16
aug

Am avut șansa de a discuta aceste probleme cu Raphael Le Mehauté, prefect și comisar general adjunct pentru Egalitate teritorială și director pentru Orașe și Coeziune urbană la GCTE, noua Autoritate de Management a Programului URBACT.

 

Π: Franța a fost implicată în calitate de Autoritate de Management a Programului URBACT încă de la începuturile acestuia și și-a reafirmat recent sprijinul pentru următoarea perioadă de programare. Puteţi, vă rog, să ne explicaţi motivul implicării Franței?

 

R: Franța se impune ca un candidat pentru gestionarea programului URBACT, deoarece a conceput o politică de susținere a rezidenților din comunitățile cele mai defavorizate, pe care o aplică de peste 30 de ani.

 

Această politică, bazată pe o serie de priorități-cheie stabilite de statul francez, este oferită autorităților regionale prin intermediul unor Contracte municipale. Aceste contracte sunt concepute ca un sprijin suplimentar, oferit autorităților publice în furnizarea de programe și politici pentru educație, integrare, ocuparea forței de muncă și dezvoltare economică, și sunt susținute de fonduri speciale pentru comunitățile cu un număr deosebit de mare de oameni săraci. Cu zece ani în urmă, am lansat un program de reînnoire urbană, special pentru aceste comunități, cu credința că mediul în care trăiesc oamenii este la fel de important ca dimensiunea socială. Acest program de reînnoire urbană tocmai a fost prelungit pentru următorii 10 ani.

 

Franţa se propune drept autoritate de management pentru URBACT pe fundalul acestei expertize, cu scopul de a împărtăși experiența urbană – și nu neapărat doar experiența franceză – cu rețeaua de orașe participante la program. Am căutat să identificăm bunele practici, iar faptul că lucrăm cu Secretariatul la coordonarea programului ne oferă idei și ne permite să adăugăm forţă programului, în colaborare cu alte state membre.

 

Franța a introdus recent o nouă lege pentru orașe și coeziune urbană (loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) care redefineşte Contractele municipale. Noile contracte vor oferi un cadru unic pentru implementarea politicilor municipale și adoptarea unor măsuri pozitive pentru mai buna integrare a comunităților contestate din orașele mari, astfel încât să susţină accesul rezidenților la educație, sănătate și cultură.

 

Participarea rezidenţilor este o parte nouă și integrantă a acestor contracte revizuite. Mai exact, locuitorilor li se va cere să lucreze cu autoritățile locale pentru elaborarea și structurarea acestor contracte. Aproximativ 1.300 de comunități urbane au fost identificate și vizate ca zone concentrate de sărăcie și fiecare locuitor al acestor comunităţi va fi consultat. Această inițiativă locală invită rezidenții să participe la procesul de consultare, în timp ce autoritatea locală are obligația de a include rezultatele procesului în elaborarea, supravegherea și implementarea contractului. Acest proces este o schimbare revoluționară pentru Franța, și care nu este neapărat ușor de realizat. Este important de menţionat că această participare, foarte probabil, nu este preocuparea principală a persoanelor implicate, și chiar și atunci când acestea sunt interesate să contribuie, este posibil ca ele să nu aibă resursele necesare. Prin urmare, statul, primarii locali și conducerea autorităților locale trebuie să încurajeze rezidenții să participe și să-i convingă că este în beneficiul lor.

 

Apoi, locuitorilor le revine sarcina să ne spună cum şi-ar dori să arate comunitatea lor și cum putem folosi expertiza locală și experiența personală. Acesta este un angajament puternic, de a lua în considerare opiniile rezidenților locali și de a-i provoca să își asume responsabilitatea pentru propriile comunități și orașe. În acest context, expertiza URBACT și bunele practici deja identificate pentru a creşte participarea rezidenţilor sunt foarte importante. Orașele din Franţa au posibilitatea de a participa în rețelele URBACT, pentru a se instrui direct cu privire la metodele participative și, în general, metoda URBACT.

 

3

 

Î: În contextul acestei politici foarte ample și ambițioase, o nouă structură tocmai a fost creată – Comisia Generală pentru Egalitate Teritorială (GCTE). Va rog să ne explicați cum a fost stabilită această structură, care sunt misiunea și obiectivele acesteia?

 

R: Înainte de înființarea GCTE, Franța a avut trei organisme de servicii publice implicate în promovarea egalității regionale. În primul rând, a fost Delegația trans-Ministerială pentru Amenajarea Teritoriului (DATAR), înfiinţată în 1963 pentru a coordona politicile de dezvoltare regională; a urmat Direcţia pentru Oraşe (SG-CIV), care a fost instituţia centrală responsabilă pentru gestionarea politiclor urbane; și în cele din urmă am avut Agenția pentru Coeziune Socială (ACSE), creată relativ recent pentru a pune în aplicare inițiativele pentru egalitate teritorială.

 

S-a luat această decizie de fuzionare a celor trei, pentru a ajunge la o inițiativă teritorială globală, care să includă toate domeniile urbanismului, astfel încât problemele de planificare generală să fie şi ele luate în considerare atunci când se analizează comunitățile cele mai sărace şi mai contestate. Până atunci, dezvoltarea teritorială s-a adresat orientărilor politice majore și echilibrelor naționale mari, dar s-a oprit la marginea orașului. Această fuziune a fost, prin urmare, o mișcare conștientă a statului pentru o abordare mult mai cuprinzătoare privind comunitățile defavorizate. Introducerea GCTE este, de asemenea, în totală concordanță cu abordarea integrată a Contractelor municipale, care abordează trei priorități centrale: probleme sociale; mediul de viață și reînnoirea urbană; economia locală și locurile de muncă. Prin urmare, încearcăm să răspundem la întrebările fundamentale ale tuturor locuitorilor, care trăiesc, lucrează și se bucură de o viață împlinită în localitatea lor. GCTE este formată din trei entități: Oraşele şi Departamentul de coeziune urbană, care pregătește și implementează politicile urbane; Departamentul de strategie teritorială, care pregătește strategia de egalitate regională, pe baza rezultatelor studiului şi al expertizei, pentru a obține o imagine de ansamblu a tuturor tipurilor de regiuni; și un al treilea departament, însărcinat cu Dezvoltarea capacităților teritoriale și orientarea în domeniul politicii de egalitate regională, în special pentru zonele cele mai contestate și vulnerabile.

 

Î: Cum se încadrează URBACT în această structură? Vor exista sinergii și oportunități , în această configurație nouă?

 

R: În Franţa, programul URBACT a fost până acum sub umbrela SG-CIV, una dintre structurile care au fuzionat acum pentru a crea GCTE, și care a fost Autoritatea de Management a programului; Prin urmare, URBACT încă se raportează la CEGT, mai precis la orașele sale şi la Departamentul de coeziune urbană. Dar URBACT beneficiază, de asemenea, de aceasta schimbare prin raportarea la un organism oficial puternic, subordonat direct primului-ministru, nu unui ministru, cum era cazul înainte. Perspectiva mult mai largă, inter-ministerială, care va rezulta – va fi mult mai clară şi ar putea contribui foarte mult la URBACT.

 

Î: O ultimă întrebare, în încheierea interviului: ce speranțe aveți pentru Programul URBACT III?

 

R: Speranța mea pentru URBACT este că va deveni mai bun în furnizarea informațiilor și cunoștințelor pe care le acumulează, către orașele europene.

 

URBACT trebuie să se asigure că toate statele membre pot beneficia de pe urma URBACT III, dar nu în detrimentul rețelelor specifice. Asta înseamnă că atât noi, ca Autoritate de Management, cât şi Secretariatul URBACT, trebuie să fim extrem de eficienţi cu privire la modul în care diseminăm informațiile la nivel național. Această inițiativă va fi consolidată prin intermediul punctelor naționale de diseminare URBACT, care vor fi mult mai active în noul program.

 

Prin urmare, sper la un acces mai bun la informații pentru toate statele membre, astfel încât orașele lor să poată beneficia de maximum de participare în rețelele URBACT.

 

 

Citiţi mai mult pe:

Website-ul Comisiei Generale pentru Egalitate Teritorială

0 Niciun comentariu

Comments are closed.