full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Auditori Energetici

AUDITORI

Lista candidatilor atestati

Download (DOC, Unknown)


  • Anunt important

    Începând cu data de 14.06.2016, candidaţii admişi la examenul de atestare ca auditor energetic din sesiunea noiembrie-decembrie 2015 pot ridica, sub semnătură, certificatele de atestare ca auditor energetic şi legitimaţiile aferente.

    Pentru eliberarea documentelor, titularii sunt invitaţi  la sediul INCD URBAN-INCERC din Şos. Pantelimon nr.266, sector 2, Bucureşti, camera 101, între orele 8-16, de luni până vineri.


  • Certificatele de performanţă energetică împreună cu anexele aferente se vor transmite electronic la adresa hp@incerc2004.ro în termen de maximum 30 de zile de la întocmirea acestora.Lista auditorilor atestati

Examen atestare auditori energetici

Prelungirea dreptului de practica
Intrebari frecvente

  1. Ce trebuie să fac dacă mi-am pierdut certificatul de atestare şi/sau legitimaţia aferentă?

 

Extras din Ordinul 2237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”:

 

Art. 42. – In situaţia pierderii/deteriorării certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorităţii competente cu o cerere motivată, însoţită de copia actului de identitate, dovada şi copia publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi dovada achitării în contul INCD URBAN-INCERC a tarifului pentru editarea duplicatelor documentelor

 

Tariful pentru editarea duplicatelor este de 150 lei conform DECIZIei Nr. 24 / P/ din 01.02.2011 a Directorului General al INCD URBAN – INCERC (se poate descarca), sumă ce se virează în contul INCD URBAN–INCERC nr. RO87RNCB0082008314840001 deschis la BCR Sucursala Unirea, Bucureşti, Codul Unic de Înregistrare – CUI 26752660.

 

  1. Ce se întâmplă cu dosarul meu dacă nu reuşesc să trec examenul?

 

SECŢIUNEA a 4-a Comunicarea rezultatelor şi emiterea documentelor de atestare :Art. 40. – Dosarele candidaţilor care nu au promovat examenul de atestare se restituie solicitanţilor de către secretariatul tehnic, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”

 

(3) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare poate înregistra o nouă cerere pentru înscriere la examenul de atestare, însoţită de documentele prevăzute la art. 16 sau art. 17, după caz, după o perioadă de minimum 6 luni de la data nepromovării examenului.”


Lista auditorilor atestati

Examen atestare auditori energetici

Prelungirea dreptului de practica

Intrebari frecvente

  1. Ce trebuie să fac dacă mi-am pierdut certificatul de atestare şi/sau legitimaţia aferentă?

 

Extras din Ordinul 2237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”:

 

Art. 42. – In situaţia pierderii/deteriorării certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorităţii competente cu o cerere motivată, însoţită de copia actului de identitate, dovada şi copia publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi dovada achitării în contul INCD URBAN-INCERC a tarifului pentru editarea duplicatelor documentelor

 

Tariful pentru editarea duplicatelor este de 150 lei conform DECIZIei Nr. 24 / P/ din 01.02.2011 a Directorului General al INCD URBAN – INCERC (se poate descarca), sumă ce se virează în contul INCD URBAN–INCERC nr. RO87RNCB0082008314840001 deschis la BCR Sucursala Unirea, Bucureşti, Codul Unic de Înregistrare – CUI 26752660.

 

  1. Ce se întâmplă cu dosarul meu dacă nu reuşesc să trec examenul?

 

SECŢIUNEA a 4-a Comunicarea rezultatelor şi emiterea documentelor de atestare :Art. 40. – Dosarele candidaţilor care nu au promovat examenul de atestare se restituie solicitanţilor de către secretariatul tehnic, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”

 

(3) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare poate înregistra o nouă cerere pentru înscriere la examenul de atestare, însoţită de documentele prevăzute la art. 16 sau art. 17, după caz, după o perioadă de minimum 6 luni de la data nepromovării examenului.”

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off