full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

sigla_2019

logo_ELIS_bronze_calitate_OK

Certificari SRAC: Calitate – Mediu –  SSM – Anti-mita – Managementul Inovarii ; detalii aici:

 

************************************************************************************************************

REGULAMENT DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE
DE ACS, CS, CS III, CS II şi CS I DIN CADRUL INCD URBAN-INCERC

Detalii  …

************************************************************************************************************

 

Anunţuri Compartimentul Management şi Resurse Umane

…detalii aici:

 

Certificare OCP INCD URBAN – INCERC   2022 – Detalii aici…

NOUTĂȚI

Protocoale de colaborare

handshaking_color_transp

În perioada septembrie – noiembrie 2021, s-au semnat la nivel înalt,  protocoale de colaborare cu
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” – UAUIM, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,  Bucureşti, şi respectiv cu S.C. ICECON S.A.

 

Protocolul de colaborare cu încheiat cu UTCB stabileşte cadrul general pentru colaborarea celor două părţi, în vederea desfăşurării de activităţi comune în domenii de interes tehnico-ştiinţific şi de diseminare a rezultatelor la nivel naţional şi internaţional. (Detalii…)

 

Acordul de parteneriat încheiat între UAUIM şi INCD URBAN-INCERC, va profita de experienţa ambelor părţi în folosul şi sprijinul activităţilor de cercetare ştiinţifică doctorală din domeniile de activitate academică ale şcolilor doctorale ale UAUIM (Şcoala Doctorală de Arhitectură şi Şcoala Doctorală de Urbanism). (Detalii … )

 

Protocolul de colaborare semnat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca are ca obiectiv dezvoltarea unui parteneriat de cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer de cunoaştere privind desfaşurarea unor proiecte comune de cercetare în domeniile: Calitatea şi Protecţia Mediului, Sănătate, Energie, Management de Mediu, Construcţii Civile şi Industriale, Economie agrară şi Dezvoltare Rurală. (Detalii…)

 

Protocolul de colaborare tehnico-ştiinţifică încheiat cu ICECON S.A. are ca obiectiv creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a activităţii celor două institute, prin creşterea nivelului ştiinţific generat de crearea unor grupe de specialişti în domeniile specifice de de colaborare în vederea desfăşurării de activităţi comune în domenii de interes tehnico-ştiinţific şi de diseminare a rezultatelor la nivel naţional şi internaţional şi respectiv activitate; (Detalii…)

 

 

 

A C C E L E R O G R A M E   INREGISTRATE LA SEISME RECENTE

 

 *     *     *

 

 

Stimată Doamnă, Stimate Domn,

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC organizează pe 27-28 octombrie 2022 la Cluj-Napoca (cu prezenţa fizică) cea de-a XXII-a  ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială având ca tema “Excelenţă în cercetările aplicative privind sustenabilitatea în construcţii”, iar Sucursala Cluj-Napoca a INCD URBAN-INCERC organizează conferinţa aniversară a 60 de ani. Mai multe detalii despre acest eveniment găsiţi în materialul ataşat [C22_Invit_RO2.pdf].

 

Rugăm fiecare persoană interesată să participe la acest eveniment, fie pentru a prezenta un poster, fie pentru a audia lucrările conferinţei, să se înscrie on-line până la data de 14 octombrie 2022 la

 

https://docs.google.com/forms/d/1lzJZSV7JfxrM0ecGlJVExGfmQxSbC54NoH1ponD1TPM/viewform

 

şi, pentru cei care vor prezenta, să trimită până la data de 7 octombrie 2022 rezumatul şi lucrarea integrală la adresa de e-mail conferences@incd.ro; lucrările trimise pentru publicarea în revistele institutului vor putea fi trimise până la data de 14 octombrie 2022 la aceeaşi adresă sau direct către reviste. Pentru că volumele de rezumate şi lucrări să poată fi disponibile participanţilor, nu se vor admite lucrări trimise spre publicare după data-limita, deşi participanţii înscrişi după 7 octombrie 2022 vor putea susţine comunicările.

 

Accesul la lucrările şi documentele conferinţei este limitat şi doar persoanele care s-au înregistrat în timp util vor putea prezenta postere. Informaţii suplimentare privind programul şi alte detalii organizatorice vor fi oferite doar celor care au confirmat participarea după data de 21 octombrie 2022, odată cu finalizarea programului, în funcţie de interesul exprimat, şi afişate pe pagina de internet a conferinţei (http://conf.incd.ro/).

 

Vă rugăm că, în măsura posibilităţilor, să diseminaţi acest mesaj colegilor sau membrilor din instituţia sau organizaţia Dvs., precum şi colaboratorilor şi altor persoane care ar putea fi interesate. De asemenea, vă rugăm că eventualele întrebări să le adresaţi la adresele

indicate.

 

Cu aleasă consideraţie,

 

Comitetul de organizare (conferences@incd.ro)

 

 

Dear Madam or Sir,

 

The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC organizes at Cluj-Napoca (in person) the 22nd edition of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development titled “Excellence in applied researches on the sustainability of buildings”, and NIRD URBAN-INCERC Branch of Cluj-Napoca organizes the conference dedicated to its 60th anniversary 27-28 October 2022. Additional information on the event can be found in the attached material [C22_Invit_EN2.pdf].

 

We would like to invite any person interested in attending the event as part of the auditorium or presenter to register on-line, no later than 14 October 2022, at

 

https://docs.google.com/forms/d/1lzJZSV7JfxrM0ecGlJVExGfmQxSbC54NoH1ponD1TPM/viewform

 

and (for presenters only) submit their abstract and full paper for the Abstract and Paper Proceedings to conferences@incd.ro no later than 7 October 2022. Full papers can be submitted to the journals edited by URBAN-INCERC no later than 14 October 2022 to the same address or directly to the journals. In order to make available the Abstract and Paper Proceedings to all attendants, no submissions will be accepted for publication after the deadline, although participants registered after 7 October 2022 will be allowed to present their work.

 

The access to the conference and documents is limited and only those who registered before the deadline will be allowed to present. Additional information on the schedule and other details will be sent to those who confirmed their participation and/or interest after 21 October 2022 and posted on the conference website (http://conf.incd.ro/), when the detailed program will be available.

 

We would greatly appreciate if you could disseminate this message to your colleagues or members of your organization, but also to anyone else if she/he could be potentially interested. Also, we kindly ask you to contact us at the e-mail address indicated in this message.

 Please receive our best wishes in all your endeavors,

 The organizing Committee (conferences@incd.ro)

 

 

*  *  *

ANUNŢ

Centrul European pentru Reabilitarea Clădirilor din INCD URBAN-INCERC, funcţionând în cadrul Acordului EUR-OPA Hazarduri Majore (European Center for Buildings Rehabilitation – ECBR) în care România este reprezentată de MLPDA şi ECBR/INCD URBAN-INCERC, organizează două Seminare on-line (Webinar) în cadrul Proiectului „Sporirea rezilienţei clădirilor şi persoanelor cu vulnerabilităţi speciale la cutremure şi pandemii în România, în cadrul obiectivelor Acordului EUR-OPA pentru societăţi incluzive” (Enhancing the resilience of buildings and persons with special vulnerabilities to earthquakes and pandemics in Romania, within the EUR-OPA goals for inclusive societies).   Detalii …

*  *  * 

Conferința Internațională Connectgreen

“Protected Areas – Cornerstones of Ecological Connectivity in the Carpathians and Beyond”,
28-30 Septembrie 2021, Visegrad – Ungaria

Interreg Danube Conference
(Detalii)

ATELIER DE LUCRU VIRTUAL – 18 mai 2021
privind integrarea biodiversității și conectivității ecologice în sectorul planificării teritoriale, în contextul proiectului

 

 

Concurs video ConnectGREEN: “Conectivitate pentru toti”,
concurs cu premii adresat tinerilor intre 18-25 ani
(termen limita: 28 aprilie 2021)

Rezultate concurs video ConnectGREEN

Atelier virtual  CRISALIDE / CRISALIDE Virtual Meeting
17 nov 2020 / 17th nov 2020
RO / ENG

 

 

A V-a întâlnire a partenerilor din proiectul ConnectGREEN

21  octombrie 2020 –  Detalii aici…

ATELIER DE LUCRU VIRTUAL 26 octombrie 2020

 

Seminar online ECBR – 22 si 23 octombrie 2020

 

Actiune Interreg 2020

 

 Raport privind Activitatea Directorului General – 2019

 

 

Proiectul CRISALIDE / CRISALIDE Project

 

 

  Prima întâlnire online a partenerilor din proiectul ConnectGREEN – 31 martie 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOINVENT 2019

Participarea INCD URBAN-INCERC la INFOINVENT 2019 – CHIŞINĂU

 

04 05 11 DSC_8244 DSC_8289 10 03

 

 

*  *  * 

Conferinţa:

Oraşul inteligent: sinergii între urbanism, arhitectură şi construcţii

Aspecte de la Lucrarile conferintei

04  05

03 01 02

afis_conf_octombrie_2019

 

Forum_China_centrat

Începând din data de 10 Septembrie 2019, Directorul General al INCD URBAN-INCERC domnul CSI conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ a raspuns la o invitaţie din partea oficialităților chineze, care organizează Forumul pentru Inovare şi Dezvoltare Asia-Europa.

Scopul principal al vizitei este prezentarea inovațiilor în domeniul cercetării şi dezvoltării, în special pe domeniile urbanism şi construcții cu oportunități de realizare şi punere în practică a experienței acumulate. Atât mediul de afaceri internațional dar şi al țării gazdă, îşi manifestă interesul pentru know-how inclusiv pentru modalitățile de dezvoltare a unor proiecte comune legate de marile obiective în construcții cât şi pentru studiile tehnice şi proiectarea acestora.

ANUNT !

Concrete Solutions 7th International Conference on Concrete Repair,  Cluj Arena, Cluj Napoca, Romania – 30 Sep to 2 Oct 2019 – Detalii aici

ANUNT !

Centrul European pentru Reabilitarea Clădirilor din INCD URBAN-INCERC (European Center for Buildings Rehabilitation – ECBR) organizează un Seminar de transfer de cunoștințe teoretice și practice privind pregătirea pentru a face față situațiilor produse de cutremure. Detalii aici!

NEW !

   Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila “URBAN-INCERC” este partener al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), în proiectul “CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE PLANIFICARE STRATEGICA A MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN RENOVAREA FONDULUI CONSTRUIT NAȚIONAL DIN PERSPECTIVA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A RISCULUI SEISMIC, COD MYSMIS 127562 / COD SIPOCA 606”

Scurta descriere a proiectului

detalii la următorul link  https://www.mdrap.ro/constructii/-3849

   Discursul de deschidere al Conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială ediția a XV a sub titlul “Contribuția INCD URBAN-INCERC la Dezvoltarea Durabilă a Habitatului Uman European”    Director General CSI conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile Meiţă  Detali ….

   Programul Conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială ediția a XV   Detali ….

SiglaPro

CrisalideIunie2019

CoonectgreenIunie2019

25iunieInteregConectgreen

Afis_conf_mai2019

poster70

materialeuroinvent16-18mai

material10_11 mai_

material Petran1

logo connectGREEN

Prima întâlnire online a partenerilor din proiectul ConnectGREEN
31 martie 2020

1 CB 09 04_Page_1 1 CB 09 04_Page_2

Întâlnire de lucru a partenerilor din proiectul ConnectGREEN, Budapesta, 25-27 septembrie 2019. Detalii …

banda_CRISALIDE

În perioada 2018 – 2020 INCD URBAN-INCERC este partener în cadrul proiectului „Acţiuni SMART replicabile şi integrate în ceea ce priveşte dezvoltarea economiilor urbane – CRISALIDE”.

Domnul Vasile MEIȚĂ, directorul general al INCD URBAN-INCERC a participat în data de 4 decembrie 2018, la conferinţa internațională „Digitalization of city plannig and management”, organizată  de Federația Rusă şi găzduită în Rostov-on-don.

Imagini de la televiziunea Don24, cu aspecte de la lucrările Conferinţei….

Conferința de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială. Detalii...
Centrul European pentru Reabilitarea Clădirilor din INCD URBAN-INCERC (European Center for Buildings Rehabilitation - ECBR) organizează un Seminar de transfer de cunoștințe teoretice și practice privind pregătirea pentru a face față situațiilor produse de cutremure. Seminarul va avea loc în zilele de joi 28.06.2018 între orele 8.30 -15 și vineri 29.06.2018 între orele 9 -14.30. Detalii...
În data de 08 decembrie 2017,  a fost predat către Ministerul Cercetării și Inovării, Etapa 1 - Analiza strategiilor și politicilor existente la nivel național, european și internațional în domeniul valorificării integrate a resursei naturale de lână de oaie, cu prioritate în domeniul construcțiilor, din proiectul sectorial "Cercetări privind dezvoltarea capacității de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrată a resursei naturale de lână. Aplicabilitatea produselor eco-inovative pe bază de lână de oaie în domeniul construcțiilor. Pentru mai multe detalii vizitați site-ul proiectului www.ro-lana.incd.ro

> New Anunț angajare 1 post inginer de cercetare în costrucții civile, industriale și agricole, Sucursala INCERC București, normă: 8h. Detalii …


>  Anunț angajare 1 post asistent de cercetare științifică, specialitatea inginerie civilă, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Laborator INCERC de cercetare și încercări în construcții, Sucursala Timișoara, normă: 8h. Detalii …

> Anunț angajare 1 post tehnician constructor, Sucursala Cluj-Napoca, normă: 8h. Detalii …

>  Anunț angajare 1 post asistent de cercetare științifică, specialitatea inginerie civilă, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Laborator INCERC de cercetare și încercări în construcții, Sucursala Timișoara, normă: 8h. Detalii …

>  Anunț angajare 1 post cercetător științific, specializarea instalații, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Laborator INCERC de cercetare și încercări privind performanța energetică, instalații și acustica construcțiilor, Sucursala INCERC București, normă: 8h. Detalii …

>  Anunț angajare 1 post Arhitect, în cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala URBANPROIECT București , Secția de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Urbanismului, Dezvoltării Teritoriale Durabilă și Proiectare pentru Construcții, normă: 8h. Detalii …

>  Anunț angajare 1 post Șef Compartiment Juridic, în cadrul INCD URBAN-INCERC, normă: 8h. Detalii …

VĂ DERANJEAZĂ ZGOMOTUL LA BIROU ȘI/SAU ÎN CLASĂ LA ȘCOALĂ ?

Vă rugăm participați la o Cercetare PSIHO-ACUSTICĂ completând chestionarele de la adresa

 http://acustica.rebemond.ro/

Proiect de cercetare PN 18-35.03.03 Faza 3, pe domeniul Acustica Construcțiilor.

 SUCURSALE INCD URBAN-INCERC

Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată şi Încercări în Construcţii

COMPARTIMENT 
FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Secţia de Cercetare-Dezvoltare în Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare durabilă
GREEN & SMART CITY

COMPARTIMENT 
FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată şi Încercări în Construcţii

COMPARTIMENT 
FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată şi Încercări în Construcţii

COMPARTIMENT 
FINANCIAR-ADMINISTRATIV

Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată şi Încercări în Construcţii

COMPARTIMENT 
FINANCIAR-ADMINISTRATIV

În cadrul laboratoarelor Institutului se pot efectua o serie de încercari / teste  distructive și nedistructive ce au drept scop determinarea unor proprietăţi mecanice ale materialelor încercate.

Laboratoarele sunt acreditate RENAR și autorizate ISC la nivel de gradul I

Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată şi Încercări în Construcţii – București

> Hidroizolaţii

> Izolaţii termice

> Izolaţii fonice

> Zidărie și pereţi

> Armătură de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate

> Prefabricate

> Finisaje

> Verificări nedistructive și a comportării în exploatare a construcţiilor

> Echipamente înglobate în construcţii

> Elemente și subansambluri pentru determinarea stărilor de eforturi și deformaţii

> Geotehnica și teren de fundare

> Materiale pentru noroi bentonitic

> Drumuri

> Beton, beton armat, beton precomprimat

> Materiale pentru betoane și mortare

> Mortare pentru tencuieli și zidării

> Elemente de pavaj

> Rezistenţa la foc

> Reacția la foc

> Instalații Încălzire

> Instalații de ventilații și climatizare

> Instalații de gaze combustibile naturale

> Instalaţii sanitare

> Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

> Beton, beton armat, beton precomprimat

> Drumuri

> Finisaje

> Finisaje, Mortare pentru tencuire

> Finisaje, Materiale plastice, Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

> Materiale de protecţie contra agenţilor corozivi

> Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

> Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice, Produse polimerice pentru  construcţii

> Geosintetice

> Mortare pentru tencuire

> Produse finite, Produse polimerice pentru construcţii

> Verificări nedistructive și a comportării în exploatare a construcţiilor

Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată şi Încercări în Construcţii –  Iași

> Beton întărit

> Uși, ferestre și fațade cortina

> Lacuri și vopsele

> Plăci și dale ceramice

> Vitraje izolante

> Plăci profilate  fibrociment

> Ipsos și tencuieli pe baza de ipsos

> Materiale pentru șape și pardoseli

> Materiale hidroizolatoare

> Chit de etanșare rosturi

> Produse termoizolante

> Elemente de închidere

> Hidroizolaţii

> Table și ţigle metalice

> Componentele structurii metalice pentru sisteme de gips carton și plafoane suspendate

> Echipamente electrice și aparataj electric

> Corpuri de încălzire

> Conducte preizolate reţele subterane apă caldă / termoizolaţie PUR

> Captatoare solare

> Aparate de robinetărie, ţevi și fitinguri

> Guri de scurgere

> Rezervoare din materiale plastice

> Cămine din materiale plastice

> Țevi, fitinguri și asamblări de materiale termoplastice

> Sisteme pentru captarea și evacuarea apelor pluviale

> Agregate naturale

> Ciment

> Mortar

> Mortare de rosturi pentru plăci

> Tencuieli exterioare și interioare pe bază de lianţi organici

> Mortare pentru zidărie – Tencuieli

> Lemn brut pentru construcţii, lemn laminat încleiat

> Pavele din beton

> Dale din beton

> Borduri din beton

> Tuburi de canalizare din beton simplu/armat

> Panouri sandviș autoportante

> Încercări in situ a construcţiilor

> Încercări semidistructive pentru beton, beton armat

> Grinzi, stâlpi, planșee, pereți structurali

> Construcţii din beton, BA, BP, zidărie, structuri metalice

> Elemente pentru zidărie de argilă arsă

> Blocuri beton cu agregate

> Beton celular autoclavizat

> Bare, sarme laminate și sarme pentru armarea betonului

> Plase sudate

> Echipamente înglobate în construcţie – Probe de oțel

> Elemente liniare din beton, beton armat și beton precomprimat

> Elemente plane din beton, beton armat și beton precomprimat (pereți structurali, panouri mari, plăci, planșee dale)

> Construcţii din beton, BA, BP (modele la scară redusă sau la scară naturală reprezentând porţiuni dintr-o structură reală)

> Construcţii din zidărie (modele la scară redusă sau la scară naturală reprezentând porţiuni  dintr-o structură reală)

> Constructii cu alcatuire mixtă (beton, zidărie, metal, mase plastice)

> Echipamente, instalaţii, componente aferente construcţiilor

> Stâlpi și grinzi lemn

> Conducte din poliesteri armaţi cu fibră din sticlă

> Materiale plastice

> Conducte metalice aer

Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată şi Încercări în Construcţii – Cluj – Napoca

> Ciment

> Agregate naturale de râu pentru mortare și betoane

> Agregate naturale pentru cf și drumuri

> Adezivi

> Încercări pe var

> Beton proaspăt

> Beton întărit

> Elemente, subansambluri de B.A. și B.P

> Tuburi de canalizare din beton simplu/armat

> Cămine de vizitare

> Ţigle din mortar de ciment

> Ţigle ceramice

> Dale, borduri, pavele

> Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni și vehicule (rigole)

> Elemente prefabricate pentru împrejmuiri

> Nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat

> Încercări in situ a construcţiilor

> Mortare de zidărie și tencuială

> Ipsos

> Agregate naturale pentru căi ferate și drumuri

> Uși și ferestre

> Lacuri, vopsele, zugrăveli

> Plăci și dale ceramice

> PVC rigid și profile din PVC rigid

> Materiale plastice

> Plăci pe bază de lemn

> Adezivi plăci ceramice

> Plăci și dale din piatră naturală

> Mochete

> Plăci de lemn

> Foi bituminoase ondulate

> Chit de etanșare rosturi

> Încercări pe membrane hidroizolante bituminoase și din PVC

> Membrane hidroizolante bituminoase și din PVC

> Învelitori metalice

> Termoizolații

> Sisteme/ produse termoizolante – ETICS

> Geam termoizolant și de securitate

> Dispozitive de acoperire și închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale

> Tablă

> Profile metalice pentru plăci de gips – carton

> Oţel beton /tablă

> Plase sudate

> Bentonită

> Corpuri de zidărie ceramice, beton

> Beton celular autoclavizat

> Buiandrugi

> Emulsii bituminoase

> Mixturi asfaltice

> PCI

> Construcţii de lemn

Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată şi Încercări în Construcţii – Timişoara

> Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate

> Beton, beton armat și beton precomprimat

> Construcţii din lemn

> Finisaje

> Geotehnică și teren de fundare

> Încercari pe modele și prototipuri în laborator

> Prefabricate

> Verificări nedistructive și a comportării în exploatre a construcţiilor

> Zidărie și pereţi

masa_rotunda

 


Acreditari, Afilieri si Colaborari
scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off