23
noi

ConnectGREEN. Drum cu prioritate pentru natură   Regiunea Dunăre-Carpați reprezintă una dintre ultimele redute de sălbăticie pentru speciile de carnivore mari precum lupul, ursul brun și râsul. Dezvoltarea economică din regiune atrage însă după sine și o extindere urbană și de infrastructură care creează noi bariere de-a lungul coridoarelor ecologice de deplasare a animalelor sălbatice […]