full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Conducere/Management

DIRECTOR GENERAL

C_L_MATEI

Director General

 

CS II  Dr. Ing. Claudiu-Lucian MATEI

 

Date de contact

 • Tel.: +4.021.627.27.40 ; Fax: +4.021.255.18.52
 • Mobil: +40.744.846.150
 • e-mail: dg@incd.ro  ;  claudiu.matei@incd.ro

 

Director al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” şi Cercetător Ştiinţific gradul II în Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată şi Încercări în Construcţii.

 

Dr. Inginer constructor diplomat, absolvent al Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole din cadrul Institutului de Construcţii Bucuresti – actual UTCB – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucuresti, în 1986.

 

Preocupări legate de cercetări în domeniul ingineriei aplicate şi a reglementărilor tehnice privind comportarea la diverse solicitări a materialelor, elementelor si subansambelor de construcţii. A efectuat în cadrul programelor naţionale studii şi cercetări experimentale în domenii de interes în vederea asigurării bazelor naţionale de referinţă determinate pe criterii probabilistice a caracteristicilor de material. A efectuat cercetări în vederea evaluării şi expertizării construcţiilor de patrimoniu realizate din zidărie pentru a asigura punerea în siguranţă a acestora. Este preocupat de implementarea reglementărilor tehnice europene la nivel naţional. Participant la proiecte decercetare în domeniul structurilor din zidărie (modele de calcul, alcătuirea structurilor, studii de impact, metode de investigare/diagnosticare si consolidare, etc) Experienţa sa include stagii de pregătire în ţară si străinătate. Este autorizat pentru activitatea de încercari nedistructive si certificarea produselor. Competenţe în activitatea de management organizatoric şi de proiect. Activitatea sa este reflectată în activităţi de cercetare, elaborare de reglementări, elaborare de agremente tehnice, articole publicate, brevete de invenţii.

Director Ştiinţific

Director Ştiinţific

 

 

Director Economic

Director Economic

 

Ec. Sultana FORTE

 

 

Date de contact

 • Tel.: +4.021.627.27.40 ; Fax: +4.021.255.18.52
 • e-mail: sultana.forte@incd.ro

Director Director Direcţia Juridică şi Resurse Umane

Director Direcţia Juridică şi Resurse Umane

Marian George CUCU

 

Text in actualizare

 

Date de contact:

 • Tel.: +4.021.627.27.40 ; Fax: +4.021.255.18.52
 • e-mail: marian.cucu@incd.ro

 

 

 

Director Direcţia Tehnică Patrimoniu şi Administrare

Director Tehnic Direcția Tehnică Patrimoniu și Administrare

Alexandra-Marina BARBU

Text in actualizare

 

 

Date de contact:

 • Tel.: +4.021.627.27.40 ; Fax: +4.021.255.18.52
 • E-mail: anda.barbu@incd.ro

 

 

 

Director Sucursala INCERC București

Director Sucursala  1Bucureşti

CS III dr.ing. Irina POPA

 

 

Date de contact:
Tel.: +4.021.627.27.40 ; Fax: +4.021.255.18.52

e-mail: urban-incerc@incd.ro
 

 

Director Sucursala URBANPROIECT București

 

Director Sucursala Urbanproiect

CS III ing. Tache Antonio – Valentin

 

 

.

Date de contact

Telefon: 021.316.7843 ; Fax: +4.021.255.18.52

 

E-mail: secretariaturban@incd.rop

Director Sucursala Cluj-Napoca

Director Sucursala Cluj-Napoca

 

CS III ing. Mircea RUS

 

Date de contact

 • Tel/Fax: 0264-425.988 0264-425.462;
 • mobil: -
 • e-mail: mircea.rus@incerc-cluj.ro

Director Sucursala Iaşi

Director Sucursala Iaşi

CS III dr. ing. Adrian Alexandru Ciobanu

Telefon: +40724.052.488
E-mail: adrian.ciobanu@incd.ro

 

Director Sucursala Timișoara

gruin

Director Sucursala Timișoara

CSIII  ing. Aurelian GRUIN -Împuternicit Director

 

 

 

 

Date de contact

Tel/fax. 0256/492998; 0744/438997
E-mail: office@incerctm.ro;  agruin@incerctm.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurelian GRUIN este angajat al Sucursalei din anul 2005. A absolvit în anul 1996 Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii „Politehnica” Timişoara, prima promoţie a secţiei de inginerie civilă cu predare în limba germană. In anul 1999 a urmat cursul de studii aprofundate, specializarea “Reabilitarea constructiilor”, din cadrul UPT. În afara calificării de bază, în urma absolvirii prin examen a unor cursuri de specialitate a obţinut diploma de specialist în încercări nedistructive şi diploma de diriginte de şantier.

 

Experienţa sa include stagii de pregatire la Universitatea Tehnică München prin Servicul German pentru Schimburi Academice (DAAD.

 

Proiecte de cercetare:

 

 ORIZONT 2000 : Procedee de reproiectare si reabilitare a constructiilor existente 2000-2002 – membru

GRANT-ANSTI : Expertizarea si reabilitarea unor elemente si structuri din beton armat, lemn si zidarie – colaborator 2000-2002

CNCSIS : Plansee compuse lemn-beton – colaborator 2002-2004

PN 06-11-04-05/2005: Planşee compuse lemn-beton cu placa prefabricată – director de proiect            2005-2007

PN 06-11-02-03/2006 si PN 09-14-01-04/2009 în calitate de colaborator    2006-2010

Rezultatele cercetărilor efectuate asupra planşeelor compuse lemn-beton s-au concretizat în elaborarea reglementării tehnice GP 116-2011 “Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi”.

 

 

Date de contact

Tel/fax. 0256/492998; mobil: 0744/438997

Email: officetm@incd.ro; aurelian.gruin@incd.ro

Consiliul de Administraţie

(actualizare 26-05-2022)

 

MATEI Claudiu-Lucian
Președinte – Director General al INCD URBAN-INCERC

 

GEORGESCU Emil-Sever
Membru – Președinte al Consiliului Științific al INCD URBAN-INCERC

 

DOMŞA Alexandra
Membru – Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 

DUMITRU Valentin-Mihai
Membru – Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

 

ȘTEFĂNESCU Andreea
Membru – Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale

 

LĂCRARU Răzvan
Membru – Specialist, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”

 

PATRICHE Marinela Aura
Membru – Specialist, Ministerul Educației

 

jr CUCU  George Marian
Secretar CA

 

 

Comitetul de Direcţie

(actualizare 05-2022)

 

1. Claudiu-Lucian MATEI

Președinte – Director general

 

2.Emil-Sever GEORGESCU
Membru – Președintele Consiliului Ştiințific

 

3. –
Membru – director științific

 

4.Sultana FORTE
Membru – director economic

 

5. Alexandra-Marina BARBU
Membru – director Direcția Tehnicã Patrimoniu și Administrare

 

6.Marian George CUCU
Membru – director Direcția Juridică și Resurse Umane

 

7. Irina POPA
Membru – director Sucursala INCERC București

 

8.Mircea RUS
Membru – director Sucursala Cluj-Napoca

 

9.Aurelian GRUIN
Membru – director Sucursala Timișoara

 

10.Adrian Alexandru CIOBANU
Membru – director Sucrsala Iași

 

11. Antonio – Valentin TACHE
Membru – director Sucursala URBANPROIECT București –

 

 

Consiliul Ştiinţific

(actualizare 09-08-2021)

 

1. GEORGESCU Emil-Sever
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul I,
Președinte al Consiliului Științific al INCD URBAN-INCERC

2. MATEI Claudiu Lucian
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul II,
Membru – Director Științific al INCD URBAN-INCERC
3. DOBRESCU Cornelia Florentina
(Drd) Ing. Cercetător Științific Gradul III,
Membru – Director al Sucursalei INCERC București
4. HEGYI Andreea
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru – Director al Sucursalei INCD URBAN-INCERC Cluj
5. CIOBANU Adrian
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru – Director al Sucursalei INCD URBAN-INCERC Iași
6. GRUIN Aurelian,
Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru – Director al Sucursalei INCD URBAN-INCERC Timișoara
7. (Post vacant)
Membru – Director Sucursala URBANPROIECT – București
8. PETRAN Horia – Alexandru
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru, Sucursala INCERC București
9. POPA Irina
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru, Sucursala INCERC București

 

 

 

 

 

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off