full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Conducere/Management

Director General

DirGen1Director General

CSI conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile Meiţă

Vasile MEIŢĂ a absolvit în 1991 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, cu o formaţie în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului. În 2004 a finalizat un masterat în ecotehnie. În 2002 primeşte titlul de Doctor în Arhitectură cu o teză despre „Arhitectura habitatului deltaic într-o concepţie de dezvoltare durabilă şi ecotehnică”, publicată ulterior în volum. În 2014 a susţinut cu succes teza de abilitare în arhitectură cu titlul „Metamorfoza spaţiului deltaic” în faţa unei comisii internaţionale formată din profesori universitari din domeniul arhitecturii şi geografiei. În afara calificării de bază, în urma absolvirii prin examen a unor cursuri de specialitate a obţinut diploma de formator, diploma de diriginte de şantier certificatul de auditor energetic pentru clădiri şi instalaţiile aferente, recunoaşterea dreptului de semnătură pentru coordonarea şi elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, şi calificarea de expert tehnic Construcţii civile şi industriale – expertiză juridică.

Din 1990 a lucrat în învăţământul superior la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, Universitatea Ecologică Bucureşti şi Universitatea Spiru Haret, dar şi în proiectare, la mai multe firme. În perioada 2008-2009 a fost Arhitectul Şef al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, ca o încununare realizărilor profesionale. Din 2008 este Conferenţiar la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”,Bucureşti, Departamentul „Sinteză de Proiectare”.

Activitatea ştiinţifică constă în coordonarea ca director a peste 15 proiecte de cercetare şi lucrul în echipa de cercetare a peste 25 proiecte, dintre care peste 5 internaţionale. Coordonator a 7 cărţi şi 7 reviste, autor sau coautor a 4 cărţi şi 7 capitole de carte, peste 35 de articole, peste 15 alte publicaţii, peste 45 de prezentări în conferinţe, a participat activ la peste 15 dezbateri, seminarii sau conferinţe de specialitate. Este Redactor şef şi referent de specialitate al revistei „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”, Redactor şef al revistei „Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC”, Co-Editor al publicaţiei „Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, membru în Comitetul de Coordonare al revistelor „Buletinul construcţiilor”, „ Probleme de economia construcţiilor” şi „Buletin Român de Agremente Tehnice în Construcţii”, referent de specialitate al revistei „African Journal of Agricultural Research” şi a moderat secţiuni specifice în peste 15 conferinţe internaţionale sau cu participare internaţională.

Ca o încununare a activităţii, în 2010 i-a fost decernată Diploma Urban Concept în cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei Naţionale Urban Concept, iar în 2013 a primit distincţia Omul zilei – Eco-Europa din partea Institutului Biografic Român. Este membru al International Academic Forum (IAFOR) – Board, membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare – Inovare, membru al Comisiei Naţionale de Inginerie Seismică, membru al asociaţiei internaţionale OtherWays Management Club, membru al grupului de lucru inter-instituţional pentru avizarea, reglementarea şi coordonarea activităţilor de amenajare a teritoriului, urbanism şi turism, în zona litoralului românesc şi al Comisiei Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, membru fondator şi membru în Consiliul Naţional al Ordinului Arhitecţilor din România din 2010, verificator de proiecte construcţii civile, industriale şi agrotehnice (siguranţă în exploatare – B1, securitate la incendiu – Cc; igienă, sănătate şi mediu – D; economia de energie şi izolare termică – E; protecţia împotriva zgomotului – F), atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în 2011, şi membru al Registrului Urbaniştilor din România.

Realizările sale ştiinţifice au fost recunoscute prin decernarea de medalii la International Engineering Invention and Innovation Exhibition din Malaiezia (2016), Istanbul International Inventions Fair din Turcia (2016), Kaohsiung International Invention and Design Expo din Taiwan (2015), Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT din Republica Moldova (2015), Salonul internaţional de inventică INTARG din Polonia (2015), EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation (2014, 2105, 2016), Diploma de recunoştinţă pentru întreaga activitate tehnico-ştiinţifică şi organizatorică la conducerea INCD URBAN-INCERC şi pentru sprijinul şi disponibilitatea de a colabora cu CNCisC cu scopul nobil de a contribui la răspândirea cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice spre binele şi propăşirea oamenilor şi societăţii (2015), Diplomă aniversară (45 de ani de activitate) pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi promovarea domeniului ştiinţei şi tehnologiei informaţiei (2015), Diploma de excelenţă a Universităţii Tehnice a Moldovei pentru cercetarea inovativă din INCD URBAN-INCERC (2015), Certificatul de apreciere a meritelor rezultate din activitatea INCD URBAN-INCERC ca membru afiliat al Forumului Academic Internaţional (2014), Diplomă de participare activă la Expoziţia Internaţională Specializată InfoInvent 2013 şi promovarea inventicii româneşti, Salonul ProInvent, Diploma şi premiul special pentru susţinerea cercetării şi inventicii acordate de Forumul Inventatorilor Români, InfoInvent, Chişinău, premiul „TIEMS Award 2011 for best practice paper” acordat de International Emergency Management Society şi Diploma şi Ordinul Ştiinţific „Leonardo Da Vinci” acordate de Forumul Inventatorilor Români pentru contribuţia la creativitatea tehnică.

Director Ştiinţific

C_L_MATEI

Director Ştiinţific

 

CS II  Dr. Ing. Claudiu-Lucian MATEI

 

Director Ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” şi Cercetător Ştiinţific gradul I în Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată şi Încercări în Construcţii.

 

Dr. Inginer constructor diplomat, absolvent al Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole din cadrul Institutului de Construcţii Bucuresti – actual UTCB – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucuresti, în 1986.

 

Preocupări legate de cercetări în domeniul ingineriei aplicate şi a reglementărilor tehnice privind comportarea la diverse solicitări a materialelor, elementelor si subansambelor de construcţii. A efectuat în cadrul programelor naţionale studii şi cercetări experimentale în domenii de interes în vederea asigurării bazelor naţionale de referinţă determinate pe criterii probabilistice a caracteristicilor de material. A efectuat cercetări în vederea evaluării şi expertizării construcţiilor de patrimoniu realizate din zidărie pentru a asigura punerea în siguranţă a acestora. Este preocupat de implementarea reglementărilor tehnice europene la nivel naţional. Participant la proiecte decercetare în domeniul structurilor din zidărie (modele de calcul, alcătuirea structurilor, studii de impact, metode de investigare/diagnosticare si consolidare, etc) Experienţa sa include stagii de pregătire în ţară si străinătate. Este autorizat pentru activitatea de încercari nedistructive si certificarea produselor. Competenţe în activitatea de management organizatoric şi de proiect. Activitatea sa este reflectată în activităţi de cercetare, elaborare de reglementări, elaborare de agremente tehnice, articole publicate, brevete de invenţii.

Director Economic

Director Economic

 

Ec. Mihaela SANDU

S-a alăturat echipei INCD “URBAN-INCERC” în anul 2013, având ca obiectiv principal optimizarea constituirii şi utilizării resurselor economico-financiare, respectiv maximizarea valorii institului, dezvoltarea durabilă şi creşterea performanţelor.

 

Directorul Economic este responsabil cu administrarea bugetului institutului, organizarea şi coordonarea  activităţilor departamentului financiar-contabil, reprezentarea în relaţiile cu terţii, pentru probleme legate de activităţile economico – financiare.  Având o vastă experienţă în domeniul financiar-contabil şi control financiar de gestiune, a adus cu sine rigoarea şi precizia atât de necesare elaborării de bugete, administrării resurselor financiare şi întocmirii rapoartelor financiare din cadrul INCD “URBAN-INCERC”.

 

Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Danubius din Galaţi, cu o continuă dorinţă de dezvoltare şi perfecţionare a cunoştinţelor profesionale, având abilităţi de gestionare şi organizare a proiectelor, îşi propune adoptarea unui stil de lucru profesionist, încrezător, cu o atitudine proactivă.

 

Date de contact

Director Director Direcţia Juridică şi Resurse Umane

Director Direcţia Juridică şi Resurse Umane

George Marian CUCU

 

Text in actualizare

 

Date de contact:

Tel.:                        Fax:

E-mail: @

 

 

 

Director Direcţia Patrimoniu şi Administrare

Director Direcţia Patrimoniu şi Administrare

Ion ŢINCU

Text in actualizare

 

 

Date de contact:

Tel.:                       ; Fax:

E-mail: @

 

 

 

Director Sucursala INCERC București

Director Sucursala  1Bucuresti

CSIII ing. Vasilica VASILE

Vasile

Vasilica VASILE a absolvit în anul 1990 Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială, cu titlul de inginer în specializarea Tehnologia Compuşilor Macromoleculari. În 1998 a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea Relaţii Economice Internaţionale, cu titlul de economist în specializarea Relaţii comerciale şi financiar-bancare.

 

Este angajată în cadrul Institutului din septembrie 1990, în domeniul Produselor Polimerice și Finisajelor utilizate în construcții. Din anul 2009 a contribuit la dezvoltarea domeniului privind Calitatea Aerului din Mediul Interior Construit.

 

A absolvit cursuri de perfecţionare privind: estimarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări fizico-mecanice; managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare; formarea auditorilor interni pentru laboratoare; specialist în domeniul calităţii; manager al sistemului de management al riscului/modul analiza riscurilor; auditor de mediu.

 

A participat la proiecte de cercetare în cadrul Programelor Nucleu EUCONS, CONSRO şi CONSUS, ORIZONT 2000, AMTRANS, CALIST, şi elaborarea de reglementări tehnice în domeniile produselor polimerice şi finisajelor construcţiilor şi protecţiei sănătăţii oamenilor şi mediului, la efectuarea de încercări de laborator și in-situ privind caracteristicile elementelor şi materialelor de construcţii pe bază de polimeri, la elaborarea de Agremente Tehnice și certificarea de produse pentru construcții.

 

Este Preşedinte al Grupei Specializate nr.4 – „Protecţii anticorozive şi speciale – finisaje – tencuieli – placaje – pardoseli” şi Preşedinte al Comitetului Tehnic ASRO, CT 335 – BIM şi sustenabilitatea mediului construit.

Din ianuarie 2006 este Șef de Laborator, iar din februarie 2018 este Director al Sucursalei INCERC București.

 

Date de contact:

Tel.: 021.255.12.13; Fax: 021.255.00.62

E-mail: vasile@incd.ro

 

 

 

Director Sucursala URBANPROIECT București

 

DirGen1Director Sucursala Urbanproiect

CSI conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile Meiţă

 

 

.

Date de contact

Telefon: 021.316.7843

Email: secretariaturban@incd.rop

Director Sucursala Cluj-Napoca

Director Sucursala Cluj-Napoca

 

CSII dr. ing. Henriette Szilagyi

Henriette Szilagyi este angajata în cadrul sucursalei Cluj-Napoca din anul 1994. A absolvit Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica din Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca la urmatoarele specializari:’’Tehnologia materialelor de constructii’’ (subinginer) respectiv ’’Stiinta si ingineria materialelor oxidice’’ (inginer diplomat). A urmat cursurile de masterat la sectia „Stiinta si tehnologia materialelor”, Facultatea de Fizica, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca. Titlul de Doctor în Inginerie Civila i-a fost conferit în 2008 la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii, pentru teza ”Betoane speciale – Betonul autocompactant”.

 

Îsi desfasoara activitatea de cadru didactic asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii, începând cu anul universitar 2008/2009, fiind titular disciplina „Tehnologii moderne de realizare a betoanelor” la Master anul I, în Domeniul de studiu: Inginerie civila; Specializarea: Constructii durabile de beton. Este unul dintre îndrumatorii activitatii de cercetare la sectia „Constructii durabile de beton”, atât în anul I de studiu cât si în anul II.

 

Este:

 

> membru în Comitetul tehnic de standardizare (ASRO) CT 321 – Beton si prefabricate de beton începând cu anul 2008;
> expert evaluator ANCS (Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica) la proiecte de cercetare, respectiv este în baza de date ca si expert evaluator european la programe EACI (Executive Agency for Competitiveness & Innovation);
> auditor pentru sisteme de management al calitatii, auditor si auditor sef pentru laboratoare de încercari, expert tehnic în echipa RENAR la evaluarea laboratoarelor de încercari în constructii;
> membru AFSIC – Asociatia Furnizorilor de Scheme de Încercari de Capabilitate.

 

Proiecte de cercetare:

 

> Cercetari prenormative si revizuirea normativului C 155-89 „Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate usoare”, (2010 – 2013) – director proiect;
> Concepere si realizare nou sistem constructiv din material compozit, autohton, lemn-ciment (2003 – director proiect; 2001-2002 participant);
> participant (membru în echipa) la alte 7 proiecte de cercetare nationale.

 

În perioada 2001-2013 rezultatele cercetarilor stiintifice, în special în domeniul materialelor de constructii, betoane speciale, etc. s-au concretizat în:
publicarea a peste 60 de articole, respectiv o carte ca si unic autor;

 

3 Diplome si 3 medalii de aur la Salonul European al Creativitatii si Inovarii EUROINVENT 2013, editia a 5-a, pentru: Cercetarea – “Prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate usoare”; Cerere de Brevet de Inventie – „Beton autocompactant (C50/60), fara adaosuri minerale destinat industriei de prefabricate”;

 

Cerere de Brevet de Inventie – „Beton de ultra înalta performanta si procedeu de obtinere”;

coautor la 2 cereri de Brevet de Inventie.

 

Date de contact

Director Sucursala Iaşi

CSIII dr. ing. Adrian CIOBANU

Director Sucursala Iaşi

CSIII dr. ing. Adrian CIOBANU

           E-mail: adrian.ciobanu@incd.ro
Tel.:   +40724.052.488

 

Director Sucursala Timișoara

gruin

Director Sucursala Timișoara

CSIII  ing. Aurelian GRUIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurelian GRUIN este angajat al Sucursalei din anul 2005. A absolvit în anul 1996 Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii „Politehnica” Timişoara, prima promoţie a secţiei de inginerie civilă cu predare în limba germană. In anul 1999 a urmat cursul de studii aprofundate, specializarea “Reabilitarea constructiilor”, din cadrul UPT. În afara calificării de bază, în urma absolvirii prin examen a unor cursuri de specialitate a obţinut diploma de specialist în încercări nedistructive şi diploma de diriginte de şantier.

 

Experienţa sa include stagii de pregatire la Universitatea Tehnică München prin Servicul German pentru Schimburi Academice (DAAD.

 

Proiecte de cercetare:

 

 ORIZONT 2000 : Procedee de reproiectare si reabilitare a constructiilor existente 2000-2002 – membru

GRANT-ANSTI : Expertizarea si reabilitarea unor elemente si structuri din beton armat, lemn si zidarie – colaborator 2000-2002

CNCSIS : Plansee compuse lemn-beton – colaborator 2002-2004

PN 06-11-04-05/2005: Planşee compuse lemn-beton cu placa prefabricată – director de proiect            2005-2007

PN 06-11-02-03/2006 si PN 09-14-01-04/2009 în calitate de colaborator    2006-2010

Rezultatele cercetărilor efectuate asupra planşeelor compuse lemn-beton s-au concretizat în elaborarea reglementării tehnice GP 116-2011 “Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi”.

 

 

Date de contact

Tel/fax. 0256/492998; mobil: 0744/438997

Email: office@incerctm.ro; agruin@incerctm.ro

Consiliul de Administraţie

(actualizare 14-05-2020)

 

MEIȚĂ Vasile
Președinte – Director General al INCD URBAN-INCERC

 

GEORGESCU Emil-Sever
Membru – Președinte al Consiliului Științific al INCD URBAN-INCERC

 

STROE Alina-Delia
Membru – Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării

 

DUMITRU Valentin-Mihai
Membru – Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

 

IONESCU Speranța-Georgeta
Membru – Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale

 

LĂCRARU Răzvan
Membru – Specialist, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”

 

PATRICHE Marinela Aura
Membru – Specialist, Ministerul Educației și Cercetării

 

 

 

 

Comitetul de Direcţie

(actualizare 14-05-2020)

 

1.Vasile MEIȚĂ
Președinte – Director general

 

2.Emil-Sever GEORGESCU
Membru – președintele consiliului științific

 

3.Claudiu Lucian MATEI
Membru – director științific

 

4.Mihaela SANDU
Membru – director economic

 

5.Ion ȚINCU
Membru – director Direcția Patrimoniu și Administrare

 

6.Marian George CUCU
Membru – director Direcția Juridică și Resurse Umane

 

7.Vasilica VASILE
Membru – director Sucursala INCERC București

 

8.Henriette SZILAGYI
Membru – director Sucursala Cluj-Napoca

 

9.Aurelian GRUIN
Membru – director Sucursala Timișoara

 

10.Adrian Alexandru CIOBANU
Membru – director Sucrsala Iași

 

11. Membru – director Sucursala URBANPROIECT București –

 

 

 

 

Consiliul Ştiinţific

(actualizare 14-05-2020)

 

1. GEORGESCU Emil-Sever
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul I,
Președinte al Consiliului Științific al INCD URBAN-INCERC

 
2. MEIȚĂ Vasile
Conf. Univ. Dr. Arh., Habil Urb. Cercetător Științific Gradul I,
Membru – Director General al INCD URBAN-INCERC

 
3. MATEI Claudiu Lucian
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul II,
Membru – Director Științific al INCD URBAN-INCERC

 
4. VASILE Vasilica
(Drd) Ing. Cercetător Științific Gradul III,
Membru – Director al Sucursalei INCERC București

 
5. SZILAGYI Henriette
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul II,
Membru – Director al Sucursalei INCD URBAN-INCERC Cluj

 
6. CIOBANU Adrian
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru – Director al Sucursalei INCD URBAN-INCERC Iași

 
7. GRUIN Aurelian,
Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru – Director al Sucursalei INCD URBAN-INCERC Timișoara

 
8. (Post vacant)
Membru – Director Sucursala URBANPROIECT – București

 
9. PETRAN Horia – Alexandru
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru, Sucursala INCERC București

 
10. POPA Irina
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru, Sucursala INCERC București

 

 

 

 

 

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off