16
feb

 CENTRIC

Centru de Excelenţă în domeniul cadastrului şi al administrării teritoriului

cnetrio

 

Proiectul CENTRIC (Centre of Excellence in TerRitorial management and Cadastre), selectat în cadrul competiţiei H2020 WIDESPREAD-2014-1 TEAMING, programul „Orizont 2020”, are în vedere crearea unui Centru de Excelenţă în România în domeniul cadastrului şi al administrării teritoriului. În proiect este implicat un consorţiu de instituţii de excelenţă în domeniul cercetării şi inovării, publice şi private, din ţări avansate din punct de vedere tehnologic, pe de o parte, şi organizaţii reprezentând autorităţi naţionale şi instituţii de cercetare din România, implicate în domeniile amintite, pe de altă parte. Coordonatorul proiectului este Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) din România.

Activităţile Centrului vor avea în vedere domenii de mare interes ştiinţific, tehnologic şi economic, cum sunt fotogrametria, aerofotogrametria, imaginile satelitare, analizele geospaţiale 3D/4D de tip „big data”, topografia, simularea, clasificarea terenurilor, detecţia schimbărilor, monitorizarea teritorială prin teledetecţie etc.

Consorţiul, reprezentat de parteneri din România, Italia, Belgia, Germania, Luxemburg, Elveţia şi Olanda, este format din agenţii din domeniul cadastrului, instituţii de cercetare-dezvoltare, IMM-uri în domeniul inovării tehnologice şi companii specializate în transferul de inovare şi realizarea planurilor de afaceri. În prima fază a proiectului, pe parcursul a 12 luni (2015-2016), consorţiul va stabili organizarea, planul de afaceri şi de management al Centrului de Excelenţă. Această viziune va fi evaluată în faza a 2-a a proiectului, pentru care, în vederea stabilirii Centrului de Excelenţă şi a implementării planului său de afaceri, programul Orizont 2020 va acoperi finanţarea pentru o perioadă de 5 ani.

Obiectivul general al proiectului constă în crearea unei cooperări pe termen lung între parteneri din ţări cu grad diferit de dezvoltare în domeniul cadastrului, care să ducă la crearea unui Centru de Excelenţă în România care să fie funcţional, să aibă o puternică prezenţă ştinţifică la nivelul UE şi să încurajeze un adevărat ecosistem de inovare în jurul său, a cărei agendă strategică să se alinieze Strategiei Smart din România pentru perioada 2014-2020.

Pe parcursul primului an, obiectivul principal va fi a) definirea unui plan de afaceri detaliat, care să demonstreze potenţialul noului Centru de a forma un cluster regional, şi b) definirea unei viziuni pe termen lung a Centrului, ce va asigura transferul de cunoştinţe şi tehnologie. De asemenea se vor determina perspectivele Centrului pentru a putea oferi un mediu favorabil inovării şi se va demonstra posibilitatea asigurării unei administraţii funcţionale, orientată spre servicii, şi a unui sistem de educaţie şi pregătire capabil să ofere resursele umane necesare absorbirii potenţialului de inovare. În acest scop, se vor pregăti analize, o strategie de inovare pe termen lung, vor fi găsite modalităţi de cooperare între Centru şi alţi parteneri pentru a se crea un cluster în domeniu. Numeroasele activităţi de diseminare şi de consolidare a capacităţilor, ce vor avea loc pe parcursul celor 12 luni, vor viza institutele de cercetare-dezvoltare, autorităţile locale, repezentanţi ai industriei şi investitorilor.

Partenerul INCD URBAN-INCERC, prin sucursala URBANPROIECT, va asigura pregătirea unei strategii ştiinţifice pe termen lung a Centrului, în conformitate cu documentele naţionale, şi va sprijini crearea unui plan de mobilitate, educaţie şi formare.

0 Niciun comentariu

Comments are closed.