full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Incercari

ACTIVITĂŢI ÎN LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI ALE INCD URBAN-INCERC

Sucursala INCERC Bucureşti

Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări privind Performanța Energetică, Instalații și Acustica Construcţiilor

Nr. crt. Produs           Denumire încercare Încercare

autorizată ISC

Încercare

acreditată RENAR

Încercare folosită

pentru ON

(sistem 3)

1 Instalații

Încălzire

Determinarea puterii termice a corpurilor de încălzire

 

x x x
2 Verificarea rezistenţei (etanșeităţii) la presiune a corpurilor de încălzire

 

x x x
3 Determinarea temperaturii medii a suprafeţei panourilor radiante de plafon

 

x x -
4 Determinarea căderii de presiune la corpurile de încălzire

 

x - -
5 Încercări pentru determinarea performanţelor schimbătoarelor de căldură x - -
6 Determinarea caracteristicilor robinetelor termostatice de radiator

 

x - -
7 Încercări hidraulice și mecanice a supapelor de siguranţă

 

x - -
8 Instalații de ventilații și climatizare Verificarea rezistenţei și etanșeităţii canalelor de ventilaţie

 

x - -
9 Încercări aerodinamice pentru guri de aer

 

x - -
10 Instalații de gaze combustibile naturale Încercarea de etanșeitate și rezistenţă la presiune a robinetelor pentru gaze x - -
11 Instalaţii sanitare Încercarea de rezistenţă la presiune a robinetelor industriale

 

x - -
12 Încercarea etanșeităţii robinetelor industriale

 

x - -
13 Încercarea de rezistenţă la presiune a robinetelor pentru alimentări cu apă

 

x - -
14 Încercarea de etanșeitate a robinetelor pentru alimentări cu apă

 

x - -
15 Încercarea carcasei aparatelor de robinetărie din materiale termoplastice

 

x - -
16 Încercarea de etanșeitate a obturatorului aparatelor de robinetărie din materiale termoplastice x - -
17 Încercarea rezistenţei la oboseală a robinetelor

 

x - -
18 Încercarea de rezistenţă la curgere a aparatelor de robinetărie utilizând apa ca fluid de încercare

 

x - -
19 Etanșeitatea robinetelor de amestec cu termostat

 

x - -
20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaţii sanitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaţii sanitare

Etanșeitatea robinetelor de amestec mecanice

 

x - -
21 Încercarea de etanșeitate, de rezistenţă la presiune hidraulică și de funcţionare a hidranţilor

 

x - -
22 Încercarea de rezistenţă la presiune statică și a etanșeităţii filtrelor mecanice

 

x - -
23 Încercarea rezistenţei la presiune a elementelor și componentelor filtrante

 

x - -
24 Determinarea căderii de presiune pentru filtre mecanice

 

x - -
25 Încercarea rezistenţei și etanșeităţii la presiune a ţevilor și fitingurilor metalice

 

x - -
26 Încercarea etanșeităţii racordurilor cu compresie pentru ţevi de cupru și aliaje de cupru

 

x - -
27 Încercarea etanșeităţii racordurilor cu lipire tare sau moale prin capilaritate, pentru ţevi de cupru și aliaje de cupru

 

x - -
28 Determinarea rezistenţei la presiune interioară a ţevilor din materiale plastice

 

x - -
29 Încercarea de etanșeitate la presiune interioară a îmbinărilor cu solicitare axială între ţevi de presiune de diametru mic și fitinguri

 

x - -
30 Încercarea de etanșeitate sub presiune interioară a îmbinărilor mecanice între fitinguri și ţevi de poliolefină, supuse curbării

 

x - -
31 Determinarea caracteristicilor furtunurilor din cauciuc și mase plastice și a asamblărilor lor

 

x - -
32 Determinarea caracteristicilor obiectelor sanitare

 

x - -
33 Verificarea rezistenţei și etanșeităţii rezervoarelor

 

x - -
34 Încercarea etanșeităţii la aer a îmbinărilor din sistemele de canalizare de materiale termoplastice

 

x - -
35 Încercarea etanșeităţii la apă a îmbinărilor din sistemele de canalizare de materiale termoplastice

 

x - -
36 Verificări constructive și dimensionale pentru dispozitive și echipamente sanitare

 

x - -
37 Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice Determinarea lungimii și lăţimii

 

x x -
38 Determinarea grosimii

 

x x -
39 Determinarea perpendicularităţii

 

x - -
40 Determinarea planităţii

 

x - -
41 Determinarea densităţii aparente

 

x x -
42 Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură și umiditate

 

x - -
43 Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă

 

x - -
44 Determinarea comportării la compresiune

 

x x -
45 Determinarea  temperaturii punctului de rouă și a indicelui de pătrundere a umidităţii  pentru vitrajele izolante

 

x - -
46 Încercarea la condens a vitrajelor izolante

 

x - -
47 Determinarea rezistenţei la lovire a conductelor preizolate

 

x - -
48 Determinarea  conţinutului de umiditate prin uscare la temperatură ridicată

 

x - -
49 Determinarea  rezistenţei la efectul îngheţ-dezgheţ

 

x - -
50 Determinarea rezistenţei termice cu metoda plăcii calde gardate

 

 

x x x
51 Determinarea transmitanţei termice prin calcul

 

x x x
52 Determinarea  prin calcul a rezistenţei termice pentru elemente de zidărie

 

x - x
53 Determinarea valorilor termice declarate și de proiectare

 

x - -
1 Hidroizolaţii

Izolaţii termice

Izolaţii fonice

 

Determinarea coeficientului de absorbţie acustică în câmp difuz

 

 

x x -
2  

Determinarea în laborator a izolării acustice la zgomot aerian

 

 

x x x
3  

Determinarea în laborator a izolării acustice la zgomot de impact

 

x x -
4  

Determinarea in-situ a izolării acustice la zgomot aerian

 

x - -
5  

Determinarea in situ a izolării acustice la zgomot de impact

 

x - -
6  

Determinarea nivelului de zgomot in-situ

 

x - -
7 Determinarea prin calcul a izolării acustice la zgomot aerian a ferestrelor

 

x - x
8  

Stabilirea valorilor izolării acustice la zgomot aerian a sticlei pentru construcţii

 

x - x

Laboratorul poate asigura prin personalul propriu elaborarea de Agremente Tehnice

Laborator INCERC 
de Cercetare şi Încercări Materiale, Construcții și Inginerie Seismică

Nr.

crt.

Produs Denumire încercare Încercare

autorizată ISC

Încercare

acreditată

RENAR

Încercare folosită

pentru ON

(sistem 3)

1 Zidărie și pereţi Elemente pentru zidarie

Determinarea dimensiunilor  elementelor pentru zidarie

 

x x -
2 Elemente pentru zidarie

Determinarea densității aparente și absolute în stare uscată a elementelor pentru zidărie

 

x x -
3 Elemente pentru zidarie

Densitatea absorbției de apă datorită acțiunii capilare a elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, piatră artificială și naturală și viteza inițială de absorbție a apei a elementelor pentru zidărie de argilă

 

x - -
4 Elemente pentru zidărie

Determinarea rezistenței  la compresiune a elementelor pentru zidărie

 

x x -
5 Elemente pentru zidărie

Determinarea rezistenței  la compresiune a zidăriei

 

x x -
6 Elemente pentru zidărie

Determinarea rezistenței  initiale la forfecare

 

x - -
7 Elemente pentru zidărie

Determinarea rezistenței  la încovoiere a zidăriei

 

x - -
8  

Armătură de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate

Determinarea dimensiunilor barelor de armatură

 

x - -
9 Încercarea la tracțiune pentru materiale metalice.

Metoda de încercare la temperatura ambiantă

 

x x -
10 Bare, sârme laminate și sârme pentru armarea betonului

Încercarea la îndoire. Metoda de încercare

 

x x -
11  

Prefabricate

 

Încercări de rezistență la șocuri pe elemente verticale de construcție

 

x - -
12 Finisaje Ferestre și uși. Permeabilitate la aer. Metoda de încercare

 

x x x
13 Ferestre și uși. Etanșeitate la apă. Metoda de încercare

 

x x x
14 Ferestre și uși. Rezistența la încărcare din vânt. Metoda de încercare

 

x x x
15 Determinarea dimensiunilor pentru elemente de tâmplărie și faţade cortină x - -
16 Încercări specifice pe uși și ferestre. Determinarea rezistenței foilor de uși la șocuri (corpuri dure și corpuri moi și grele)

 

x - -
17 Verificări nedistructive și a comportării în exploatare a construcţiilor Determinarea rezistenței  betonului prin metoda nedistructivă combinată

 

 

x - -
18 Detectarea poziției armăturilor în betonul armat

 

x - -
19 Determinarea rezistenței superficiale a betonului prin metode seminedistructive

 

x - -
20 Investigarea prin observare directă, măsurări/determinări specifice și încercări ale elementelor din beton, zidărie, metal, lemn

 

x - -
21 Echipamente înglobate în construcţii Determinarea capacităţii de rezistenţă și a deformaţiilor elementelor de prindere și de fixare

-încercări de smulgere de suprafaţă

– încercări de smulgere din profunzime

 

x - -
22 Elemente și subansambluri pentru determinarea stărilor de eforturi și deformaţii Încercări pe elemente și subansambluri pentru determinarea stărilor de eforturi și deformaţii x - -
23  

Geotehnica și teren de fundare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geotehnica și teren de fundare

 

Determinarea granulozității prin metoda cernerii

 

x - -
24 Determinarea granulozității prin metoda sedimentării x - -
25  

Determinarea limitelor de plasticitate prin metoda cilindrilor de pământ

 

x - -
26 Determinarea limitelor de plasticitate prin metoda cu cupă

 

x - -
27 Determinarea umidității

 

x - -
  Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor normală și modificată

 

x - -
 

28

Determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea în edometru

 

x - -
29 Determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR)

 

x - -
30 Determinarea rezistenței  pământurilor prin Încercarea de forfecare directă

– încercare UU (nedrenată-neconsolidată)

– încercare CU (consolidată-nedrenată)

– încercare CD (consolidată-nedrenată)

 

x - -
31 Determinarea densității pământurilor cu metoda cu stanta

 

x - -
32 Încercarea pământurilor la compresiune monoaxială

 

x - -
33 Determinarea permeabilității în laborator

 

x - -
34 Materiale pentru noroi bentonitic Determinarea densității suspensiei de bentonita

 

x - -
35 Determinarea timpului de scurgere a suspensiei de bentonita

 

x - -
36 Determinarea pH-ului suspensiei de bentonita

 

x - -
37 Determinarea conținutului de nisip al suspensiei de bentonita

 

x - -
38 Determinarea grosimii turtei suspensiei de bentonita

 

x - -
39 Determinarea filtratului suspensiei de bentonita

 

x - -
40  

Drumuri

 

 

Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor modificată x - -
41 Determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR)

 

x - -
42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beton,

beton armat, beton

precomprimat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încercări pe betonul întărit. Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune

 

x - -
43 Confecționarea unei probe din beton proaspăt inclusiv păstrarea în conditii standard, 28 zile

 

X - -
44 Încercare pe betonul întărit. Densitatea betonului întărit

 

x - -
45 Încercări pe beton proaspăt. Deteminarea densității

 

x - -
46 Încercări pe betonul proaspăt. Încercarea  de tasare

 

x - -
47 Încercări pe betonul întărit. Determinarea rezistenței  la compresiune a epruvetelor

 

x - -
48 Încercare pe betonul întărit. Determinarea rezistenței  la întindere prin despicare a epruvetelor

 

x - -
49 Încercare pe betonul întărit. Determinarea rezistenței  la întindere prin încovoiere a epruvetelor

 

x - -
50 Extragerea și Încercarea carotelor pentru determinarea caracteristicilor betonului

 

x - -
51  

 

 

 

 

 

Materiale pentru betoane și mortare

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale pentru betoane și mortare

 

 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea granulozității – analiza granulometrică prin cernere

 

x - -
52 Încercări pentru determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale agregatelor. Determinarea rezistenței  la sfărâmare – Los Angeles

 

x - -
53 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.

Determinarea formei granulelor – coeficient de formă

 

x - -
54 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea formei granulelor – coeficient de aplatizare

 

x - -
55 Aditivi pentru beton, mortar și pastă – Determinarea timpului de priză x - -
56  

Mortare pentru tencuieli și zidării

 

Încercarea mortarelor pentru zidărie. Determinarea aderenței la stratul suport

 

x - -
57 Încercarea mortarelor pentru zidărie. Determinarea densității aparente a mortarului întărit

 

x - -
58 Încercarea mortarelor pentru zidărie. Determinarea rezistenței  la compresiune a mortarului întărit

 

x - -
59  

Elemente de pavaj

Încercare pe pavele și borduri din beton. Determinarea absorbției totale de apă

 

x - -
60 Încercare pe pavele și borduri din beton. Măsurarea rezistenței  la uzură

 

x - -
61 Încercare pe borduri din beton. Măsurarea  rezistenței  la încovoiere x - -
62  

Beton, beton armat, beton precomprimat

 

Determinarea conţinutului de ioni agresivi x - -
63 Drumuri

 

Conţinut de bitum

 

x - -
64 Determinarea granulozităţii. Încercări pentru mixturi asfaltice și îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald.

 

x - -
65 Determinarea grosimilor înbrăcăminţii asfaltice

 

x - -
66 Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase

 

x - -
67 Determinarea stabilităţii, fluajului și valorile coeficientului Marshall

 

x - -
68 Încercarea pentru determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase cilindrice, rectangulare și nerectangulare

 

x - -
69  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finisaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finisaje

Determinarea proprietăţilor mecanice – Lacuri și vopsele

Determinarea fineţii de frecare

 

x - -
70 Determinarea proprietăţilor mecanice – Lacuri și vopsele

Determinarea rezistenţei la frecare umedă și a aptitudinii de curăţare a acoperirilor

 

x - -
71 Determinarea proprietǎţilor optice – Lacuri și vopsele Determinarea puterii de acoperire

 

x - -
72 Determinarea proprietǎţilor optice – Lacuri și vopsele Determinarea reflexiei regulate a peliculelor de vopsea nemetalizată la 20 grade, 60 grade și 85 grade x - -
73 Încercări de mediu – Lacuri și vopsele Expunerea acoperirilor la lumină artificială

Expunere la radiaţii UV fluorescențe și la apă

x - -
74 Determinarea proprietăţilor fizice – Lacuri și vopsele

Determinarea și clasificarea coeficientului de transmisie a vaporilor de apă (permeabilitate)

 

x - -
75 Evaluarea degradǎrii suprafeţelor finisate -Determinarea durabilităţii și aderenţei de grundul de bază a materialului de finisare – Lacuri și vopsele

 

x - -
76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finisaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finisaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinarea proprietăţilor fizice – Adezivi pentru plǎci ceramice

Determinarea timpului deschis (open-time)

 

x - -
77 Determinarea proprietăţilor fizice – Adezivi pentru plǎci ceramice

Determinarea alunecării

 

x - -
78 Determinarea aderenţei Adezivi pentru plăci ceramice

– iniţial

– după exp. la umiditate

– după exp. la temperatură

– după exp. la cicluri de îngheţ -dezgheţ

 

x x x
79 Determinarea proprietăţilor mecanice – Adezivi polimerici

 

x - -
80 Determinarea puterii adezive tangenţiale la 60” încărcare-Benzi adezive

 

x - -
81 Determinarea proprietăţilor fizice – Piatră naturală

Determinarea densităţii aparente

 

x - -
82 Determinarea proprietăţilor fizice – Piatră naturală

Determinarea coeficientului de absorbţie a apei prin capilaritate

 

x - -
83 Determinarea proprietăţilor mecanice – Piatră naturală Determinarea energiei la rupere prin șoc

 

x - -
84 Determinarea proprietăţilor mecanice – Piatră naturală

 

Determinarea rezistenţei la abraziune (metoda B-abraziune Böhme)

 

x - -
85 Determinarea rezistenţei la flexiune sub sarcină concentrată – Piatră naturală

 

x x x
86 Determinarea proprietăţilor fizice – Benzi adezive. Măsurarea stabilității la temperatură și umiditate ridicate x - -
87 Determinarea proprietǎţilor chimice – Plăci și dale ceramice

 

x - -
88 Determinarea proprietăţilor mecanice – Plăci și dale ceramice

 

x - -
89 Determinarea rezistenţei la șoc termic- Plăci și dale ceramice

 

x - -
90 Determinarea proprietăţilor fizice – Plăci și dale ceramice

Determinarea dimensiunilor

Determinarea absorbţiei de apă

 

x

 

- -
91 x - -
92 Determinarea masei pe unitatea de suprafata -Plăci dale și gazon sintetic

 

x - -
93 Determinarea stabilităţii dimensionale și a deformării după expunere la căldură- Plăci dale și gazon sintetic

 

x - -
94 Determinarea grosimii totale – Plăci dale și gazon sintetic

 

x - -
95 Determinarea proprietăţilor mecanice – Plăci, dale, gazon sintetic

Determinarea rezistentei la jupuire

Determinarea fortei de forfecare

 

x

 

- -
96 x - -
97 Determinarea flexibilitatii- Plăci dale și gazon sintetic

 

x - -
98 Determinarea rezistentei la agenţi chimici-Parchet

 

x - -
99 Determinarea proprietăţilor mecanice îmbrăcăminţi de pardoseală – Parchet

 

x - -
100 Finisaje

Mortare pentru tencuire

Determinarea proprietăţilor mecanice – Produse și sisteme  pe bază de lianţi organici pentru protecţia și repararea structurilor din beton

 

x - -
101 Determinarea rezistenţelor mecanice-mortare pentru rosturi

 

x - -
102 Determinarea proprietăţilor mecanice – Materiale pentru șape

 

x - -
  x - -
103 Determinarea proprietăţilor mecanice – Materiale pentru șape

 

x - -
104 Finisaje, Materiale plastice Determinarea durităţii peliculei. Încercarea de amortizare a pendulului Persoz

 

x x  
105 Determinarea rezistenţei la ceaţă salină neutră

 

x x x
106 Determinarea rezistenţei la lichide

 

x x  
107 Încercarea la caroiaj

 

x x x
108 Finisaje, Materiale plastice, Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice Determinarea grosimii peliculei

 

x x  
109  

Determinarea proprietăţilor mecanice -Încercarea la tracţiune

 

Încercarea la căderea unei mase

x - -
110 x - -
111 Finisaje, Materiale plastice, Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile

 

x x -
112 Determinarea densităţii

 

x x -
113 Determinarea flexibilităţii peliculei. Încercarea de îndoire (mandrină conică)

 

x - -
114 Încercări de mediu – Lacuri și vopsele

Determinarea și clasificarea permeabilităţii la apă lichidă

Determinarea rezistenţei la temperatură

Determinarea rezistenţei la variaţii de temperatură

 

x - -
115 x - -
x - -
116 x - -
117 Determinarea proprietăţilor fizice  – Lacuri și vopsele Determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere x - -
118 Finisaje, Materiale plastice Determinarea rezistenţei la umiditate x x x
119 Materiale de protecţie contra agenţilor

corozivi

Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă a acoperirilor termice de zinc pe metale feroase. Metoda gravimetrică x - -
120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinarea aderenţei – Chituri de etanșare

 

x x x
121 Determinarea etanșeităţii la apă – Foi flexibile hidroizolante

 

x x x
122 Determinarea proprietăţilor fizice – Chituri de etanșare

Determinarea variaţiilor de masă și volum

 

x - -
123 Determinarea proprietăţilor fizice

contracţie curgere în rosturi verticale densitate aparentă

 

x - -
124 Determinarea proprietăţilor mecanice – Chituri de etanșare

Determinarea proprietăţilor de tracţiune (alungirea la rupere)

Determinarea proprietăţilor de tracţiune la menţinerea deformării

Determinarea proprietăţilor de deformare ale chiturilor sub tracţiune menţinută după imersie

Determinarea proprietăţilor de adeziune/coeziunea chiturilor după imersie în apă

 

x - -
125 x - -
126 x - -
127 x - -
128 Determinarea absorbţiei de apă – Produse termoizolante

 

x x x
129 Determinarea comportării la încovoiere – Produse termoizolante x x  
130  

 

 

 

Determinarea proprietăţilor mecanice – Produse termoizolante

Determinarea aderenţei prin tracţiune a adezivilor și a stratului de bazǎ la materialul termoizolant

x - -
131 Determinarea proprietăţilor mecanice – Produse termoizolante

Determinarea rezistenţei la impact

Determinarea rezistenţei la penetrare

Determinarea deformaţiei în condiţii specificate pt.sarcină la compresiune și temperatură

Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendicular pe feţe

 

x - -
132 x - -
133 x - -
134 x - -
135 Determinarea proprietăţilor mecanice – Membrane polimerice

Determinarea rezistentei la impact

Determinarea proprietăţilor de întindere/ la tracţiune

Determinarea rezistenţei la jupuire a îmbinărilor

Determinarea rezistenţei la forfecare a îmbinărilor

 

x - -
136 x - -
137 x - -
138 x - -
139 Determinarea proprietăţilor fizice – Foi flexibile pentru hidroizolaţii

Determinarea lungimii, lăţimii, liniarităţii și perpendicularităţii

Determinarea grosimii și masei specifice

Determinarea stabilitatii dimensionale

Determinarea defectelor de aspect

Determinarea proprietatilor de transmisie a vaporilor de apă

 

x - -
140 x - -
141 x - -
142 x - -
143  

 

Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

x - -
144 Determinarea proprietăţilor  fizice

– absorbţiei de apă si

– impermeabilităţii la apă și

– verificarea caracteristicilor geometrice pentru foi bitumate ondulate

 

x - -
145 Determinarea proprietăţilor fizice :

– masa totală a bitumului

– masa suportului și masa materialului mineral

– comportarea la apă

ale materialelor hidroizolante bitumate

 

x - -
146  

Determinarea aderenţei granulelor

 

x - -
147   Determinarea comportării la îmbătrânire artificială prin expunere de lungă durată la acţiunea combinată a radiaţiilor UV, temperaturii ridicate și a apei

 

x - -
148 Determinarea dimensiunilor individuale și rectilinităţii

 

x - -
149 Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice Determinarea

– stabilităţii la căldură și a

– flexibilităţii la 0 grade celsius

 

x - -
150 Determinarea flexibilităţii la temperaturi scăzute

 

x - -
151 Determinarea masei

Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

 

x - -
152 Determinarea pliabilităţii la temperaturi scăzute

 

x - -
153 Determinarea rezistenţei la bășicare

 

x - -
154 Determinarea rezistenţei la fluaj la temperatură ridicată

 

x - -
155 Determinarea rezistenţei la pătrunderea apei

 

x - -
156 Determinarea rezistenţei la sarcină statică

 

x - -
157 Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice, Produse polimerice pentru  construcţii Determinarea proprietăţilor mecanice – Materiale plastice

Determifnarea rezistentei la sfâșiere

x - -
158  

 

Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

 

Determinarea penetraţiei pe bitum și lianti bituminoși

 

x - -
159 Determinarea punctului de îmnuiere pe bitum și lianti bituminoși.

Metoda inel și bilă

 

x - -
160 Determinarea aderenţei pentru foi flexibile pentru hidroizolaţii

 

x - -
161 Determinarea stabilităţii formei la schimbări ciclice de temperatură

 

 

 

x - -
162 Geosintetice Determinarea proprietăţilor mecanice – Geotextile și produse înrudite

Încercarea la tracţiune prin metoda benzilor late

Încercarea la tracţiune a îmbinărilor /cusăturilor prin metoda benzilor late

 

 

x - -
163 x - -
164  

Încercarea de perforare statică (CBR)

 

 

x x -
165 Mortare pentru tencuire

 

Determinarea proprietatilor de incovoiere – Mortare pentru tencuire

 

 

x x -
166 Determinare proprietatilor mecanice – Mortare pentru tencuire

 

x - -
167 Determinarea proprietatilor fizice – Mortare pentru tencuire

Coeficientul de absorbţie a apei datorată acţiunii capilare a mortarului întărit

 

 

x - -
168 Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit

 

 

x - -
169 Produse finite

 

Determinarea dimensiunilor geometrice- Plasă din fibră de sticlă

 

x - -
170 Determinarea masei pe unitate de suprafaţă

 

x - -
171 Determinarea rezistenţei la tracţiune – Plasă din fibră de sticlă

 

x - -
172 Determinarea dimensiunilor -Ţevi din materiale plastice

 

x - -
173 Determinarea contracţiei longitudinale la cald -Ţevi din materiale plastice x - -
174 Determinarea caracteristicilor de tracţiune- Ţevi din materiale plastice

 

x - -
175 Determinarea rezistenţei la șoc- Ţevi și cămine de vizitare din materiale plastice

 

 

x - -
176 Produse finite, Produse polimerice pentru construcţii Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST)- Ţevi și cămine de vizitare din materiale plastice x - -
177 Produse finite Determinarea rezistenţei la

încovoiere – lemn lamelat încleiat

 

x x -
178 Determinarea proprietatilor fizice pentru usi de interior

Înălţime, Lăţime, Grosime,

Rectangularitate

Planeitate generală, Planeitate locală

 

x - -
179 x - -
180 Determinarea proprietatilor mecanice pentru usi de interior

Determinarea rezistenţei la sarcină verticală

Determinarea rezistenţei la încovoiere statică

Determinarea rezistenţei la șoc cu un corp dur

Determinarea rezistenţei la șocuri cu corpuri moi și grele

 

x - -
181 x - -
182 Produse finite, Produse polimerice pentru  construcţii x - -
183 Produse finite

 

x - -
184 Determinarea rezistenţei la umiditate prin încercări ciclice-Plăci pe bază de lemn

 

x - -
185 Determinarea umflării în grosime după imersie în apă–Plăci pe bază de lemn

 

x - -
186 Determinarea modulului de elasticitate la încovoiere și a rezistenţei la încovoiere-Plăci pe bază de lemn x - -
187 Produse finite, Produse polimerice pentru  construcţii Determinarea proprietăţilor mecanice – materiale plastice Șoc Charpy

 

 

Încercarea la smulgere din suport

 

x - -
188  

Produse finite

 

x - -
189  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produse polimerice pentru  construcţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinarea proprietăţilor de tracţiune-Materiale plastice x x -
190  

Determinarea proprietăţilor de încovoiere-Materiale plastice

 

 

x x

 

-
191 Determinarea proprietatilor mecanice-– profile și plăci din PVC, plăci din PC

Rezistenţa la șoc

Rezistenţa  asamblărilor sudate

 

x - -
192 x - -
193 Determinarea proprietatilor fizice – profile și plăci din PVC, PC

Determinarea reversiei la cald

Determinarea dimensiunilor pereţilor și a masei profilelor principale

Caracterizarea aspectului dupǎ expunere la 150ºC

 

x - -
194 x - -
195 x - -
196 Determinarea proprietatilor fizice – Materiale plastice Determinarea densităţii

Determinarea absorbţiei de apă

 

x - -
197 x - -
198 Determinarea rezistenţei la sfâșiere – Materiale plastice

 

x - -
199 Verificări nedistructive și a comportării în exploatare a construcţiilor  

Urmărirea comportării dinamice a structurilor

 

x - -
200  

Determinarea nivelului de vibrații în amplasament/strctura de construcții

 

x - -

Laboratorul poate asigura prin personalul propriu elaborarea de Agremente Tehnice

Laborator INCERC 
de Cercetare şi Încercări Securitate la Incendii

Nr. crt. Denumire profil Denumire procedură  

Încercare

autorizată ISC

 

 

Încercare

acreditată RENAR

Încercare folosită

pentru ON

(sistem 3)

1 Rezistenţa la foc Determinarea rezistenţei la foc pentru uși, obloane și ferestre

 

x x -
2 Determinarea rezistenţei la foc pentru elemente de construcţii neportante –pereţi

 

x x x

(Finisaje de pereți)

3 Determinarea rezistenţei la foc a elementelor de construcţii neportante – plafoane x x x

(Finisaje de plafoane)

4 Determinarea rezistenţei la foc a elementelor de construcţii la scară redusă

 

x - -
5 Determinarea rezistenţei la foc a instalaţiilor de serviciu

 

x - -
6 Determinarea rezistenţei la foc a elementelor de corstrucţii portante – planșee și acoperișuri

 

x x -
7 Determinarea rezistenței la foc a ușilor de palier x - -
8 Clasificarea în clase de rezistență la foc pentru produse și materiale de construcții x x x

(Finisaje de pereți și plafoane)

9  

 

Reacția la foc

 

 

 

Încercări de reacţie la foc ale produselor

Încercarea de incombustibilitate

x x x
10 Încercări de reacţie la foc ale produselor

Determinarea căldurii de ardere superioare (valoare calorifică)

 

x x x
11 Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii.  Încercare cu un singur obiect arzând (SBI)

 

x x x
12 Încercări de reacţie la foc aprinzabilitatea produselor care vin în contact direct cu flacăra. Partea 2: Încercarea cu sursă cu o singură flacără

 

x x x
13 Clasificarea în clase de reacție la foc pentru produse și materiale de construcții

 

x - -

Laboratorul poate asigura prin personalul propriu elaborarea de Agremente Tehnice

Sucursala CLUJ NAPOCA

Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări 
în Construcţii

Nr. crt. Denumire profil Denumire procedură Încercare

autorizată ISC

Încercare

acreditată RENAR

 

Încercare folosită

pentru ON

(sistem 3)

1 Ciment Ciment. Determinarea rezistențelor mecanice

 

x x -
2 Ciment. Determinarea timpului de priză

 

x x -
3 Ciment. Determinarea stabilității

 

x x -
4 Finețea de măcinare – metoda cernerii

 

x - -
5 Determinarea consistenţei standard

 

x - -
6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregate naturale de râu pentru mortare și betoane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregate naturale de râu pentru mortare și betoane

 

Determinarea conţinutului de argilă x - -
7 Determinarea conţinutului de mică liberă

 

x - -
8 Determinarea conţinutului de cărbune

 

x - -
9 Determinarea conţinutului de humus

 

x - -
10 Determinarea părţii levigabile

 

x - -
11 Determinarea variaţiei de volum a agregatelor cu dmax 7,1 mm, în funcţie de umiditate (înfoierea)

 

x - -
12 Determinarea conţinutului de sulfaţi

 

x - -
13 Determinarea conţinutului de săruri solubile

 

x - -
14 Determinarea rezistenţei la îngheţ – dezgheţ a agregatelor

 

x - -
15 Determinarea prezenţei corpurilor străine

 

x - -
16 Determinarea rezistenţei la compresiune a rocii de provenienţă

 

x - -
17 Determinarea rezistenţei la îngheţ – dezgheţ a rocii de provenienţă

 

x - -
18 Agregate. Determinarea conținutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii în agregate

 

 

x x -
19 Agregate. Determinarea proprietăților chimice ale agregatelor. Determinarea clorurilor solubile în apa cu metoda Volhard

 

 

 

x

 

 

x

 

 

-

20 Agregate. Determinarea granulozității.  Analiza granulometrică prin cernere

 

x x -
21 Agregate. Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare

 

x x -
22 Agregate. Determinarea formei particulelor. Coeficient de forma

 

x x -
23 Agregate. Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip

 

x x -
24 Agregate. Evaluarea părților fine – Încercare cu albastru de metilen

 

 

x

 

x

-
25 Agregate. Metode pentru determinarea rezistenței la sfărâmare

 

x x -
26 Agregate. Metode pentru determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare

 

 

x

 

x

-
27 Agregate. Determinarea masei reale și a coeficientului de absorbție a apei

 

x x -
28 Agregate. Determinarea caracteristicilor termice și de alterabilitate a agregatelor. Încercarea cu sulfat de magneziu

 

 

x

 

x

-
29 Agregate. Determinarea rezistenței la uzură (micro-Deval)

 

x x -
30 Agregate naturale pentru cf și drumuri  

Agregate. Determinarea procentului de suprafete concasate și sfărâmate din agregate grosiere

 

x

 

x

-
31  

 

 

Adezivi

 

 

 

 

 

 

Adezivi

Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time)

 

x x -
32 Adezivi  pentru plăci ceramice. Determinarea alunecării

 

x x -
33 Adezivi  pentru plăci ceramice. Determinarea aderenței prin tracțiune pentru adezivi pe bază de lianți minerali

 

x x -
34 Adezivi  pentru plăci ceramice. Determinarea deformării la întindere prin încovoiere pentru adezivi pe bază de lianți minerali și chituri

 

x x -
35 Încercări pe var Rezistenţa la compresiune

 

x - -
36 Fineţea – metoda cernerii uscate

 

 

x - -
37 Timp de priză

 

x - -
38 Valoarea de împrăștiere și penetrarea

 

x - -
39 Apa liberă

 

x - -
40 Beton proaspăt Determinarea  temperaturii

 

x - -
41 Conţinut de aer

 

x - -
42 Beton proaspat. Încercarea de tasare

 

x x -
43 Beton proaspăt. Densitate

 

x x -
44  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beton întărit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beton întărit

 

Determinarea aderenţei beton – armatură

 

x - -
45 Modul de elasticitate static la compresiune

 

x - -
46 Determinarea adâncimii de carbonatare

 

x - -
47 Determinarea absorbţiei de apă

 

x - -
48 Beton întărit. Rezistența la compresiune a epruvetelor

 

x x -
49 Beton întărit. Rezistența la  încovoiere a epruvetelor

 

x x -
50 Beton întărit. Rezistența la întindere prin despicare a epruvetelor

 

x x -
 

51

 

Beton întărit. Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune

 

 

 

x

 

x

 

-

52 Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ prin măsurarea rezistenței la compresiune

 

 

x

 

x

 

-

53 Determinarea contracţiei axiale a betonului întărit

 

x x -
54 Beton întărit Densitatea betonului întărit

 

x x -
55 Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ-exfolierea

 

x - -
56 Elemente, subansambluri de B.A. și B.P

 

 

Încercarea elementelor liniare din beton armat și beton precomprimat din punct de vedere al comportării la solicitări statice

 

x - -
57  

Încercarea elem. plane din beton armat și beton prec. din p. de v. al comportării la solicitări statice

 

 

x - -
58  

Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat și precomprimat la poduri de cale ferataă și șosea

 

x - -
59 Încercarea asupra structurilor cu acțiuni de probă la poduri de cale ferată de șosea și paralela

 

x - -
60 Determinarea rezistenţei la șocuri pe elemente verticale de construcţie

 

x - -
61  

 

Tuburi de canalizare din beton simplu/armat

Verificarea dimensiunilor

 

x - -
62 Rezistența la încovoiere

 

x - -
63 Absorbţia totală de apă

 

x - -
64 Rezistența la rupere

 

x - -
65 Determinarea etanșeităţii la apă

 

x - -
66 Cămine de vizitare Dimensiuni și aspect x - -
67 Rezistența la strivire a elementelor drepte

 

x - -
68 Rezistența sub sarcina verticală a elementelor de reductie și a celor de acoperire x - -
69 Absorbtia de apă

 

x - -
70 Rezistența la treptele de fixare

 

x - -
71 Ţigle din mortar de ciment Determinarea caracteristicilor dimensionale

 

x - -
72 Determinarea rezistenţei la încovoiere x - -
73 Determinarea impermeabilităţii x - -
74 Determinarea capacităţii portante a ciocului x - -
75 Ţigle ceramice Determinarea caracteristicilor dimensionale x - -
76 Determinarea rezistenţei la încovoiere x - -
77 Determinarea impermeabilităţii

 

x - -
78 Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ x - -
79 Dale, borduri, pavele Verificarea dimensiunilor și aspectului

 

x - -
80 Determinarea rezistenţei la încovoiere

 

x - -
81 Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

 

x - -
82 Determinarea absorbţiei totale de apă

 

x - -
83 Determinarea rezistenţei la întindere prin despicare

 

x - -
84 Determinarea rezistenţei la uzură Bohme

 

x - -
85 Determinarea rezistenţei la alunecare a materialului

 

x - -
86 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni și vehicule (rigole) Determinarea absorbţiei de apă

 

x - -
87 Determinarea etanșeității la apă

 

x - -
88 Încercarea de rezistență  

x

 

-

 

-

89  

Elemente prefabricate pentru împrejmuiri

 

Elemente prefabricate pentru împrejmuiri

Aspect și dimensiuni

 

x - -
90 Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturii

 

x - -
91 Determinarea capacității portante la stâlpi

 

x - -
92 Determinarea capacității portante a grinzilor

 

x - -
93 Determinarea capacității portante la panouri x - -
94 Nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat Metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt

 

x - -
95 Metoda ultrasonică de impuls

 

x - -
96 Metoda nedistructivă combinată

 

x - -
97 Detectarea armăturilor înglobate în beton armat (direcţie, strat de acoperire, diametre)

 

 

x

 

-

 

-

98 Determinarea rezistenţei betonului cu ajutorul carotelor

 

x - -
99 Încercări de integritate a pilotilor – metoda sonică

 

x - -
100 Încercări in situ a construcţiilor Urmărirea tasării construcţiilor prin încercări topografice

 

x - -
101 Încercarea in situ a construcţiilor prin încercări statice

 

x - -
102 Deplasări și deformaţii ale elementelor de structuri

 

x - -
103  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortare de zidărie și tencuială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortare de zidărie și tencuială

 

Determinarea consistenţei

 

x - -
104 Determinarea densităţii aparente a mortarului prospăt

 

x - -
105 Determinarea rezistenţelor mecanice

 

x - -
106 Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit

 

x - -
107 Determinarea aderenţei la suport

Determinarea aderenței adezivului masă de șpaclu la materialul termoizolant

 

x

 

 

 

x -
108 Rezistența la mediu alcalin

 

x - -
109 Sensibilitatea la basicare

 

x - -
110 Impermeabilitatea la apă. Coeficient de permeabilitate la apa lichidă

 

 

 

 

x - -
111 Rezistența la cicluri de îmbătrânire accelerată

 

x - -
112 Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă

 

x x -
113 Susceptibilitatea la murdărire si rezist. la mijloacele de curățare

 

x - -
114 Determinarea coeficientului de absorbţie a apei

 

x - -
115 Determinarea distribuţiei granulometrice

 

x - -
116 Determinarea duratei de lucrabilitate și a timpului de corecţie x - -
117 Determinarea compatibilităţii mortarelor de exterior pentru tencuială monostrat cu suportul

 

x - -
118 Determinarea conținutului de săruri solubile din mortarele proaspete

 

x - -
119 Determinarea compatibilităţii termice. cicluri termice fără imersare în săruri de dezgheţ

 

x - -
120 Ipsos

 

Prepararea pastei de consistenţă normală

 

x - -
121 Determinarea timpului de priză

 

x - -
122 Determinarea rezistenţelor mecanice x - -
123 Granulometrie

 

x - -
124 Raport apă/ipsos

 

x - -
125 Timp de priză

 

x - -
126 Caracteristici mecanice

 

x - -
127 Aderenţa

 

x - -
128 Determinarea lipsei fisurilor

 

x - -
129 Determinarea sarcinii de rupere la încovoiere

 

x - -
130 Agregate naturale pentru căi ferate și drumuri Rezistenţa la sfărâmare prin compresiune pe agregate

 

x - -
131 Indicele de rezistenţă la sfărâmare prin compresiune

 

x - -
132 Uși și ferestre

 

Verificarea dimensiunilor

 

x - -
133 Verificarea planeităţii foilor de ușă

 

x - -
134 Verificarea rectangularităţii foilor de ușă

 

x - -
135 Deformarea foii de ușă în planul său (rez. la sarcină verticală)

 

x - -
136 Modificări de rigiditate a foii de ușă prin torsiuni repetate

 

x - -
137 Încercări mecanice ferestre

 

x - -
138 Determinarea rezistenţei foilor de uși la șocuri (corpuri dure și corpuri moi și grele)

 

x - -
139 Ferestre și uși. Permeabilitate la aer

 

x x x
140 Ferestre și uși. Etanșeitate la apă

 

x x x
141 Ferestre și uși. Rezistența la încărcare din vânt

 

x x x
142 Uși batante sau pivotante. Determinarea rezistenţei la încovoiere statică

 

x x x
143 Ferestre. Determinarea rezistenţei la răsucire statică

 

 

x x x
144 Lacuri, vopsele, zugrăveli Determinarea puterii de acoperire

 

x - -
145 Determinarea timpului de scurgere

 

x - -
146 Determinarea flexibilităţii peliculei prin îndoire pe dorn cilindric

 

x - -
147 Determinarea aderenţei la suport a peliculei

 

x - -
148 Determinarea uscării peliculei

 

x - -
149 Determinarea masei volumice

 

x - -
150 Determinarea culorii (nuanţei) peliculei

 

x - -
151 Determinarea grosimii peliculei

 

x - -
152 Determinarea rezistenţei peliculei la lichide

 

x - -
153 Determinarea conţinutului substanţelor nevolatile

 

x - -
154 Rezistenţa la frecare umedă și lavabilitatea acoperirilor

 

x - -
155 Plăci și dale ceramice

 

Determinarea absorbţiei de apă

 

x - -
156 Determinarea rezistenţei la șoc termic

 

x - -
157 Caracteristici dimensionale și aspectul suprafeţei

 

x - -
158 Determinarea rezistenţei la încovoiere

 

x - -
159 Determinarea comportării la îngheţ-dezgheţ

 

x - -
160 Rezistenta la patare a placilor si dalelor

 

x - -
161 Rezistenţa chimică a plăcilor și dalelor

 

x - -
162 Dimensiuni și aspect

 

x - -
163 Rezistenţa la rupere prin încovoiere

 

x - -
164 Planeitatea plăcilor

 

x - -
165 Umiditate

 

x - -
166 Masa pe unitatea de suprafață

 

x - -
167 Determinarea densităţii aparente

 

x - -
168 Capacitatea de absorbtie a apei x - -
16669 Determinarea rezistenței la forfecare x - -
170 Determinarea durității suprafeței plăcii

 

x - -
171 Determinarea rectangularității capetelor

 

x - -
172 Pardoseli supraînălțate. Încercarea elementelor plane din punct de vedere a comportării la solicitări statice

 

x - -
173 Pardoseli supraînălțate. Încercarea elementelor plane din punct de vedere a comportării la solicitări dinamice x - -
174  

 

 

 

 

 

 

 

 

PVC rigid și profile din PVC rigid

Verificarea aspectului

 

x - -
175 Verificarea dimensiunilor

 

x - -
176 Verificarea liniarităţii

 

x - -
177 Determinarea masei liniare

 

x - -
178 Determinarea densităţii

 

x - -
179 Verificarea comportării la acţiunea aerului cald

 

x - -
180 Comportarea la tracţiune

 

x - -
181 Determinarea rezistenţei la agenţi chimici

 

x - -
182 Încercarea colţului sudat la tracţiune

 

x - -
183 Încercarea colţului sudat la compresiune

 

x - -
184 Rezistența la soc prin metoda masei în cădere

 

x - -
185 Materiale plastice Aspect

 

x - -
186 Dimensiuni

 

x - -
187 Grosimea foliilor și plăcilor

 

x - -
188 Greutatea specifică a plăcilor

 

x - -
189 Comportarea la încovoiere

 

x - -
190  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăci pe bază de lemn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăci pe bază de lemn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăci pe bază de lemn. Determinarea dimensiunilor plăcilor

 

 

x - -
191 Plăci pe bază de lemn. Determinarea perpendicularităţii și rectilinităţii marginilor

 

 

x - -
192 Plăci pe bază de lemn. Determinarea dimensiunilor epruvetelor

 

x - -
193 Plăci pe bază de lemn. Determinarea umidităţii x - -
194 Plăci pe bază de lemn. Determinarea masei volumice

 

x - -
195 Plăci de așchii și plăci de fibre de lemn. Determinarea umflării în grosime după imersie în apă

 

x - -
196 Plăci de așchii și plăci de fibre de lemn.

Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendiculară pe feţele panoului

 

x - -
197 Plăci de fibre de lemn. Plăci de așchii de lemn și plăci decorative din hârtie stratificată. Plăci emailate și plăci melaminate. Determinarea comportării la foc prin metoda cu flacără de alcool

 

x - -
198 Plăci de fibre de lemn. Determinarea absorbţiei de suprafaţă. Metoda de încercare pentru plăci de fibre obţinute prin procedeu uscat

 

x - -
199 Plăci de fibre de lemn. Încercarea ciclică în mediu umed

 

x - -
200 Plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la smulgerea șuruburilor pe axa lor

 

x - -
201 Plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la îmbătrânire

 

x - -
202 Placi pe baza de lemn/de lemn. Determinarea rezistentei la încovoiere

 

x - -
203 Calitatea încleierii placajului

 

x - -
204 Adezivi plăci ceramice Aderența la forfecare

 

 

x

 

-

 

-

205 Plăci și dale din piatră naturală Rezistența la flexiune

 

x - -
206 Absorbție și cedarea de apă

 

x - -
207 Densitate aparentă, reală și porozitate deschisă

 

x - -
208 Rezistența la îngheț

 

x - -
209 Rezistența la compresiune

 

x - -
210 Rezistența la șoc termic

 

x - -
211  

 

Mochete

Determinarea grosimii totale

 

x - -
212 Determinarea masei totale

 

x - -
213 Determinarea masei plușului pe m2 – prin tundere x - -
214 Determinarea comportării la poansonare – compres. Statică

 

x - -
215 Verificări privind stabilitatea

 

x - -
216  

Plăci de lemn

Determinarea proprietăţilor de încovoiere

 

x - -
217 Foi bituminoase ondulate Caracteristici geometrice Determinarea masei totale

 

x - -
218 Comportarea sub sarcină

 

x - -
219 Caracteristici fizice

 

x - -
220 Chit de etanșare rosturi Densitatea aparentă

 

x - -
221 Omogenitatea

 

x - -
222 Conţinut de substanţe solubile

 

x - -
223 Curgerea în rosturi verticale

 

x - -
224 Autonivelarea în rosturi orizontale

 

x - -
225 Curgerea în rosturi orizontale cu golul în jos x - -
226 Rezistenţa la întindere și alungirea la rupere

 

x - -
227 Rezistenţa la alcalinitatea suportului

 

x - -
228 Rezistenţa la tracţiune, alungire la rupere și la deformaţia remanentă a peliculei de chit

 

x - -
229 Încercări pe membrane hidroizolante bituminoase și din PVC

 

Determinarea masei totale

 

x - -
230 Determinarea comportării la cald

 

x - -
231 Determinarea impermeabilităţii

 

x - -
232 Determinarea rezistenţei la tractiune și alungirii la rupere

 

x - -
233 Flexibilitatea la rece

 

x - -
234 Comportarea la apă

 

x - -
235 Stabilitatea dimensională la cald

 

x - -
236 Rezistența la perforare statică

 

x - -
 

237

 

Verificarea calității impregnării cartonului

 

 

 

x - -
238 Verificarea aspectului și dimensiunilor x - -
239 Determinarea permeabilităţii la vapori de apă x - -
240 Membrane hidroizolante bituminoase și din PVC Determinarea rezistenţei la sfâșiere x - -
241 Determinarea rezistenţei îmbinărilor x - -
242 Determinarea aderenței x - -
243 Învelitori metalice Caracteristici geometrice

 

x - -
244 Comportarea sub sarcină concentrată și uniform distribuită

 

x - -
245 Termoizolații Determinarea densităţii aparente

 

x - -
246 Determinarea rezistenţei la tracţiune paralel cu feţele

 

x - -
247 Determinarea fluajului din compresiune

 

x - -
248 Determinarea comportării la forfecare

 

x - -
249 Sisteme/ produse termoizolante – ETICS Rezistențe mecanice ale ETICS (impact)

 

x

x

x

x

-
250 Rezistența la smulgere a ETICS fixate cu mijloace mecanice

 

x x -
251 Rezistența la tracțiune a plasei din fibre de sticlă

 

x x -
252 Permeabilitatea la apă a suprafeței sistemului

 

x x -
253 Rezistențe mecanice ale ETICS (penetrare)

 

x x -
254  

 

 

 

 

 

Termoizolaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termoizolaţii

Produse termoizolante. Determinarea lungimii și lățimii x x -
255 Produse termoizolante. Determinarea grosimii

 

x x -
256 Produse termoizolante. Determinarea perpendicularității

 

x x -
257 Produse termoizolante. Determinarea planității

 

x x -
258 Produse termoizolante. Determinarea comportării la compresiune x x -
259 Produse termoizolante. Determinarea stabilității dimensionale în cond. normale și constante de laborator (23oC și 50%URA)

 

x x -
260 Produse termoizolante. Determinarea stabilității dimensionale în condiţii specificate de temperatură și umiditate

 

 

x

 

x

 

-

261 Determinarea deformației în condiții specificate de încărcare la compresiune și de temperatură

 

 

x

 

x

 

-

262 Produse termoizolante. Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendicular pe feţe

 

 

x

 

x

 

-

263 Produse termoizolante. Determinarea absorbţiei apei de scurtă durată prin imersie parțială

 

 

x

 

x

 

x

 

264 Produse termoizolante. Determinarea absorbţiei apei de lungă durată prin imersie

 

 

x

 

x

 

x

265 Produse termoizolante. Determinarea comportării la încovoiere

 

x x -
266 Produse termoizolante. Determinarea rezistenţei la efectul de îngheţ-dezgheţ

 

x x -
267 Produse termoizolante. Determinarea grosimii produselor termoizolante pentru pardoseli flotante

 

x x -
268 Geam termoizolant și de securitate Determinarea punctului de rouă

 

x - -
269 Determinarea condensului organic

 

x - -
270 Determinarea dimensiunilor

 

x - -
271 Determinarea caracteristicilor cioburilor sparte. Încercarea la impact

 

x - -
272 Comportarea la lovire

 

x - -
273 Caracteristici fizice ale marginilor etanșate – aderența x - -
274 Dispozitive de acoperire și închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale Aspect. Formă și dimensiuni

 

x - -
275 Forța de inspecție/

Încercarea de rezistență

x - -
276 Tablă Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă a stratului de acoperire cu zinc x - -
277 Rezistența la tracțiune (benzi, profile, table,  alte materiale metalice) x - -
278  

Profile metalice pentru plăci de gips – carton

 

Caracteristici geometrice  

x

 

-

 

-

279 Oţel beton /tablă Aspectul suprafaţa-produse de oţel pentru armare beton

 

x - -
280 Dimensiuni și caracteristici geometrice

 

x - -
281 Îndoire la rece (oţel beton, benzi, profile, table, alte materiale metalice)

 

x - -
282 Rezistența la tractiune (oţel beton, benzi, profile, table, sărmă trasă, alte materiale metalice)

 

x - -
283 Plase sudate Aspect

 

x - -
284 Dimensiuni

 

x - -
285 Tracţiune

 

x - -
286 Rezistenţa îmbinărilor sudate

 

x - -
287 Îndoire / Îndoire alternantă

 

x - -
288 Bentonită Masă volumică

 

x - -
289 Vascozitate

 

x - -
290 pH x - -
291 Conţinut de nisip

 

x - -
292 Corpuri de zidărie ceramice, beton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpuri de zidărie ceramice, beton

Verificarea dimensiunilor

 

x - -
 

293

 

Determinarea densităţii aparente și absolute

x - -
294 Determinarea absorbţiei de apă prin fierbere

 

x - -
295 Determinarea rezistenţei la transfer termic

 

x

 

x x
296 Determinarea rezistenţei la compresiune

 

x - -
297 Determinarea rezistenţei la tracţiune prin încovoiere

 

x - -
298 Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

 

x - -
299 Determinarea planităţii elementelor pentru zidărie din beton, piatră

 

x - -
300 Determinarea volumului și procentului de goluri și a volumului net absolut prin umplere cu nisip a elementelor pentru zidărie din silico-calcar

 

x - -
301 Determinarea procentuală a ariei golurilor din blocurile de beton (amprenta pe hârtie)

 

x - -
302 Determinarea prin cântărire hidrostatică a volumului net și a procentului de goluri

 

x - -
303 Corpuri de zidărie ceramice, beton Determinarea conţinutului de umiditate a elementelor pentru zidărie de silico-calcar și BCA

 

x - -
304 Determinarea absorbţiei de apă a elementelor pentru zidărie din beton cu agregate, piatră artificială și naturală, argilă arsa și silico calcar

 

x - -
305 Determinarea variaţiei dimensionale datorită umidităţii a elementelor pentru zidărie de beton și piatră artificială

 

x - -
306 Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă a elementelor pentru zidărie de BCA

 

x - -
307 Determinarea rezistenței la compresiune a zidăriei

 

x - -
308 Determinarea rezistenței la încovoiere a zidăriei

 

x - -
309 Determinarea rezistenței la forfecare a zidăriei

 

x - -
310 Beton celular autoclavizat Determinarea densităţii aparente în stare uscată

 

x - -
311 Determinarea umidităţii

 

x - -
312 Determinarea rezistenţei la compresiune

 

x - -
313 Determinarea rezistenţei la întindere prin încovoiere

 

x - -
314 Determinarea contracţiei la uscare

 

x - -
315 Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț

 

x - -
316 Buiandrugi Determinarea masei pe unitate de suprafață

 

x - -
317 Determinarea rezistenţei la încovoiere și rezistenţei la forfecare a buiandrugilor

 

x - -
318  

Emulsii bituminoase

Determinarea densităţii

 

x - -
319 Determinarea vâscozităţii

 

x - -
320 Mixturi asfaltice Determinarea conţinutului de liant solubil

 

x - -
321 Determinarea granulozitătii

 

x - -
322 Determinarea masei volumice aparente

 

x - -
323 Încercarea MARSHALL

 

x - -
324  

PCI

Lemn. Determinarea eficacitatii ignifugarii

 

 

x

 

x

 

-

325 Construcţii de lemn Rezistenţa la încovoiere și modulul de elasticitate a elem-lor liniare x - -
 

326

Rezistenţa mecanică a epruvetelor de lemn

– tracţiune

– compresiunee

 

x - -
327 Construcții de lemn Calitatea încleierii la panouri de lemn masiv

 

x - -

 

Sucursala IAŞI

Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări Seismice şi Climatice

Nr. crt. Denumire profil Denumire procedură  

Încercare

autorizată

ISC

 

Încercare

acreditată

RENAR

Încercare folosită

pentru ON  (sistem 3)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Beton întărit

Rezistenţa la îngheţ – dezgheţ

 

x - -
Determinarea densității

 

x x -
Conductivitatea termică

 

x - -
Rezistenţa la compresiune

 

x x -
Rezistenţa la întindere prin despicare x x -
Rezistenţa la încovoiere și a încărcării de rupere

 

x x -
Densitatea betonului întărit

 

x - -
Determinarea modului de elasticitate static la compresiune a betonului

 

x - -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uși, ferestre și fațade cortina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uși, ferestre și fațade cortina

 

 

 

 

 

Verificarea dimensiunilor tâmplăriilor din lemn

 

x - -
Verificarea materialului lemnos

 

x - -
Verificarea umidităţii lemnului

 

x - -
Permeabilitatea la aer a ușilor, ferestrelor și fațadelor cortina

 

 

x x x
Etanșeitate la apă a ușilor, ferestrelor și fațadelor cortina

 

x x x
Determinarea transmitanţei termice – tâmplării cu vitraje izolante în regim staţionar

 

x - x
Transmitanta termică prin calcul pentru ferestre și uși

 

- - x
Calcul izolării acustice

 

- - x
Rezistenta la încărcare din vânt pentru uși, ferestre și fațade cortina x x x
Rezistenţă sub greutate proprie la fațade cortina (calcul)

 

- - x
 Rezistenţă la solicitări orizontale de exploatare (calcul)

 

- - x
Rezistenţă la impactul cu un pendul: Proprietăţi de spargere în siguranţă și rezistenţă la impacturi

 

x - x
Comportarea foilor de ușă amplasate între două încăperi cu cond. climatice diferite

 

x - -
Rezistenţa la deschidere și închidere repetată

 

x - -
Capacitate de rezistenţă a dispozitivelor de siguranţă pentru ferestre și uși

 

x x x
Rezistenţă la șoc termic fațade cortina x - -
Rezistenţă la șocuri faţade cortină, ferestre și uși x x x
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacuri și vopsele

Puterea de acoperire

 

x - -
Grosime pelicula. Metoda gravimetrică

 

x x -
Determinarea grosimii peliculei Metoda ultrasonică

 

x - -
Timp de curgere

 

x - -
Încercare la îndoire (pe dorn cilindric)

 

x - -
Efectele căldurii x - -
Rezistența la suport. Încercarea la caroiaj

 

x x -
Durata de uscare la suprafaţă

 

x - -
Fineţe de frecare

 

x - -
Rezistenţa chimică

 

x - -
Rezistenţa la lichide

 

x - -
Rezistenţa la umiditate (condensare repetată)

 

x - -
Rezistența la zgâriere

 

x - -
Determinarea rezistenţei la frecare umedă și a aptitudinii de curăţare a acoperirilor

 

x - -
 

 

 

4

 

 

Plăci și dale ceramice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăci și dale ceramice

Determinarea rezistenţei la șoc termic – Metoda prin imersie

 

x - -
Determinarea dimensiunilor și calitatea suprafeței. Măsurarea lungimii și lățimii

 

x - -
Determinarea dimensiunilor și calitatea suprafeței.

Măsurarea grosimii

 

x - -
Determinarea dimensiunilor și calitatea suprafetei. Măsurarea liniarităţii muchiilor

 

x - -
Determinarea dimensiunilor și calitatea suprafeței. Măsurarea rectangularităţii

 

x - -
Determinarea dimensiunilor și calitatea suprafetei. Măsurarea planităţii suprafeţei (curbură și voal)

 

x - -
Determinarea dimensiunilor și calitatea suprafeței. Calitatea suprafeţei

 

x - -
Determinarea absorbţiei de apă (metoda fierberii)

 

x - -
 Determinarea rezistenţei la încovoiere și a forţei de rupere pentru plăci și dale ceramice

 

x - -
Determinarea dilatării termice liniare

 

x - -
Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

 

x - -
Determinarea rezistenței la pătare

 

x - -
Rezistența la uzură (abrazine)

 

x - -
Rezistența la alunecare

 

x - -
Rezistența glazurii la crăpare (harisare) x - -
Determinarea rezistenţei chimice

 

x - -
 

 

 

 

5

 

 

 

 

Vitraje izolante

 

 

 

 

Determinarea indicelui de pătrundere a umidităţii și măsurarea temperaturii punctului de rouă  

x

 

x

 

x

Caracteristicile fizice ale marginilor etanșate

 

x x x
Determinarea transmitanței termice U metoda plăcii calde gardate x x x
   

 

 

 

 

 

Vitraje izolante

Determinarea proprietăților de radiație (transmisia și reflexia luminii, radiație solara) calcul

 

- - x
Determinarea transmitantei U-calcul

 

- - x
Elemente de vitraje izolante. Rezistenţă mecanică: Rezistenţă la variaţii bruște de temperatură și la diferenţe de temperatură

 

x - -
Rezistenţă mecanică: Rezistenţa vitrajului la încărcări date de vânt  și zăpadă, încărcări permanente și impuse

 

x - -
 

 

 

 

6

 

 

 

Plăci profilate  fibrociment

Încercări dimensionale

 

x - -
Sarcină de rupere și săgeată

 

 

x - -
Determinarea impermeabilităţii la apă

 

x - -
Determinarea rezistenţei la  îngheţ-dezgheţ

 

x - -
Densitate aparentă

 

x - -
 

 

 

 

7

 

 

 

Ipsos și tencuieli pe baza de ipsos

Determinare raport apă/ipsos

 

x - -
Determinarea timpului de priză

 

x - -
Determinarea durității

 

x - -
Rezistența la încovoiere

 

x - -
Rezistența la compresiune

 

x - -
Aderența la support

 

x - -
 

8

 

Materiale pentru șape și pardoseli

Rezistența la încovoiere și compresiune

 

x - -
Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă

 

x - -
 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Materiale hidroizolatoare

Stabilitate dimensională la cald

 

x - -
Determinarea comportării (stabilităţii) la cald

 

x - -
 Impermeabilitatea la apă x - -
Forţa de rupere la tracţiune și alungirea la rupere

 

x - -
Flexibilitate la rece

 

 

x - -
Comportarea la apă

 

x - -
Determinarea lungimii, lățimii și liniarității

 

x x -
 

 

10

 

 

Chit de etanșare rosturi

Densitate aparentă

 

x - -
Rezistenţă la întindere și alungire la rupere

 

x - -
Timp de întărire

 

x - -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produse termoizolante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produse termoizolante

Lungime și lăţime

 

x - -
Grosime

 

x - -
Densitate aparentă

 

x - -
Stabilitate dimensională (în condiții specificate de temperatură și umiditate)

 

x - -
Det. absorbţiei de apă  de lungă durată prin imersie

 

x x x
Det. absorbţiei de apă de scurtă durată prin imersie parțială

 

x x x
 Perpendicularitate

 

x - -
 Planitate

 

x - -
Determinarea comportării la

Compresiune

 

x x x
Determinarea rezistenței termice cu ajutorul metodei plăcii calde gardate și al metodei termofluxmetrice. Produse cu rezistență termică mare și medie

 

x x -
Determinarea absorbţiei apei de lungă durată prin difuzie

 

x - -
Determinarea comportării sub încărcare punctuală

 

x - -
Determinarea proprietăților de transmisie a vaporilor de apă

 

x - -
Determinarea fluajului din compresiune

 

x - -
Rezistenta la tractiune perpendicular pe fețe

 

x - -
Determinarea aderenței prin tracțiune a adezivilor și a stratului de bază la materialul termoizolant x - -
 

Determinarea rezistenței la impact a sistemelor ETICS

 

x - -
 

Determinarea rezistenței la penetrare a sistemelor ETICS

 

x - -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemente de închidere

 

Caracteristici de transfer termic în regim variabil

 

x - -
 

Încercări de rezistenţă la impact cu corp dur și corp moale

 

x - -
 

Aderența la suport

 

x - -
Rezistența vânt din suctiune (test de oboseală)

 

x - -
Permeabilitatea la aer a părţilor și elementelor de clădire

 

x - -
Determinarea rezistenţei sistemelor de pereţi exteriori la ploaie cu presiunea pulsatorie a aerului

 

x - -
Caracteristici  de transfer termic ale elementelor de închidere în regim staţionar

 

x - -
Stabilitatea termică

 

x - -
Deformații și deplasări ale elementelor de construcţii la acţiunea temperaturii

 

x - -
 

13

 

Hidroizolaţii

Îmbătrânire – expunere la lumina

 

x - -
Îmbătrânire – expunere la variaţii de temperatură

 

x - -
 

 

14

 

 

Table și ţigle metalice

 

Toleranțe dimensionale

 

x - -
Permeabilitate la apă

 

x - -
Permeabilitate la vapori și aer

 

x - -
Rezistența la forte concentrate

 

x - -
 

 

 

15

Componentele structurii metalice pentru sisteme de gips carton și plafoane suspendate

 

 

Componentele structurii metalice pentru sisteme de gips carton și plafoane suspendate

Determinarea dimensiunilor – elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de ipsos

 

x x -
Calculul proprietatilor sectiunii

 

x - -
Capacitatea portantă a elementelor de suspendare

 

x - -
Performanța sub încărcare -determinarea clasei de deformație pentru profile

 

x - -
Încercarea la încovoiere a profilurilor substructurii metalice

 

x - -
Durabilitate: Determinarea calității și masei stratului de acoperire cu zinc a materialului de baza

 

x - -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipamente electrice și aparataj electric

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipamente electrice și aparataj electric

Funcţionarea în condiţii severe de formare a gheţii

a) Condiționare

b) Testare (înainte, în timpul condiționării și după condiționare)

 

x x -
Încercări de mediu Încercarea A la frig

a) Condiționare

b) Testare (înainte, în timpul condiționării și dupăcondiționare)

 

x x -
Încercări de mediu Încercarea B: Căldură uscată

a) Condiționare

b) Testare (înainte, în timpul condiționării și după condiționare)

 

x x -
Încercări de mediu Încercarea N – variaţii de temperatură

a) Condiționare

b) Testare (înainte, în timpul condiționării și după condiționare)

 

x x -
Funcționarea la limite de temperatură

a) Condiționare

b) Testare (înainte, în timpul condiționării și după condiționare)

 

x x -
Încercări de mediu Încercarea Dd Căldură ciclică umedă

a) Condiționare

b) Testare (înainte, în timpul condiționării și după condiționare)

 

x x -
Încercarea Cx Încercarea la căldură umedă continuă

a) Conditionare

b) Testare (înainte, în timpul condiționării și după condiționare)

 

x - -
Încercări de mediu Încercarea Sa: Radiaţie solară artificială la nivelul solului

a) Condiționare

b) Testare (înainte, în timpul condiționării și după condiționare)

 

x x -
  Încercări de mediu. Încercarea Ka: ceaţă salină

 

x - -
Verificarea gradului de protecţie, cod IP

 

x - -
Verificarea la încărcare statică

 

x - -
Verificarea rezistenţei la ridicare

 

x - -
Verificarea gradului de protecție la impact mecanic

 

x - -
17 Corpuri de încălzire Grad de încălzire realizat în încăperi

 

x - -
18 Conducte preizolate reţele subterane apă caldă / termoizolaţie PUR  Absorbţia de apă

 

x - -
Determinarea rezistenţei la compresiune

 

x - -
Determinarea densităţii miezului x - -
19  

 

 

Captatoare solare

Presiune interioară

 

x - -
Rezistență la temperaturi ridicate

 

x - -
Rezistență expunere

 

x - -
Șoc termic interior și exterior

 

x - -
Etanșeitate la apa de ploaie

 

x - -
Incărcare mecanică

 

x - -
Performanță termică

 

x - -
20  

 

 

Aparate de robinetărie, ţevi și fitinguri

Verificarea caracteristicilor armăturilor de închidere, de reţinere, de reglaj x - -
Rezistenţă și etanșeitate corp, scaun robinete, Teste P10, P11, P12 x - -
Rezistenţă obturator, TEST P20

 

x - -
Verificarea caracteristicilor ţevilor și fitingurilor din materialeplastice

 

x - -
 

 

21

 

 

Guri de scurgere

 

Verificarea dimensiunilor guri de scurgere

 

x - -
Verificarea aspectului și a contactului grătar – rama și rama – pâlnie de evacuare

 

x - -
 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervoare din materiale plastice

Determinarea capacității și masei rezervorului

 

x - -
Determinarea grosimii pereților rezervorului

 

x - -
Deformare volumetrică rezervor după 1000 h

 

x - -
Determinarea rezistenței la tracţiune

Alungirea la curgere

Alungirea la rupere

 

x - -
Determinarea densităţii materialelor plastice nealveolare. Metoda prin imersie.

 

x - -
Rezistenţă la presiune și etanșeitate

 

x - -
Determinare rezistenţă la șoc

 

x - -
 

 

 

 

23

 

 

 

Cămine

din materiale plastice

Determinarea masei căminului x - -
Determinarea grosimii pereților căminlui

 

x - -
Rezistenţă la impact

 

x - -
Determinarea rezistenţei la solicitări în zone carosabile și pietonale

 

x - -
  Rezistență la încărcare vertical corp cămin, capac

 

x - -
Rezistență corp cămin la presiune pământ, apă subterană

 

x - -
 

 

24

 

Țevi, fitinguri și asamblări de materiale termoplastice

Determinarea rezistenței la presiune hidrostatică

– la 20oC

– la 80oC

 

x - -
Determinarea alungirii la rupere

 

x - -
 

 

 

 

25

 

 

Sisteme pentru captarea și evacuarea apelor pluviale

Determinare grosime foaie oțel; toleranțe jgheaburi, burlane

 

x - -
Determinare rezistența la coroziune cârlige pentru jgheaburi de streașină

 

x - -
Determinare capacitate portantă cârlige pentru jgheaburi de streașină

 

x - -
 

 

 

26

 

 

Agregate naturale

Rezistenţa la îngheţ – dezgheţ

 

x - -
Determinarea granulozităţii – Analiza granulometrică prin cernere

 

x - -
Determinarea masei reale și a coeficientului de absorbție a apei

 

x - -
27 Ciment Determinarea rezistențelor mecanice

 

x - -
 

28

 

Mortar

 

 

Densitate aparentă

 

x - -
Durabilitate

 

x - -
Conductivitate termică

 

x x -
 

 

 

 

29

 

 

 

 

Mortare de rosturi pentru plăci

Determinarea rezistenţei la abraziune x - -
Determinarea rezistenţei la întindere din încovoiere și compresiune

-în stare uscată

-după cicluri de îngheț –dezgheț

 

x - -
Determinarea contracţiei

 

x - -
Determinarea absorbţiei de apă

 

x - -
 

 

 

 

30

 

 

 

Tencuieli exterioare și interioare pe bază de lianţi organici

Determinarea permeabilităţii la apă lichidă

 

x - -
Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă

 

x - -
Determinarea aderenţei prin tracţiune directă

 

x - -
Determinarea compatibilităţii termice. Cicluri termice fără imersare în săruri de dezgheţ x - -
 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Mortare pentru zidărie – Tencuieli

Rezistența la încovoiere

 

x - -
Rezistența la compresiune

 

x - -
Rezistența la îngheț – dezgheț

 

x - -
Determinarea aderenței

 

x - -
Absorbție de apă datorită capilarității

 

x - -
Permeabilitate la vapori de apă

 

x - -
Determinarea compatibilitatii

 

x - -
Rezistenta initiala la forfecare

 

x - -
 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

Lemn brut pentru construcţii, lemn laminat încleiat

Determinarea densităţii în stare naturală pentru lemn

 

x - -
Determinarea rezistenţei la compresiune paralel cu fibrele, pentru lemn

 

x - -
 Determinarea modulului de elasticitate la compresiune paralel cu fibrele, pentru lemn

 

x - -
Determinarea rezistenţei la întindere din încovoiere paralel cu fibrele, pentru lemn

 

x - -
 Determinarea modulului de elasticitate global la încovoiere, paralel cu fibrele, pentru lemn

 

x - -
 

 

 

33

 

 

 

Pavele din beton

Determinarea absorbţiei totale de apă

 

x - -
Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț

 

x - -
Determinare forma și dimensiuni

 

x - -
Determinarea rezistenţei la întindere prin despicare

 

x - -
 

 

 

34

 

 

 

 

Dale din beton

 

 

 

 

 

 

Determinarea absorbţiei totale de apă

 

x - -
Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț

 

x - -
Determinare forma și dimensiuni

 

 

x - -
Determinarea rezistenţei la încovoiere  și a încărcării de rupere

 

 

x

 

-

 

-

 

 

 

35

 

 

 

Borduri din beton

Determinarea absorbţiei totale de apă

 

x - -
Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț

 

x - -
Determinarea rezistenţei la încovoiere și a încărcării de rupere

 

x - -
Determinare forma și dimensiuni

 

x - -
 

 

36

 

Tuburi de canalizare din beton simplu/armat

Verificarea dimensiunilor

 

x - -
Rezistența la încovoiere

 

x - -
Absorbţia totală de apă

 

x - -
Rezistența la rupere

 

x - -
Determinarea etanșeităţii la apă

 

x - -
 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

Panouri sandviș autoportante

 

Rezistența la tracţiune transversală pe panou

 

x - -
Rezistența și modul de forfecare pe materialul de miez

 

x - -
Capacitate portantă la încovoiere a unui panou simplu rezemat

 

x - -
Capacitate portantă la încovoiere peste un reazem central

 

x - -
Determinarea durabilităţii panourilor sandviș

 

x - -
Coeficient de transmisie termică

 

x - -
Densitate material de miez

 

x - -
Rezistența la compresiune pentru material de miez

 

x - -
Rezistența la forfecare după încarcare de lungă durată

 

x - -
Coeficient de fluaj

 

x - -
Toleranțe dimensionale

 

 

x - -
 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

Încercări in situ a construcţiilor

Urmărirea comportării tâmplăriilor din lemn stratificat, profile metalice sau PVC prin metode termo –higrometrice

 

x - -
Verificarea in-situ a transferului termic al elementelor de construcţii prin metode termo – higrometrice

 

x - -
Determinări in-situ privind acumularea de umiditate în elemente de construcţii

 

x - -
39 Încercări semidistructive pentru beton, beton armat

 

 

Extragerea de carote din beton, argilă nearsă, piatră, cărămidă ceramică, BCA

 

x

 

-

 

-

40 Grinzi, stâlpi, planșee, pereți structurali  

Siguranța în exploatare a construcțiilor

x - -
41 Construcţii din beton, BA, BP, zidărie, structuri metalice  

Încercări Ff:Vibrații – Metoda prin accelerograme

 

x

 

-

 

-

 

 

 

42

 

 

 

Construcţii din beton, BA, BP

Metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt. Evaluarea rezistenței betonului

 

x - -
Metoda ultrasonică de impuls. Evaluarea rezistenței betonului

 

x - -
Metoda nedistructivă combinată. Evaluarea rezistenței betonului

 

x - -
 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemente pentru zidărie de argilă arsă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemente pentru zidărie de argilă arsă

Determinarea dimensiunilor

 

x x -
Densitate

 

x x -
Determinarea densității aparente nete în stare uscată a elem. pt. zidărie din ceramica plină

 

x - -
Absorbţia de apă prin fierbere pentru ruperea capilarităţii

 

x - -
Determinarea rezistenței la îngheț/dezgheț

 

x x -
Determinarea rezistenței la îngheț dezgheț a elementelor pentru zidărie de silico calcar x - -
Compresiune pe elemente de zidărie -zidărie din argilă arsă

 

x x -
Compresiune pe elemente de zidărie – zidărie din elemente silico – calcaroase

 

x - -
Compresiune pe elemente de zidărie – zidărie din beton cu agregate grele și ușoare

 

x - -
Compresiune pe elemente de zidărie – zidărie din beton celular autoclavizat

 

x - -
Compresiune pe elemente de zidărie – zidărie din piatră artificială

 

x - -
Forfecare din tensiuni diagonale

 

x - -
Determinarea rezistenței la încovoiere

 

x - -
 

44

 

Blocuri beton cu agregate

 

Configuraţie (grosime perete, alveole, cavităţi, planitate)

 

x - -
 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

Beton celular autoclavizat

 

Determinarea densităţii aparente

 

x - -
Determinarea conținutului de umiditate

 

x - -
Conductivitate termică

 

x - -
Absorbţie de apă (datorită acţiunii capilare)

 

x - -
Determinarea rezistenţei la compresiune

 

x - -
Determinarea rezistenţei la încovoiere a  betonului celular autoclavizat

 

 

x

 

-

 

-

 

46

 

Bare, sarme laminate și sarme pentru armarea betonului

Încercarea de îndoire (bare de oțel) x x -
Rezistenţa la tracţiune (limita de curgere, alungirea)

 

 

 

x

 

x

 

-

 

47

 

 

Plase sudate

 

Rezistenţa la tracţiune (limita de curgere, alungirea)

 

 

 

x

 

x

 

-

 

48

 

Echipamente înglobate în construcţie –

Probe de oțel

 

 

Probe de tracţiune statică (Sârme, profile laminate, Table, ţevi, șuruburi)

x - -
 

49

 

Elemente liniare din beton, beton armat și beton precomprimat

 

Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat și precomprimat

 

 

x - -
 

50

Elemente plane din beton, beton armat și beton precomprimat (pereți structurali, panouri mari, plăci, planșee dale)

 

 

Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat și precomprimat

 

 

 

x

 

 

-

 

 

-

 

51

 

Construcţii din beton, BA, BP (modele la scară redusă sau la scară naturală reprezentând porţiuni dintr-o structură reală)

 

 

Încercări Fc: Vibrații (sinusoidale)

 

x - -
 

Încercări Ff:Vibrații – Metoda prin accelerograme

x - -
 

52

 

Construcţii din zidărie (modele la scară redusă sau la scară naturală reprezentând porţiuni  dintr-o structură reală)

 

 

Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat și precomprimat

 

x - -
Încercări Fc: Vibratii (sinusoidale)

 

x - -
 

Încercări Ff:Vibrații – Metoda prin accelerograme

x - -
 

 

53

 

 

Constructii cu alcatuire mixtă (beton, zidărie, metal, mase plastice)

Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat și precomprimat

 

x - -
Încercări Fc: Vibrații (sinusoidale)

 

x - -
Încercări Ff: Vibrații – Metoda prin accelerograme

 

x - -
 

54

 

Echipamente, instalaţii, componente aferente construcţiilor

 

Metode de încercări seismice ale echipamentelor

 

x - -
 

 

Încercare la șoc

x - -
 

 

 

55

 

 

 

Stâlpi și grinzi lemn

 Încercări distructive pentru verif. capac. portante și de deformare a grinzilor și stâlpilor

 

x - -
Determinarea modulului de elasticitate x - -
Determinarae rezistenței la încovoiere x - -
 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducte din poliesteri armaţi cu fibră din sticlă

Ţevi de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS)

Determinarea rigidităţii inelare specifice iniţiale

 

x - -
Ţevi de materiale plastice termorigide armate cu sticlă(PAS)

Metodă de încercare pentru stabilirea rezistenţei la deflexie inelară iniţială

 

x - -
Ţevi de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS)

Determinarea proprietăţilor iniţiale la tracţiune longitudinală

 

 

 

x

 

 

-

 

 

-

Ţevi de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS)

Determinarea rezistenţei la tracţiune circulară iniţială aparentă

 

 

 

x

 

 

-

 

 

-

 

57

 

Materiale plastice

Determinarea rezistenței la rupere la tracţiune

 

x - -
Determinarea rezistenței la încovoiere

 

x - -
 

 

58

 

 

Conducte metalice aer

 

 

Conducte metalice aer

 

Determinarea rezistenţei și etanșeităţii conductelor metalice circulare,  rectangulare de aer

 

x - -

Laboratorul poate asigura prin personalul propriu elaborarea de Agremente Tehnice

Sucursala TIMISOARA

Section

Nr.crt Produs Denumire încercare Încercare

autorizată ISC

Încercare

acreditată RENAR

Încercare folosită

pentru ON

( sistem 3)

1 Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate Caracteristici geometrice și dimensiuni. Încercări pentru oţel betom, sârmă trasă și plase sudate x - -
2 Calitate sudare noduri – Încercări pentru plase sudate x - -
3 Sudarea oţelului beton x - -
4 Îndoirea la rece: mecanic și pe dorn. Încercări pentru oţel beton, sârmă trasă și plase sudate x x -
5 Determinarea rezistenţei la tracţiune. Încercări pentru oţel beton, sârmă trasă și plase sudate x x -
6 Beton, beton armat și beton precomprimat Rezistenţe mecanice – Încercări pentru beton întărit x - -
7 Construcţii din lemn Determinarea dimensiunilor epruvetelor x - -
8 Determinarea rezistenţei și modulului de elasticitate la încovoiere paralel cu fibrele x - -
9 Determinarea rezistenţei și modulului de elasticitate la întindere în paralel cu fibrele (lamela) x - -
10 Determinarea rezistenţei și modulului de elasticitate la compresiune paralel cu fibrele x - -
11 Finisaje Timp de scurgere – Încercări pe lacuri, vopsele, zugrăveli x - -
12 Determinarea puterii de acoperire – Încercări pe lacuri, vopsele, zugrăveli x - -
13 Determinarea flexibilităţii peliculei prin îndoire pe dorn conic. Încercări pe lacuri, vopsele, zugrăveli x - -
14 Geotehnică și teren de fundare Cercetarea terenului de fundare -penetrarea dinamică cu con Penetrometrul Dinamic Ușor x - -
15 Cercetarea pământului cu placa dinamică – determinarea modulului de deflexie dinamică x - -
16 Granulozitate: metoda cernerii; metoda sedimentării x - -
17 Compresibilitatea prin metoda edometrică

Determinarea compresibilitatii pamanturilor prin incercarea in edometru

– compresibilitate

– consolidare pana la 2000 kPa

– consolidare pana la 3200 kPa

x - -
18 Încercari pe modele și prototipuri în laborator Testari ale elementelor si modelelor de structuri pe standuri de proba x - -
19 Prefabricate Determinarea dimensiunilor și aspectului produselor din beton (dale, etc.) x - -
20 Determinarea absorţiei la apă pentru produse din beton (dale, etc.) x - -
21 Determinarea rezistenţelor la îngheţ-dezgheţ pentru produsele din beton (dale, etc.) x - -
22 Determinarea rezistenţelor la uzură pentru produse din beton

(dale, etc.)

x - -
23 Determinarea rezistenţelor mecanice (întinderea prin încovoiere și despicare) pentru produse din beton x - -
24 Cămine de vizitare. Verificarea dimensiunilor și aspectului x - -
25 Cămine de vizitare. Determinarea rezistenţei sub sarcină verticală a elementelor x - -
26 Cămine de vizitare. Determinarea rezistenţei la strivire a elementelor drepte – încercarea în poziţie orizontală x - -
27 Cămine de vizitare. Determinarea etanșeităţii la apă x - -
28 Tuburi și accesorii. Determinarea rezistenţei la rupere x - -
29 Tuburi și accesorii. Determinarea rezistenţei la încovoiere x - -
30 Panouri sandviș autoportante. Încercarea la tracţiune transversală pe panou x - -
31 Panouri sandviș autoportante. Încercarea la forfecare pe materialul de miez x - -
32 Panouri sandviș autoportante. Determinarea capacităţii portante la încovoiere și a rigidităţii unui panou simplu rezemat x - -
33 Panouri sandviș autoportante – determinarea durabilităţii panourilor sandviș (DUR1) x - -
34 Panouri sandviș autoportante – toleranţe dimensionale x - -
35 Verificări nedistructive și a comportării în exploatre a construcţiilor Determinarea armăturilor înglobate în beton armat(detecţie, strat de acoperiere, diametre) x - -
36 Extragerea de carote din beton – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton,  beton armat x - -
37 Metoda nedistructivă combinată – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat x - -
38 Metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat x - -
39 Metoda ultrasonică de impuls – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat x - -
40 Zidărie și pereţi Absorbţia de apă – Încercări pentru corpuri de zidărie ceramic x - -
41 Densitatea aparentă – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramic x - -
42 Dimensiuni – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramic x - -
43 Rezistenţe mecanice – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramic x - -
44 Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramice x - -
45 Determinarea prin cântărire hidrostatică a volumului net și al procentului de goluri a elementelor pentru zidărie din argilă arsă x - -

 

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off