full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Anunțuri

-New Anunt angajare 1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București – Detalii …

New Anunt angajare 1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București – Detalii …

- New Anunt angajare 1 post Inginer în una din specializările: Inginerie civilă (construcții civile, industriale, îmbunătățiri funciare, inginerie urbană, etc) sau inginerie tehnică (electronică, mecanică, etc.) sau arhitectură, sau fizică în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București – Detalii …

 

Anunț Seminar ECBR  – 12÷13-09-2019 – Detalii

New Anunț angajare 1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

New Anunț angajare 1 post Inginer Îmbunătățiri Funciare în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 4h. Detalii…


New Anunț angajare 1 post Inginer în una din specializările: Inginerie civilă (construcții civile, industriale, îmbunătățiri funciare, inginerie urbană, etc) sau inginerie tehnică (electronică, mecanică, etc.) sau arhitectură, sau fizică, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

New Anunț angajare 1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

New Anunț angajare 1 post Secretară, cu responsabilităţi administrative si contabilitate primară, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala Timișoara, normă: 8h.  Detalii …

New New Anunț angajare 1 post Șef Compartiment Execuție Bugetară, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Direcția Economică, normă: 8h.  Detalii …

New Anunț angajare 1 post Șef Compartiment Financiar – Contabilitate, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Direcția Economică, normă: 8h. Detalii …

New Anunț angajare 1 post inginer de cercetare în costrucții civile, industriale și agricole, Sucursala INCERC București, normă: 8h. Detalii …

-  Anunț angajare 1 post asistent de cercetare științifică, specialitatea inginerie civilă, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Laborator INCERC de cercetare și încercări în construcții, Sucursala Timișoara, normă: 8h. Detalii …

-  Anunț angajare 1 post tehnician constructor, Sucursala Cluj-Napoca, normă: 8h. Detalii …

-  Anunț angajare 1 post cercetător științific, specialitatea inginerie civilă, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Laborator INCERC de cercetare și încercări în construcții, Sucursala Timișoara, normă: 8h. Detalii …

-  Anunț angajare 1 post cercetător științific, specializarea instalații, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Laborator INCERC de cercetare și încercări privind performanța energetică, instalații și acustica construcțiilor, Sucursala INCERC București, normă: 8h. Detalii …

-  Anunț angajare 1 post Arhitect, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala URBANPROIECT București , Secția de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Urbanismului, Dezvoltării Teritoriale Durabilă și Proiectare pentru Construcții, normă: 8h. Detalii …

-  Anunț angajare 1 post Șef Compartiment Juridic, în cadrul INCD URBAN-INCERC, normă: 8h. Detalii …

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off