full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Anunturi Compartimentul Management si Resurse Umane

Anunturi Compartimentul Management si Resurse Umane

 

 

ANUNT
valabil din 20-10-2021

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/ examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1 post inginer chimist, normă: 4h, perioadă nedeterminată. Detalii…

 

 

A N U N Ţ
valabil din 13-10-2021

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/ examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

2 posturi Economist, normă: 8h, perioadă nedeterminată. Detalii …

 

 

 

A N U N Ţ

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, concursul anunțat pentru data de 24 august 2021 pentru funcția de cercetător științific, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Cluj – Napoca, se amână până la o dată ce va fi anunțată pe site-ul și la avizierul institutului. Detalii …

 

**********************************

 

A N U N Ţ

 Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, concursurile anunțate pentru data de 03 august 2021 pentru funcțiile de secretar economic și tehnician, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Cluj – Napoca, se amână până la o dată ce va fi anunțată pe site-ul și la avizierul institutului. Detalii …

 

 

 

NOU!

valabil din 24-08-2021

1 post cercetător științific în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala Cluj – Napoca, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 6h.  Detalii …

 

NOU!

valabil din 03-08-2021

1 post tehnician în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala Cluj – Napoca, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 4h.  Detalii …

 

NOU!

valabil din 03-08-2021

1 post secretar economic în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala Cluj – Napoca, Compartiment Financiar – Administrativ, normă: 8h.  Detalii …

 

******************************

valabil din 28-04-2021

3 posturi Inginer în construcții civile, industriale și agricole sau Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

 

 

valabil din 27-04-2021

1 post inginer – specializarea Inginerie a instalațiilor sau Inginerie civilă (construcții civile, industriale) sau Inginerie tehnică (electronică, mecanică) sau Inginerie a mediului sau Fizică sau Energetica clădirilor în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

 

*****************

 

valabil din 17-11-2020

1 post inginer – specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole sau specializarea Inginerie Geologică sau Geofizică sau Geodezie, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

 

valabil din 16-11-2020

2 posturi Inginer în construcții civile, industriale și agricole sau Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

 

 

 

valabil din 13-11-2020

1 post inginer – specializarea Inginerie a instalațiilor sau Inginerie civilă (construcții civile, industriale) sau Inginerie tehnică (electronică, mecanică) sau Inginerie a mediului sau Fizică sau Energetica clădirilor în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

****************************

Anunt ocupare post Șef Secretariat Tehnic al CTPC

 

 

 

****************************

valabil din 15-10-2020

- 1 post inginer – specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole sau specializarea Inginerie Geologică sau Geofizică sau Geodezie, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

valabil din 14-10-2020

- 2 posturi Inginer în construcții civile, industriale și agricole sau Inginer mecanic
utilaj tehnologic pentru construcții, în cadrul INCD URBAN – INCERC,
Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și
încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

valabil din 13-10-2020

- 1 post inginer – specializarea Inginerie a instalațiilor sau Inginerie civilă (construcții civile, industriale) sau Inginerie tehnică (electronică, mecanică) sau Inginerie a mediului sau Fizică sau Energetica clădirilor în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

 

valabil din 05-10-2020

- 1 post Șef Secretariat Tehnic al CTPC, în cadrul INCD URBAN – INCERC, normă: 8h.  Detalii …

 

 

 

 

****************************

 

valabil din 21-08-2020

- 1 post Inginer în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Cluj-Napoca, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 6h.  Detalii …

 

valabil din 21-08-2020

- 1 post muncitor calificat (tinichigiu) în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Cluj-Napoca, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

 

 

19-08-2020

- 1 post tehnician mecanic în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

18-08-2020

- 2 posturi Inginer în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

 

 

18-08-2020

- 1 post cercetător științific în instalații gr.III în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Iași, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

 

 

 

 

17-08-2020

- 2 posturi Inginer în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

 

05-03-2020

-  1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole/ geologie și geofizică în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h.  Detalii …

 

05-03-2020

-  1 post Geograf în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala URBANPROIECT București, Secţia de cercetare dezvoltare inovare în urbanism, amenajarea teritoriului și dezvoltare durabilă “GREEN & SMART CITY”, normă: 8h, perioadă nedeterminată.  Detalii …

 

04-03-2020

-  1 post Inginer în una din specializările: Inginerie a instalațiilor sau Inginerie civilă (construcții civile, industriale) sau Inginerie tehnică (electronică, mecanică, etc.) sau Inginerie a mediului sau Fizică, în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h..  Detalii …

 

04-03-2020

-  1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN
– INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în
construcții, normă: 8h.   Detalii …

 

27-12-2019

-1 post Economist în cadrul Compartimentului Execuție Bugetară – Direcția Economică, normă: 8h,
perioadă nedeterminată.  Detalii …

 

 

21-11-2019

- 1 post Urbanist în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala URBANPROIECT București,
Secţia de cercetare dezvoltare inovare în urbanism, amenajarea teritoriului și dezvoltare durabilă “GREEN & SMART CITY”, normă: 8h, perioadă nedeterminată. Detalii …

 

18-11-2019

- 1 post cercetător științific specializarea urbanism și amenajarea teritoriului – geografie în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala URBANPROIECT București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Urbanismului, Dezvoltării Teritoriale Durabilă și Proiectare pentru Construcţii normă: 8h, perioadă nedeterminată. Detalii …

 

18-11-2019

- 1 post cercetător științific specializarea arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala URBANPROIECT București, Secţia de cercetare dezvoltare inovare în urbanism, amenajarea teritoriului și dezvoltare durabilă “Green & Smart City”, normă: 8h, perioadă nedeterminată. Detalii …

18-11-2019

-  1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

 

14-11-2019

-  1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h, perioadă nedeterminată.  Detalii …

 

08-11-2019

-  Anunt angajare 1 post Cercetător Științific gradul III (CSIII) – specialitatea științe economice în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Cluj-Napoca, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h, perioadă nedeterminată. Detalii …

 

06-11-2019

 

-  Anunt angajare – 2 Posturi Inginer specialitatea Inginerie civilă, Fizica Construcțiilor, Inginerie Structurală, Inginerie Seismică în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala Iași, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. – Detalii …

 

05-11-2019

- Anunt angajare 1 post asistent de cercetare ştiinţificã în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC Iasi – Detalii …

 

- Anunt angajare 1 post asistent de cercetare stiintificã – specializarea Instalatii pentru constructii în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC Iasi- Detalii …

 

 

Arhiva anunturi

 

- Anunt angajare 1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București – Detalii …

- Anunt angajare 1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București – Detalii …

- Anunt angajare 1 post Inginer în una din specializările: Inginerie civilă (construcții civile, industriale, îmbunătățiri funciare, inginerie urbană, etc) sau inginerie tehnică (electronică, mecanică, etc.) sau arhitectură, sau fizică în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala INCERC București – Detalii …

 

- Anunț angajare 1 post Inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții, normă: 8h. Detalii …

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off