full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Descrirea Bibliotecii

Biblioteca tehnică specializată de drept public din cadrul INCD URBAN-INCERC se numară printre cele mai importante biblioteci din ţara pentru domeniile construcţii, instalaţii, arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului. Prin fondul de publicaţii de care dispune, Biblioteca tehnică specializată de drept public aparţine categoriei bibliotecilor specializate, deservind beneficiarii în scopul cercetării, informarii şi documentarii.

 

Colecţiile bibliotecii s-au constituit de-a lungul timpului prin achizţiii, abonamente la publicaţii de profil, schimb intern şi internaţional, donaţii din partea unor instituţii din afară şi străinatate, precum şi donaţii personale ale cercetatorilor din INCD URBAN-INCERC.

 

Patrimoniul bibliotecii cuprinde o mare varietate de documente din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi domenii adiacente: carte tehnică, monografii, enciclopedii, dicţionare de profil, publicaţii seriale, standarde, STAS-uri.

 

 

Apariţia şi dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii tehnice specializate de drept public

Biblioteca tehnică specializată de drept public dezvoltă o structura enciclopedică a colecţiilor, răspunzând unei eficiente documentări generale, dar şi specializate, în funcţie de nevoile de informare ale utilizatorilor (cadre didactice, studenţi, cercetători). Prin dăruirea şi efortul susţinut al specialiştilor din bibliotecă, colecţiile au fost dezvoltate continuu. In momentul actual biblioteca dispune de un important fond documentar de peste aprox.4.857 colecţii de periodice şi cca 62.032 de volume, cărţi de specialitate, periodice, donaţii şi alte lucrări.

 

Fondul documentar cuprinde colecţii de reviste româneşti şi străine de prestigiu, carţi de specialitate (Cutremurele de pământ din România de I. Atanasiu, 1959; Architectural studies in France de J.L. Petit in 1854 multe altele), documente şi studii de lucru realizate din activitaţi de cercetare-documentare, enciclopedii, dicţionare de specialitate, reglementări tehnice din domeniu şi nu în ultimul rând, reglementări specifice din UE.

 

Biblioteca tehnică specializată de drept public cuprinde colecţii de reviste romaneşti şi straine de prestigiu cum ar fi: Arhitectura, Igloo, Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment & CSTB Magazine; Chaud Froid Plomberie; Concrete; Concrete International- Design and Construction; Condizionamento dell’aria – Riscaldamento -Refrigerazione; Corrosion – The Journal of Science and Engineering; CTICM – Construction metallique; DB – Deutsche Bauzeitung; DBZ – Deutsche Bauzeitschrift & Sonderausgaben Licht und Architektur & Brand Schutz; DDH – Dachdecker Handwerk; Detail – Zeitschrift fur Architektur und Baudetail; Disasters – The Journal of Disaster Studies and Management; Documentaliste – Sciences de l’Information; Domus; HLH – Heizung Luftung Klima Haustechnik; Industria delle costruzioni; Industria italiana del cemento; JA – The Japan Architect; Materials Performance Mechanics of Composite Materials and Structures; Revue technique du batiment et des constructions industrielles; Techniques et architecture; Urbanisme; Werk Bauen und Wohnen; cărţi de specialitate: “Aspects de l’architecture populaire dans le monde”de J. Dollfus, ”Contemporary architecture of the world”, “Cutremurele de pământ din România” de I. Atanasiu, 1959; “Architectural studies in France” de J.L. Petit, “European architecture in the twentieth century” de Whittick, A., “Cum au fost Bucureştii odinioară cu chipuri şi icoane” de D. Caselli

 

Valoarea informaţional-documentară a colecţiilor bibliotecii s-a dezvoltat şi prin transferarea fondului documentar deţinut de Biblioteca tehnică a fostului Minister al Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. De asemenea, colecţiile de reviste au crescut prin grija specialiştilor care au dezvoltat colecţiile de reviste străine de specialitate; prin această acţiune s-a încercat asigurarea continuităţii colecţiilor de periodice deţinute de către biblioteca, fapt apreciat de diferitele categorii de cititori.

 

In conturarea imaginii unei biblioteci, trebuie să ţinem cont, în primul rând, de orizontul de aşteptare al utilizatorilor. De aceea, în strategia generală de dezvoltare a serviciilor de biblioteca am urmărit: organizarea, conservarea, prelucrarea, valorificarea şi accesarea fondului de documente prin dezvoltarea bazelor de date specializate din cadrul bibliotecii. Scopul realizării bazelor de date a fost gestionarea memoriei documentare a bibliotecii tehnice specializată de drept public, cât şi facilitarea accesului la documente şi informaţii pentru a satisface cererile beneficiarilor noştri (specialişti din domeniul construcţii, studenţi, cercetători şi cadre didactice, etc.).

 

Valoarea bibliotecii tehnice specializate de drept public rezidă nu numai din bogaţia şi varietatea colecţiilor sale, ci şi din gradul de valorificare a potenţialului lor informaţional, întrucât menirea fiecărei bibliotecii este accesul rapid şi eficient al utilizatorilor la documente pentru consultare, cercetare şi lectură. Accesul liber al cititorilor la unele dintre publicaţii reprezintă o altă facilitate oferită specialiştilor ce ne vizitează.

 

Domeniul activitaţii bibliotecii este structurat pe trei direcţii esenţiale: identificarea şi achiziţionarea materialelor documentare, specializate; prelucrarea materialelor documentare din fondul bibliotecii şi furnizarea de servicii informaţionale:

 

a). Identificarea şi achiziţionarea materialelor documentare este o componentă importantă a bibliotecii deoarece încercăm să achiziţionam cele mai bune materiale din domeniu şi să asigurăm continuitatea acestora. In momentul achiziţionarii materialelor (carţi, periodice, standarde, STAS-uri) ţinem cont şi de criteriile de selecţie: nevoile utilizatorilor, profilul bibliotecii, continuitatea colecţiilor, preţul, statutul şi prestigiul editorilor.

 

b). Prelucrarea materialelor documentare din biblioteca este activitatea cea mai laborioasă din biblioteca, urmărind parcurgerea fluxului de prelucrare de la achiziţie la depozitare. In prelucrarea documentelor de biblioteca sunt utilizate trei categorii de date: Date pentru descrierea fizică a documentelor; Date pentru descrierea de conţinut a documentelor; Date locale. Trebuie să menţionam faptul că, există dezvoltat un sector de editare-tipărire care are ca obiectiv valorificarea activitaţilor realizate. Merită să enumerăm câteva exemplare de publicaţii cu care ne mândrim: Monografia Alexandru Cişmigiu, Dicţionarul Constructorilor Români, O enciclopedie a gărilor, etc.

 

c). Comunicarea serviciilor informaţionale constituie una dintre cele mai importante misiuni a unei biblioteci. Această etapă implică: punerea la dispoziţia cititorilor a materialelor documentare pentru consultare; diseminarea informaţiilor către specialişţi; asigurarea accesului la bazele de date specializate; baza de date bibliografică pentru reviste din domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului; baza de date pentru rezumate din reviste specializate, etc.

 

Colecţiile rare din Biblioteca tehnică specializată de drept public INCD URBAN-INCERC

Din colecţiile rare ale bibliotecii enumerăm câteva lucrări importante: cea mai veche carte datează din 1697, prezentând “Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autre arts qui en dependent avec un dictionnaire des termes propres a chacun de ces arts”; apoi „Castel – Pelesch, residence d’ete du roi Charles ler de Roumanie a Sinaia”, de L. Bachelin (1893); “Istoria Transilvaniei de George Bariţiu apărută la Sibiu în 1889″;”Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş” (1922) de Petranu Coriolan; “Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boereşti şi hanuri după două planuri inedite de la sfârşitul veacului al XVIII-lea” de George D. Florescu (1935); “Histoire de l’architecture en France (1863)”; “534 documente istorice slavo-române din Tara Românească şi Moldova privitore la legăturile cu Ardealul 1346-1603 de Gr.G.Tocilescu (1931″); „Cum au fost Bucureştii odinioară cu chipuri şi icoane” de D. Caselli lucrare apărută la Bucureşti în 1935 la Editura „Gazetei Municipale” şi „Architectural studies în France” de J.L.Petit (1854). Să nu uităm, aşa cum spunea Descartes: “Lectură carţilor de valoare este conversaţia cu cei mai de seama oameni ai secolelor trecute”.

 

2.1. În cele de urmează vor fi prezentate succint trei dintre lucrările cu valoare bibliofilă deosebită:

Prima lucrare prezentată este “Castel – Pelesch. Le château Royal de Sinaia” cu o mare valoare bibliofilă, datând din 1893. Cartea prezintă pitorescul zonei Sinaia, istoria construirii Castelului Peleş, cât şi arhitectura interioară şi exterioară pusă în valoare prin intermediul ilustraţiilor. In anul 1873, principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, venit la tronul României în 1866, începea construirea Castelului Peleş la Sinaia (localitate care la acea dată se numea Podul Neagului) pe locul cunoscut sub numele de Pietrele Arse.

Piatră fundamental a castelului va fi pusă pe 10/22 august 1875. După 1876 lucrările Peleşului sunt în grija arhitectului Johannes Schultz, asistentul lui Doderer, mai uşor de convins în modificarea planurilor iniţiale. Pe 7 octombrie 1883 are loc inaugurarea oficială. La această dată se încheie în fapt prima etapă de construcţie a castelului, activitatea continuă, Peleşul fiind transformat şi amplificat, la forma actuală ajungându-se în 1914. Lucrările dintre 1893-1914 au fost încredinţate arhitectului ceh Karel Liman

care îşi pune o puternică amprenta asupra castelului şi care construieşte şi celelalte edificii din complex.

La exterior şi în interiorul Castelului Peleş se întâlnesc elemente ale neorenaşterii germane, dar există şi încăperi în diverse alte stiluri, reluări ale renaşterii italiene, engleze, barocului german, rococo-ului, stilului hispano-maur, turcesc etc.

 

Lucrarea menţionată prezintă şi terasele castelului, în stilul neorenaşterii italiene, sunt împodobite cu statui, vase, coloane, fântâni, acestea contribuind la reuşita arhitecturii peisagistice a ansamblului.

 

 

 

 

2.2. A doua lucrare se intitulează Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boereşti şi hanuri după două planuri inedite de la sfârşitul veacului al XVIII-lea” scrisă de George D. Florescu în 1935.

Din lucrare aflăm date importante despre vechiul Bucureşti, se menţionează primele documente cartografice asupra Bucreştiului: Planul lui Franz losef Sulzer, Planul lui Ferdinand Ernst, Planul Braonului Franz Purcel.

 

Dacă planul lui Sulzer nu avea decât o importanţă cartografică documentară pentru vremurile acelea, atât planul Purcel cât şi cel al lui Ernst au fost alcătuite dintr-un interes pur militar, înfăţişand imaginea realităţii sfarşitului veacului al XVIII-lea. De asemenea, în lucrare se face o incursiune în prezentarea celor mai importante biserici, curţi boiereşti şi hanuri: Hanul lui Manuc, Biserica Delea Nouă, Biserica, Biserica Grecilor, etc.

 

2.3. Cea de-a treia lucrare “Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş” (1922) de Petranu Coriolan este importantă din punct de vedere documentar, deoarece conţine 101 ilustraţii, o hartă şi un tabel statistic. Cartea s-a bazat foarte mult pe cercetări, pe studierea muzeelor, examinând şi comparând inventarele, registrele, anuarele şi corespondenţele maghiare şi germane ale muzeelor din acea vreme. Este de menţionat faptul că, muzeele noastre au reuşit în acea epoca să atragă atenţia lumii ştiiniţice, fapt subliniat şi de autor prin exemplul Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu cu participări la expoziţiile din Londra şi Bridge, precum şi prin participarea Muzeului Naţional al Transilvaniei din Cluj la expoziţia din Viena (1875) şi Paris (1900).

 

Exemplarele bibliofile rare, dar şi cele recente au menirea de a asigura cele mai bune informaţii din domeniu, contribuind astfel la procesul cunoaşterii, reprezentand un fond documentar major în biblioteca noastră.

Colectii

COLECTII REVISTE

  TITLUL REVISTEI ANII EXISTENTI
A
Abstract Journal in Earthquake Engineering 1995-1997
Acciaio – Acier Stahl Steel 1955; 1957-1990
AICPS Buletin 1990-1991; 1993; 1996-2002
AIA Journal of the American Institute of Architects 1960-1964; 1979
Annales de l’Institute Techniques du Batiment et de Travaux Publics 1950-1972; 1975-1982; 1985-1990; 1991; 1993-1995
Annales des Ponts et Chaussees 1951-1952; 1954-1967; 1969-1971; 1995-1998
Annales des Travaux Publics de Belgique 1986-1990
Annali dei Lavori Publici 1924-1929
Anthos 1966-1969; 1975-1979
Architect’s Journal 1958-1974; 1979; 1997
Architectural Design – AD 1957-1974; 1982-2005
Architectural Record 1957-1958; 1960-1962; 1964-1967; 1975-1984; 1990-1991; 1993-2005
Architecture 1903; 1905-1906; 1908; 1920; 1924; 1926-1929; 1963; 1968-1970; 1976-1977
Arhitext Design 1995-1999; 2002; 2004-2005
Antreprenorul 1991-1992; 1994-2000; 2002-2004
Arquitectura (Spania) 1961-1974; 1989-1990
Aujourd’hui. Art et Architecture 1958-1959; 1961-1967
Aufbau 1958-1960; 1963-1970; 1972-1988
Architekt (der) 1956-1961; 1965-1974; 1980-1990
Architektur der DDR 1975-1990
Architektura (Bulgaria) 1955-1960; 1964-1975
Architektura CSR (Cehia) 1953-1959; 1964-1969; 1971-1975
Architektura (Polonia) 1953-1955; 1957; 1964-1975; 1979-1989
Architecture Formes et Founctions 1961-1967
Architecture d’Aujourd’hui – AA 1937-1939; 1946-1956; 1959-1969; 1972; 1975-1976; 1978; 1990-1991; 1993-2000; 2002-2005
Art et Style 1962
Architecture Francaise 1956-1957; 1959-1972; 1975-1977
Architecture Interieure – CREE 1973; 1990-1991; 1993-2000; 2003-2005
Architekture Wettbewerbe – AW 1976-1981; 1995-1998
Architektur und Wohnform-Innendekoration → Architektur, Innenarchitektur, Technischer Ausbau – AIT 1907; 1912; 1925; 1928-1929; 1931; 1959; 1964-1999; 2003
Architectural Review – AR 1958; 1960; 1963; 1965-1974; 1977-1981; 1993-2005
Architettura Cronache e Storia 1957-1959; 1964-1970; 1972-1983; 1989-1991; 1993-1998
Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen 1861-1863; 1870-1872; 1874; 1877; 1888; 1890-1891; 1893; 1895-1899; 1908; 1911-1917; 1919-1920
Arhitectura (Romania) 1916; 1931-1933; 1935-1936; 1939; 1960-1990; 2002; 2005-2008
Art and Design 1985-1990; 1992-1993
Art et Decoration 1899; 1902-1905; 1907; 1909; 1959; 1962-1963; 1965; 1967-1970
Arhitektura SSSR 1953-1955; 1957-1959; 1964-1991
Arkkitehti – ARK 1957-1958; 1960-1968; 1971-1993
B
Berliner Architekturwelt 1904-1905; 1910
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908; 1911-1912; 1914-1929; 1933-1935; 1937-1940; 1942; 1944-1945; 1990-1991
Buletinul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR) 1919-1922; 1924; 1926-1927; 1929
Buletinul Societăţii Politehnice 1921-1923; 1925-1934; 1937-1943; 1948
Baugewerbe 1966-1976; 1990; 1992-2000; 2002-2005
Beton und Eisen 1902-1905; 1910; 1927-1929
Baukunst und Städtebau 1931-1932
Baumarkt 1995-2000; 2002-2005
Bauen und Wohnen 1956-1979
Bauingenieur 1953-1978; 1980-1982; 1990; 1993-2000; 2002-2005
Buletinul Ministerului Industriei şi Construcţiilor – MIC 1955-1957; 1963-1969
Baumeister 1955-2005
Building Research and Information 1991; 1993-2000; 2002-2005
Bulletin of Earthquake Research Institute University of Tokyo 1995-1998; 2002-2004
Baumaschine und Bautechnik – BMT 1955-1981; 1984-1990; 1993-1996
Buletinul Ştiinţific al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti 2000-2006
Bulletin of the Technical University of Civil Engineering Bucharest 2000-2006
Building and Environment 1976-1993
Bâtir 1957-1976
Bauwirtschaft – BW 1957-1961; 1968-1981; 1993-2000
Beton 1960-2005
Betonsteinzeitung → Betonwerk + Fertigteiltechnik – BFT 1958-1972; 1974-1981; 1990; 1993; 1995-1997
Beton und Stahlbetonbau 1951; 1953-2000; 2002-2005
Bibliotheque 2002
Bundes Baublatt 1962; 1965-2000; 2002-2005
Bulletin of the New Zeeland Society for Earthquake Engineering 1997-2000; 2002-2005
Bulletin Seismological Society of America 2001-2002
Bulletin d’Information (CEIB) 1963-1989; 1992-1993; 1995-1998
Brennstoff Wärme Kraft – BWK 1960-1998
Buletinul de Informare Tehnica (BIT) 1964-2005
Buletinul Construcţiilor 1953-1957; 1960-2014
Biblioteca 1966-1967; 2004-2007
C
Cahiers des Notes Documentaires 1961-1970; 1972-1995
Construction Metallique 1964-1967; 1969-1988; 1995-2000; 2002-2005
Construction Moderne 1896-1898; 1923-1928
Cahiers du CSTB 1948; 1957-1960; 1962-1984; 1988; 1990; 1993; 1995-2003
Constructeur de Beton Arme 1919-1922
Casabella 1957-1965; 1967-1969; 1973; 1977; 1979-1981; 1988-1991; 1993-1998; 2002-2005
Cemento Armato (il) 1925-1929
Canadian Geotechnical Journal 1982-1995
Canadian Journal of Civil Engineering 1995-1998; 2002-2005
Civil Engineering 1957-1959; 1962-1967; 1975-1976; 1986-1987; 1993-1999: 2002-2005
Concrete 1967-1971; 1975-1980; 1986-1990; 1993-2005
Ceramic Forum International – CFI 1991; 1994-1999
Chaud Froid Plomberie – CFP 1958-1959; 1961-1982; 1990; 1993; 1995-2000; 2002-2005
Chauffage Ventilation Conditionnement d’Air – CVC 1985; 1990; 1993-2000
Cahiers Techniques du Bâtiment 1980-1982; 1984-1986; 1990-1999
Concrete Products 1963-1967; 1969-1971; 1976; 1979-1988; 1993-1999; 2003-2005
CIMUR -Panneaux, Facades et des Rideaux 1960-1972
Corrosion 1990; 1993-1999; 2002-2005
Costruzioni Metalliche 1961; 1963-1970; 1973-1996
Condizionamentto dell’Aria Riscaldamento Refrigerazione 1961; 1963-1980; 1983-1984; 1986-1991; 1993-2005
Construcţii 1971-1990
Cemento Hormigon 1960-1964; 1966-1994
Concrete International 1979-1981; 1989-1991; 1993-2001; 2003-2005
Costruzioni 1959-1990
CSTB Magazine 1983; 1990-1993; 1995-2003
Construcţii Civile şi Industriale 1999-2005
Constructiv 2002-2005
Cuadernos de Arquitectura →Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 1959-1961; 1963-1990; 1992-1993
Construccion Arquitectura Urbanisma – CAU 1975-1980
D
Detail 1963-1965; 1967-1999; 2002-2005
Deutsche Bauzeitung – DB 1954-2000; 2002-2005
Dekorative Kunst 1901-1904; 1908-1909
Deutsche Bauzeitschrift – DBZ 1957-2000; 2002-2005
Dachdecker Handwerk (das) – DDH 1966-2000; 2002-2005
Deutscher Ausschuss für Stahlbetonbau 1976-1994
Domus 1956-1973; 1975-1984; 1986-1991; 1993-2006
Disaster Journal – Disasters Studies and Management 1998-2000; 2002-2005
Documentaliste – Sciences de l’Information 1994-2000; 2002-2005
Deutsche Kunst und Dekoration 1902-1903; 1905-1912
E
Edilizia Populare 1975-1991; 1993-1998
Eisenbau 1910-1911; 1921-1922
Engineering 1896-1898; 1900-1902; 1904-1906; 1909-1911; 1913; 1915; 1920-1921; 1949
Earthquake Spectra 1995-1996; 2003-2004
European Journal of Earthquake Engineering 1995-1996; 2003-2004
Earthquake Engineering and Structural Dynamics 1982; 1993-1996
F
FIB Bulletin 1999-2000; 2003-2004
G
Geotechnique 1960-1964; 1966-1974; 1977-1978; 1982
Garten + Landschaft 1959; 1963-1993; 1995
Gartenamt 1965-1993
Graphis 1958-1959; 1961-1973
Graphis Annual 1961-1962; 1964-1965; 1967-1968; 1968-1969
Genie Civile (Revue Generale de Technique – Genie Civile) 1880-1882; 1886-1888; 1890-1910; 1912-1913; 1921-1929; 1931-1938; 1949
H
Heizung Lüftung Klima Haustechnik – HLH 1953-1960; 1963-1981; 1990; 1993-2000; 2002-2005
Hoch und Tiefbau 1956-1957; 1963-1968; 1970-1980; 1982-1986; 1990; 1993-1999; 2003
Homes and Gardens 1993-1997
Hidrotehnica 1952; 1962-1971; 1973-1974; 1978; 1989-1990; 1994-1995
I
IKZ Haustechnik 1963-1993; 1995-1996
Industrie der Steine + Erden 1958-1959; 1961; 1963-1993
Informes de la construccion 1960-1964; 1967-1974
Industria Italiana del Cemento (l’) 1959-1960; 1962-2005
Interni 1967-1971; 1990; 1993-1998; 2003
International Journal of Urban and Regional Research 2003-2004
J
Journal Official des L’Union Europeenne 2003-2005
Journal of Environmental Engineering 1993-1998; 2003-2004
Journal of Geotechnical Engineering 1993-1997; 2003-2004
Japan Architect – JA 1959-1960; 1963-1972; 1974-1977; 1979-1981; 1990; 1993-2000; 2002-2005
Journal of the American Concrete Institute (ACI) →ACI – Material JournalACI – Structural Journal 1953-1958; 1960-1982; 19861987; 1993-2001; 2003-20051987-1988; 1990-2001; 2003-2005
Journal of Prestres Concrete Institute – PCI 1960-1963; 1965-1966; 1968-1969; 1971-1982; 1990; 1993; 1995-1999; 2003-2004
Journal of the Structural Division →Journal of Structural Engineering 1957-1969; 1971-1972; → 1987-1988; 1990; 1993-1998; 2003-2004
Journal of Urban Planning and Development 1993-1997; 2003-2004
K
Kunst und Handwerk 1901-1904; 1907-1908;
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 1957-1972
L
Lighting Research and Technology 1969-1983; 1985-1989; 1991-1995
Luft und Kältetechnik 1968-1969; 1971-1990
M
Magazine of Concrete Research 1958; 1962-1972; 1977-1981; 1990; 1993; 1995-1998
Materials Performance – MP 1993-2005
Mitteilungen des Vereines für die Förderung des Lokal und Strassenbahnwesen 1894; 1899
Mechanics of Composite Materials and Structures → Mechanics of Advanced Materials and Structures 1995-2000; → 2002-2005
Magyar Epitöipar 1958; 1960; 1962-1976; 1985-1992
Magyar Epitömüveszet 1956; 1958-1959; 1961-1990; 1992
Materiale de construcţii 1974-2001
MIC – Mapa Informaţiilor în Construcţii 1995-2002
Materiaux et Constructions / Materials and Structures – RILEM 1968-1969; 1971-1978; 1980-1981; 1990; 1993-1996; 1999
N
Nouvelles Annales de la Construction 1855-1856; 1858; 1860-1861; 1863-1864; 1867-1870; 1873; 1875; 1877-1878; 1881-1882; 1884-1886; 1891-1894; 1925
O
Ossature Metallique 1949-1951; 1953
Officiel Architecture and Planning 1960-1962; 1965-1969
Ottagono 1967-1977; 1990; 1993-1995
P
Pantheon 1928; 1930-1933
Progressive Architecture – PA 1956-1957; 1960; 1964-1970; 1972-1977; 1979-1981; 1990; 1993-1996
R
Revue des Materiaux (Ciments, Betons, Platres Chaux) 1948-1951; 1953; 1959; 1963-1971; 1975-1981; 1989-1990
Research Technology and Management 1993-2005
Revue de Beton Arme 1921-1926; 1928-1929
Revue Generale des Chemins de Fer 1914
Revue du Fibres-Ciment – AC 1958-1968; 1972-1977; 1979-1981; 1985
Revue Francaise de Gestion 1990; 1993-2005
Revue Technique du Batiment et des Constructions Industrielles 1960-1961; 1963-1964; 1979-1984; 1990; 1993-2005
Revista Căilor Ferate 1957-1959; 1961; 1963-1971
Revista Transporturilor 1960-1970
Revista Construcţiilor şi a Materialelor de Construcţii 1958-1969
Revista Construcţiilor 2005-2008
S
Structural Engineer 1957-1969; 1971-1974; 1979; 1990; 1993-1996
Arhitektura i Stroitelstvo Leningrada 1956-1962; 1964-1972; 1975-1976
Sport und Bäderbauten 1963-1968; 1970-1972
Arhitektura i Stroitelstvo Moskvi 1957-1958; 1960-1972; 1976
Studio 1900-1902; 1904; 1908-1909; 1911;
Strade 1925-1928
RAS 1960-1975; 1978-1992
Sanitär + Heizungstechnik 1960-1975; 1980-1997; 2003
Stahlbau 1953-1962; 1965-1974; 1979-1980; 1990; 1993; 1995-1996
Structural Concrete – Journal of the FIB 1999-2005
Serrurerie Constructions Metalliques 1963-1971; 1975-1976
Strasse und Autobahn 1956-1959; 1961-1965; 1969-1974
Schweizer Journal 1981-1992
Strasse und Verkehr 1953-1964
T
Tiefbau 1960-1997; 2003-2004
Techniques et Architecture – TA 1946; 1949; 1951-1967; 1969-1972; 1979-1991; 1993-2000; 2002-2005
Travaux 1938; 1948-1951; 1953; 1955-1970; 1972; 1975-1985; 1990; 1992
U
Urbanistica 1957-1963; 1965-1966; 1968; 1976-1977
Urbanisme 1957-1981; 1987; 1993; 1995-2000; 2002-2005
UIA Revue de l’Informations de l’Union Internationales des Architectes 1960-1963; 1965-1967
V
Ville e Giardini 1960-1963; 1965-1974; 1979-1982; 1990; 1993-1994
Varosepites 1968-1970; 1975-1978; 1980-1988
Vitrum 1962-1964; 1966-1967
W
Wasmuths Monatshefte für Baukunst 1927-1928
Werk, Bauen + Wohnen 1958-1975; 1977; 1990-1998; 2002-2005
Zement Kalk Gips – ZKG 1958-1995
Zentralblatt für Bauverwaltung 1881-1883; 1886; 1888; 1890-1893; 1895-1900; 1902-1905; 1907-1909; 1911; 1915-1918; 1920-1924; 1928
Ziegel Industrie – ZI 1957-1959; 1961-1995
Z
Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure – VDI 1898-1903; 1922; 1926-1929; 1936; 1938; 1990
Zodiac (1960 – primul an de apariţie) 1960; 1962; 1966-1970
Zeitschrift für Bauwesen 1855-1956; 1859; 1861-1863; 1869-1870; 1872-1877; 1891-1893; 1895-1907; 1914-1917; 1923-1925; 1928; 1930

 

Noutati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUTATI IN BIBLIOTECA INCD URBAN-INCERC MARTIE 2015

 

> CERCETARI BIBLIOGRAFICE

 

DAVID, Alex. Promisiunile noului PUG al Bucureştiului. In: Arena Constructiilor, nr. 1(9), martie 2015, pp. 10-13.

DAVID, Alex. Cel mai mare proiect imobiliar din vestul Bucureştiului prinde contur. . In: Arena Constructiilor, nr. 1(9), martie 2015, pp. 10-13.

CRĂCIUNESCU, Adrian. Codul Patrimoniului; Premisele pentru investiţii în clădiri istorice. In: Arena Constructiilor, nr. 1(9), martie 2015, pp. 28-29.

*** Importanţa investigării geotehnice a terenului de fundare. In: Arena Constructiilor, nr. 1(9), martie 2015, pp. 69.

 

SEMNALARE APARITII EDITORIALE 2015

 

   I. Cartea „Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii”, autor Oana Marinache, Editura ACS, Colecția Monografii, prefața: Ioana Beldiman, cuvânt înainte: Ruxandra Nemțeanu, grafică: Cristian Gache

„Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii” este cel de al doilea volum dedicat de istoricul de artă Oana Marinache familiei, proprietăților și ctitoriilor Ştirbey, după cel lansat în 2013 – „Reședințele Știrbey din București și Buftea. Arhitectura și decorația interioară”. De această dată autoarea ia în studiu un număr impresionant de monumente din țară și străinătate: Școala de fete „Doamna Elisabeta Știrbey”, Biserica „Sf. Treime” din Craiova, Teatrul Național, Pensionatul de Fete, Școala de Arte și Meserii de la Mavrogheni, Așezămintele Brâncovenești și Brătianu; Grădinile din București, Craiova și Râmnicu Vâlcea; Palatul de ceremonie (din fostele Case Golescu), Proiectul Palatului domnesc de vară din Grădina Kiseleff, Reședința de vară de la Cotroceni, Vila Orestis din Nisa, Castelul Bécon din Courbevoie; Moșiile Știrbeiu, Pătule, Dânceu și Gruia, Băilești, Voila, Câmpina și Șotrile, Pietroșani, Oprișoru-Drincea, Dălbanu-Crețu, Dărmănești, Brusturoasa și Mândrești; podgoriile de la Drăgășani; casele Elizei, Alinei, Adinei, Mariei, Ioanei Știrbey; vilele familiei lui Barbu Știrbey de la Brașov și Mamaia.

    II. Cartea “Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri și monumente arheologice din perspectiva evoluției cadrului legislativ în context European” , autor dr. Corina Borș Volumul reprezintă un demers de cercetare întreprins de autoare în contextul stagiului de studii doctorale. În ultimele două decenii și mai bine, chestiunile referitoare la protejarea patrimoniului arheologic din România se dovedesc a fi teme de actualitate, ce necesită deopotrivă recuperări şi actualizări de ordin conceptual, o reconsiderare majoră a cadrului juridic național de referință, dar şi raportarea la norme de bună practică și acțiuni concrete întreprinse —în acest domeniu— la nivel internaţional. În cuprinsul patrimoniului cultural național per ansamblu, patrimoniul arheologic al României deţine un loc central, prin ponderea numerică și materială, valoarea istorică şi științifică, dar și prin mai îndelungata sa tradiţie în privinţa cercetării şi recunoaşterii sale.

 

CONGRESE – SIMPOZIOANE – TARGURI – EXPOZITII

 

 • NATIONALE

 

“FIDIC-ARIC-EFCA Regional Infrastructure Conference” – evenimentul va avea loc în perioada 12-13 martie 2015, la hotelul Athénée Palace Hilton Bucureşti, sala Le Diplomat.

http://www.aric.org.ro/?p=432 

 

CONFORT CONSTRUCT & INSTAL 2015 – cel mai mare targ de construcţii, instalaţii decoratiuni interioare, energii regenerabile şi oferte imobiliare din vestul Romaniei se desfaşoara în perioada 19 – 22 martie 2015, la complexul Expo Arad, a XXI-a.

cimi.enache@ccia-arad.ro

 

MOLDCONSTRUCT- ediţia a XX-a, care se va desfăşura în perioada 18 – 21 martie 2015, la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.:

 • Expozitia Internaţionala Specializata “MoldEnergy”, editia a XIX-a, se va desfasura in perioada 18 – 21 martie 2015, la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.
 • Expoziţia Internaţională Specializată în industria de construcţii “Moldconstruct”, ediţia a XX-a, care se va desfăşura în perioada 18 – 21 martie 2015, la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A

http://ro.moldconstruct.moldexpo.md/

 

FORUM CITIES OF TOMORROW – cea mai importantă întâlnire din România dintre business, arhitectură și administrație in 24 martie 2015, ora 9:00, Hotel Crowne Plaza la București.E-mail: negrea.rosemarie@ahkrumaenien.ro
www.rumaenien.ahk.de

 

TARG INTERNATIONAL TEHNIC, ediția a XXIII-a în perioada 24- 27 martie 2015

www.expo-transilvania.ro

http://expotransilvania.ro/eveniment/2015/T.I.T.%20%20Targul%20International%20Tehnic/0/despre-targ

 

CONSTRUCT EXPO -Targ internațional de tehnologii, echipamente, utilaje şi materiale pentru construcții

26.03.2015 – 29.03.2015

www.constructexpo.ro

 

ROMTHERM – Expozitie internationala pentru instalații, echipamente de incalzire, racire si de conditionare a aerului 26.03.2015 – 29.03.2015

www.romtherm.ro

 

 • INTERNATIONALE

 

BUDMA - Targ internațional de construcții şi arhitectura, în perioada 10 – 13 martie 2015, Polonia Poznań International Fair Ltd.
ul. Glogowska 14, 60-734 Poznan
E-mail: dariusz.muslewski@mtp.pl
http://www.budma.pl/en

 

CNR ENERGY ISTANBUL – Targ internațional de energetică şi mediu, desfaşurat în perioada 19 – 21 martie 2015 în Turcia

Istanbul Trade Fairs
E-mail : info@cnrenergyistanbul.com
http://cnrenergyistanbul.com

 

STANDARDIZARE

 

SR EN 1745:2012 ver.eng. Zidărie şi elemente pentru zidărie. Metode pentru determinarea caracteristicilor termice

 

SR EN ISO 12999-1:2014 ver.eng. Acustică. Determinarea şi aplicarea incertitudinilor. de măsurare în acustica clădirilor. Partea 1: Izolare acustică

 

Cod de practică pentru producerea betonului, indicativ CP 012/1-2007

 

NOUTATI IN BIBLIOTECA INCD URBAN-INCERC IANUARIE - FEBRUARIE 2015

 

> CERCETARI BIBLIOGRAFICE

 

PETRISOR, Alexandru-Ionuţ. Using CORINE data to look at deforestation in Romania: Distribution & possible consequences. In: Urbanism. Arhitectură. Construcţii, vol 6, nr. 5, 2015, pp. 83-90. ISSN 2069-0509 (print) / 2069-6469 (on-line)

 

TACHE, Antonio; Popescu, Oana. GIS model to evaluate the accessibility to major transport ways. In: Urbanism. Arhitectură. Construcţii, vol 6, nr. 5, 2015, pp. 30-36. ISSN 2069-0509 (print) / 2069-6469 (on-line)

 

FIRTEA, Constantin. Muzeul Unirii Iaşi. Consolidare şi restaurare. In: Revista Constructiilor, ian.-feb. 2015, nr.111, pp. 12-13. ISSN 1841-1290

 

POPA, Eliodor.  Casa noua pentru iubitorii operetei! Inaugurarea Teatrului National „Ion Dacian”. In: Revista Construcţiilor, ian.-feb. 2015, nr.111, pp. 4-6 ISSN 1841-1290

 

KOPENETZ, Ludovic; CATARIG, Alexandru. Expertiza structurală la construcţii de mari dimensiuni. In: Revista Construcţiilor, ian.-feb. 2015, nr.111, pp. 24-28. ISSN 1841-1290

 

DOGARIU, Adrian; DINU, Florea; DUBINA, Dan. Soluţii inovative pentru reabilitarea, cu elemente din oţel, a structurilor din zidarie şi beton armat. In: Revista Construcţiilor , ian.-feb. 2015, nr.111, pp. 30-36. ISSN 1841-1290

 

LEGISLATIE

 

Monitorul Oficial nr. 0095 din 2015 Actul nr. 2597 din 29 Decembrie 2014
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Si Administraţiei Publice

Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea geotehnică“, indicativ GP 129-2014

 

Monitorul Oficial al României, Partea I bis nr.935 din 22 decembrie 2014

ORDINUL Nr. 2352 din 24.11.2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţa” indicativ NP 112 – 2014 – Ordinul intra în vigoare la 1 ianuarie 2015.

 

CONGRESE – SIMPOZIOANE – TARGURI – EXPOZITII

 

 • NATIONALE:

 

Forum dedicat energiei termice sub denumirea “Thermal Energy Forum 2015” în data de 19 februarie 2015 la Hotel Intercontinental Bucureşti.

E-mail: magda.purice@letwords.com

http://www.energynomics.ro/eveniment/romanian-thermal-energy-forum-2015-the-diplomat/

 

AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL organizează în perioada 25 – 28 februarie 2015, cel mai important Targ Internaţional din Transilvania specializat în construcţii şi instalaţii, AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL.

E-mail: daniela@expo-transilvania.ro

www.expo-transilvania.ro

 

 • INTERNATIONALE

 

BAUEN+WOHNEN Salzburg

Targ specializat pe construcţii, în perioada 5 – 8 februarie 2015, Austria

www.bauen-wohnen.co.at

www.messe.at

 

 

INTERBUD - Targ specializat pe construcţii, materiale de construcţii în perioada 27 februarie – 1 martie 2015 în Polonia

Interservis Sp. z o.o.
Biuro Targów
ul. Stefanowskiego 24
e-mail: biuro@interservis.pl
http://interbud.interservis.pl

 

STANDARDIZARE

 

SR EN 1342:2013 Pavele din piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare.

 

SR EN ISO 10545-6:2012 ver.eng. Plăci şi dale ceramice. Partea 6: Determinarea rezistenţei la abraziune profundă pentru plăci neglazurate

 

SR EN ISO 10545-9:2013 ver.eng. Plăci şi dale ceramice. Partea 9: Determinarea rezistenţei la şoc termic

 

SR EN 13442:2013 ver.eng. Pardoseli de lemn şi lambriuri şi placări de lemn. Determinarea rezistenţei la agenţi chimici

 

SR EN ISO 24345:2012 ver.eng. Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la jupuire

 

SR EN 927-3:2012 ver.eng. Vopsele si lacuri. Produse şi sisteme de vopsire pentru lemn utilizat la exterior. Partea 3: Încercarea la îmbătrânire naturală

 

SR EN ISO 2505:2005 Ţevi de materiale termoplastice. Contracţie longitudinală la cald. Metodă de încercare şi parametri

 

SR EN ISO 3126:2005 ver.eng. Sisteme de canalizare de material plastic. Componente de material plastic. Determinarea dimensiunilor

 

SR EN ISO 23999:2012 ver.eng. Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea stabilităţii dimensionale şi a deformării după expunere la căldură

 

SR EN ISO 24343-1:2012 ver.eng. Îmbrăcăminţi stratificate rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea poansonării şi poansonării remanente. Partea 1: Poansonarea remanentă

 

SR EN ISO 4892-3:2014 Materiale plastice. Metode de expunere la surse luminoase de laborator. Partea 3: Lămpi fluorescente UV

 

SR EN ISO 306:2014 ver.eng Materiale plastice. Materiale termoplastice. Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST)

 

SR EN 1534:2011 Pardoseli de lemn. Determinarea rezistenţei la poansonare. Metodă de încercare

 

SR EN 14509:2013 Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii

 

SR EN ISO/CEI 17067:2014 Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor

 

SR EN ISO/CEI 17020:2012 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii

 

SR EN 13257:2014    Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de depozitare a deşeurilor solide

 

SR EN 13265:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide

 

SR EN 13361:2013    Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de rezervoare şi baraje

 

SR EN 13362:2013    Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale

 

SR EN 13491:2013    Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tuneluri şi de structuri subterane asociate

 

SR EN 13492:2013 ver.eng. Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare

 

SR EN 13249:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură)

 

SR EN 13250:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de căi ferate

 

SR EN 13251:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere

 

SR EN 13252:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în sisteme de drenaj

 

SR EN 13253:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri)

 

SR EN 13254:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de rezervoare şi baraje

 

SR EN 13255:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale

 

SR EN 13256:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de tuneluri şi structuri subterane

 

SR EN 13257:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de depozitare a deşeurilor solide

 

SR EN 13493:2013 ver.eng. Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare

 

STANDARD în lucru la Comitetul European pentru Standardizare (CEN): EN 16848 – Produse derivate (NN: total sau parţial) din bio-masa

 

STANDARD în lucru la Organizaţia Internaţionala pentru Standardizare (ISO)Evenimente

CONGRESE – SIMPOZIOANE – TARGURI – EXPOZITII

 

I. NATIONALE

 

ROMANIAN HYDROPOWER ENERGY SUMMIT 2015 este o conferinta internationala dedicata profesionistilor si investitorilor care activeaza in energie hidro, se va desfasura in 12 februarie 2015, HOTEL INTERCONTINENTAL din Bucuresti.

http://govnet.ro/Romanian-HydroPower-Energy-Summit-2015

 

AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL organizeaza in perioada 25 – 28 februarie 2015, cel mai important Targ International din Transilvania specializat in constructii si instalatii.

E-mail: daniela@expo-transilvania.ro

www.expo-transilvania.ro

 

FORUM CITIES OF TOMORROW – cea mai importantă întâlnire din România dintre business, arhitectură și administrație in 24 martie 2015, ora 9:00, Hotel Crowne Plaza la București.

E-mail: negrea.rosemarie@ahkrumaenien.ro

www.rumaenien.ahk.de

 

EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ SPECIALIZATĂ ÎN INDUSTRIA DE CONSTRUCŢII “MOLDCONSTRUCT”, ediţia a XX-a, se va desfăşura în perioada 18 – 21 martie 2015, la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.:

 • Expozitia Internationala Specializata “MoldEnergy”, editia a XIX-a, se va desfasura in perioada 18 – 21 martie 2015, la Centrul International de Expozitii “Moldexpo” S.A.
 • Expoziţia Internaţională Specializată în industria de construcţii “Moldconstruct”, ediţia a XX-a, care se va desfăşura în perioada 18 – 21 martie 2015, la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A

http://ro.moldconstruct.moldexpo.md/

 

TARG INTERNATIONAL TEHNIC, editia a XXIII-a, se va desfasura in perioada 24- 27 martie 2015

www.expo-transilvania.ro

 

CONSTRUCT EXPO

Targ international de tehnologii, echipamente, utilaje si materiale pentru constructii 26.03.2015 – 29.03.2015

www.constructexpo.ro

 

ENREG ENERGIA REGENERABILA® targ pentru energie regenerabilă și eficiență energetică în întreaga Europă – a doua ediție a târgului și conferinței PV Platform in Romania, 4-6/03/2015, Expo Arad

www.enreg-expo.com

 

Romtherm

Expozitie internationala pentru instalatii, echipamente de incalzire, racire si de conditionare a aerului 26.03.2015 – 29.03.2015

www.romtherm.ro

 

ROMENVIROTEC – Expozitia internationala pentru tehnologii si echipamente de protectia mediului, va avea loc in perioada 22 – 25 aprilie 2015, in Pavilioanele C2 si C3 din cadrul Centrului Expozitional Romexpo.

www.romenvirotec.ro

BELGRAD – A II-A EDITIE RENEXPO® WESTERN BALKANS îsi va deschide în 22 – 23 aprilie 2015, experti din Europa în energie regenerabila si eficienta energetica se vor întâlni din nou în cadrul cele mai mari platforme de energie din întreaga regiune. info@reeco.rs

EURO-CONSTRUCTII desfasurat 18 mai 2015 isi propune sa reuneasca reprezentanti ai arhitectilor, antreprenorilor, producatorilor de materiale de constructii, auditori energetici si, nu in ultimul rand, oficiali ai autoritatilor centrale si locale.

www.euroconferinte.ro

 

CONSTRUCT HOME – Expoziţie internaţională specializată de proiecte arhitecturale, solutii de design, materiale de constructii, tehnologii şi echipamente pentru o casă modernă, ediţia a IV-a, in perioada 16.09.2015 – 20.09.2015

http://ro.construct-home.moldexpo.md/

 

ExpoEnergieE – Targ international de energie regenerabila, energie conventionala, echipamente si tehnologii pentru industria de petrol si gaze naturale

14.10.2015 – 17.10.2015

www.eee-expo.ro

 

TARGUL TEHNIC INTERNATIONAL BUCURESTI desfasurat in perioada 14.10.2015 – 17.10.2015

www.tib.ro

 

II. INTERNATIONALE

 

BAUEN+WOHNEN SALZBURG

Targ specializat pe constructii , in perioada 5 – 8 februarie 2015, Austria

www.bauen-wohnen.co.at

www.messe.at

 

INFACOMA – Targ specializat pe constructii, materiale de constructii, tehnologie, in perioada 12 – 15 februarie 2015 in Grecia

TIF-Helexpo S.A.
Egnatia 154,
e-mail: infacoma@helexpo.gr
Project Manager: Mr Theodoros Koukalias

http://infacoma.helexpo.gr/infacoma/en

 

INTERBUD - Targ specializat pe constructii, materiale de constructii in perioada 27 februarie – 1 martie 2015 in Polonia

Interservis Sp. z o.o.
Biuro Targów
ul. Stefanowskiego 24
e-mail: biuro@interservis.pl
http://interbud.interservis.pl

 

BUDMA - Targ international de constructii si arhitectura, in perioada 10 – 13 martie 2015, Polonia Poznań International Fair Ltd.
ul. Glogowska 14, 60-734 Poznan
e-mail: dariusz.muslewski@mtp.pl
http://www.budma.pl/en

 

CNR ENERGY ISTANBUL – Targ international de energetica si mediu, desfasurat in perioada 19 – 21 martie 2015 in Turcia

Istanbul Trade Fairs
E-mail : info@cnrenergyistanbul.com
http://cnrenergyistanbul.com

 

FUTURE MAKKAH 2014 – Targ international pentru dezvoltare urbană și a infrastructurii, 5 – 7 aprilie 2015, Arabia Saudita

Jeddah Centre for Forums and Events
www.futuremakkah.com

 

CONSTRUMA 2015 – Targul international de tehnologii, echipamente, utilaje si materiale pentru constructii “CONSTRUMA 2014”., aflat la cea de-a 34 a editie, 15 – 19 aprilie 2015, Ungaria

http://construma.hu/en

 

WATER RESOURCES, HYDRAULICS & HYDROLOGY (WHH’15)

20-22 May, 2015, Konya, Turkey

http://www.wseas.org/cms.action?id=8969

 

GREENPOWER – Targul international de energie regenerabila, 26 – 28 mai 2015, Polonia

http://greenpower.mtp.pl/en/

 

Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG ’15) desfasurat in perioada 20-22 Mai 2015, Konya, Turkey

http://wseas.org/cms.action?id=8960

 

ERES 2015: 10th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures

29 June – 1 July, 2015, Opatija, Croatia

Contact: Rachel Van Loock, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, S040 7AA

http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/eres-2015.html

 

Ravage of the Planet IV: 4th International Conference on Management of Natural Resources, Sustainable Development and Ecological Hazards

1 – 3 July, 2015, Opatija, Croatia

Contact: Rachel Van Loock, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA

http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/ravage-of-the-planet-iv.html

 

Coastal Cities 2015: International Conference on Coastal Cities and their Sustainable Future

7 – 9 July, 2015, New Forest, UK

Contact: Irene Moreno Millan, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA

http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/coastal-cities-2015.html

 

STREMAH 2015: 14th International Conference on Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture

13 – 15 July, 2015, A Coruna, Spain

Contact: Gemma Breen, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA

http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/stremah-2015.html

 

Sustainable City 2015: 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability

 • - 3 September, 2015, Medellin, Colombia

Contact: Rachel Van Loock, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA

http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/sustainable-city-2015.html

 

Detalii despre alte conferinte in domeniu:

http://www.waset.org/conferences/2015

 

III. CONFERINTE BIBLIOTECONOMICE

CONFERINTE SI ALTE EVENIMENTE BIBLIOTECONOMICE 2016
 IANUARIE
ALISE 2016 – Association for Library and Information Science Education’s Annual
Conrefence, 5-8 January 2016, Boston – U.S.A

http://www.alise.org/

EGYPTDOC 2016 – International Documentation and Electronic Archiving Conference
& Exhibition, 16-17 March 2016, Cairo – Egypt

http://egyptdoc.com/

ALA Midwinter 2016 – American Library Association Midwinter Meeting 2016, 08-12
January 2016, Boston – U.S.A

http://2016.alamidwinter.org/

BOBCATSSS 2016 – EUCLID (European Association for Library and Information
Education and Research), 27-29 January 2016, Lyon, France.

http://bobcatsss2016.com

 FEBRUARIE -MARTIE
IFLA Africa Mid-Term 2016 – The IFLA Africa Section Mid-Term Meeting and
Botswana Library Association Workshop for School Librarians in Gaborone, 10-12
February 2016, Gaborone – Botswana

http://www.ifla.org/node/9976

ALLDATA 2016 – 2nd International Conference on Big Data, Small Data, Linked Data
and Open Data, 21-25 February 2016 , Lisbon – Portugal

http://www.iaria.org/conferences2016/ALLDATA16.html

EMBL Next Generation Sequencing 2016 – Next Generation Sequencing: Whole
Genome Sequencing Library Preparation Course, 15-16 February 2016, Heidelberg –
Germany

http://www.embl.de/training/events/2016/ILL16-01/index.html

EMBL RNA Sequencing 2016 – Next Generation Sequencing: RNA Sequencing Library
Preparation Course, 17 -19 February 2016, Heidelberg – Germany
Bibliothekskongress, 14–17 March 2016, Congress Center Leipzig- Germany

http://www.eblida.org/freeze-url/leipzig.html

 APRILIE
IFLA President 2016- President’s Meeting of the International Federation of Library
Associations and Institutions, 7-8 April 2016, Toronto – Canada

http://www.librarystrategiesintl.com/

PLA 2016- Public Library Association Conference,5-9 April 2016, Denver – U.S.A

http://www.placonference.org/

TLA 2016 – Texas Library Association’s Annual Conference,19 -22 April 2016, Hoston –
U.S.A

http://www.txla.org/annual-conference

LAI/CILIP Ireland 2016 – CILIP Ireland/Library Association of Ireland Annual Joint
Conference,13 – 14 April 2016, County Kerry – Ireland

https://libraryassociation.ie/events/laicilip-ireland-joint-annual-conference-2016

 MAI
Next Generation Sequencing 2016 Heidelberg – Course on Next Generation Sequencing:
RNA Sequencing Library Preparation, 2 -4 May 2016, Heidelberg – Germany

http://www.embl.de/training/events/2016/ILL16-05/index.html

MLA 2016 – 116th Annual Meeting and Exhibiton of Medical Library Association, 13-
18 May 2016 , Toronto – Canada

http://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=421

EMBL Genome Sequencing 2016 – Course on Next Generation Sequencing: Whole
Genome Sequencing Library Preparation, 23 -24 May 2016, Heidelberg – Germany

http://www.embl.de/training/events/2016/ILL16-08/index.html

 IUNIE -IULIE
ALA 2016 Orlando – Annual Conference of American Library Association, 23 -28 June
2016, Orlando – U.S.A

http://www.ala.org/conferencesevents/ala-upcoming-annual-conferences-midwintermeetings

CILIP 2016- Conference of the Chatered Institute of Library and Information
Professionals, 12-13 July 2016, Brighton – UK

http://www.cilip.org.uk/events/cilip-conference-2016

 AUGUST
PNLA 2016- Pacific Northwest Library Association’s Annual Conference, 3 -5 August
2016, Calgary – Canada

http://www.pnla.org/

IFLA 2016 Ohio – 82nd International Federation of Library Associations and Institutions’
General Conference and Assembly & World Library and Information Congress, 13 -19
August 2016, Columbus – U.S.A

http://2016.ifla.org/

 SEPTEMBRIE – OCTOMBRIE
The International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL), 5-9
september 2016, Hannovra- Germany

http://www.tpdl2016.org/

PaLA 2016 – Annual Conference of the Pennsylvania Library Association, 16 – 19
October 2016, Pocono Manor – U.S.A

https://www.palibraries.org/?page=More_Conf


IV. CALENDARUL TARGURILOR, EXPOZITIILOR PE ANUL 2016

 IANUARIE
SWISSBAU
Basel, Cehia
12-15 ianuarie 2016

http://www.swissbau.ch/

DEUBAUKOM
Essen, Germania
13-15 ianuarie 2016

http://www.deubaukom.de

POLYCLOSE
Gent, Belgia
14-16 ianuarie 2016

http://www.polyclose.be/

STEELFAB 2016
Sharjah, Emiratele Arabe Unite
17 – 20 ianuarie 2016

http://www.steelfabme.com/

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE
ZAO VK «Krasnoyarskaya Yarmarka»
20-23 Ianuarie 2016
Rusia, Krasnoyarsk
BAUEN, WOHNEN, RENOVIEREN
Centrului expozitional: Messe Offenbach MESA GmbH
22-24 Ianuarie 2016
Germania, Offenbach
BREMER ALTBAUTAGE
Centrului expozitional: Bremen Fair Centre : Bremer Energie-Konsens GmbH
22-24 Ianuarie 2016
Germania, Bremen
PRIMUS: ARCHITECTURAL GLASS
PRIMUS EXHIBITIONS GROUP
20-22 Ianuarie 2016
Ucraina, Kiev
DOMESTIC CONSTRUCTION MATERIALS: Evroekspo
27-30 Ianuarie 2016
Rusia, Moscow
AQUATHERM
Viena, Austria
26-29 ianuarie 2016
www.aquatherm.at
BAUplus
Centrului expozitional: Deutsche Messe: MEMA messe & marketing
30-31 Ianuarie 2016
Germania, Kaufbeuren
 FEBRUARIE
BAUEN + WOHNEN SALZBURG
Centrului expozitional: MesseZentrum Salzburg: Reed Messe Salzburg GmbH
06-09 Februarie 2016
Austria, Salzburg
BUILDEX VANCOUVER
Centrului expozitional: Vancouver Convention & Exhibition Centre: MMPI Canada
08-09 Februarie 2016
Canada, Vancouver
INFACOMA
Centrului expozitional: Thessaloniki International Exhibition Center of HELEXPO:
HELEXPO S.A.
13-16 Februarie 2016
Grecia, Thessaloniki
BUILDSIB (SECOND BUILDING WEEK): ITE Sibir, OOO
10-13 Februarie 2016
Rusia, Novosibirsk
INTERNATIONAL ARCHITECTURAL CONSTRUCTION EXHIBITION:
OOO «KrasnodarEKSPO»
25-28 Februarie 2016
Rusia, Krasnodar
AMBIENT CONSTRUCT
Centrului expozitional: Expo Transilvania: S.C. Expo Transilvania, S.A.
25-Februarie – 28-Martie 2016
Romania, Cluj-Napoca
AMBIENT ELECTRIC
Centrului expozitional: Expo Transilvania: S.C. Expo Transilvania, S.A.
26-Februarie – 01-Martie 2016
Romania, Cluj-Napoca
AMBIENT INSTAL SGI
Centrului expozitional: Expo Transilvania: S.C. Expo Transilvania, S.A.
26-Februarie – 01-Martie 2016
Romania, Cluj-Napoca
INTERBUD
Centrului expozitional: Lodz Exhibition and Trade Centre EXPO: INTERSERVIS Ltd.
27-Februarie – 01-Martie 2016
Polonia, Lodz
 MARTIE
KYIVBUILD
04-06 Martie 2016
Ucraina, Kiev
BELEXPOBUILD
Belekspocentr, VK
11-13 Martie 2016
Rusia, Belgorod
CONSTRUCTION
Ulan-Udenskaya yarmarka, AO
11-13 Martie 2016
Rusia, Ulan-Ude
BUILDING. FARMSTEAD
Centrului expozitional: Kharkov Palace of Sport “Yubileny”
13-16 Martie 2016
Ucraina, Kcharkov
MoldCONSTRUCT
Centrului expozitional: Moldexpo, IEC: Moldexpo, MVC
18-21 Martie 2016
Moldova, Chişinău
ARCHITECTURE. BUILDING. INTERIOR
Centrului expozitional: Kharkov Palace of Sport “Yubileny”: Slavyanskij bazar, DP
Ekspocentr
19-22 Martie 2016
Ucraina, Kcharkov
ECOBAT
Centrului expozitional: Paris Expo Porte de Versailles: SPAS organisation
20-22 Martie 2016
Franta, Paris
CONFORT CONSTRUCT & INSTAL
Centrului expozitional: Expo Arad International – West Romania Exhibition Center: Expo
Arad International
20-23 Martie 2016
Romania, Arad
EXPOCONSTRUCT
Centrului expozitional: Expo Bacau International: C.C.I.A. Bacau
20-23 Martie 2016
Romania, Bacau
EXPO ENERGIA VERDE
Centrului expozitional: Expo Bacau International: C.C.I.A. Bacau
20-23 Martie 2016
Romania, Bacau
BBW (Bulgaria Building Week)
Bulgarreklama Agency Ltd.
20-23 Martie 2016
Bulgaria, Sofia
STROY-EKSPO/NOVOE in energy efficiency
Centrului expozitional: Palace of Sport “Yubileny”: Maksimum-Inform, Agentstvo
26-27 Martie 2016
Rusia, Tver
CITY EXPO
Centrului expozitional: Antalya Expo Center: ANFAS (Antalya Fair Management and
Investment Inc.)
28-30 Martie 2016
Turcia, Antalya
ENERGY SAVING. HEATING, VENTILATION, WATER SUPPLY
Uralskie Vystavki – 2000, ZAO
31-Martie – 02-Aprilie 2016
Rusia, Ekaterinburg
 APRILIE
CITY. ARCHITECTURE. BUILDING. FIHISHING GOODS. HEATING.
VENTILATION
Centrului expozitional: Expo-Kama, Exhibition Center: Ekspo-Kama, VC
08-10 Aprilie 2016
Rusia, Naberezhneeye Chelny
CONSTRUCTEXPO – ANTREPRENOR
Centrului expozitional: ROMEXPO Exhibition Center
10-13 Aprilie 2016
Romania, Bucuresti
ROMTHERM
Centrului expozitional: ROMEXPO Exhibition Center
București, România
7 – 10 aprilie 2016
www.romtherm.ro
CONSTRUCT EXPO
Centrului expozitional: ROMEXPO Exhibition Center
București, România
7 – 10 aprilie 2016
www.constructexpo.ro
EXPOEDILIZIA
SENAF S.r.l.
10-12 Aprilie 2016
Italia, Rome
BUILDINDUSTRY & INNOVATION TECHNOLOGIES IN HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES
Centrului expozitional: Mordovexpocenter
16-18 Aprilie 2016
Rusia, Saransk
STONETECH BEIJING
Centrului expozitional: China International Exhibition Centre (CIEC)
28-30 Aprilie 2016
China, Beijing
Nu suntem responsabili pentru modificarea condiţiilor de desfăşurare a evenimentului. Pentru clarificarea mai multor detalii despre eveniment, vă rugăm să contactaţi organizatorii.


Legislatie

Resurse online

REVISTE ONLINE ROMANESTI IN DOMENIU

Romanian Journal of Regional Science

http://www.rrsa.ro/rjrs/rjrs.swf

 

Romanian Review of Regional Studies

http://rrrs.reviste.ubbcluj.ro/

 

The journal Theoretical and Empirical Researches in Urban Management (TERUM)

http://www.um.ase.ro/

 

Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture

http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/

 

The Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, Construction. Architecture Section

http://www.bipcons.ce.tuiasi.ro/

 

Analele Universităţii Spiru Haret

http://www.spiruharet.ro/anale-ush.html

 

Analele Facultăţii de Inginerie din Hunedoara

http://annals.fih.upt.ro/issues.html

 

Journal of Urban and Regional Analysis

http://jurareview.ro/

 

Revista Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism a Universităţii Tehnice din Cluj

http://old.utcluj.ro/logia/

 

Buletinul AGIR – Asociatia Generala a Inginerilor din Romania

http://www.buletinulagir.agir.ro/numere_publicate.php

 

Revista Constructii

http://constructii.incerc2004.ro/Reviste.htm

 

The Journal of Sustainable Energy (JSE)

http://www.energy-cie.ro/content/view/17/42/

 

Environmental Engineering and Management Journal

http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/issues.htm

 

Revista Termotehnica

http://www.revistatermotehnica.agir.ro/numere_publicate.php

 

BAZE DE DATE STIINTIFICE ÎN ACCES DESCHIS

Academic Publishing Platforms

Pagina Internet: http://academicpublishingplatforms.com/index.php

Domenii: multidisciplinara.

 

Academic Journals

Pagina Internet: http ://www.academicj ournals.org/

Domenii: stiinte medicale, stiinte sociale, stiinte biologice, stiinte agricole, stiinte fizice, inginerie, arta, educate, studii juridice.

 

Directory of Open Journals (DOAJ)

Pagina Internet: http://www.doaj.org/

Domenii: agricultură şi ştiinţa alimentelor, artă şi arhitectură, biologie şi ştiinţele vieţii, afaceri şi economie, chimie, ştiinţa Pământului, ştiinţa mediului, sănătate, istorie şi arheologie, limbă şi literatură, drept şi ştiinţe politice, matematică şi statistică, filosofie şi religie, fizică şi astronomie, ştiinţe generale, ştiinţe sociale, tehnologie şi inginerie

 

Hikari LTD.

Pagina Internet: http://www.m-hikari.com/

Domenii: matematică, fizică, inginerie, biologie, medicină, ştiinţele mediului.

 

Hindawi Publishing Corporation

Pagina Internet: http://www.hindawi.com/

Domenii: agricultura, biologie, chimie, calculatoare, stomatologie, energetica, inginerie, stiinta mediului, geostiinte, stiinta materialelor, matematica, medicina, neurostiinte, asistenta medicala, farmacie, fizica.

 

International Scientific Press

Pagina Internet: http://www.scienpress.com/Default.asp

Domenii: economie si statistica, matematica si calculatoare, stiinte aplicate (medicina aplicata,stiinta Pamantului, inginerie geotehnica)

 

Medknow Publications

Pagina Internet: http://www.medknow.com/

Domenii: medicina alternativa, etica afacerilor, conservare, stomatologie, mediu, inginerie, etica, sanatate, medicina, microbiologie. Informatii statistice: 180 jurnale; peste 65,000 articole full text.

 

MIT OpenCourseWare

Pagina Internet: http://ocw.mit.edu/courses/

Domenii: aeronautica si astronautica, antropologie, arhitectura, educatie fizica, biologie, chimie, inginerie civila, ingineria mediului, stiintele Pamantului, economie, inginerie electrica, stiinta si ingineria materialelor, matematica, inginerie mecanica.

 

MultiScience Publishing

Pagina Internet: http://www.multi-science.co.uk/ms-j ournals.htm

Domenii: inginerie (acustica, constructii), energie si studii de mediu (energii regenerabile, politica energetica), aerospatiu/aeronautica, dinamica fluidelor, teoria inovarii.

 

Oxford Journals – Oxford Open

Pagina Internet: http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/open_access_titles.html

Domenii: biologie, medicina, drept, chimie, botanica, sanatate, ecologie, toxicologie etc.

 

Science & Engineering Research Support Society (SERSC)

Pagina Internet: http://www.sersc.org/]ournals/

Domenii: stiinta si tehnologie; calculatoare, automatizari, energetica, educate, arhitectura, inginerie civila.

 

Science Publications

Pagina Internet: http://thescipub.com/

Domenii acoperite: multidisciplinara.

 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO)

Pagina Internet: http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en

Domenii: stiinte agricole, stiinte sociale aplicate, stiinte biologice, chimie, inginerie, stiinte exacte, lingvistica, arta, matematica etc.

 

Scientific Research. SCIRP Open Access

Pagina Internet: http://www.scirp.org/journal/ns/

Domenii: stiinta, tehnologie, medicina. Informafii statistice: peste 150 jurnale in acces deschis.

 

SpringerLink – Open Access Journals

Pagina Internet: http://www.springerlink.com/journals/open/

Domenii: stiinte comportamentale, biologie si medicina, afaceri si economie, chimie si stiinta materialelor, stiinta mediului, inginerie, matematica si statistica, medicina si fizica.

 

Universitat Stuttgart – Electronic Dissertations / Habilitations

Pagina Internet: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/doku/e-diss.php?la=en

Colecti: teze doctorat si disertatii.

 

World Academy of Science, Engineering and Technology

Pagina Internet: http://www.waset.org/

Domenii: inginerie chimica, ingineria mediului, inginerie civila si geologica, calculatoare si ingineria comunicatiilor, inginerie electronica si electrica, stiinte ingineresti si fizice, inginerie industriala si productie, stiinte matematice si informatice, inginerie mecanica si aerospatiala.

 

LTD.

Pagina Internet: http://www.m-hikari.com/

Domenii: matematica, fizica, inginerie, biologie, medicina, stiintele mediului.

 

REVISTE ONLINE ÎN ACCES DESCHIS

ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI

 

Acta Geographica Debrecina. Landscape and Environment Series

http://geo.science.unideb.hu/acta/landsenv/

 

Applied Ecology and Environmental Research

http://www.ecology.kee.hu/

 

Biodiversity Journal

http://www.biodiversityjournal.com/

 

Boreal Environment Research

http://www.borenv.net/

 

Conservation Evidence

http://www.conservationevidence.com/

 

Ecologia Balkanica

http://eb.bio.uni-plovdiv.bg/about/

 

Ecology and Society

http://www.ecologyandsociety.org/

 

Herpetological Conservation and Biology

http://www.herpconbio.org/

 

Japanese Journal of Biometeorology

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/seikisho

 

Journal of Stress Physiology & Biochemistry

http://www.jspb.ru/

 

Marine Turtle Newsletter

http://www.seaturtle.org/mtn/

 

Opuscula Zoologica Instituti Zoosystematici et Oecologici Universitatis Budapestinensis

http://opuscula.elte.hu/

 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences

http://www.panamjas.org/

 

Rangifer

http://septentrio.uit.no/index.php/rangifer

 

Studies on Home and Community Science

http://www.krepublishers.com/02-Journals/S-HCS/HCS-00-0-000-000-2007-Web/HCS-00-0-000-000-2007-1-Cover.htm

 

Transitional Waters Bulletin

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/twb

 

Tropical Conservation Science

http://www.tropicalconservationscience.org/

 

Trumpeter

http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet

 

Urban Habitats

http://www.urbanhabitats.org/

 

VertigO – La revue électronique en sciences de l’environnement

http://vertigo.revues.org/

 

Wetlands (Australia)

http://ojs.library.unsw.edu.au/index.php/wetlands/

 

 

 

Ingineria mediului

 

International Journal of Energy and Environment

http://www.ijee.ieefoundation.org/

 

Sustainability : Science, Practice and Policy

http://sspp.proquest.com/

 

Environmental and Climate Technologies

http://www.degruyter.com/view/j/rtuect

 

Thermal Science Journal

http://thermalscience.vinca.rs/

 

 

 

ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

 

Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering

http://www.archicmsse.org/

 

Archives of Materials Science and Engineering

http://www.archivesmse.org/

 

Bulletin of Materials Science

http://www.ias.ac.in/matersci/

 

Contemporary Materials

http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=29

 

Engineering

http://www.scirp.org/journal/eng/

 

Indian Journal of Engineering & Materials Sciences

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/36

 

International Journal of Nano Dimension

http://www.ijnd.ir/

 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

http://iopscience.iop.org/1757-899X/

 

Journal of Engineering Studies and Research

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=jesr

 

Journal of International Research Publications : Materials, Methods & Technologies

http://materials-technologies.ejournalnet.com/

 

Materials

http://www.mdpi.com/journal/materials/

 

Materials Engineering

http://fstroj.uniza.sk/journal-mi/

 

Reviews on Advanced Materials Science

http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/

 

Science and Technology of Advanced Materials

http://iopscience.iop.org/1468-6996

 

 

 

INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ENERGETICĂ

 

Advances in Electrical and Computer Engineering

http://www.aece.ro/index.php

 

Analele Universităţii Eftimie Murgu Reşiţa. Fascicula de Inginerie

http://www.anale-ing.uem.ro/

 

The Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle III: Electrotechnics, Electronics, Automatic Control, Informatics

http://www.ann.ugal.ro/eeai/index.html

 

Elektrika : Journal of Electrical Engineering

http://www.fke.utm.my/elektrika/

 

Energies

http://www.mdpi.com/journal/energies

 

Energy and Environment Research

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/eer

 

Energy and Power Engineering

http://www.scirp.org/journal/epe/

 

Energy Science and Technology

http://www.cscanada.net/index.php/est

 

Holistic Approach to Environment

http://www.cpo.hr/naslovna.html

 

International Journal of Energy Science

http://www.ijesci.org/

 

International Journal of Engineering Research and Applications

http://www.ijera.com/

 

International Journal on Electrical Engineering and Informatics

http://www.ijeei.org/

 

Journal of Automatic Control

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-9903

 

Journal of Electrical and Electronics Engineering

http://electroinf.uoradea.ro/index.php/jeee.html

 

Journal of Electrical Systems

http://journal.esrgroups.org/jes/

 

Journal of Light & Visual Environment

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jlve

 

Journal of Power Technologies

http://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT

 

Journal of Sustainable Energy

http://www.energy-cie.ro/

 

Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology

http://www.maxwellsci.com/jp/j2p.php?jid=RJASET

 

Serbian Journal of Electrical Engineering

http://www.journal.tfc.kg.ac.rs/

 

Smart Grid and Renewable Energy

http://www.scirp.org/journal/sgre/

 

Transactions on Electrical and Electronic Materials

http://www.transeem.org/main/

 

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/index.php

 

 

 

INGINERIE CIVILĂ ŞI INSTALAŢII

 

Acta Polytechnica Hungarica

http://www.uni-obuda.hu/journal/

 

Acta Technica Napocensis : Civil Engineering & Architecture

http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/

 

Advances in Civil Engineering

http://www.hindawi.com/journals/ace/

 

Analele Universităţii Eftimie Murgu Reşiţa. Fascicula de Inginerie

http://www.anale-ing.uem.ro/

 

Archives of Civil Engineering

http://ace.ippt.gov.pl/

 

Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, Constructions, Architechture Section

http://www.bipcons.ce.tuiasi.ro/

 

Computational Methods in Civil Engineering

http://research.guilan.ac.ir/cmce/

 

Concrete Research Letters

http://www.issres.net/journal/index.php/crl/index

 

Constructii: Journal of Civil Engineering Research

http://constructii.incerc2004.ro/en/index.htm

 

Electronic Journal of Information Technology in Construction

http://www.itcon.org/

 

Electronic Journal of Structural Engineering

http://www.ejse.org/

 

Facta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-4605

 

Field : a Free Journal for Architecture

http://www.field-journal.org/index.html

 

Footprint

http://www.footprintjournal.org/issues/current

 

Heron

http://heronjournal.nl/index.html

 

International Journal of Civil and Structural Engineering

http://www.ipublishing.co.in/jcsindex.html

 

Journal of Construction in Developing Countries

http://web.usm.my/jcdc/

 

Journal of the South African Institution of Civil Engineering

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_serial&pid=1021-2019&lng=en&nrm=iso

 

Places : Forum of Design for the Public Realm

http://places.designobserver.com/journalarchive.html

 

Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology

http://www.maxwellsci.com/jp/j2p.php?jid=RJASET

 

Spatium

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-569X

 

Structural Engineering / Earthquake Engineering

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsceseee

 

Sustainable Construction & Design

http://www.scad.ugent.be/journal.shtml

 

CATALOAGE DE BIBLIOTECI

BIBLIOTECI

 

Biblioteca Naţională a României 

http://alephnew.bibnat.ro:8991/F

 

Biblioteca Academiei Române 

http://www.biblacad.ro/catonline.html

 

Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp

 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti

http://aleph20.bmms.ro:8991/F

 

Biblioteca Digitală a Bucureştilor

www.digibuc.ro

 

Biblioteca Digitala BCU Cluj

http://dspace.bcucluj.ro

 

 

CERCETARE

 

Platformă Dedicată Granturilor Europene
www.granturieuropene.ro

 

ANELIS (Acces Naţional la Literatura Ştiinţifică de Cercetare)

www.infocercetare.ro

 

Instituţiile publice pot opera modificări în structura paginilor web proprii. 

 

 


Contact

Contact

 

Soseaua Pantelimon, nr. 266, 021652,

Sector 2, Bucuresti

Email: biblioteca@incd.ro
Telefon: Tel.: +4.021. 255.22.50/181

 

Program de lucru

Luni – Vineri: 08.00 – 12.00
Sambata – Duminica: inchis


Descrirea Bibliotecii

Biblioteca tehnică specializată de drept public din cadrul INCD URBAN-INCERC se numară printre cele mai importante biblioteci din ţara pentru domeniile construcţii, instalaţii, arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului. Prin fondul de publicaţii de care dispune, Biblioteca tehnică specializată de drept public aparţine categoriei bibliotecilor specializate, deservind beneficiarii în scopul cercetării, informarii şi documentarii.

 

Colecţiile bibliotecii s-au constituit de-a lungul timpului prin achizţiii, abonamente la publicaţii de profil, schimb intern şi internaţional, donaţii din partea unor instituţii din afară şi străinatate, precum şi donaţii personale ale cercetatorilor din INCD URBAN-INCERC.

 

Patrimoniul bibliotecii cuprinde o mare varietate de documente din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi domenii adiacente: carte tehnică, monografii, enciclopedii, dicţionare de profil, publicaţii seriale, standarde, STAS-uri.

 

 

Apariţia şi dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii tehnice specializate de drept public

Biblioteca tehnică specializată de drept public dezvoltă o structura enciclopedică a colecţiilor, răspunzând unei eficiente documentări generale, dar şi specializate, în funcţie de nevoile de informare ale utilizatorilor (cadre didactice, studenţi, cercetători). Prin dăruirea şi efortul susţinut al specialiştilor din bibliotecă, colecţiile au fost dezvoltate continuu. In momentul actual biblioteca dispune de un important fond documentar de peste aprox.4.857 colecţii de periodice şi cca 62.032 de volume, cărţi de specialitate, periodice, donaţii şi alte lucrări.

 

Fondul documentar cuprinde colecţii de reviste româneşti şi străine de prestigiu, carţi de specialitate (Cutremurele de pământ din România de I. Atanasiu, 1959; Architectural studies in France de J.L. Petit in 1854 multe altele), documente şi studii de lucru realizate din activitaţi de cercetare-documentare, enciclopedii, dicţionare de specialitate, reglementări tehnice din domeniu şi nu în ultimul rând, reglementări specifice din UE.

 

Biblioteca tehnică specializată de drept public cuprinde colecţii de reviste romaneşti şi straine de prestigiu cum ar fi: Arhitectura, Igloo, Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment & CSTB Magazine; Chaud Froid Plomberie; Concrete; Concrete International- Design and Construction; Condizionamento dell’aria – Riscaldamento -Refrigerazione; Corrosion – The Journal of Science and Engineering; CTICM – Construction metallique; DB – Deutsche Bauzeitung; DBZ – Deutsche Bauzeitschrift & Sonderausgaben Licht und Architektur & Brand Schutz; DDH – Dachdecker Handwerk; Detail – Zeitschrift fur Architektur und Baudetail; Disasters – The Journal of Disaster Studies and Management; Documentaliste – Sciences de l’Information; Domus; HLH – Heizung Luftung Klima Haustechnik; Industria delle costruzioni; Industria italiana del cemento; JA – The Japan Architect; Materials Performance Mechanics of Composite Materials and Structures; Revue technique du batiment et des constructions industrielles; Techniques et architecture; Urbanisme; Werk Bauen und Wohnen; cărţi de specialitate: “Aspects de l’architecture populaire dans le monde”de J. Dollfus, ”Contemporary architecture of the world”, “Cutremurele de pământ din România” de I. Atanasiu, 1959; “Architectural studies in France” de J.L. Petit, “European architecture in the twentieth century” de Whittick, A., “Cum au fost Bucureştii odinioară cu chipuri şi icoane” de D. Caselli

 

Valoarea informaţional-documentară a colecţiilor bibliotecii s-a dezvoltat şi prin transferarea fondului documentar deţinut de Biblioteca tehnică a fostului Minister al Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. De asemenea, colecţiile de reviste au crescut prin grija specialiştilor care au dezvoltat colecţiile de reviste străine de specialitate; prin această acţiune s-a încercat asigurarea continuităţii colecţiilor de periodice deţinute de către biblioteca, fapt apreciat de diferitele categorii de cititori.

 

In conturarea imaginii unei biblioteci, trebuie să ţinem cont, în primul rând, de orizontul de aşteptare al utilizatorilor. De aceea, în strategia generală de dezvoltare a serviciilor de biblioteca am urmărit: organizarea, conservarea, prelucrarea, valorificarea şi accesarea fondului de documente prin dezvoltarea bazelor de date specializate din cadrul bibliotecii. Scopul realizării bazelor de date a fost gestionarea memoriei documentare a bibliotecii tehnice specializată de drept public, cât şi facilitarea accesului la documente şi informaţii pentru a satisface cererile beneficiarilor noştri (specialişti din domeniul construcţii, studenţi, cercetători şi cadre didactice, etc.).

 

Valoarea bibliotecii tehnice specializate de drept public rezidă nu numai din bogaţia şi varietatea colecţiilor sale, ci şi din gradul de valorificare a potenţialului lor informaţional, întrucât menirea fiecărei bibliotecii este accesul rapid şi eficient al utilizatorilor la documente pentru consultare, cercetare şi lectură. Accesul liber al cititorilor la unele dintre publicaţii reprezintă o altă facilitate oferită specialiştilor ce ne vizitează.

 

Domeniul activitaţii bibliotecii este structurat pe trei direcţii esenţiale: identificarea şi achiziţionarea materialelor documentare, specializate; prelucrarea materialelor documentare din fondul bibliotecii şi furnizarea de servicii informaţionale:

 

a). Identificarea şi achiziţionarea materialelor documentare este o componentă importantă a bibliotecii deoarece încercăm să achiziţionam cele mai bune materiale din domeniu şi să asigurăm continuitatea acestora. In momentul achiziţionarii materialelor (carţi, periodice, standarde, STAS-uri) ţinem cont şi de criteriile de selecţie: nevoile utilizatorilor, profilul bibliotecii, continuitatea colecţiilor, preţul, statutul şi prestigiul editorilor.

 

b). Prelucrarea materialelor documentare din biblioteca este activitatea cea mai laborioasă din biblioteca, urmărind parcurgerea fluxului de prelucrare de la achiziţie la depozitare. In prelucrarea documentelor de biblioteca sunt utilizate trei categorii de date: Date pentru descrierea fizică a documentelor; Date pentru descrierea de conţinut a documentelor; Date locale. Trebuie să menţionam faptul că, există dezvoltat un sector de editare-tipărire care are ca obiectiv valorificarea activitaţilor realizate. Merită să enumerăm câteva exemplare de publicaţii cu care ne mândrim: Monografia Alexandru Cişmigiu, Dicţionarul Constructorilor Români, O enciclopedie a gărilor, etc.

 

c). Comunicarea serviciilor informaţionale constituie una dintre cele mai importante misiuni a unei biblioteci. Această etapă implică: punerea la dispoziţia cititorilor a materialelor documentare pentru consultare; diseminarea informaţiilor către specialişţi; asigurarea accesului la bazele de date specializate; baza de date bibliografică pentru reviste din domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului; baza de date pentru rezumate din reviste specializate, etc.

 

Colecţiile rare din Biblioteca tehnică specializată de drept public INCD URBAN-INCERC

Din colecţiile rare ale bibliotecii enumerăm câteva lucrări importante: cea mai veche carte datează din 1697, prezentând “Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autre arts qui en dependent avec un dictionnaire des termes propres a chacun de ces arts”; apoi „Castel – Pelesch, residence d’ete du roi Charles ler de Roumanie a Sinaia”, de L. Bachelin (1893); “Istoria Transilvaniei de George Bariţiu apărută la Sibiu în 1889″;”Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş” (1922) de Petranu Coriolan; “Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boereşti şi hanuri după două planuri inedite de la sfârşitul veacului al XVIII-lea” de George D. Florescu (1935); “Histoire de l’architecture en France (1863)”; “534 documente istorice slavo-române din Tara Românească şi Moldova privitore la legăturile cu Ardealul 1346-1603 de Gr.G.Tocilescu (1931″); „Cum au fost Bucureştii odinioară cu chipuri şi icoane” de D. Caselli lucrare apărută la Bucureşti în 1935 la Editura „Gazetei Municipale” şi „Architectural studies în France” de J.L.Petit (1854). Să nu uităm, aşa cum spunea Descartes: “Lectură carţilor de valoare este conversaţia cu cei mai de seama oameni ai secolelor trecute”.

 

2.1. În cele de urmează vor fi prezentate succint trei dintre lucrările cu valoare bibliofilă deosebită:

Prima lucrare prezentată este “Castel – Pelesch. Le château Royal de Sinaia” cu o mare valoare bibliofilă, datând din 1893. Cartea prezintă pitorescul zonei Sinaia, istoria construirii Castelului Peleş, cât şi arhitectura interioară şi exterioară pusă în valoare prin intermediul ilustraţiilor. In anul 1873, principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, venit la tronul României în 1866, începea construirea Castelului Peleş la Sinaia (localitate care la acea dată se numea Podul Neagului) pe locul cunoscut sub numele de Pietrele Arse.

Piatră fundamental a castelului va fi pusă pe 10/22 august 1875. După 1876 lucrările Peleşului sunt în grija arhitectului Johannes Schultz, asistentul lui Doderer, mai uşor de convins în modificarea planurilor iniţiale. Pe 7 octombrie 1883 are loc inaugurarea oficială. La această dată se încheie în fapt prima etapă de construcţie a castelului, activitatea continuă, Peleşul fiind transformat şi amplificat, la forma actuală ajungându-se în 1914. Lucrările dintre 1893-1914 au fost încredinţate arhitectului ceh Karel Liman

care îşi pune o puternică amprenta asupra castelului şi care construieşte şi celelalte edificii din complex.

La exterior şi în interiorul Castelului Peleş se întâlnesc elemente ale neorenaşterii germane, dar există şi încăperi în diverse alte stiluri, reluări ale renaşterii italiene, engleze, barocului german, rococo-ului, stilului hispano-maur, turcesc etc.

 

Lucrarea menţionată prezintă şi terasele castelului, în stilul neorenaşterii italiene, sunt împodobite cu statui, vase, coloane, fântâni, acestea contribuind la reuşita arhitecturii peisagistice a ansamblului.

 

 

 

 

2.2. A doua lucrare se intitulează Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boereşti şi hanuri după două planuri inedite de la sfârşitul veacului al XVIII-lea” scrisă de George D. Florescu în 1935.

Din lucrare aflăm date importante despre vechiul Bucureşti, se menţionează primele documente cartografice asupra Bucreştiului: Planul lui Franz losef Sulzer, Planul lui Ferdinand Ernst, Planul Braonului Franz Purcel.

 

Dacă planul lui Sulzer nu avea decât o importanţă cartografică documentară pentru vremurile acelea, atât planul Purcel cât şi cel al lui Ernst au fost alcătuite dintr-un interes pur militar, înfăţişand imaginea realităţii sfarşitului veacului al XVIII-lea. De asemenea, în lucrare se face o incursiune în prezentarea celor mai importante biserici, curţi boiereşti şi hanuri: Hanul lui Manuc, Biserica Delea Nouă, Biserica, Biserica Grecilor, etc.

 

2.3. Cea de-a treia lucrare “Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş” (1922) de Petranu Coriolan este importantă din punct de vedere documentar, deoarece conţine 101 ilustraţii, o hartă şi un tabel statistic. Cartea s-a bazat foarte mult pe cercetări, pe studierea muzeelor, examinând şi comparând inventarele, registrele, anuarele şi corespondenţele maghiare şi germane ale muzeelor din acea vreme. Este de menţionat faptul că, muzeele noastre au reuşit în acea epoca să atragă atenţia lumii ştiiniţice, fapt subliniat şi de autor prin exemplul Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu cu participări la expoziţiile din Londra şi Bridge, precum şi prin participarea Muzeului Naţional al Transilvaniei din Cluj la expoziţia din Viena (1875) şi Paris (1900).

 

Exemplarele bibliofile rare, dar şi cele recente au menirea de a asigura cele mai bune informaţii din domeniu, contribuind astfel la procesul cunoaşterii, reprezentand un fond documentar major în biblioteca noastră.

Colectii

COLECTII REVISTE

  TITLUL REVISTEI ANII EXISTENTI
A
Abstract Journal in Earthquake Engineering 1995-1997
Acciaio – Acier Stahl Steel 1955; 1957-1990
AICPS Buletin 1990-1991; 1993; 1996-2002
AIA Journal of the American Institute of Architects 1960-1964; 1979
Annales de l’Institute Techniques du Batiment et de Travaux Publics 1950-1972; 1975-1982; 1985-1990; 1991; 1993-1995
Annales des Ponts et Chaussees 1951-1952; 1954-1967; 1969-1971; 1995-1998
Annales des Travaux Publics de Belgique 1986-1990
Annali dei Lavori Publici 1924-1929
Anthos 1966-1969; 1975-1979
Architect’s Journal 1958-1974; 1979; 1997
Architectural Design – AD 1957-1974; 1982-2005
Architectural Record 1957-1958; 1960-1962; 1964-1967; 1975-1984; 1990-1991; 1993-2005
Architecture 1903; 1905-1906; 1908; 1920; 1924; 1926-1929; 1963; 1968-1970; 1976-1977
Arhitext Design 1995-1999; 2002; 2004-2005
Antreprenorul 1991-1992; 1994-2000; 2002-2004
Arquitectura (Spania) 1961-1974; 1989-1990
Aujourd’hui. Art et Architecture 1958-1959; 1961-1967
Aufbau 1958-1960; 1963-1970; 1972-1988
Architekt (der) 1956-1961; 1965-1974; 1980-1990
Architektur der DDR 1975-1990
Architektura (Bulgaria) 1955-1960; 1964-1975
Architektura CSR (Cehia) 1953-1959; 1964-1969; 1971-1975
Architektura (Polonia) 1953-1955; 1957; 1964-1975; 1979-1989
Architecture Formes et Founctions 1961-1967
Architecture d’Aujourd’hui – AA 1937-1939; 1946-1956; 1959-1969; 1972; 1975-1976; 1978; 1990-1991; 1993-2000; 2002-2005
Art et Style 1962
Architecture Francaise 1956-1957; 1959-1972; 1975-1977
Architecture Interieure – CREE 1973; 1990-1991; 1993-2000; 2003-2005
Architekture Wettbewerbe – AW 1976-1981; 1995-1998
Architektur und Wohnform-Innendekoration → Architektur, Innenarchitektur, Technischer Ausbau – AIT 1907; 1912; 1925; 1928-1929; 1931; 1959; 1964-1999; 2003
Architectural Review – AR 1958; 1960; 1963; 1965-1974; 1977-1981; 1993-2005
Architettura Cronache e Storia 1957-1959; 1964-1970; 1972-1983; 1989-1991; 1993-1998
Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen 1861-1863; 1870-1872; 1874; 1877; 1888; 1890-1891; 1893; 1895-1899; 1908; 1911-1917; 1919-1920
Arhitectura (Romania) 1916; 1931-1933; 1935-1936; 1939; 1960-1990; 2002; 2005-2008
Art and Design 1985-1990; 1992-1993
Art et Decoration 1899; 1902-1905; 1907; 1909; 1959; 1962-1963; 1965; 1967-1970
Arhitektura SSSR 1953-1955; 1957-1959; 1964-1991
Arkkitehti – ARK 1957-1958; 1960-1968; 1971-1993
B
Berliner Architekturwelt 1904-1905; 1910
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908; 1911-1912; 1914-1929; 1933-1935; 1937-1940; 1942; 1944-1945; 1990-1991
Buletinul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR) 1919-1922; 1924; 1926-1927; 1929
Buletinul Societăţii Politehnice 1921-1923; 1925-1934; 1937-1943; 1948
Baugewerbe 1966-1976; 1990; 1992-2000; 2002-2005
Beton und Eisen 1902-1905; 1910; 1927-1929
Baukunst und Städtebau 1931-1932
Baumarkt 1995-2000; 2002-2005
Bauen und Wohnen 1956-1979
Bauingenieur 1953-1978; 1980-1982; 1990; 1993-2000; 2002-2005
Buletinul Ministerului Industriei şi Construcţiilor – MIC 1955-1957; 1963-1969
Baumeister 1955-2005
Building Research and Information 1991; 1993-2000; 2002-2005
Bulletin of Earthquake Research Institute University of Tokyo 1995-1998; 2002-2004
Baumaschine und Bautechnik – BMT 1955-1981; 1984-1990; 1993-1996
Buletinul Ştiinţific al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti 2000-2006
Bulletin of the Technical University of Civil Engineering Bucharest 2000-2006
Building and Environment 1976-1993
Bâtir 1957-1976
Bauwirtschaft – BW 1957-1961; 1968-1981; 1993-2000
Beton 1960-2005
Betonsteinzeitung → Betonwerk + Fertigteiltechnik – BFT 1958-1972; 1974-1981; 1990; 1993; 1995-1997
Beton und Stahlbetonbau 1951; 1953-2000; 2002-2005
Bibliotheque 2002
Bundes Baublatt 1962; 1965-2000; 2002-2005
Bulletin of the New Zeeland Society for Earthquake Engineering 1997-2000; 2002-2005
Bulletin Seismological Society of America 2001-2002
Bulletin d’Information (CEIB) 1963-1989; 1992-1993; 1995-1998
Brennstoff Wärme Kraft – BWK 1960-1998
Buletinul de Informare Tehnica (BIT) 1964-2005
Buletinul Construcţiilor 1953-1957; 1960-2014
Biblioteca 1966-1967; 2004-2007
C
Cahiers des Notes Documentaires 1961-1970; 1972-1995
Construction Metallique 1964-1967; 1969-1988; 1995-2000; 2002-2005
Construction Moderne 1896-1898; 1923-1928
Cahiers du CSTB 1948; 1957-1960; 1962-1984; 1988; 1990; 1993; 1995-2003
Constructeur de Beton Arme 1919-1922
Casabella 1957-1965; 1967-1969; 1973; 1977; 1979-1981; 1988-1991; 1993-1998; 2002-2005
Cemento Armato (il) 1925-1929
Canadian Geotechnical Journal 1982-1995
Canadian Journal of Civil Engineering 1995-1998; 2002-2005
Civil Engineering 1957-1959; 1962-1967; 1975-1976; 1986-1987; 1993-1999: 2002-2005
Concrete 1967-1971; 1975-1980; 1986-1990; 1993-2005
Ceramic Forum International – CFI 1991; 1994-1999
Chaud Froid Plomberie – CFP 1958-1959; 1961-1982; 1990; 1993; 1995-2000; 2002-2005
Chauffage Ventilation Conditionnement d’Air – CVC 1985; 1990; 1993-2000
Cahiers Techniques du Bâtiment 1980-1982; 1984-1986; 1990-1999
Concrete Products 1963-1967; 1969-1971; 1976; 1979-1988; 1993-1999; 2003-2005
CIMUR -Panneaux, Facades et des Rideaux 1960-1972
Corrosion 1990; 1993-1999; 2002-2005
Costruzioni Metalliche 1961; 1963-1970; 1973-1996
Condizionamentto dell’Aria Riscaldamento Refrigerazione 1961; 1963-1980; 1983-1984; 1986-1991; 1993-2005
Construcţii 1971-1990
Cemento Hormigon 1960-1964; 1966-1994
Concrete International 1979-1981; 1989-1991; 1993-2001; 2003-2005
Costruzioni 1959-1990
CSTB Magazine 1983; 1990-1993; 1995-2003
Construcţii Civile şi Industriale 1999-2005
Constructiv 2002-2005
Cuadernos de Arquitectura →Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 1959-1961; 1963-1990; 1992-1993
Construccion Arquitectura Urbanisma – CAU 1975-1980
D
Detail 1963-1965; 1967-1999; 2002-2005
Deutsche Bauzeitung – DB 1954-2000; 2002-2005
Dekorative Kunst 1901-1904; 1908-1909
Deutsche Bauzeitschrift – DBZ 1957-2000; 2002-2005
Dachdecker Handwerk (das) – DDH 1966-2000; 2002-2005
Deutscher Ausschuss für Stahlbetonbau 1976-1994
Domus 1956-1973; 1975-1984; 1986-1991; 1993-2006
Disaster Journal – Disasters Studies and Management 1998-2000; 2002-2005
Documentaliste – Sciences de l’Information 1994-2000; 2002-2005
Deutsche Kunst und Dekoration 1902-1903; 1905-1912
E
Edilizia Populare 1975-1991; 1993-1998
Eisenbau 1910-1911; 1921-1922
Engineering 1896-1898; 1900-1902; 1904-1906; 1909-1911; 1913; 1915; 1920-1921; 1949
Earthquake Spectra 1995-1996; 2003-2004
European Journal of Earthquake Engineering 1995-1996; 2003-2004
Earthquake Engineering and Structural Dynamics 1982; 1993-1996
F
FIB Bulletin 1999-2000; 2003-2004
G
Geotechnique 1960-1964; 1966-1974; 1977-1978; 1982
Garten + Landschaft 1959; 1963-1993; 1995
Gartenamt 1965-1993
Graphis 1958-1959; 1961-1973
Graphis Annual 1961-1962; 1964-1965; 1967-1968; 1968-1969
Genie Civile (Revue Generale de Technique – Genie Civile) 1880-1882; 1886-1888; 1890-1910; 1912-1913; 1921-1929; 1931-1938; 1949
H
Heizung Lüftung Klima Haustechnik – HLH 1953-1960; 1963-1981; 1990; 1993-2000; 2002-2005
Hoch und Tiefbau 1956-1957; 1963-1968; 1970-1980; 1982-1986; 1990; 1993-1999; 2003
Homes and Gardens 1993-1997
Hidrotehnica 1952; 1962-1971; 1973-1974; 1978; 1989-1990; 1994-1995
I
IKZ Haustechnik 1963-1993; 1995-1996
Industrie der Steine + Erden 1958-1959; 1961; 1963-1993
Informes de la construccion 1960-1964; 1967-1974
Industria Italiana del Cemento (l’) 1959-1960; 1962-2005
Interni 1967-1971; 1990; 1993-1998; 2003
International Journal of Urban and Regional Research 2003-2004
J
Journal Official des L’Union Europeenne 2003-2005
Journal of Environmental Engineering 1993-1998; 2003-2004
Journal of Geotechnical Engineering 1993-1997; 2003-2004
Japan Architect – JA 1959-1960; 1963-1972; 1974-1977; 1979-1981; 1990; 1993-2000; 2002-2005
Journal of the American Concrete Institute (ACI) →ACI – Material JournalACI – Structural Journal 1953-1958; 1960-1982; 19861987; 1993-2001; 2003-20051987-1988; 1990-2001; 2003-2005
Journal of Prestres Concrete Institute – PCI 1960-1963; 1965-1966; 1968-1969; 1971-1982; 1990; 1993; 1995-1999; 2003-2004
Journal of the Structural Division →Journal of Structural Engineering 1957-1969; 1971-1972; → 1987-1988; 1990; 1993-1998; 2003-2004
Journal of Urban Planning and Development 1993-1997; 2003-2004
K
Kunst und Handwerk 1901-1904; 1907-1908;
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 1957-1972
L
Lighting Research and Technology 1969-1983; 1985-1989; 1991-1995
Luft und Kältetechnik 1968-1969; 1971-1990
M
Magazine of Concrete Research 1958; 1962-1972; 1977-1981; 1990; 1993; 1995-1998
Materials Performance – MP 1993-2005
Mitteilungen des Vereines für die Förderung des Lokal und Strassenbahnwesen 1894; 1899
Mechanics of Composite Materials and Structures → Mechanics of Advanced Materials and Structures 1995-2000; → 2002-2005
Magyar Epitöipar 1958; 1960; 1962-1976; 1985-1992
Magyar Epitömüveszet 1956; 1958-1959; 1961-1990; 1992
Materiale de construcţii 1974-2001
MIC – Mapa Informaţiilor în Construcţii 1995-2002
Materiaux et Constructions / Materials and Structures – RILEM 1968-1969; 1971-1978; 1980-1981; 1990; 1993-1996; 1999
N
Nouvelles Annales de la Construction 1855-1856; 1858; 1860-1861; 1863-1864; 1867-1870; 1873; 1875; 1877-1878; 1881-1882; 1884-1886; 1891-1894; 1925
O
Ossature Metallique 1949-1951; 1953
Officiel Architecture and Planning 1960-1962; 1965-1969
Ottagono 1967-1977; 1990; 1993-1995
P
Pantheon 1928; 1930-1933
Progressive Architecture – PA 1956-1957; 1960; 1964-1970; 1972-1977; 1979-1981; 1990; 1993-1996
R
Revue des Materiaux (Ciments, Betons, Platres Chaux) 1948-1951; 1953; 1959; 1963-1971; 1975-1981; 1989-1990
Research Technology and Management 1993-2005
Revue de Beton Arme 1921-1926; 1928-1929
Revue Generale des Chemins de Fer 1914
Revue du Fibres-Ciment – AC 1958-1968; 1972-1977; 1979-1981; 1985
Revue Francaise de Gestion 1990; 1993-2005
Revue Technique du Batiment et des Constructions Industrielles 1960-1961; 1963-1964; 1979-1984; 1990; 1993-2005
Revista Căilor Ferate 1957-1959; 1961; 1963-1971
Revista Transporturilor 1960-1970
Revista Construcţiilor şi a Materialelor de Construcţii 1958-1969
Revista Construcţiilor 2005-2008
S
Structural Engineer 1957-1969; 1971-1974; 1979; 1990; 1993-1996
Arhitektura i Stroitelstvo Leningrada 1956-1962; 1964-1972; 1975-1976
Sport und Bäderbauten 1963-1968; 1970-1972
Arhitektura i Stroitelstvo Moskvi 1957-1958; 1960-1972; 1976
Studio 1900-1902; 1904; 1908-1909; 1911;
Strade 1925-1928
RAS 1960-1975; 1978-1992
Sanitär + Heizungstechnik 1960-1975; 1980-1997; 2003
Stahlbau 1953-1962; 1965-1974; 1979-1980; 1990; 1993; 1995-1996
Structural Concrete – Journal of the FIB 1999-2005
Serrurerie Constructions Metalliques 1963-1971; 1975-1976
Strasse und Autobahn 1956-1959; 1961-1965; 1969-1974
Schweizer Journal 1981-1992
Strasse und Verkehr 1953-1964
T
Tiefbau 1960-1997; 2003-2004
Techniques et Architecture – TA 1946; 1949; 1951-1967; 1969-1972; 1979-1991; 1993-2000; 2002-2005
Travaux 1938; 1948-1951; 1953; 1955-1970; 1972; 1975-1985; 1990; 1992
U
Urbanistica 1957-1963; 1965-1966; 1968; 1976-1977
Urbanisme 1957-1981; 1987; 1993; 1995-2000; 2002-2005
UIA Revue de l’Informations de l’Union Internationales des Architectes 1960-1963; 1965-1967
V
Ville e Giardini 1960-1963; 1965-1974; 1979-1982; 1990; 1993-1994
Varosepites 1968-1970; 1975-1978; 1980-1988
Vitrum 1962-1964; 1966-1967
W
Wasmuths Monatshefte für Baukunst 1927-1928
Werk, Bauen + Wohnen 1958-1975; 1977; 1990-1998; 2002-2005
Zement Kalk Gips – ZKG 1958-1995
Zentralblatt für Bauverwaltung 1881-1883; 1886; 1888; 1890-1893; 1895-1900; 1902-1905; 1907-1909; 1911; 1915-1918; 1920-1924; 1928
Ziegel Industrie – ZI 1957-1959; 1961-1995
Z
Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure – VDI 1898-1903; 1922; 1926-1929; 1936; 1938; 1990
Zodiac (1960 – primul an de apariţie) 1960; 1962; 1966-1970
Zeitschrift für Bauwesen 1855-1956; 1859; 1861-1863; 1869-1870; 1872-1877; 1891-1893; 1895-1907; 1914-1917; 1923-1925; 1928; 1930

 

Noutati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUTATI IN BIBLIOTECA INCD URBAN-INCERC MARTIE 2015

 

> CERCETARI BIBLIOGRAFICE

 

DAVID, Alex. Promisiunile noului PUG al Bucureştiului. In: Arena Constructiilor, nr. 1(9), martie 2015, pp. 10-13.

DAVID, Alex. Cel mai mare proiect imobiliar din vestul Bucureştiului prinde contur. . In: Arena Constructiilor, nr. 1(9), martie 2015, pp. 10-13.

CRĂCIUNESCU, Adrian. Codul Patrimoniului; Premisele pentru investiţii în clădiri istorice. In: Arena Constructiilor, nr. 1(9), martie 2015, pp. 28-29.

*** Importanţa investigării geotehnice a terenului de fundare. In: Arena Constructiilor, nr. 1(9), martie 2015, pp. 69.

 

SEMNALARE APARITII EDITORIALE 2015

 

   I. Cartea „Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii”, autor Oana Marinache, Editura ACS, Colecția Monografii, prefața: Ioana Beldiman, cuvânt înainte: Ruxandra Nemțeanu, grafică: Cristian Gache

„Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii” este cel de al doilea volum dedicat de istoricul de artă Oana Marinache familiei, proprietăților și ctitoriilor Ştirbey, după cel lansat în 2013 – „Reședințele Știrbey din București și Buftea. Arhitectura și decorația interioară”. De această dată autoarea ia în studiu un număr impresionant de monumente din țară și străinătate: Școala de fete „Doamna Elisabeta Știrbey”, Biserica „Sf. Treime” din Craiova, Teatrul Național, Pensionatul de Fete, Școala de Arte și Meserii de la Mavrogheni, Așezămintele Brâncovenești și Brătianu; Grădinile din București, Craiova și Râmnicu Vâlcea; Palatul de ceremonie (din fostele Case Golescu), Proiectul Palatului domnesc de vară din Grădina Kiseleff, Reședința de vară de la Cotroceni, Vila Orestis din Nisa, Castelul Bécon din Courbevoie; Moșiile Știrbeiu, Pătule, Dânceu și Gruia, Băilești, Voila, Câmpina și Șotrile, Pietroșani, Oprișoru-Drincea, Dălbanu-Crețu, Dărmănești, Brusturoasa și Mândrești; podgoriile de la Drăgășani; casele Elizei, Alinei, Adinei, Mariei, Ioanei Știrbey; vilele familiei lui Barbu Știrbey de la Brașov și Mamaia.

    II. Cartea “Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri și monumente arheologice din perspectiva evoluției cadrului legislativ în context European” , autor dr. Corina Borș Volumul reprezintă un demers de cercetare întreprins de autoare în contextul stagiului de studii doctorale. În ultimele două decenii și mai bine, chestiunile referitoare la protejarea patrimoniului arheologic din România se dovedesc a fi teme de actualitate, ce necesită deopotrivă recuperări şi actualizări de ordin conceptual, o reconsiderare majoră a cadrului juridic național de referință, dar şi raportarea la norme de bună practică și acțiuni concrete întreprinse —în acest domeniu— la nivel internaţional. În cuprinsul patrimoniului cultural național per ansamblu, patrimoniul arheologic al României deţine un loc central, prin ponderea numerică și materială, valoarea istorică şi științifică, dar și prin mai îndelungata sa tradiţie în privinţa cercetării şi recunoaşterii sale.

 

CONGRESE – SIMPOZIOANE – TARGURI – EXPOZITII

 

 • NATIONALE

 

“FIDIC-ARIC-EFCA Regional Infrastructure Conference” – evenimentul va avea loc în perioada 12-13 martie 2015, la hotelul Athénée Palace Hilton Bucureşti, sala Le Diplomat.

http://www.aric.org.ro/?p=432 

 

CONFORT CONSTRUCT & INSTAL 2015 – cel mai mare targ de construcţii, instalaţii decoratiuni interioare, energii regenerabile şi oferte imobiliare din vestul Romaniei se desfaşoara în perioada 19 – 22 martie 2015, la complexul Expo Arad, a XXI-a.

cimi.enache@ccia-arad.ro

 

MOLDCONSTRUCT- ediţia a XX-a, care se va desfăşura în perioada 18 – 21 martie 2015, la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.:

 • Expozitia Internaţionala Specializata “MoldEnergy”, editia a XIX-a, se va desfasura in perioada 18 – 21 martie 2015, la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.
 • Expoziţia Internaţională Specializată în industria de construcţii “Moldconstruct”, ediţia a XX-a, care se va desfăşura în perioada 18 – 21 martie 2015, la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A

http://ro.moldconstruct.moldexpo.md/

 

FORUM CITIES OF TOMORROW – cea mai importantă întâlnire din România dintre business, arhitectură și administrație in 24 martie 2015, ora 9:00, Hotel Crowne Plaza la București.E-mail: negrea.rosemarie@ahkrumaenien.ro
www.rumaenien.ahk.de

 

TARG INTERNATIONAL TEHNIC, ediția a XXIII-a în perioada 24- 27 martie 2015

www.expo-transilvania.ro

http://expotransilvania.ro/eveniment/2015/T.I.T.%20%20Targul%20International%20Tehnic/0/despre-targ

 

CONSTRUCT EXPO -Targ internațional de tehnologii, echipamente, utilaje şi materiale pentru construcții

26.03.2015 – 29.03.2015

www.constructexpo.ro

 

ROMTHERM – Expozitie internationala pentru instalații, echipamente de incalzire, racire si de conditionare a aerului 26.03.2015 – 29.03.2015

www.romtherm.ro

 

 • INTERNATIONALE

 

BUDMA - Targ internațional de construcții şi arhitectura, în perioada 10 – 13 martie 2015, Polonia Poznań International Fair Ltd.
ul. Glogowska 14, 60-734 Poznan
E-mail: dariusz.muslewski@mtp.pl
http://www.budma.pl/en

 

CNR ENERGY ISTANBUL – Targ internațional de energetică şi mediu, desfaşurat în perioada 19 – 21 martie 2015 în Turcia

Istanbul Trade Fairs
E-mail : info@cnrenergyistanbul.com
http://cnrenergyistanbul.com

 

STANDARDIZARE

 

SR EN 1745:2012 ver.eng. Zidărie şi elemente pentru zidărie. Metode pentru determinarea caracteristicilor termice

 

SR EN ISO 12999-1:2014 ver.eng. Acustică. Determinarea şi aplicarea incertitudinilor. de măsurare în acustica clădirilor. Partea 1: Izolare acustică

 

Cod de practică pentru producerea betonului, indicativ CP 012/1-2007

 

NOUTATI IN BIBLIOTECA INCD URBAN-INCERC IANUARIE - FEBRUARIE 2015

 

> CERCETARI BIBLIOGRAFICE

 

PETRISOR, Alexandru-Ionuţ. Using CORINE data to look at deforestation in Romania: Distribution & possible consequences. In: Urbanism. Arhitectură. Construcţii, vol 6, nr. 5, 2015, pp. 83-90. ISSN 2069-0509 (print) / 2069-6469 (on-line)

 

TACHE, Antonio; Popescu, Oana. GIS model to evaluate the accessibility to major transport ways. In: Urbanism. Arhitectură. Construcţii, vol 6, nr. 5, 2015, pp. 30-36. ISSN 2069-0509 (print) / 2069-6469 (on-line)

 

FIRTEA, Constantin. Muzeul Unirii Iaşi. Consolidare şi restaurare. In: Revista Constructiilor, ian.-feb. 2015, nr.111, pp. 12-13. ISSN 1841-1290

 

POPA, Eliodor.  Casa noua pentru iubitorii operetei! Inaugurarea Teatrului National „Ion Dacian”. In: Revista Construcţiilor, ian.-feb. 2015, nr.111, pp. 4-6 ISSN 1841-1290

 

KOPENETZ, Ludovic; CATARIG, Alexandru. Expertiza structurală la construcţii de mari dimensiuni. In: Revista Construcţiilor, ian.-feb. 2015, nr.111, pp. 24-28. ISSN 1841-1290

 

DOGARIU, Adrian; DINU, Florea; DUBINA, Dan. Soluţii inovative pentru reabilitarea, cu elemente din oţel, a structurilor din zidarie şi beton armat. In: Revista Construcţiilor , ian.-feb. 2015, nr.111, pp. 30-36. ISSN 1841-1290

 

LEGISLATIE

 

Monitorul Oficial nr. 0095 din 2015 Actul nr. 2597 din 29 Decembrie 2014
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Si Administraţiei Publice

Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea geotehnică“, indicativ GP 129-2014

 

Monitorul Oficial al României, Partea I bis nr.935 din 22 decembrie 2014

ORDINUL Nr. 2352 din 24.11.2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţa” indicativ NP 112 – 2014 – Ordinul intra în vigoare la 1 ianuarie 2015.

 

CONGRESE – SIMPOZIOANE – TARGURI – EXPOZITII

 

 • NATIONALE:

 

Forum dedicat energiei termice sub denumirea “Thermal Energy Forum 2015” în data de 19 februarie 2015 la Hotel Intercontinental Bucureşti.

E-mail: magda.purice@letwords.com

http://www.energynomics.ro/eveniment/romanian-thermal-energy-forum-2015-the-diplomat/

 

AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL organizează în perioada 25 – 28 februarie 2015, cel mai important Targ Internaţional din Transilvania specializat în construcţii şi instalaţii, AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL.

E-mail: daniela@expo-transilvania.ro

www.expo-transilvania.ro

 

 • INTERNATIONALE

 

BAUEN+WOHNEN Salzburg

Targ specializat pe construcţii, în perioada 5 – 8 februarie 2015, Austria

www.bauen-wohnen.co.at

www.messe.at

 

 

INTERBUD - Targ specializat pe construcţii, materiale de construcţii în perioada 27 februarie – 1 martie 2015 în Polonia

Interservis Sp. z o.o.
Biuro Targów
ul. Stefanowskiego 24
e-mail: biuro@interservis.pl
http://interbud.interservis.pl

 

STANDARDIZARE

 

SR EN 1342:2013 Pavele din piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare.

 

SR EN ISO 10545-6:2012 ver.eng. Plăci şi dale ceramice. Partea 6: Determinarea rezistenţei la abraziune profundă pentru plăci neglazurate

 

SR EN ISO 10545-9:2013 ver.eng. Plăci şi dale ceramice. Partea 9: Determinarea rezistenţei la şoc termic

 

SR EN 13442:2013 ver.eng. Pardoseli de lemn şi lambriuri şi placări de lemn. Determinarea rezistenţei la agenţi chimici

 

SR EN ISO 24345:2012 ver.eng. Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la jupuire

 

SR EN 927-3:2012 ver.eng. Vopsele si lacuri. Produse şi sisteme de vopsire pentru lemn utilizat la exterior. Partea 3: Încercarea la îmbătrânire naturală

 

SR EN ISO 2505:2005 Ţevi de materiale termoplastice. Contracţie longitudinală la cald. Metodă de încercare şi parametri

 

SR EN ISO 3126:2005 ver.eng. Sisteme de canalizare de material plastic. Componente de material plastic. Determinarea dimensiunilor

 

SR EN ISO 23999:2012 ver.eng. Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea stabilităţii dimensionale şi a deformării după expunere la căldură

 

SR EN ISO 24343-1:2012 ver.eng. Îmbrăcăminţi stratificate rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea poansonării şi poansonării remanente. Partea 1: Poansonarea remanentă

 

SR EN ISO 4892-3:2014 Materiale plastice. Metode de expunere la surse luminoase de laborator. Partea 3: Lămpi fluorescente UV

 

SR EN ISO 306:2014 ver.eng Materiale plastice. Materiale termoplastice. Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST)

 

SR EN 1534:2011 Pardoseli de lemn. Determinarea rezistenţei la poansonare. Metodă de încercare

 

SR EN 14509:2013 Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii

 

SR EN ISO/CEI 17067:2014 Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor

 

SR EN ISO/CEI 17020:2012 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii

 

SR EN 13257:2014    Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de depozitare a deşeurilor solide

 

SR EN 13265:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide

 

SR EN 13361:2013    Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de rezervoare şi baraje

 

SR EN 13362:2013    Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale

 

SR EN 13491:2013    Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tuneluri şi de structuri subterane asociate

 

SR EN 13492:2013 ver.eng. Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare

 

SR EN 13249:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură)

 

SR EN 13250:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de căi ferate

 

SR EN 13251:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere

 

SR EN 13252:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în sisteme de drenaj

 

SR EN 13253:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri)

 

SR EN 13254:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de rezervoare şi baraje

 

SR EN 13255:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale

 

SR EN 13256:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de tuneluri şi structuri subterane

 

SR EN 13257:2014 ver.eng. Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de depozitare a deşeurilor solide

 

SR EN 13493:2013 ver.eng. Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare

 

STANDARD în lucru la Comitetul European pentru Standardizare (CEN): EN 16848 – Produse derivate (NN: total sau parţial) din bio-masa

 

STANDARD în lucru la Organizaţia Internaţionala pentru Standardizare (ISO)


Evenimente

CONGRESE – SIMPOZIOANE – TARGURI – EXPOZITII

 

I. NATIONALE

 

ROMANIAN HYDROPOWER ENERGY SUMMIT 2015 este o conferinta internationala dedicata profesionistilor si investitorilor care activeaza in energie hidro, se va desfasura in 12 februarie 2015, HOTEL INTERCONTINENTAL din Bucuresti.

http://govnet.ro/Romanian-HydroPower-Energy-Summit-2015

 

AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL organizeaza in perioada 25 – 28 februarie 2015, cel mai important Targ International din Transilvania specializat in constructii si instalatii.

E-mail: daniela@expo-transilvania.ro

www.expo-transilvania.ro

 

FORUM CITIES OF TOMORROW – cea mai importantă întâlnire din România dintre business, arhitectură și administrație in 24 martie 2015, ora 9:00, Hotel Crowne Plaza la București.

E-mail: negrea.rosemarie@ahkrumaenien.ro

www.rumaenien.ahk.de

 

EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ SPECIALIZATĂ ÎN INDUSTRIA DE CONSTRUCŢII “MOLDCONSTRUCT”, ediţia a XX-a, se va desfăşura în perioada 18 – 21 martie 2015, la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.:

 • Expozitia Internationala Specializata “MoldEnergy”, editia a XIX-a, se va desfasura in perioada 18 – 21 martie 2015, la Centrul International de Expozitii “Moldexpo” S.A.
 • Expoziţia Internaţională Specializată în industria de construcţii “Moldconstruct”, ediţia a XX-a, care se va desfăşura în perioada 18 – 21 martie 2015, la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A

http://ro.moldconstruct.moldexpo.md/

 

TARG INTERNATIONAL TEHNIC, editia a XXIII-a, se va desfasura in perioada 24- 27 martie 2015

www.expo-transilvania.ro

 

CONSTRUCT EXPO

Targ international de tehnologii, echipamente, utilaje si materiale pentru constructii 26.03.2015 – 29.03.2015

www.constructexpo.ro

 

ENREG ENERGIA REGENERABILA® targ pentru energie regenerabilă și eficiență energetică în întreaga Europă – a doua ediție a târgului și conferinței PV Platform in Romania, 4-6/03/2015, Expo Arad

www.enreg-expo.com

 

Romtherm

Expozitie internationala pentru instalatii, echipamente de incalzire, racire si de conditionare a aerului 26.03.2015 – 29.03.2015

www.romtherm.ro

 

ROMENVIROTEC – Expozitia internationala pentru tehnologii si echipamente de protectia mediului, va avea loc in perioada 22 – 25 aprilie 2015, in Pavilioanele C2 si C3 din cadrul Centrului Expozitional Romexpo.

www.romenvirotec.ro

BELGRAD – A II-A EDITIE RENEXPO® WESTERN BALKANS îsi va deschide în 22 – 23 aprilie 2015, experti din Europa în energie regenerabila si eficienta energetica se vor întâlni din nou în cadrul cele mai mari platforme de energie din întreaga regiune. info@reeco.rs

EURO-CONSTRUCTII desfasurat 18 mai 2015 isi propune sa reuneasca reprezentanti ai arhitectilor, antreprenorilor, producatorilor de materiale de constructii, auditori energetici si, nu in ultimul rand, oficiali ai autoritatilor centrale si locale.

www.euroconferinte.ro

 

CONSTRUCT HOME – Expoziţie internaţională specializată de proiecte arhitecturale, solutii de design, materiale de constructii, tehnologii şi echipamente pentru o casă modernă, ediţia a IV-a, in perioada 16.09.2015 – 20.09.2015

http://ro.construct-home.moldexpo.md/

 

ExpoEnergieE – Targ international de energie regenerabila, energie conventionala, echipamente si tehnologii pentru industria de petrol si gaze naturale

14.10.2015 – 17.10.2015

www.eee-expo.ro

 

TARGUL TEHNIC INTERNATIONAL BUCURESTI desfasurat in perioada 14.10.2015 – 17.10.2015

www.tib.ro

 

II. INTERNATIONALE

 

BAUEN+WOHNEN SALZBURG

Targ specializat pe constructii , in perioada 5 – 8 februarie 2015, Austria

www.bauen-wohnen.co.at

www.messe.at

 

INFACOMA – Targ specializat pe constructii, materiale de constructii, tehnologie, in perioada 12 – 15 februarie 2015 in Grecia

TIF-Helexpo S.A.
Egnatia 154,
e-mail: infacoma@helexpo.gr
Project Manager: Mr Theodoros Koukalias

http://infacoma.helexpo.gr/infacoma/en

 

INTERBUD - Targ specializat pe constructii, materiale de constructii in perioada 27 februarie – 1 martie 2015 in Polonia

Interservis Sp. z o.o.
Biuro Targów
ul. Stefanowskiego 24
e-mail: biuro@interservis.pl
http://interbud.interservis.pl

 

BUDMA - Targ international de constructii si arhitectura, in perioada 10 – 13 martie 2015, Polonia Poznań International Fair Ltd.
ul. Glogowska 14, 60-734 Poznan
e-mail: dariusz.muslewski@mtp.pl
http://www.budma.pl/en

 

CNR ENERGY ISTANBUL – Targ international de energetica si mediu, desfasurat in perioada 19 – 21 martie 2015 in Turcia

Istanbul Trade Fairs
E-mail : info@cnrenergyistanbul.com
http://cnrenergyistanbul.com

 

FUTURE MAKKAH 2014 – Targ international pentru dezvoltare urbană și a infrastructurii, 5 – 7 aprilie 2015, Arabia Saudita

Jeddah Centre for Forums and Events
www.futuremakkah.com

 

CONSTRUMA 2015 – Targul international de tehnologii, echipamente, utilaje si materiale pentru constructii “CONSTRUMA 2014”., aflat la cea de-a 34 a editie, 15 – 19 aprilie 2015, Ungaria

http://construma.hu/en

 

WATER RESOURCES, HYDRAULICS & HYDROLOGY (WHH’15)

20-22 May, 2015, Konya, Turkey

http://www.wseas.org/cms.action?id=8969

 

GREENPOWER – Targul international de energie regenerabila, 26 – 28 mai 2015, Polonia

http://greenpower.mtp.pl/en/

 

Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG ’15) desfasurat in perioada 20-22 Mai 2015, Konya, Turkey

http://wseas.org/cms.action?id=8960

 

ERES 2015: 10th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures

29 June – 1 July, 2015, Opatija, Croatia

Contact: Rachel Van Loock, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, S040 7AA

http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/eres-2015.html

 

Ravage of the Planet IV: 4th International Conference on Management of Natural Resources, Sustainable Development and Ecological Hazards

1 – 3 July, 2015, Opatija, Croatia

Contact: Rachel Van Loock, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA

http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/ravage-of-the-planet-iv.html

 

Coastal Cities 2015: International Conference on Coastal Cities and their Sustainable Future

7 – 9 July, 2015, New Forest, UK

Contact: Irene Moreno Millan, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA

http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/coastal-cities-2015.html

 

STREMAH 2015: 14th International Conference on Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture

13 – 15 July, 2015, A Coruna, Spain

Contact: Gemma Breen, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA

http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/stremah-2015.html

 

Sustainable City 2015: 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability

 • - 3 September, 2015, Medellin, Colombia

Contact: Rachel Van Loock, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA

http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/sustainable-city-2015.html

 

Detalii despre alte conferinte in domeniu:

http://www.waset.org/conferences/2015

 

III. CONFERINTE BIBLIOTECONOMICE

CONFERINTE SI ALTE EVENIMENTE BIBLIOTECONOMICE 2016
 IANUARIE
ALISE 2016 – Association for Library and Information Science Education’s Annual
Conrefence, 5-8 January 2016, Boston – U.S.A

http://www.alise.org/

EGYPTDOC 2016 – International Documentation and Electronic Archiving Conference
& Exhibition, 16-17 March 2016, Cairo – Egypt

http://egyptdoc.com/

ALA Midwinter 2016 – American Library Association Midwinter Meeting 2016, 08-12
January 2016, Boston – U.S.A

http://2016.alamidwinter.org/

BOBCATSSS 2016 – EUCLID (European Association for Library and Information
Education and Research), 27-29 January 2016, Lyon, France.

http://bobcatsss2016.com

 FEBRUARIE -MARTIE
IFLA Africa Mid-Term 2016 – The IFLA Africa Section Mid-Term Meeting and
Botswana Library Association Workshop for School Librarians in Gaborone, 10-12
February 2016, Gaborone – Botswana

http://www.ifla.org/node/9976

ALLDATA 2016 – 2nd International Conference on Big Data, Small Data, Linked Data
and Open Data, 21-25 February 2016 , Lisbon – Portugal

http://www.iaria.org/conferences2016/ALLDATA16.html

EMBL Next Generation Sequencing 2016 – Next Generation Sequencing: Whole
Genome Sequencing Library Preparation Course, 15-16 February 2016, Heidelberg –
Germany

http://www.embl.de/training/events/2016/ILL16-01/index.html

EMBL RNA Sequencing 2016 – Next Generation Sequencing: RNA Sequencing Library
Preparation Course, 17 -19 February 2016, Heidelberg – Germany
Bibliothekskongress, 14–17 March 2016, Congress Center Leipzig- Germany

http://www.eblida.org/freeze-url/leipzig.html

 APRILIE
IFLA President 2016- President’s Meeting of the International Federation of Library
Associations and Institutions, 7-8 April 2016, Toronto – Canada

http://www.librarystrategiesintl.com/

PLA 2016- Public Library Association Conference,5-9 April 2016, Denver – U.S.A

http://www.placonference.org/

TLA 2016 – Texas Library Association’s Annual Conference,19 -22 April 2016, Hoston –
U.S.A

http://www.txla.org/annual-conference

LAI/CILIP Ireland 2016 – CILIP Ireland/Library Association of Ireland Annual Joint
Conference,13 – 14 April 2016, County Kerry – Ireland

https://libraryassociation.ie/events/laicilip-ireland-joint-annual-conference-2016

 MAI
Next Generation Sequencing 2016 Heidelberg – Course on Next Generation Sequencing:
RNA Sequencing Library Preparation, 2 -4 May 2016, Heidelberg – Germany

http://www.embl.de/training/events/2016/ILL16-05/index.html

MLA 2016 – 116th Annual Meeting and Exhibiton of Medical Library Association, 13-
18 May 2016 , Toronto – Canada

http://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=421

EMBL Genome Sequencing 2016 – Course on Next Generation Sequencing: Whole
Genome Sequencing Library Preparation, 23 -24 May 2016, Heidelberg – Germany

http://www.embl.de/training/events/2016/ILL16-08/index.html

 IUNIE -IULIE
ALA 2016 Orlando – Annual Conference of American Library Association, 23 -28 June
2016, Orlando – U.S.A

http://www.ala.org/conferencesevents/ala-upcoming-annual-conferences-midwintermeetings

CILIP 2016- Conference of the Chatered Institute of Library and Information
Professionals, 12-13 July 2016, Brighton – UK

http://www.cilip.org.uk/events/cilip-conference-2016

 AUGUST
PNLA 2016- Pacific Northwest Library Association’s Annual Conference, 3 -5 August
2016, Calgary – Canada

http://www.pnla.org/

IFLA 2016 Ohio – 82nd International Federation of Library Associations and Institutions’
General Conference and Assembly & World Library and Information Congress, 13 -19
August 2016, Columbus – U.S.A

http://2016.ifla.org/

 SEPTEMBRIE – OCTOMBRIE
The International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL), 5-9
september 2016, Hannovra- Germany

http://www.tpdl2016.org/

PaLA 2016 – Annual Conference of the Pennsylvania Library Association, 16 – 19
October 2016, Pocono Manor – U.S.A

https://www.palibraries.org/?page=More_Conf


IV. CALENDARUL TARGURILOR, EXPOZITIILOR PE ANUL 2016

 IANUARIE
SWISSBAU
Basel, Cehia
12-15 ianuarie 2016

http://www.swissbau.ch/

DEUBAUKOM
Essen, Germania
13-15 ianuarie 2016

http://www.deubaukom.de

POLYCLOSE
Gent, Belgia
14-16 ianuarie 2016

http://www.polyclose.be/

STEELFAB 2016
Sharjah, Emiratele Arabe Unite
17 – 20 ianuarie 2016

http://www.steelfabme.com/

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE
ZAO VK «Krasnoyarskaya Yarmarka»
20-23 Ianuarie 2016
Rusia, Krasnoyarsk
BAUEN, WOHNEN, RENOVIEREN
Centrului expozitional: Messe Offenbach MESA GmbH
22-24 Ianuarie 2016
Germania, Offenbach
BREMER ALTBAUTAGE
Centrului expozitional: Bremen Fair Centre : Bremer Energie-Konsens GmbH
22-24 Ianuarie 2016
Germania, Bremen
PRIMUS: ARCHITECTURAL GLASS
PRIMUS EXHIBITIONS GROUP
20-22 Ianuarie 2016
Ucraina, Kiev
DOMESTIC CONSTRUCTION MATERIALS: Evroekspo
27-30 Ianuarie 2016
Rusia, Moscow
AQUATHERM
Viena, Austria
26-29 ianuarie 2016
www.aquatherm.at
BAUplus
Centrului expozitional: Deutsche Messe: MEMA messe & marketing
30-31 Ianuarie 2016
Germania, Kaufbeuren
 FEBRUARIE
BAUEN + WOHNEN SALZBURG
Centrului expozitional: MesseZentrum Salzburg: Reed Messe Salzburg GmbH
06-09 Februarie 2016
Austria, Salzburg
BUILDEX VANCOUVER
Centrului expozitional: Vancouver Convention & Exhibition Centre: MMPI Canada
08-09 Februarie 2016
Canada, Vancouver
INFACOMA
Centrului expozitional: Thessaloniki International Exhibition Center of HELEXPO:
HELEXPO S.A.
13-16 Februarie 2016
Grecia, Thessaloniki
BUILDSIB (SECOND BUILDING WEEK): ITE Sibir, OOO
10-13 Februarie 2016
Rusia, Novosibirsk
INTERNATIONAL ARCHITECTURAL CONSTRUCTION EXHIBITION:
OOO «KrasnodarEKSPO»
25-28 Februarie 2016
Rusia, Krasnodar
AMBIENT CONSTRUCT
Centrului expozitional: Expo Transilvania: S.C. Expo Transilvania, S.A.
25-Februarie – 28-Martie 2016
Romania, Cluj-Napoca
AMBIENT ELECTRIC
Centrului expozitional: Expo Transilvania: S.C. Expo Transilvania, S.A.
26-Februarie – 01-Martie 2016
Romania, Cluj-Napoca
AMBIENT INSTAL SGI
Centrului expozitional: Expo Transilvania: S.C. Expo Transilvania, S.A.
26-Februarie – 01-Martie 2016
Romania, Cluj-Napoca
INTERBUD
Centrului expozitional: Lodz Exhibition and Trade Centre EXPO: INTERSERVIS Ltd.
27-Februarie – 01-Martie 2016
Polonia, Lodz
 MARTIE
KYIVBUILD
04-06 Martie 2016
Ucraina, Kiev
BELEXPOBUILD
Belekspocentr, VK
11-13 Martie 2016
Rusia, Belgorod
CONSTRUCTION
Ulan-Udenskaya yarmarka, AO
11-13 Martie 2016
Rusia, Ulan-Ude
BUILDING. FARMSTEAD
Centrului expozitional: Kharkov Palace of Sport “Yubileny”
13-16 Martie 2016
Ucraina, Kcharkov
MoldCONSTRUCT
Centrului expozitional: Moldexpo, IEC: Moldexpo, MVC
18-21 Martie 2016
Moldova, Chişinău
ARCHITECTURE. BUILDING. INTERIOR
Centrului expozitional: Kharkov Palace of Sport “Yubileny”: Slavyanskij bazar, DP
Ekspocentr
19-22 Martie 2016
Ucraina, Kcharkov
ECOBAT
Centrului expozitional: Paris Expo Porte de Versailles: SPAS organisation
20-22 Martie 2016
Franta, Paris
CONFORT CONSTRUCT & INSTAL
Centrului expozitional: Expo Arad International – West Romania Exhibition Center: Expo
Arad International
20-23 Martie 2016
Romania, Arad
EXPOCONSTRUCT
Centrului expozitional: Expo Bacau International: C.C.I.A. Bacau
20-23 Martie 2016
Romania, Bacau
EXPO ENERGIA VERDE
Centrului expozitional: Expo Bacau International: C.C.I.A. Bacau
20-23 Martie 2016
Romania, Bacau
BBW (Bulgaria Building Week)
Bulgarreklama Agency Ltd.
20-23 Martie 2016
Bulgaria, Sofia
STROY-EKSPO/NOVOE in energy efficiency
Centrului expozitional: Palace of Sport “Yubileny”: Maksimum-Inform, Agentstvo
26-27 Martie 2016
Rusia, Tver
CITY EXPO
Centrului expozitional: Antalya Expo Center: ANFAS (Antalya Fair Management and
Investment Inc.)
28-30 Martie 2016
Turcia, Antalya
ENERGY SAVING. HEATING, VENTILATION, WATER SUPPLY
Uralskie Vystavki – 2000, ZAO
31-Martie – 02-Aprilie 2016
Rusia, Ekaterinburg
 APRILIE
CITY. ARCHITECTURE. BUILDING. FIHISHING GOODS. HEATING.
VENTILATION
Centrului expozitional: Expo-Kama, Exhibition Center: Ekspo-Kama, VC
08-10 Aprilie 2016
Rusia, Naberezhneeye Chelny
CONSTRUCTEXPO – ANTREPRENOR
Centrului expozitional: ROMEXPO Exhibition Center
10-13 Aprilie 2016
Romania, Bucuresti
ROMTHERM
Centrului expozitional: ROMEXPO Exhibition Center
București, România
7 – 10 aprilie 2016
www.romtherm.ro
CONSTRUCT EXPO
Centrului expozitional: ROMEXPO Exhibition Center
București, România
7 – 10 aprilie 2016
www.constructexpo.ro
EXPOEDILIZIA
SENAF S.r.l.
10-12 Aprilie 2016
Italia, Rome
BUILDINDUSTRY & INNOVATION TECHNOLOGIES IN HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES
Centrului expozitional: Mordovexpocenter
16-18 Aprilie 2016
Rusia, Saransk
STONETECH BEIJING
Centrului expozitional: China International Exhibition Centre (CIEC)
28-30 Aprilie 2016
China, Beijing
Nu suntem responsabili pentru modificarea condiţiilor de desfăşurare a evenimentului. Pentru clarificarea mai multor detalii despre eveniment, vă rugăm să contactaţi organizatorii.

Legislatie

Resurse online

REVISTE ONLINE ROMANESTI IN DOMENIU

Romanian Journal of Regional Science

http://www.rrsa.ro/rjrs/rjrs.swf

 

Romanian Review of Regional Studies

http://rrrs.reviste.ubbcluj.ro/

 

The journal Theoretical and Empirical Researches in Urban Management (TERUM)

http://www.um.ase.ro/

 

Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture

http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/

 

The Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, Construction. Architecture Section

http://www.bipcons.ce.tuiasi.ro/

 

Analele Universităţii Spiru Haret

http://www.spiruharet.ro/anale-ush.html

 

Analele Facultăţii de Inginerie din Hunedoara

http://annals.fih.upt.ro/issues.html

 

Journal of Urban and Regional Analysis

http://jurareview.ro/

 

Revista Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism a Universităţii Tehnice din Cluj

http://old.utcluj.ro/logia/

 

Buletinul AGIR – Asociatia Generala a Inginerilor din Romania

http://www.buletinulagir.agir.ro/numere_publicate.php

 

Revista Constructii

http://constructii.incerc2004.ro/Reviste.htm

 

The Journal of Sustainable Energy (JSE)

http://www.energy-cie.ro/content/view/17/42/

 

Environmental Engineering and Management Journal

http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/issues.htm

 

Revista Termotehnica

http://www.revistatermotehnica.agir.ro/numere_publicate.php

 

BAZE DE DATE STIINTIFICE ÎN ACCES DESCHIS

Academic Publishing Platforms

Pagina Internet: http://academicpublishingplatforms.com/index.php

Domenii: multidisciplinara.

 

Academic Journals

Pagina Internet: http ://www.academicj ournals.org/

Domenii: stiinte medicale, stiinte sociale, stiinte biologice, stiinte agricole, stiinte fizice, inginerie, arta, educate, studii juridice.

 

Directory of Open Journals (DOAJ)

Pagina Internet: http://www.doaj.org/

Domenii: agricultură şi ştiinţa alimentelor, artă şi arhitectură, biologie şi ştiinţele vieţii, afaceri şi economie, chimie, ştiinţa Pământului, ştiinţa mediului, sănătate, istorie şi arheologie, limbă şi literatură, drept şi ştiinţe politice, matematică şi statistică, filosofie şi religie, fizică şi astronomie, ştiinţe generale, ştiinţe sociale, tehnologie şi inginerie

 

Hikari LTD.

Pagina Internet: http://www.m-hikari.com/

Domenii: matematică, fizică, inginerie, biologie, medicină, ştiinţele mediului.

 

Hindawi Publishing Corporation

Pagina Internet: http://www.hindawi.com/

Domenii: agricultura, biologie, chimie, calculatoare, stomatologie, energetica, inginerie, stiinta mediului, geostiinte, stiinta materialelor, matematica, medicina, neurostiinte, asistenta medicala, farmacie, fizica.

 

International Scientific Press

Pagina Internet: http://www.scienpress.com/Default.asp

Domenii: economie si statistica, matematica si calculatoare, stiinte aplicate (medicina aplicata,stiinta Pamantului, inginerie geotehnica)

 

Medknow Publications

Pagina Internet: http://www.medknow.com/

Domenii: medicina alternativa, etica afacerilor, conservare, stomatologie, mediu, inginerie, etica, sanatate, medicina, microbiologie. Informatii statistice: 180 jurnale; peste 65,000 articole full text.

 

MIT OpenCourseWare

Pagina Internet: http://ocw.mit.edu/courses/

Domenii: aeronautica si astronautica, antropologie, arhitectura, educatie fizica, biologie, chimie, inginerie civila, ingineria mediului, stiintele Pamantului, economie, inginerie electrica, stiinta si ingineria materialelor, matematica, inginerie mecanica.

 

MultiScience Publishing

Pagina Internet: http://www.multi-science.co.uk/ms-j ournals.htm

Domenii: inginerie (acustica, constructii), energie si studii de mediu (energii regenerabile, politica energetica), aerospatiu/aeronautica, dinamica fluidelor, teoria inovarii.

 

Oxford Journals – Oxford Open

Pagina Internet: http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/open_access_titles.html

Domenii: biologie, medicina, drept, chimie, botanica, sanatate, ecologie, toxicologie etc.

 

Science & Engineering Research Support Society (SERSC)

Pagina Internet: http://www.sersc.org/]ournals/

Domenii: stiinta si tehnologie; calculatoare, automatizari, energetica, educate, arhitectura, inginerie civila.

 

Science Publications

Pagina Internet: http://thescipub.com/

Domenii acoperite: multidisciplinara.

 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO)

Pagina Internet: http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en

Domenii: stiinte agricole, stiinte sociale aplicate, stiinte biologice, chimie, inginerie, stiinte exacte, lingvistica, arta, matematica etc.

 

Scientific Research. SCIRP Open Access

Pagina Internet: http://www.scirp.org/journal/ns/

Domenii: stiinta, tehnologie, medicina. Informafii statistice: peste 150 jurnale in acces deschis.

 

SpringerLink – Open Access Journals

Pagina Internet: http://www.springerlink.com/journals/open/

Domenii: stiinte comportamentale, biologie si medicina, afaceri si economie, chimie si stiinta materialelor, stiinta mediului, inginerie, matematica si statistica, medicina si fizica.

 

Universitat Stuttgart – Electronic Dissertations / Habilitations

Pagina Internet: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/doku/e-diss.php?la=en

Colecti: teze doctorat si disertatii.

 

World Academy of Science, Engineering and Technology

Pagina Internet: http://www.waset.org/

Domenii: inginerie chimica, ingineria mediului, inginerie civila si geologica, calculatoare si ingineria comunicatiilor, inginerie electronica si electrica, stiinte ingineresti si fizice, inginerie industriala si productie, stiinte matematice si informatice, inginerie mecanica si aerospatiala.

 

LTD.

Pagina Internet: http://www.m-hikari.com/

Domenii: matematica, fizica, inginerie, biologie, medicina, stiintele mediului.

 

REVISTE ONLINE ÎN ACCES DESCHIS

ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI

 

Acta Geographica Debrecina. Landscape and Environment Series

http://geo.science.unideb.hu/acta/landsenv/

 

Applied Ecology and Environmental Research

http://www.ecology.kee.hu/

 

Biodiversity Journal

http://www.biodiversityjournal.com/

 

Boreal Environment Research

http://www.borenv.net/

 

Conservation Evidence

http://www.conservationevidence.com/

 

Ecologia Balkanica

http://eb.bio.uni-plovdiv.bg/about/

 

Ecology and Society

http://www.ecologyandsociety.org/

 

Herpetological Conservation and Biology

http://www.herpconbio.org/

 

Japanese Journal of Biometeorology

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/seikisho

 

Journal of Stress Physiology & Biochemistry

http://www.jspb.ru/

 

Marine Turtle Newsletter

http://www.seaturtle.org/mtn/

 

Opuscula Zoologica Instituti Zoosystematici et Oecologici Universitatis Budapestinensis

http://opuscula.elte.hu/

 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences

http://www.panamjas.org/

 

Rangifer

http://septentrio.uit.no/index.php/rangifer

 

Studies on Home and Community Science

http://www.krepublishers.com/02-Journals/S-HCS/HCS-00-0-000-000-2007-Web/HCS-00-0-000-000-2007-1-Cover.htm

 

Transitional Waters Bulletin

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/twb

 

Tropical Conservation Science

http://www.tropicalconservationscience.org/

 

Trumpeter

http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet

 

Urban Habitats

http://www.urbanhabitats.org/

 

VertigO – La revue électronique en sciences de l’environnement

http://vertigo.revues.org/

 

Wetlands (Australia)

http://ojs.library.unsw.edu.au/index.php/wetlands/

 

 

 

Ingineria mediului

 

International Journal of Energy and Environment

http://www.ijee.ieefoundation.org/

 

Sustainability : Science, Practice and Policy

http://sspp.proquest.com/

 

Environmental and Climate Technologies

http://www.degruyter.com/view/j/rtuect

 

Thermal Science Journal

http://thermalscience.vinca.rs/

 

 

 

ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

 

Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering

http://www.archicmsse.org/

 

Archives of Materials Science and Engineering

http://www.archivesmse.org/

 

Bulletin of Materials Science

http://www.ias.ac.in/matersci/

 

Contemporary Materials

http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=29

 

Engineering

http://www.scirp.org/journal/eng/

 

Indian Journal of Engineering & Materials Sciences

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/36

 

International Journal of Nano Dimension

http://www.ijnd.ir/

 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

http://iopscience.iop.org/1757-899X/

 

Journal of Engineering Studies and Research

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=jesr

 

Journal of International Research Publications : Materials, Methods & Technologies

http://materials-technologies.ejournalnet.com/

 

Materials

http://www.mdpi.com/journal/materials/

 

Materials Engineering

http://fstroj.uniza.sk/journal-mi/

 

Reviews on Advanced Materials Science

http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/

 

Science and Technology of Advanced Materials

http://iopscience.iop.org/1468-6996

 

 

 

INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ENERGETICĂ

 

Advances in Electrical and Computer Engineering

http://www.aece.ro/index.php

 

Analele Universităţii Eftimie Murgu Reşiţa. Fascicula de Inginerie

http://www.anale-ing.uem.ro/

 

The Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle III: Electrotechnics, Electronics, Automatic Control, Informatics

http://www.ann.ugal.ro/eeai/index.html

 

Elektrika : Journal of Electrical Engineering

http://www.fke.utm.my/elektrika/

 

Energies

http://www.mdpi.com/journal/energies

 

Energy and Environment Research

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/eer

 

Energy and Power Engineering

http://www.scirp.org/journal/epe/

 

Energy Science and Technology

http://www.cscanada.net/index.php/est

 

Holistic Approach to Environment

http://www.cpo.hr/naslovna.html

 

International Journal of Energy Science

http://www.ijesci.org/

 

International Journal of Engineering Research and Applications

http://www.ijera.com/

 

International Journal on Electrical Engineering and Informatics

http://www.ijeei.org/

 

Journal of Automatic Control

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-9903

 

Journal of Electrical and Electronics Engineering

http://electroinf.uoradea.ro/index.php/jeee.html

 

Journal of Electrical Systems

http://journal.esrgroups.org/jes/

 

Journal of Light & Visual Environment

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jlve

 

Journal of Power Technologies

http://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT

 

Journal of Sustainable Energy

http://www.energy-cie.ro/

 

Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology

http://www.maxwellsci.com/jp/j2p.php?jid=RJASET

 

Serbian Journal of Electrical Engineering

http://www.journal.tfc.kg.ac.rs/

 

Smart Grid and Renewable Energy

http://www.scirp.org/journal/sgre/

 

Transactions on Electrical and Electronic Materials

http://www.transeem.org/main/

 

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/index.php

 

 

 

INGINERIE CIVILĂ ŞI INSTALAŢII

 

Acta Polytechnica Hungarica

http://www.uni-obuda.hu/journal/

 

Acta Technica Napocensis : Civil Engineering & Architecture

http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/

 

Advances in Civil Engineering

http://www.hindawi.com/journals/ace/

 

Analele Universităţii Eftimie Murgu Reşiţa. Fascicula de Inginerie

http://www.anale-ing.uem.ro/

 

Archives of Civil Engineering

http://ace.ippt.gov.pl/

 

Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, Constructions, Architechture Section

http://www.bipcons.ce.tuiasi.ro/

 

Computational Methods in Civil Engineering

http://research.guilan.ac.ir/cmce/

 

Concrete Research Letters

http://www.issres.net/journal/index.php/crl/index

 

Constructii: Journal of Civil Engineering Research

http://constructii.incerc2004.ro/en/index.htm

 

Electronic Journal of Information Technology in Construction

http://www.itcon.org/

 

Electronic Journal of Structural Engineering

http://www.ejse.org/

 

Facta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-4605

 

Field : a Free Journal for Architecture

http://www.field-journal.org/index.html

 

Footprint

http://www.footprintjournal.org/issues/current

 

Heron

http://heronjournal.nl/index.html

 

International Journal of Civil and Structural Engineering

http://www.ipublishing.co.in/jcsindex.html

 

Journal of Construction in Developing Countries

http://web.usm.my/jcdc/

 

Journal of the South African Institution of Civil Engineering

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_serial&pid=1021-2019&lng=en&nrm=iso

 

Places : Forum of Design for the Public Realm

http://places.designobserver.com/journalarchive.html

 

Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology

http://www.maxwellsci.com/jp/j2p.php?jid=RJASET

 

Spatium

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-569X

 

Structural Engineering / Earthquake Engineering

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsceseee

 

Sustainable Construction & Design

http://www.scad.ugent.be/journal.shtml

 

CATALOAGE DE BIBLIOTECI

BIBLIOTECI

 

Biblioteca Naţională a României 

http://alephnew.bibnat.ro:8991/F

 

Biblioteca Academiei Române 

http://www.biblacad.ro/catonline.html

 

Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp

 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti

http://aleph20.bmms.ro:8991/F

 

Biblioteca Digitală a Bucureştilor

www.digibuc.ro

 

Biblioteca Digitala BCU Cluj

http://dspace.bcucluj.ro

 

 

CERCETARE

 

Platformă Dedicată Granturilor Europene
www.granturieuropene.ro

 

ANELIS (Acces Naţional la Literatura Ştiinţifică de Cercetare)

www.infocercetare.ro

 

Instituţiile publice pot opera modificări în structura paginilor web proprii. 

 

 

Contact

Contact

 

Soseaua Pantelimon, nr. 266, 021652,

Sector 2, Bucuresti

Email: biblioteca@incd.ro
Telefon: Tel.: +4.021. 255.22.50/181

 

Program de lucru

Luni – Vineri: 08.00 – 12.00
Sambata – Duminica: inchis

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off