derulare: 2012-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand și specimen experimental Ans-M pentru încercarea pe subansambluri la cedarea unui stâlp: vedere de ansamblu si detaliu de nod cu instrumentarea pentru achizitia de date

 

 

> Programul 1/2009 Privind Activitatea De Reglementare În Construcţii, Urbanism, Amenajarea Teritoriului Şi Habitat din cadrul MDRT, 462/17.05.2010: Prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare. (cercetări prenormative şi revizuirea normativului C 155-89 „Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare”) (INCD URBAN-INCERC Cluj), Perioada de derulare: 2010 – 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epruvete de beton cu agregate ușoare tip: argilă expandată, cărămidă reciclată, tuf vulcanic, scorie bazaltică după determinarea rezistenței la compresiune și la despicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epruvete de beton cu agregate ușoare supuse determinării contracției axiale respectiv adâncimii de carbonatare

 

 

> Program Nucleu: Soluţii sustenabile privind siguranţa la cutremur a structurilor în cadre prefabricate de beton armat

 

Sucursala dispune de laboratoare de încercări pe materiale de construcții, cu o suprafață de cca 160 m2, hală de încercări pe elemente și structuri de construcții cu suprafața de 540 m2 și spații anexe pentru realizarea elementelor experimentale de cca 170 m2. Laboratoarele de încercări pe materiale sunt dotate cu echipamentele necesare și condițiile de mediu precizate în standardele specifice fiecărui material.

 

Hala de încercări are în dotare, pe lângă echipamente, aparatură de încercare, măsurare și două ziduri de reacțiune cu planșee de rezistență, ce permit realizarea de încercări pe elemente și structuri cu gabarite mari. Încercările ce se pot realiza sunt la încărcări gravitaționale (cu aplicare locală, liniară sau uniform distribuită) și static alternante.

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off