full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Conducere/Management

Director General

Mircea Ioan Pãstrav DG 2021Director General

CSI dr. ing. Mircea – Ioan PÃSTRAV

     CURRICULUM VITAE

 

 

Date de contact

  •     mobil:
  •     e-mail: dg-mipastrav@incd.ro

Director Ştiinţific

C_L_MATEI

Director Ştiinţific

 

CS II  Dr. Ing. Claudiu-Lucian MATEI – Împuternicit Director

 

Director Ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” şi Cercetător Ştiinţific gradul I în Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată şi Încercări în Construcţii.

 

Dr. Inginer constructor diplomat, absolvent al Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole din cadrul Institutului de Construcţii Bucuresti – actual UTCB – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucuresti, în 1986.

 

Preocupări legate de cercetări în domeniul ingineriei aplicate şi a reglementărilor tehnice privind comportarea la diverse solicitări a materialelor, elementelor si subansambelor de construcţii. A efectuat în cadrul programelor naţionale studii şi cercetări experimentale în domenii de interes în vederea asigurării bazelor naţionale de referinţă determinate pe criterii probabilistice a caracteristicilor de material. A efectuat cercetări în vederea evaluării şi expertizării construcţiilor de patrimoniu realizate din zidărie pentru a asigura punerea în siguranţă a acestora. Este preocupat de implementarea reglementărilor tehnice europene la nivel naţional. Participant la proiecte decercetare în domeniul structurilor din zidărie (modele de calcul, alcătuirea structurilor, studii de impact, metode de investigare/diagnosticare si consolidare, etc) Experienţa sa include stagii de pregătire în ţară si străinătate. Este autorizat pentru activitatea de încercari nedistructive si certificarea produselor. Competenţe în activitatea de management organizatoric şi de proiect. Activitatea sa este reflectată în activităţi de cercetare, elaborare de reglementări, elaborare de agremente tehnice, articole publicate, brevete de invenţii.

Director Economic

Director Economic

 

Ec. Mihaela SANDU

S-a alăturat echipei INCD “URBAN-INCERC” în anul 2013, având ca obiectiv principal optimizarea constituirii şi utilizării resurselor economico-financiare, respectiv maximizarea valorii institului, dezvoltarea durabilă şi creşterea performanţelor.

 

Directorul Economic este responsabil cu administrarea bugetului institutului, organizarea şi coordonarea  activităţilor departamentului financiar-contabil, reprezentarea în relaţiile cu terţii, pentru probleme legate de activităţile economico – financiare.  Având o vastă experienţă în domeniul financiar-contabil şi control financiar de gestiune, a adus cu sine rigoarea şi precizia atât de necesare elaborării de bugete, administrării resurselor financiare şi întocmirii rapoartelor financiare din cadrul INCD “URBAN-INCERC”.

 

Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Danubius din Galaţi, cu o continuă dorinţă de dezvoltare şi perfecţionare a cunoştinţelor profesionale, având abilităţi de gestionare şi organizare a proiectelor, îşi propune adoptarea unui stil de lucru profesionist, încrezător, cu o atitudine proactivă.

 

Date de contact

Director Director Direcţia Juridică şi Resurse Umane

Director Direcţia Juridică şi Resurse Umane

- Vacant -

 

Text in actualizare

 

Date de contact:

Tel.:                        Fax:

E-mail: @

 

 

 

Director Direcţia Patrimoniu şi Administrare

Director Direcţia Patrimoniu şi Administrare

- Vacant -

Text in actualizare

 

 

Date de contact:

Tel.:                       ; Fax:

E-mail: @

 

 

 

Director Sucursala INCERC București

Director Sucursala  1Bucureşti

CSIII ing. Vasilica VASILE – Împuternicit Director

Vasile

Vasilica VASILE a absolvit în anul 1990 Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială, cu titlul de inginer în specializarea Tehnologia Compuşilor Macromoleculari. În 1998 a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea Relaţii Economice Internaţionale, cu titlul de economist în specializarea Relaţii comerciale şi financiar-bancare.

 

Este angajată în cadrul Institutului din septembrie 1990, în domeniul Produselor Polimerice și Finisajelor utilizate în construcții. Din anul 2009 a contribuit la dezvoltarea domeniului privind Calitatea Aerului din Mediul Interior Construit.

 

A absolvit cursuri de perfecţionare privind: estimarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări fizico-mecanice; managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare; formarea auditorilor interni pentru laboratoare; specialist în domeniul calităţii; manager al sistemului de management al riscului/modul analiza riscurilor; auditor de mediu.

 

A participat la proiecte de cercetare în cadrul Programelor Nucleu EUCONS, CONSRO şi CONSUS, ORIZONT 2000, AMTRANS, CALIST, şi elaborarea de reglementări tehnice în domeniile produselor polimerice şi finisajelor construcţiilor şi protecţiei sănătăţii oamenilor şi mediului, la efectuarea de încercări de laborator și in-situ privind caracteristicile elementelor şi materialelor de construcţii pe bază de polimeri, la elaborarea de Agremente Tehnice și certificarea de produse pentru construcții.

 

Este Preşedinte al Grupei Specializate nr.4 – „Protecţii anticorozive şi speciale – finisaje – tencuieli – placaje – pardoseli” şi Preşedinte al Comitetului Tehnic ASRO, CT 335 – BIM şi sustenabilitatea mediului construit.

Din ianuarie 2006 este Șef de Laborator, iar din februarie 2018 este Director al Sucursalei INCERC București.

 

Date de contact:

Tel.: 021.255.12.13; Fax: 021.255.00.62

E-mail: vasile@incd.ro

 

 

 

Director Sucursala URBANPROIECT București

 

Director Sucursala Urbanproiect

Post Vacant

 

 

.

Date de contact

Telefon: 021.316.7843

Email: secretariaturban@incd.rop

Director Sucursala Cluj-Napoca

Director Sucursala Cluj-Napoca

 

CS III ing. Carmen Dico – Împuternicit Director

 

Date de contact

  • Tel/Fax: 0264-425.988 0264-425.462;
  • mobil:
  • e-mail: carmen.dico@incerc-cluj.ro

Director Sucursala Iaşi

CSIII dr. ing. Adrian CIOBANU

Director Sucursala Iaşi

CSIII dr. ing. Adrian CIOBANU – Împuternicit Director

           E-mail: adrian.ciobanu@incd.ro
Tel.:   +40724.052.488

 

Director Sucursala Timișoara

gruin

Director Sucursala Timișoara

CSIII  ing. Aurelian GRUIN -Împuternicit Director

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurelian GRUIN este angajat al Sucursalei din anul 2005. A absolvit în anul 1996 Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii „Politehnica” Timişoara, prima promoţie a secţiei de inginerie civilă cu predare în limba germană. In anul 1999 a urmat cursul de studii aprofundate, specializarea “Reabilitarea constructiilor”, din cadrul UPT. În afara calificării de bază, în urma absolvirii prin examen a unor cursuri de specialitate a obţinut diploma de specialist în încercări nedistructive şi diploma de diriginte de şantier.

 

Experienţa sa include stagii de pregatire la Universitatea Tehnică München prin Servicul German pentru Schimburi Academice (DAAD.

 

Proiecte de cercetare:

 

 ORIZONT 2000 : Procedee de reproiectare si reabilitare a constructiilor existente 2000-2002 – membru

GRANT-ANSTI : Expertizarea si reabilitarea unor elemente si structuri din beton armat, lemn si zidarie – colaborator 2000-2002

CNCSIS : Plansee compuse lemn-beton – colaborator 2002-2004

PN 06-11-04-05/2005: Planşee compuse lemn-beton cu placa prefabricată – director de proiect            2005-2007

PN 06-11-02-03/2006 si PN 09-14-01-04/2009 în calitate de colaborator    2006-2010

Rezultatele cercetărilor efectuate asupra planşeelor compuse lemn-beton s-au concretizat în elaborarea reglementării tehnice GP 116-2011 “Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi”.

 

 

Date de contact

Tel/fax. 0256/492998; mobil: 0744/438997

Email: officetm@incd.ro; aurelian.gruin@incd.ro

Consiliul de Administraţie

(actualizare 09-08-2021)

 

PÃSTRAV Mircea – Ioan
Președinte – Director General al INCD URBAN-INCERC

 

GEORGESCU Emil-Sever
Membru – Președinte al Consiliului Științific al INCD URBAN-INCERC

 

ŞOLOIU Maria
Membru – Reprezentant al Ministerului Educației

 

DUMITRU Valentin-Mihai
Membru – Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

 

IONESCU Speranța-Georgeta
Membru – Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale

 

LĂCRARU Răzvan
Membru – Specialist, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”

 

PATRICHE Marinela Aura
Membru – Specialist, Ministerul Educației

 

jr CUCU  George Marian
Secretar CA

 

 

Comitetul de Direcţie

(actualizare 09-08-2021)

 

1.Mircea – Ioan PÃSTRAV
Președinte – Director general

 

2.Emil-Sever GEORGESCU
Membru – președintele Consiliului Stiințific

 

3.Claudiu Lucian MATEI
Membru – director științific

 

4.Mihaela SANDU
Membru – director economic

 

5. Vacant
Membru – director Direcția Patrimoniu și Administrare

 

6.Vacant
Membru – director Direcția Juridică și Resurse Umane

 

7.Vasilica VASILE
Membru – director Sucursala INCERC București

 

8.Carmen DICO
Membru – director Sucursala Cluj-Napoca

 

9.Aurelian GRUIN
Membru – director Sucursala Timișoara

 

10.Adrian Alexandru CIOBANU
Membru – director Sucrsala Iași

 

11. Membru – director Sucursala URBANPROIECT București –

 

 

 

 

Consiliul Ştiinţific

(actualizare 09-08-2021)

 

1. GEORGESCU Emil-Sever
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul I,
Președinte al Consiliului Științific al INCD URBAN-INCERC

2. MATEI Claudiu Lucian
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul II,
Membru – Director Științific al INCD URBAN-INCERC
3. VASILE Vasilica
(Drd) Ing. Cercetător Științific Gradul III,
Membru – Director al Sucursalei INCERC București
4. DICO Carmen
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru – Director al Sucursalei INCD URBAN-INCERC Cluj
5. CIOBANU Adrian
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru – Director al Sucursalei INCD URBAN-INCERC Iași
6. GRUIN Aurelian,
Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru – Director al Sucursalei INCD URBAN-INCERC Timișoara
7. (Post vacant)
Membru – Director Sucursala URBANPROIECT – București
8. PETRAN Horia – Alexandru
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru, Sucursala INCERC București
9. POPA Irina
Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul III,
Membru, Sucursala INCERC București

 

 

 

 

 

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off