full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Anunturi Compartimentul Management si Resurse Umane

Anunţuri Compartimentul Management şi Resurse Umane

 *          *          *

******************

A N U N Ț
19.01.2023

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează

concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Administrator, Compartiment Infrastructură, Administrare și I.T.  Direcția Tehnică – Patrimoniu și Administrare, normă: 8h.
Detalii…

 

******************

A N U N Ț
19.01.2023

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează

concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Tehnician determinări fizico-mecanice – Secția de Cercetare-Dezvoltare Inovare Constructii,
Sucursala INCERC București, normă 8 ore
Detalii…

 

******************

 

A N U N Ț
16.01.2023

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Șef Compartiment Financiar – Contabil,  Direcția Economică, normă: 8h.
Detalii …

 

******************

A N U N Ț
16.01.2023

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Tehnician determinări fizico-mecanice – Laborator INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții, Sucursala Iasi, normă 4 ore.
Detalii…

 

******************

 

A N U N Ț
21.12.2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următoarelor două posturi vacante:

Cercetător științific – domeniul inginerie civilă și management, Sucursala Cluj – Napoca

Detalii …

 

******************

A N U N Ț
21.12.2022
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

Asistent de cercetare științifică – domeniul ingineria materialelor, Sucursala Cluj-Napoca

 

Detalii…

******************

 

ANUNȚ SELECȚIE DOSAR

  • 12.2022 -

Comisia Concursului pentru ocuparea postului vacant de Consilier Juridic – Direcția Juridică și Resurse Umane, Compartiment Avizare Juridică și Contencios, ce va avea loc în data de 21.12.2022, ora 09.00, declară ADMIS dosarul candidatului.

 

******************

 

ANUNȚ SELECȚIE DOSAR

  • 12.2022 -

Comisia Concursului pentru ocuparea postului vacant de Tehnician echipamente de calcul si rețele - Direcția Tehnică, Compartiment Infrastructura, Administrare și I.T. ce va avea loc în data de 21.12.2022, ora 12.00, declară ADMIS dosarul candidatului.

 

******************

 

A N U N Ț
25.11.2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:
Tehnician echipamente de calcul si rețele – Direcția Tehnică, Compartiment Infrastructura, Administrare și I.T.

Detalii…

 

******************

 

A N U N Ț
25.11.2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Consilier Juridic – Direcția Juridică și Resurse Umane, Compartiment Avizare Juridică și Contencios, normă: 8h.

 

Detalii …

 

******************


ANUNȚ SELECȚIE DOSAR

- 11.2022 -

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist în cadrul INCD URBAN – INCERC, Direcția Economică, Compartiment Financiar – Contabilitate din data de 11.11.2022, ora 09.00, declară ADMIS dosarul  candidatei.

******************

 

A N U N Ț
21.10.2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:  Economist, Direcția Economică, Compartiment Financiar – Contabilitate, normă: 8h. Detalii…

******************


ANUNŢ SELECŢIE DOSAR

- 30.08.2022 –

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist în cadrul INCD URBAN – INCERC, Direcţia Economică, Compartiment Financiar – Contabilitate din data de 05.09.2022, ora 09.00, declară RESPINS dosarul candidatei.

 

******************

A N U N Ț
15.08.2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Economist, Direcția Economică, Compartiment Financiar – Contabilitate, normă: 8h. Detalii …

******************

ANUNȚ SELECȚIE DOSAR
-    04.08.2022  -

Comisia de Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de  tehnician cu normă parțială de 4 ore, pentru Departamentul Reţeaua Naţională de Monitorizare și Protecție Seismică a Patrimoniului Construit din cadrul INCD URBAN – INCERC ce va avea loc în data de 10.08.2022, ora 09.00, declară ADMISE dosarele candidaţiilor.

******************

A N U N Ţ
19.07.2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

2 posturi tehnician cu normă redusă de 4 ore, pentru Departamentul Reţeaua Naţională de Monitorizare și Protecție Seismică a Patrimoniului Construit

 

Detalii …

******************

 

A N U N Ț
15.07.2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Economist, Direcția Economică, Compartiment Financiar – Contabilitate, normă: 8h.

Detalii …

 

****************************

 

ANUNȚ SELECȚIE DOSAR

  • 07.2022 -

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Electrician în cadrul INCD URBAN-INCERC, Direcția Tehnică-Patrimoniu și Administrare, Compartiment Infrastructura, Administrare și I.T. din data de 19.07.2022, ora 09.00, declară ADMIS dosarul candidatului.

 

****************************

 

ANUNŢ

28.06.2022

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE

TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1,

concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:
1 post electrician

Detalii …

 

*****************************

 

 

A N U N Ţ
16.06.2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Economist, Direcţia Economică, Compartiment Financiar – Contabilitate, normă: 8h.

Detalii …

 

*************************

A N U N Ţ
07.06.2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE

TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-

SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Inginer de Cercetare în Construcții Civile, Industriale și Agricole sau Inginer mecanic utilaj tehnologic

pentru construcții, Sucursala INCERC București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare Inovare Construcţii,

normă 8 ore

Detalii …

 

*************************

A N U N Ţ
07.06.2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE

TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Inginer de Cercetare în Construcții Civile, Industriale și Agricole sau Inginerie Geologică și Geofizică

Sucursala INCERC București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare Inovare Construcţii, normă 8 ore

 

Detalii …

*************************

 

ANUNȚ SELECȚIE DOSAR

  • 05.2022 -

 

 

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Electrician în cadrul INCD URBAN-INCERC, Direcția Tehnică-Patrimoniu și Administrare, Compartiment Infrastructura, Administrare și I.T. din data de 03.06.2022, ora 09.00, declară RESPINS dosarul candidatului.

 

*************************

A N U N Ț

 

 

REZULTATUL CONCURSURILOR DE POSTURI DIN CERCETARE DIN 23.05.2022

 

 

Ca urmare a Procesului Verbal al Consiliul Științific al INCD URBAN-INCERC înregistrat cu nr. 2773/25.05.2022, pe baza Rapoartelor Comisiilor de concurs, Consiliul Științific al INCD URBAN-INCERC a validat și aprobat rezultatele următoarelor concursuri de posturi în cercetare de CS I și CS II, desfășurate potrivit prevederilor legilor în vigoare, Regulamentului de concurs aprobat în şedinţa Consiliului Știinţific din 25.10.2021, propunerilor Consiliului Științific și aprobărilor Consiliului de Administrație, astfel:

 

  • CATALINA Tiberiu, concurs din data de 23.05.2022 pentru postul de cercetător științific gradul I – domeniul inginerie civilă și management, INCD URBAN-INCERC București, dosar transmis de comisia de concurs cu nr. 2733/24.05.2022 – rezultat de concurs aprobat-admis;

 

  • DRAGOMIR Claudiu-Sorin, concurs din data de 23.05.2022 pentru postul de cercetător științific gradul II – domeniul inginerie civilă și management, INCD URBAN-INCERC București, dosar transmis de comisia de concurs cu nr. 2751/24.05.2022 – rezultat de concurs aprobat-admis;

 

  • RUS Mircea-Iosif, concurs din data de 23.05.2022 pentru postul de cercetător științific gradul II – domeniul științe economice și administrarea afacerilor, INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, dosar transmis de comisia de concurs cu nr. 2752/24.05.2022 – rezultat de concurs aprobat-admis.

 

 

 

26.05.2022

 

Compartimentul Resurse Umane

 

*************************

 

ANUNŢ

12.05.2022

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

 

1 post electrician

Detalii …

 

 

*************************

 A N U N Ţ

Concursul anunțat în data de 06.05.2022 pentru funcția de cercetător științific gr.II – domeniul ingineria materialelor, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Cluj – Napoca, se amână până la o dată ce va fi anunțată ulterior pe site-ul și la avizierul institutului.

*************************

 

A N U N Ț

06.05.2022

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

 

Cercetător științific gr. II – domeniul ingineria materialelor, Sucursala Cluj – Napoca

 

Detalii …

 

*************************

 

AMÂNARE CONCURS

Examenul pentru postul vacant de cercetător științific gr.III  – domeniul arhitectură și urbanism din cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala URBANPROIECT București, din data de 02 mai 2022 ora 09.00, se amână pentru data de 05 mai 2022 ora 09.00.

 

************************

 

A N U N Ț

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

 

Cercetător științific gr. I – domeniul inginerie civilă și management

INCD URBAN – INCERC București

 

 

Detalii …

 

***************************

 

 

A N U N Ț

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

 

Cercetător științific gr. II – domeniul inginerie civilă și management

INCD URBAN – INCERC București

 

 

Detalii …

 

***************************

 

 

A N U N Ț

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

 

Cercetător științific gr. II – domeniul științe economice și administrarea afacerilor,

 Sucursala Cluj – Napoca

 

 

Detalii …

 

***************************

 

 

A N U N Ț

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

 

Cercetător științific – domeniul științe economice și administrarea afacerilor, INCD URBAN – INCERC București

Detalii …

 

*****************************************

 

 A N U N Ț

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

 

Cercetător științific – domeniul inginerie civilă și management, Sucursala Timișoara

Detalii …

 

***********************

AMÂNARE CONCURS

Examenul pentru postul vacant de inginer chimist din cadrul Sucursalei INCERC București,
din data de 07 aprilie 2022 ora 09.00, se amână pentru data de 14 aprilie 2022 ora 09.00.

***********************

 

 

A N U N Ț
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea
următorului post vacant: Cercetător științific – domeniul arhitectură și urbanism, Sucursala URBANPROIECT București

Detalii …

**********************************

A N U N Ț
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea
următorului post vacant: Cercetător științific – domeniul geografie, Sucursala URBANPROIECT București

 

Detalii …

 

**********************************

A N U N Ț
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea
următorului post vacant: Cercetător științific gr.III – domeniul inginerie civilă și management, Sucursala INCERC București

 

Detalii …

************************************

A N U N Ț
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC
organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

Asistent de cercetare științifică – domeniul ingineria materialelor, Sucursala Cluj-Napoca

 

Detalii …

 

*************************************

A N U N Ț
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următoarelor două posturi vacante: Cercetător științific – domeniul inginerie civilă și management, Sucursala Cluj – Napoca

Detalii …

 

 

——————————————–

 ANUNȚ SELECȚIE DOSARE

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Inginer chimist, Sucursala INCERC București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare Inovare Construcţii, din data de 07.04.2022, ora 09.00, declară ADMIS dosarul candidatului.

——————————————–

 

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Arhitect urbanism, în cadrul Sucursalei URBANPROIECT București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare în Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Durabilă “GREEN & SMART CITY”,  din data de 07.04.2022, începând cu ora 11.30 declară ADMIS dosarul candidatului.

 

************************************

A N U N Ț
24.03.2022

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

Cercetător științific gr.III  – domeniul geografie

 

Detalii …

 

************************************

A N U N Ț
24.03.2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

Cercetător științific gr.III  – domeniul arhitectură și urbanism

 Detalii …

 

************************************

REGULAMENT DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ACS, CS, CS III, CS II şi CS I DIN CADRUL INCD URBAN-INCERC
Detalii  …

************************************

 A N U N Ţ

privind rezultatele candidaților înscrişi la concursul  pentru ocuparea funcției vacante de Secretar administrativ cu atribuţii pentru activitatea de contractare şi urmarire contracte, Sucursala Cluj-Napoca, organizat de INCD URBAN-INCERC în data de 21.03.2022

Detalii …

 

************************************

 

A N U N Ț
22.03.2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC
organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

Cercetător științific gr.III  – domeniul inginerie civilă și management

 

Detalii …

************************************

A N U N Ț
18.03.2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC
organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

Cercetător științific gr.III – domeniul ingineria materialelor

Detalii …

*************************************

A N U N Ț
18.03.2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC
organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

Asistent de cercetare științifică – domeniul inginerie civilă și management

 

Detalii …

*************************************

 

 

 

ANUNŢ
17.03.2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post arhitect urbanist, perioadă determinată, normă 4 ore

Detalii …

****************************************

ANUNŢ
17.03.2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post Inginer chimist, Sucursala INCERC București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare Inovare Construcţii, normă 8 ore

 

Detalii …

 

****************************************

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE
- 15.03.2022  -

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar administrativ cu atribuții pentru activitatea de contractare și urmărire contracte, Sucursala Cluj-Napoca, ce va avea loc în data de 21.03.2022, începând cu ora 09.00, numită prin Decizia Conducerii INCD URBAN-INCERC nr.66 din 02.03.2022, declară ADMISE dosarele candidatelor.

 

*************************************

 

A N U N Ţ

 

privind rezultatele candidaților înscrisi la concursul  pentru ocuparea funcției vacante de Economist, organizat la INCD URBAN-INCERC

 în data de 11.03.2022

 

 

Nume și prenume Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj total Observații
Cod candidat 246

 

90,00 89,40 89,70 RESPINS
Cod candidat 135

 

100,00 96,60 98,30 ADMIS

 

 

*************************************

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE
- 09.03.2022  -

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Tehnician, Sucursala Cluj-Napoca, ce va avea loc în data de 15.03.2022, începând cu ora 11.30, numită prin Decizia Conducerii INCD URBAN-INCERC nr.58 din 23.02.2022, declară ADMIS dosarul candidatului.

**************************************

ANUNȚ SELECȚIE DOSAR
- 09.03.2022  -

Comisia de Contestații pentru ocuparea postului vacant de Secretar instituție în cadrul INCD URBAN – INCERC, Direcția Tehnică – Patrimoniu și Administrare, Compartiment Infrastructura, Administrare și I.T. din data de 10.03.2022, ora 09.00, declară ADMIS dosarul candidatei.

 

**************************************

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE
- 07.03.2022  -

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil în cadrul INCD URBAN – INCERC, Direcția Economică, Compartiment Financiar – Contabilitate din data de 11.03.2022, ora 11.00, declară ADMIS dosarul candidatei.

**************************************

 

**************************************

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE
- 07.03.2022  -

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist în cadrul INCD URBAN – INCERC, Direcția Economică, Compartiment Financiar – Contabilitate din data de 11.03.2022, ora 08.30, declară ADMISE dosarele  candidatelor.

**************************************

 

 

*****************************

ANUNȚ SELECȚIE DOSAR
- 04.03.2022  -

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar instituție în cadrul INCD URBAN – INCERC, Direcția Tehnică – Patrimoniu și Administrare, Compartiment Infrastructura, Administrare și I.T. din data de 10.03.2022, ora 09.00, declară RESPINS dosarul candidatului.

Motivul respingerii dosarului:
Nu îndeplineşte cerinţele postului în sensul nedovedirii absolvirii studiilor superioare de lungă durată.

 

**************************************

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE
- 03.03.2022  -

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist în gestiunea economică, Sucursala Cluj-Napoca, ce va avea loc în data de 09.03.2022, începând cu ora 09.00, numită prin Decizia Conducerii INCD URBAN-INCERC nr.42 din 16.02.2022, declară ADMIS dosarul candidatului.

**************************************

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE
- 03.03.2022  -

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Inginer specialitatea ingineria materialelor oxidice/Inginerie civilă și management, Sucursala Cluj-Napoca ce va avea loc în data de 09.03.2022, începând cu ora 11.30, numită prin Decizia Conducerii INCD URBAN-INCERC nr.44 din 16.02.2022 declară ADMIS dosarul candidatului.

**************************************

 

*************************************

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE
- 02.03.2022  -

 

     Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Inginer specialitatea inginerie civilă – performanță energetică şi energii neconvenţionale, Sucursala INCERC București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare Inovare Construcţii, din data de 07.03.2022, ora 09.00, declară ADMIS dosarul candidatului.

*************************************

 

ANUNT
valabil din 28-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

 

1 post Secretar administrativ cu atribuții pentru activitatea de contractare și urmărire contracte Sucursala Cluj – Napoca, normă: 8h.

 

Detalii ….

 

***************************************

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE
28.02.2022

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Şofer în cadrul INCD URBAN – INCERC, Direcția Tehnică – Patrimoniu și Administrare, Compartiment Infrastructura, Administrare si I.T. din data de 04.03.2022, ora 08.30, declară ADMIS dosarul candidatului.

 

****************************************

 

 

ANUNT
valabil din 25-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

2 posturi de Inginer de Cercetare în Construcții Civile, Industriale și Agricole sau Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții, Sucursala INCERC București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare Inovare Construcţii, normă 8 ore

 

Detalii ….

 

 

ANUNT
valabil din 25-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

2 posturi de Inginer de Cercetare, cu studii superioare universitare într-unul din domeniile: inginerie civilă (construcţii civile şi industriale, îmbunătăţiri funciare, inginerie urbană etc.), sau inginerie tehnică (elecronică, mecanică, electrotehnică etc.), sau fizică, Sucursala INCERC București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare Inovare Construcţii, normă 8 ore

 

Detalii ….

 

 

******************************************

 

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE

24.02.2022

Comisia de Concurs pentru ocuparea postului vacant de Şef Compartiment Achiziţii Publice şi Marketing, din cadrul INCD URBAN – INCERC, din data de 02.03.2022, ora 09.30, declară RESPINSE dosarele celor doi candidaţi.

 

******************************************

 

ANUNT
valabil din 22-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post Muncitor calificat, Sucursala Cluj – Napoca, Secția de Cercetare-Dezvoltare Inovare Constructii,  normă 8 ore

 

Detalii ….

 

ANUNT
valabil din 22-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post Tehnician, Sucursala Cluj – Napoca, Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții, normă 8 ore

 

Detalii ….

 

ANUNT
valabil din 18-02-2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Economist, Direcția Economică, Compartiment Financiar – Contabilitate, normă: 8h.

 

Detalii ….

 

ANUNT
valabil din 18-02-2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Contabil, Direcția Economică, Compartiment Financiar – Contabilitate, normă: 8h.

Detalii ….

 

 

 

 

ANUNT
valabil din 17-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post secretar instituție

Detalii ….

 

ANUNT
valabil din 17-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Inginer de Cercetare în Construcții Civile, Industriale și Agricole sau Inginerie Geologică și Geofizică Sucursala INCERC București, Secţia de
Cercetare-Dezvoltare Inovare Construcţii, normă 8 ore

 Detalii ….

 

 

ANUNT
valabil din 15-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post Inginer specialitatea ingineria materialelor oxidice / Inginerie civilă și management normă: 8h, Sucursala Cluj-Napoca.

 

Detalii ….

 

ANUNT
valabil din 15-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post Economist în gestiunea economică, Sucursala Cluj – Napoca, normă 8 ore

 

Detalii ….

 

 

ANUNT
valabil din 14-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

 

1 post Inginer specialitatea inginerie civilă-performanță energetică şi energii neconvenţionale, Sucursala INCERC București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare Inovare Construcţii, normă 8ore

  Detalii ….

 

 

ANUNT
valabil din 14-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post de Inginer în una din specializările: Inginerie a instalațiilor sau Inginerie civilă (construcții civile, industriale) sau Inginerie tehnică (electronică, mecanică, etc.) sau Inginerie a mediului sau Fizică sau Energetica clădirilor, Sucursala INCERC București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare Inovare Construcţii, normă 8 ore

  Detalii ….

 

 ANUNT
valabil din 11-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post electrician  Detalii ….

 

ANUNT
valabil din 11-02-2022

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post șofer  Detalii ….

 

 

 

ANUNT
valabil din 08-02-2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/ examen pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post Şef Compartiment Achiziţii Publice şi Marketing, normă 8 ore  Detalii ….

 

ANUNT
valabil din 20-10-2021

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/ examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1 post inginer chimist, normă: 4h, perioadă nedeterminată. Detalii…

 

 

A N U N Ţ
valabil din 13-10-2021

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/ examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

2 posturi Economist, normă: 8h, perioadă nedeterminată. Detalii …

 

 

 

A N U N Ţ

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, concursul anunțat pentru data de 24 august 2021 pentru funcția de cercetător științific, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Cluj – Napoca, se amână până la o dată ce va fi anunțată pe site-ul și la avizierul institutului. Detalii …

 

**********************************

 

A N U N Ţ

 Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, concursurile anunțate pentru data de 03 august 2021 pentru funcțiile de secretar economic și tehnician, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Cluj – Napoca, se amână până la o dată ce va fi anunțată pe site-ul și la avizierul institutului. Detalii …

 

 

 

NOU!

valabil din 24-08-2021

1 post cercetător științific în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala Cluj – Napoca, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 6h.  Detalii …

 

NOU!

valabil din 03-08-2021

1 post tehnician în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala Cluj – Napoca, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 4h.  Detalii …

 

NOU!

valabil din 03-08-2021

1 post secretar economic în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala Cluj – Napoca, Compartiment Financiar – Administrativ, normă: 8h.  Detalii …

 

******************************

valabil din 28-04-2021

3 posturi Inginer în construcții civile, industriale și agricole sau Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

 

 

valabil din 27-04-2021

1 post inginer – specializarea Inginerie a instalațiilor sau Inginerie civilă (construcții civile, industriale) sau Inginerie tehnică (electronică, mecanică) sau Inginerie a mediului sau Fizică sau Energetica clădirilor în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

 

*****************

 

valabil din 17-11-2020

1 post inginer – specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole sau specializarea Inginerie Geologică sau Geofizică sau Geodezie, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

 

valabil din 16-11-2020

2 posturi Inginer în construcții civile, industriale și agricole sau Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

 

 

 

valabil din 13-11-2020

1 post inginer – specializarea Inginerie a instalațiilor sau Inginerie civilă (construcții civile, industriale) sau Inginerie tehnică (electronică, mecanică) sau Inginerie a mediului sau Fizică sau Energetica clădirilor în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

****************************

Anunt ocupare post Șef Secretariat Tehnic al CTPC

 

 

 

****************************

valabil din 15-10-2020

- 1 post inginer – specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole sau specializarea Inginerie Geologică sau Geofizică sau Geodezie, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

valabil din 14-10-2020

- 2 posturi Inginer în construcții civile, industriale și agricole sau Inginer mecanic
utilaj tehnologic pentru construcții, în cadrul INCD URBAN – INCERC,
Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și
încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

valabil din 13-10-2020

- 1 post inginer – specializarea Inginerie a instalațiilor sau Inginerie civilă (construcții civile, industriale) sau Inginerie tehnică (electronică, mecanică) sau Inginerie a mediului sau Fizică sau Energetica clădirilor în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

 

valabil din 05-10-2020

- 1 post Șef Secretariat Tehnic al CTPC, în cadrul INCD URBAN – INCERC, normă: 8h.  Detalii …

 

 

 

 

****************************

 

valabil din 21-08-2020

- 1 post Inginer în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Cluj-Napoca, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 6h.  Detalii …

 

valabil din 21-08-2020

- 1 post muncitor calificat (tinichigiu) în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Cluj-Napoca, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

 

 

19-08-2020

- 1 post tehnician mecanic în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

18-08-2020

- 2 posturi Inginer în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

 

 

18-08-2020

- 1 post cercetător științific în instalații gr.III în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Iași, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

 

 

 

 

17-08-2020

- 2 posturi Inginer în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

 

05-03-2020

-  1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole/ geologie și geofizică în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

05-03-2020

-  1 post Geograf în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala URBANPROIECT București, Secţia de cercetare dezvoltare inovare în urbanism, amenajarea teritoriului și dezvoltare durabilă “GREEN & SMART CITY”, normă: 8h, perioadă nedeterminată.  Detalii …

 

04-03-2020

-  1 post Inginer în una din specializările: Inginerie a instalațiilor sau Inginerie civilă (construcții civile, industriale) sau Inginerie tehnică (electronică, mecanică, etc.) sau Inginerie a mediului sau Fizică, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h..  Detalii …

 

04-03-2020

-  1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN
– INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în
construcții, normă: 8h.   Detalii …

 

27-12-2019

-1 post Economist în cadrul Compartimentului Execuție Bugetară – Direcția Economică, normă: 8h,
perioadă nedeterminată.  Detalii …

 

 

21-11-2019

- 1 post Urbanist în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala URBANPROIECT București,
Secţia de cercetare dezvoltare inovare în urbanism, amenajarea teritoriului și dezvoltare durabilă “GREEN & SMART CITY”, normă: 8h, perioadă nedeterminată. Detalii …

 

18-11-2019

- 1 post cercetător științific specializarea urbanism și amenajarea teritoriului – geografie în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala URBANPROIECT București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Urbanismului, Dezvoltării Teritoriale Durabilă și Proiectare pentru Construcţii normă: 8h, perioadă nedeterminată. Detalii …

 

18-11-2019

- 1 post cercetător științific specializarea arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala URBANPROIECT București, Secţia de cercetare dezvoltare inovare în urbanism, amenajarea teritoriului și dezvoltare durabilă “Green & Smart City”, normă: 8h, perioadă nedeterminată. Detalii …

18-11-2019

-  1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

 

14-11-2019

-  1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h, perioadă nedeterminată.  Detalii …

 

08-11-2019

-  Anunt angajare 1 post Cercetător Științific gradul III (CSIII) – specialitatea științe economice în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Cluj-Napoca, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h, perioadă nedeterminată. Detalii …

 

06-11-2019

 

-  Anunt angajare – 2 Posturi Inginer specialitatea Inginerie civilă, Fizica Construcțiilor, Inginerie Structurală, Inginerie Seismică în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Iași, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. – Detalii …

 

05-11-2019

- Anunt angajare 1 post asistent de cercetare ştiinţificã în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC Iasi – Detalii …

 

- Anunt angajare 1 post asistent de cercetare stiintificã – specializarea Instalatii pentru constructii în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC Iasi- Detalii …

 

 

Arhiva anunturi

 

- Anunt angajare 1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București – Detalii …

- Anunt angajare 1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București – Detalii …

- Anunt angajare 1 post Inginer în una din specializările: Inginerie civilă (construcții civile, industriale, îmbunătățiri funciare, inginerie urbană, etc) sau inginerie tehnică (electronică, mecanică, etc.) sau arhitectură, sau fizică în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București – Detalii …

 

- Anunț angajare 1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off