full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

logo connectGREEN

logo_ELIS_bronze_calitate_OK

banda_CRISALIDE

În perioada 2018 – 2020 INCD URBAN-INCERC este partener în cadrul proiectului „Acţiuni SMART replicabile şi integrate în ceea ce priveşte dezvoltarea economiilor urbane – CRISALIDE”.

Domnul Vasile MEIȚĂ, directorul general al INCD URBAN-INCERC a participat în data de 4 decembrie 2018, la conferinţa internațională „Digitalization of city plannig and management”, organizată  de Federația Rusă şi găzduită în Rostov-on-don.

Imagini de la televiziunea Don24, cu aspecte de la lucrările Conferinţei….

VĂ DERANJEAZĂ ZGOMOTUL LA BIROU ȘI/SAU ÎN CLASĂ LA ȘCOALĂ ?

Vă rugăm participați la o Cercetare PSIHO-ACUSTICĂ completând chestionarele de la adresa

 http://acustica.rebemond.ro/

Proiect de cercetare PN 18-35.03.03 Faza 3, pe domeniul Acustica Construcțiilor.

Anunt_10dec2018

Program dezbateri regionale

Program dezbateri regionale

Program dezbateri regionale

Program dezbateri regionale

Simpozion

Program dezbateri regionale

Program dezbateri regionale

Train-to-NZEB

Program dezbateri regionale

Program dezbateri regionale

Program dezbateri regionale

Program dezbateri regionale

Program dezbateri regionale

Program dezbateri regionale

Program dezbateri regionale

Dezbateri regionale

Dezbateri regionale

Conferinta nZEB sept

Conferinta nZEB Septembrie 2018

logo_ELIS_bronze_calitate_OK

logo_ELIS_bronze_calitate_OK

logo_ELIS_bronze_calitate_OK

logo_ELIS_bronze_calitate_OK

logo_ELIS_bronze_calitate_OK

logo_ELIS_bronze_calitate_OK

Comunicat_Lana.jpg

comunicat 1 feb 2018

comunicat 1 feb 2018

comunicat 1 feb 2018

NOUTĂȚI

Centrul European pentru Reabilitarea Clădirilor din INCD URBAN-INCERC (European Center for Buildings Rehabilitation – ECBR) organizează un Seminar de transfer de cunoștințe teoretice și practice privind pregătirea pentru a face față situațiilor produse de cutremure. Seminarul va avea loc în zilele de joi 28.06.2018 între orele 8.30 -15 și vineri 29.06.2018 între orele 9 -14.30. Detalii…

În data de 08 decembrie 2017,  a fost predat către Ministerul Cercetării și Inovării, Etapa 1 – Analiza strategiilor și politicilor existente la nivel național, european și internațional în domeniul valorificării integrate a resursei naturale de lână de oaie, cu prioritate în domeniul construcțiilor, din proiectul sectorial “Cercetări privind dezvoltarea capacității de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrată a resursei naturale de lână. Aplicabilitatea produselor eco-inovative pe bază de lână de oaie în domeniul construcțiilor. Pentru mai multe detalii vizitați site-ul proiectului www.ro-lana.incd.ro

Conferinta de cercetare in amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectura si constructii

Editia a XIII-a, 25  – 26 octombrie 2017

 SUCURSALE INCD URBAN-INCERC

Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări privind Performanța Energetică,  Instalații și Acustica Construcţiilor

Laborator INCERC 
de Cercetare şi Încercări Securitate la Incendii

Laborator INCERC 
de Cercetare şi Încercări Materiale, Construcții și Inginerie Seismică

COMPARTIMENT 
FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Secția de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Urbanismului, Dezvoltării Teritoriale Durabilă și Proiectare pentru Construcții

COMPARTIMENT 
FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări
 în Construcţii

COMPARTIMENT 
FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări Seismice şi Climatice

COMPARTIMENT 
FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări în Construcţii

COMPARTIMENT 
FINANCIAR-ADMINISTRATIV

În cadrul laboratoarelor Institutului se pot efectua o serie de încercari / teste  distructive și nedistructive ce au drept scop determinarea unor proprietăţi mecanice ale materialelor încercate.

Laboratoarele sunt acreditate RENAR și autorizate ISC la nivel de gradul I

Laboratorul de Cercetare și Încercări Acustica Construcțiilor

> Hidroizolaţii

> Izolaţii termice

> Izolaţii fonice

Laboratorul de Cercetare și Încercări privind Tehnologia și Durabilitatea Betoanelor și Mortarelor, Materialelor, Elementelor și Structurilor de Construcții, Geotehnică și Fundații pentru Construcții

> Zidărie și pereţi

> Armătură de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate

> Prefabricate

> Finisaje

> Verificări nedistructive și a comportării în exploatare a construcţiilor

> Echipamente înglobate în construcţii

> Elemente și subansambluri pentru determinarea stărilor de eforturi și deformaţii

> Geotehnica și teren de fundare

> Materiale pentru noroi bentonitic

> Drumuri

> Beton, beton armat, beton precomprimat

> Materiale pentru betoane și mortare

> Mortare pentru tencuieli și zidării

> Elemente de pavaj

Laboratorul de Cercetare și Încercări Securitatea la Foc a Construcțiilor

> Rezistenţa la foc

> Reacția la foc

Laboratorul de Cercetare și Încercări Instalații, Materiale și Echipamente, Protecție Termică și Economie de Energie în Construcții

> Instalații Încălzire

> Instalații de ventilații și climatizare

> Instalații de gaze combustibile naturale

> Instalaţii sanitare

> Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

Laboratorul de Cercetare și Încercări Produse Polimerice, Finisaje, Protecție la Coroziune și Degradare Biochimică, Protecția Hidrofugă și Învelitori la Construcții

> Beton, beton armat, beton precomprimat

> Drumuri

> Finisaje

> Finisaje, Mortare pentru tencuire

> Finisaje, Materiale plastice, Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

> Materiale de protecţie contra agenţilor corozivi

> Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

> Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice, Produse polimerice pentru  construcţii

> Geosintetice

> Mortare pentru tencuire

> Produse finite, Produse polimerice pentru construcţii

> Verificări nedistructive și a comportării în exploatare a construcţiilor

Laboratorul de Cercetare și Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice și Seismice pentru Construcții, Instalații și Echipamente – IASI

> Beton întărit

> Uși, ferestre și fațade cortina

> Lacuri și vopsele

> Plăci și dale ceramice

> Vitraje izolante

> Plăci profilate  fibrociment

> Ipsos și tencuieli pe baza de ipsos

> Materiale pentru șape și pardoseli

> Materiale hidroizolatoare

> Chit de etanșare rosturi

> Produse termoizolante

> Elemente de închidere

> Hidroizolaţii

> Table și ţigle metalice

> Componentele structurii metalice pentru sisteme de gips carton și plafoane suspendate

> Echipamente electrice și aparataj electric

> Corpuri de încălzire

> Conducte preizolate reţele subterane apă caldă / termoizolaţie PUR

> Captatoare solare

> Aparate de robinetărie, ţevi și fitinguri

> Guri de scurgere

> Rezervoare din materiale plastice

> Cămine din materiale plastice

> Țevi, fitinguri și asamblări de materiale termoplastice

> Sisteme pentru captarea și evacuarea apelor pluviale

> Agregate naturale

> Ciment

> Mortar

> Mortare de rosturi pentru plăci

> Tencuieli exterioare și interioare pe bază de lianţi organici

> Mortare pentru zidărie – Tencuieli

> Lemn brut pentru construcţii, lemn laminat încleiat

> Pavele din beton

> Dale din beton

> Borduri din beton

> Tuburi de canalizare din beton simplu/armat

> Panouri sandviș autoportante

> Încercări in situ a construcţiilor

> Încercări semidistructive pentru beton, beton armat

> Grinzi, stâlpi, planșee, pereți structurali

> Construcţii din beton, BA, BP, zidărie, structuri metalice

> Elemente pentru zidărie de argilă arsă

> Blocuri beton cu agregate

> Beton celular autoclavizat

> Bare, sarme laminate și sarme pentru armarea betonului

> Plase sudate

> Echipamente înglobate în construcţie – Probe de oțel

> Elemente liniare din beton, beton armat și beton precomprimat

> Elemente plane din beton, beton armat și beton precomprimat (pereți structurali, panouri mari, plăci, planșee dale)

> Construcţii din beton, BA, BP (modele la scară redusă sau la scară naturală reprezentând porţiuni dintr-o structură reală)

> Construcţii din zidărie (modele la scară redusă sau la scară naturală reprezentând porţiuni  dintr-o structură reală)

> Constructii cu alcatuire mixtă (beton, zidărie, metal, mase plastice)

> Echipamente, instalaţii, componente aferente construcţiilor

> Stâlpi și grinzi lemn

> Conducte din poliesteri armaţi cu fibră din sticlă

> Materiale plastice

> Conducte metalice aer

Laboratorul de Cercetare și Încercări Materiale și Elemente de Construcții  CLUJ – NAPOCA

> Ciment

> Agregate naturale de râu pentru mortare și betoane

> Agregate naturale pentru cf și drumuri

> Adezivi

> Încercări pe var

> Beton proaspăt

> Beton întărit

> Elemente, subansambluri de B.A. și B.P

> Tuburi de canalizare din beton simplu/armat

> Cămine de vizitare

> Ţigle din mortar de ciment

> Ţigle ceramice

> Dale, borduri, pavele

> Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni și vehicule (rigole)

> Elemente prefabricate pentru împrejmuiri

> Nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat

> Încercări in situ a construcţiilor

> Mortare de zidărie și tencuială

> Ipsos

> Agregate naturale pentru căi ferate și drumuri

> Uși și ferestre

> Lacuri, vopsele, zugrăveli

> Plăci și dale ceramice

> PVC rigid și profile din PVC rigid

> Materiale plastice

> Plăci pe bază de lemn

> Adezivi plăci ceramice

> Plăci și dale din piatră naturală

> Mochete

> Plăci de lemn

> Foi bituminoase ondulate

> Chit de etanșare rosturi

> Încercări pe membrane hidroizolante bituminoase și din PVC

> Membrane hidroizolante bituminoase și din PVC

> Învelitori metalice

> Termoizolații

> Sisteme/ produse termoizolante – ETICS

> Geam termoizolant și de securitate

> Dispozitive de acoperire și închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale

> Tablă

> Profile metalice pentru plăci de gips – carton

> Oţel beton /tablă

> Plase sudate

> Bentonită

> Corpuri de zidărie ceramice, beton

> Beton celular autoclavizat

> Buiandrugi

> Emulsii bituminoase

> Mixturi asfaltice

> PCI

> Construcţii de lemn

Laboratorul de Cercetare și Încercări Materiale, Elemente și Structuri, Geotehnică și Fundații pentru de Construcții TIMIȘOARA

> Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate

> Beton, beton armat și beton precomprimat

> Construcţii din lemn

> Finisaje

> Geotehnică și teren de fundare

> Încercari pe modele și prototipuri în laborator

> Prefabricate

> Verificări nedistructive și a comportării în exploatre a construcţiilor

> Zidărie și pereţi

masa_rotunda

 


Acreditari, Afilieri si Colaborari
scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off